NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Draven in Drachten

Tekst uit het boek 'Drafbanen in Nederland'
door Durk Minkema

Drachten Sportterrein: 1924-1965, 1967-1991, 1993-1997
800m koersen van 1922-1965.
Drachten grasbaanraces (eenmaal per jaar): 201?-heden

baanrecords:
1924-1939: McGregor 1.27,5b A. Makken 20-6-1937
1940-1965: New Spencer 1.25,0b N. Oosting 26-5-1960
1967-1997: Yellowa 1.14,5a A.W. Blok 25-8-1994 (speciale poging)

(Bovenstaande gegevens en onderstaande tekst zijn met toestemming overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema.)

In het begin van de jaren twintig van de 20ste eeuw werd op initiatief van de plaatselijke VVV een sportterrein aangelegd in het zuidwesten van Drachten. Het langgerekte terrein, dat ten westen lag van de huidige Burgemeester Wuiteweg, bestond uit drie gedeelten. Het dichtst bij de weg lag het terrein voor voetbal, korfbal, kaatsen en gymnastiek, dan volgde een zwembad en het achterste, langste, gedeelte werd ijsbaan met daaromheen een drafbaan met opgehoogde bochten. In Zoetermeer wist men een zo goed als nieuwe, 100 meter lange tribune op de kop te tikken. Die werd in twee gedeelten op het terrein geplaatst, een deel op het voorste sportterrein en een deel op de drafbaan, vlak tegen de baan aan.
In de winter van 1921/1922 werd de Harddraverij- en Renvereniging Drachten opgericht en op 6 augustus 1922 vond de feestelijke opening van de renbaan plaats bij heerlijk zomerweer met een springconcours, een jachtrit en een 800-meterdraverij. De eerste langebaandraverij volgde in 1924, op 25 mei, bij welke gelegenheid de Olympische ruiterkampioen Pahud de Mortanges een demonstratie verzorgde.

Woestduin

Drachten, 17 mei 1925.
"Hoe dol gezellig het dien dag was!
Prachtig mooi zomerweer.
Hoogst interessante strijden.
5000 toeschouwers!"
(uit: Van Stralen's Kalender der
Draverijen in Nederland, 1925) .

Woestduin

Deelkaart van Drachten uit 1925,
met rechtsonder de drafbaan/ijsbaan.
(uit het boek van Minkema)

Boven: Windekind (P. Kramer) verslaat X B (P.Dj. Bolt)
in Drachten op 22-5-1936.

Boven: Xiphias met C. Vergay koerst hier te Drachten in 1937.
Links is X B met P.Dj. Bolt te zien.

Boven: Er werd in de jaren 1930 ook gerend met Volbloeds in Drachten.
Yatagan (links met R. Siemens) wint de Herdenkingsren
op 11-7-1937, voor Young Stefan (nr.3).


Boven: Koersen op de grasbaan te Drachten in 1939.
(foto: overgenomen van de website dragten.nl)

Boven: Luchtfoto van de drafbaan te Drachten in 1954.
(foto: overgenomen van de website dragten.nl)

In 1937 en 1938 werden er zelfs rennen gehouden op deze baan, die daarvoor met zijn veel te scherpe bochten in feite ongeschikt was. In dat laatste kwam een aanzienlijke verbetering toen men de beschikking kreeg over een naastgelegen stuk land. De breedte van het middenterrein, waarop de ijsbaan lag, werd van 50 op 76 meter gebracht. De vernieuwde baan met haar veel ruimere bochten werd ingewijd op Hemelvaartsdag 2 mei 1940, toen 5.000 bezoekers op de draverijen afkwamen. Drachten koerste gewoonlijk slechts eenmaal per jaar, traditioneel op Hemelvaartsdag. Een enkele keer was er een tweede meeting.

Boven: Koersen te Drachten in 1941, met voor het eerst in Friesland
(na het totalisatorverbod uit 1911) de terugkeer van de toto.
(foto: overgenomen van de website dragten.nl)

Vaker koersen
Dat werd anders toen in 1966 de grasbaan werd omgezet in een kunstbaan, welk werk werd uitgevoerd door de NV Grontmij. De nieuwe baan, exact 773 meter en 33 cm lang, werd op Hemelvaartsdag 4 mei 1967 in gebruik genomen. Er werd dat jaar vier maal gekoerst, een aantal dat twee jaar later al verdubbeld was tot acht maal en de bloeiperiode viel in de tachtiger jaren, met soms achttien meetings per jaar. Met de komst van de nieuwe baan was aan de buitenzijde van de baan ook een nieuwe rechterstoel gebouwd, terwijl een jaar later het restaurant in de linkerbocht klaar was. Toen was zowel het sportterrein als het zwembad voor de drafbaan al verdwenen en lag de ingang van de baan direct aan de Reidingsweg. Op de plaats van het vroegere sportterrein kwam het Kiryat Onoplein, tijdens de koersdagen stalterrein, en het zwembad was verplaatst naar de zuidkant van de lange zijde van de drafbaan. In 1977 werd een nieuw stalterrein in gebruik genomen, dat naast het zwembad De Welle lag en dat via een zandpad achter het zwembad langs vanaf de baan te bereiken was. Hierop was een stal met 22 boxen gebouwd, waarin eerst de trainer Peter Petersen zich vestigde, terwijl later de Friese kampioenstrainer Tjitse Smeding uit Oudeschoot de stal als dependance in gebruik had. Bij de stal lag een paddock met daaromheen een zandbaan van 350 meter, voor het uitrijden. Weer twee jaar later, in 1979, was er naast de bestaande tribune een nieuwe overdekte geplaatst van 60 meter lengte, met tafels en stoelen, plaats biedend aan 300 personen en in 1987 werd de rechterstoel vervangen door een nieuwe op het middenterrein.

Boven: Langs de baan wordt een tegelpad aangelegd.
(foto: overgenomen van de website dragten.nl)

Boven: Daimler en Willem Strooper tijdens een voorwerkje
in Drachten, begin jaren zeventig.

Woestduin

Beeld van een koers in Drachten.

Omstreeks 1990 tekende zich de naderende sluiting van de drafbaan Drachten aftoen in Wolvega een nieuwe baan werd aangelegd en in het zogenaamde Nehem-reorganisatierapport werd gesteld, dat in het noorden slechts ruimte was voor twee banen: Wolvega en Groningen. Het gevolg was dat Drachten in 1992 helemaal geen koersen toegewezen kreeg. Dit besluit werd door een nieuw NDR-bestuur in 1993 weer teruggedraaid. In dat jaar werden zes meetings verreden. De steun vanuit het leidende orgaan was echter sterk afgebrokkeld en in 1994 zag men slechts kans één meeting te verrijden. Wel was men er in geslaagd die dag de grote dravercrack Yellowa met zijn eigenaar-rijder Ton Blok naar Drachten te halen. In een speciale poging, alleen over de baan gaand, bracht Yellowa het baanrecord op een kilometertijd van 1 minuut en 14,5 seconden.

Woestduin

De regionale favoriet Mistral Nora
wint op de drafbaan van Drachten
in 1974 of 1975.

topper

Boven: Omack Buitenzorg en Harry Pools hebben zojuist
de Trainingsbaan-prijs gewonnen in Drachten op 12 mei 1977.
In de verte loopt een blije eigenaresse, Mw. S. Geijs.

De beide er op volgende jaren slaagde de draverij-vereniging er in om vier koersen per jaar te houden, maar intussen had de gemeente haar oog op het terrein laten vallen om er woningbouw te realiseren. Op donderdag 15 mei 1997 vond definitief de laatste meeting plaats; restaurant en tribunes werden kort daarna gesloopt. Er is op de plaats van de voormalige drafbaan een grote vijver gekomen, waaromheen volgens een ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Copijn uit Utrecht de Parckwijk De Singels gebouwd is. Een klein monument langs het voetpad van deze wijk, eind januari 2002 onthuld, herinnert nog aan de vroegere drafbaan. En de Harddraverij-vereniging ontving van de gemeente een afkoopsom van 1 miljoen gulden, welke ze weer aan de drafsport ten goede wil laten komen. Een nieuwe baan kreeg Drachten, waar in 1836 al op de korte baan werd gedraafd, echter niet meer.

(Bronnen. D. Minkema: 75 jaar Drachten. Fokwijzer, oktober 1996: Dragster Courant.)

Tot zover de tekst uit het boek van Durk Minkema.


Revival
Sinds enkele jaren wordt er weer in Drachten gekoerst.
Eenmaal per jaar zijn er grasbaan races, net als heel lang geleden.
Drafbaan Drachten is een initiatief van All about horses BV,
HDRV Drachten & het Fries Congrescentrum Drachten.

Boven: Beeld van een grasbaankoers te Drachten.

Boven: Beeld van de jaarlijkse grasbaankoers te Drachten.  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse