NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Harddraven in Heerenveen


Er zijn in Heerenveen twee koersbanen geweest, die zijn beschreven in het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema. De onderstaande teksten en 4 (plattegrond- en lucht-) foto's zijn hieruit overgenomen. De andere foto's komen uit ons eigen archief.

HEERENVEEN THIALF 1903-1907;1909;
800 m koersen: 1912-1916,1918,1922,1924

De al in 1855 opgerichte ijsvereniging Thialf in Heerenveen had een prachtige ijsbaan langs de oostkant van Hepkema's Bosjes, waar december 1890 zelfs belangrijke internationale schaatswedstrijden gehouden werden. Het terrein werd 's zomers ook voor andere sporten gebruikt. Clement van Maasdijk gaf er eind juli, begin augustus 1910 zijn vliegdemonstraties. Korte tijd later zou hij verongelukkcn en te zijner nagedachtenis is een door de beeldhouwer Pier Pander ontworpen gedenknaald opgericht aan de Thialfweg.

Het was vooral de Heerenveense dierenarts en paardenliefhebber dr. Plet die er voor zorgde dat de draverijen van Oranjewoud naar het Thialfterrein verplaatst werden. Op donderdag 4 juni 1903 werd hier de eerste langebaandraverij op de circa 820 meter lange baan gehouden. Het was een grasbaan op vaak papperige zandgrond. Vlak langs de baan stond een tribune, van waaruit het overzicht niet al te best was, zodat veel bezoekers bij voorkeur een plaatsje op het middenterrein zochten. De laatste langebaandraverij werd in 1909 gehouden. Later vonden er tussen 1912 en 1924, met onderbrekingen, 800-meterdraverijen plaats, georganiseerd door de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV).

In 1925 werd aan de zuidkant een gedeelte van de ijsbaan afgestaan aan de gemeente Aengwirden, waarin de baan lag. Die bouwde er een modern ingerichte lagere school, nu SVO "De Compagnie" met daarnaast de OSG "Sevenwolden" aan de straat Buitenbaan. Het noordelijke deel van de ijsbaan langs het fietspad Munnikspetten is bewaard gebleven en is nu natuurreservaat.

De VVV vond daarna voor haar 800-meterdraverijen onderdak op het in 1927 geopende nieuwe sportterrein aan de andere kant van Hepkema's Bosjes. (zie hieronder)

Bronnen:
Gids voor Heerenveen en Oranjewoud. Amsterdam, 1925;
Nieuwsblad van Friesland.

Boven: Op deze luchtfoto uit 1931 is midden boven, gemarkeerd
met wit kruisje, het ijsbaanterrein Thialf met tribune zichtbaar,
met aan de zuidkant (rechts) de in 1925 gebouwde school.
Aan de andere kant van Hepkema's Bosje is links, even boven
het midden, gemarkeerd met twee witte kruisjes,
het nieuwe sportterrein met de renbaan er om heen.
(uit: Oud-Heerenveen vanuit de lucht, 1999.
Foto AVIODROME Luchtfotografie - Lelystad)


Boven: Deel van topografische kaart uit 1904 met
rechts van het midden de ijsbaan van Thialf.
(schaal 1:25.000).
Copyright (2004, dienst voor het kadaster en
de openbare registers, Apeldoorn.
HEERENVEEN SPORTPARK 1928-1929, 1944,1946-1947,1949-1968;
800 m koersen: 1927-1939, 1941-1944, 1946-1965

Op initiatief van de VVV besloot de gemeenteraad van Aengwirden in 1926 tot de aanleg van een Sportpark, direct ten westen van Hepkema's Bosjes. Het werd op Hemelvaartsdag 26 mei 1926 officieel geopend met gymnastiek- en atletiekwedstrijden. De in 1927 opgerichte Paardensport Vereniging Heerenveen nam op 9 juni 1927 het sportterrein in gebruik als harddraversbaan met 800-meterdraverijen. De prima droge grasbaan was circa 600 meter lang en had ruime bochten. De baan lag in de gemeente Aengwirden, welke in 1934 werd samengevoegd met de gemeente Schoterland tot de nieuwe gemeente Heerenveen. Binnen de baan lag het voetbalveld van de voetbalvereniging Heerenveen, waar later de bekende voetballer Abe Lenstra triomfen zou vieren en wiens naam na zijn overlijden aan het sportpark verbonden zou worden.

In 1928 (op 31 mei) en 1929 werden op het sportpark ook langebaan-draverijen gehouden, en na een lange onderbreking, van 1944 tot en met 1968. Daarna was het afgelopen in verband met de uitbreiding van het voetbalstadion. Nadat Heerenveen aan de oostkant van de plaats een geheel nieuw Abe Lenstra-stadion kreeg, werden de tribunes van het oude sportpark in 1996 gesloopt en werd een psychiatrische kliniek op die plaats gebouwd. Het vroegere sportpark lag op de locatie nu ingesloten door de Eikenlaan, het zuidelijk deel van de Lijsterbeslaan en de Kastanjelaan. De J.H. Kruisstraat doorsnijdt het terrein van het oude stadion.

Bron: Nieuwsblad van Friesland.

(einde tekst uit het boek van Minkema)

Boven: Plattegrond uit ca. 1954 van het noordelijk deel
van Heerenveen, met ten westen van Hepkema's Bosjes,
het Sportpark.

Boven: Het bewijs is geleverd: in de oude tijden werd er wel degelijk
met enthousiasme in Heerenveen gekoerst. Naast draverijen vermeldt
het programma ook een "ringrijderij".

Boven: Quick Boy poseert hier te Heerenveen eind jaren twintig.


Boven: Deze draver geniet van een moment rust tijdens
de draverijen op 8 juni 1933 le Heerenveen.
(uit: Fen Fryske Groun, 16 juni 1933)

import

Boven: Fatima (rechts met Jan Vergay) wint in een fel duel
te Heerenveen d.d. 10-8-1936, voor Frances May (H. de Vries).


Boven: Athleta A wint voor Winnifred Scott en Ago Kan
te Heerenveen 10-8-1936.

1944

Boven: New Spencer en Mw. M. Metzlar tijdens het defilé
op de drafbaan van Heerenveen in 1961.

1944

Boven: Toomel D (Mej. A. Bruinsma) verslaat hier New Spencer (met
Mw. M. Metzlar) in de Zilveren Roos III te Heerenveen op 22-5-1961.

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse