NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Renbaan Boxtel

Renbaan BOXTEL
1917-1920, 1943-1944
(800 m: 1918-1920, 1943)

door Durk Minkema

De in 1917 opgerichte Harddraverij Vereeniging 'Brabant' had als doelstelling het organiseren van harddraverijen en concoursen hippique. Op een terrein van de sigarenfabrikant J. van Susante aan de noordkant van de oude Esscheweg werd een grasbaan van 810 meter lengte met oplopende bochten aangelegd. De baan lag in een bosrijke omgeving, op ca. 20 minuten gaans van het station Boxtel. Om de bereikbaarheid te verbeteren legde de harddraverijvereniging op eigen kosten een harde weg aan van het stadje naar de baan. Op het terrein was een stal voor 24 paarden gebouwd.

De eerste langebaandraverijen vonden op 30 september 1917 plaats onder grote publieke belangstelling. De tribune voor vierhonderd personen was bij lange na niet bij machte de 5000 à 6000 toeschouwers te herbergen; langs de gehele lengte van de baan stonden de mensen rijen dik geschaard. Een jaar later werd de tribune vergroot en werd er tevens een restauratietent bij gebouwd.

In 1920 werden zelfs de Sweepstakes voor dravers in Boxtel verreden, maar toch ging de baan nog datzelfde jaar dicht, omdat men de exploitatie niet rond kon krijgen. De baan met opstallen werd gekocht door de textielfabrikant F.B. van den Bergh, die de boxen aan de baan al vanaf november 1918 in huur had. Hij vestigde er zijn draverstoeterij Stal Lancier en trok Luut Ensing als trainer-pikeur aan. Hoewel er uitstekende dravers werden geboren, zoals de nationale crack Nora Belwin B, werd de stoeterij in 1924 alweer geliquideerd.

De baan Boxtel kwam pas in 1943, tijdens de opleving van de drafsport in de Tweede Wereldoorlog, weer in beeld. Er werd dat jaar op 29 augustus gekoerst op een baan, die toen 1000 meter lang was bij slechte weersomstandigheden en bij een niet te grote publieke belangstelling. Tevens vonden er rennen voor volbloeds plaats. Ook in 1944 werd er een meeting gehouden, daarna was het definitief voorbij.

Van de baan en ook van de oude Esscheweg is nu niets rneer terug te vinden. Het is nu bouwland. De naam Renbaan voor de weg die iets ten zuiden van de vroegere Esscheweg loopt, herinnert er nog aan, evenals de naam van de uitspanning `Het Renpaard' aan de Esschebaan op de hoek van Esscheheike. De baan lag ten westen van De Bleken (nu Mezenlaan) tussen en parallel aan Renbaan en Esschebaan.

Bronnen:
- Drs. Huns Pel: Boxtel toen en nu, deel 2. Hulst, 1992

(einde artikel Durk Minkema)

Boxtel

Boven: Deel van de topografische kaart van Boxtel(buurtschap Breukelen
uit 1926 met rechts van het midden de renbaan Boxtel.
(copyright 2004, dienst voor het kadaster en de openbare registers Apeldoorn)

import

Boven: Gezicht op de tribune van de renbaan te Boxtel
met op de voorgrond de dravermerrie Lucy Jones van Stal Lancier.
(uit Traber im Bild I, 1921, nr. 9)

Duindigt

Boven: De boxen in Boxtel van Stal Lancier bij de renbaan.

Duindigt

Boven: Advertentie van Stal Lancier

Duindigt

Boven: De paarden van Stal Lancier in de weide nabij Boxtel.

Duindigt

Boven: De paarden van Stal Lancier gaan terug
naar de stallen van de vroegere renbaan in Boxtel.

Voor een verhaal over de Familie Van den Bergh uit Boxtel
en hun Stal Lancier: Click hier  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse