NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Drafbaan Nootdorp


Drafbaan Nootdorp (bij Delft):
Hier is gekoerst van 1951 t/m 1953 en van 1957 t/m 1999. Totaal ca. 46 jaren.
800m draverijen waren er van 1951 t/m 1953 en van 1957 t/m 1963.
baanrecord: 1951-1953 Meeske S 1.26.7b (monté) H. de Jong 14-10-1953
baanrecord: 1957-1999 Harvest Meadow 1.17.3a R. van Toor 4-1-1995

(Bovenstaande gegevens en onderstaande tekst zijn met toestemming overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema.)

Aanvankelijk, en dan spreken we over 1951, was de drafbaan Nootdorp niet meer dan de trainingsbaan van Han Post (Stal Arctic) rondom een paar voetbalvelden, gelegen ten westen van de Koningin Julianastraat. De gemeente legde er in 1951 een sportpark aan met een grasbaan van 500 meter lengte. Er werd tevens een restaurant van 50 meter lengte met uitzicht op de baan neergezet. Later zou het diverse uitbreidingen ondergaan en bekend worden als partycentrum Het Witte Paard van Piet Vergeer. De feestelijke opening van de baan vond plaats op 30 juni 1951 met draverijen over de lange baan en over 800 meter, georganiseerd door de eind 1950 opgerichte Nootdorpse Harddraverij- en Ren-Vereniging.

Nootdorp

Boven: Nootdorp drafbaan in 1951. In het begin was het een grasbaan.
Naast het restaurant staat de rechterstoel. .
(Foto J.M. Eisberg)

Nootdorp

Boven: Nootdorp in 1951. De paarden lopen tegen de baanrichting in
voor het defilé.

Al in het begin van 1952 werd de grasbaan omgezet in een sintelbaan en verscheen een nieuw rond totalisatorgebouw, ten zuiden van het restaurant. Na 1953 lag het drafgebeuren enige jaren stil om de baan te vergroten. De werkzaamheden daartoe namen pas in het begin van 1956 een aanvang, waarbij de zuidelijke kant van de baan werd uitgelegd tot aan de Kerkweg en zo 740 meter lang werd. De nieuwe, vergrote baan werd op 8 mei 1957 in gebruik genomen. Het ronde totalisatorgebouw was nu verplaatst naar de andere kant van het restaurant, naast de ingang.

Nootdorp

Boven: Drafcentrum Nootdorp na de verbouwing/uitbreiding.
Het restaurant "Het Witte Paard" bevond zich
op de eerste verdieping van het grote gebouw.
Beneden waren enkele bars.
De rechterstoel steek uit het gebouw.
Links het ronde totalisatorgebouw.
Daartussen was de ingang.

Nootdorp

Boven: Midden in het dorp bevond zich
de knusse drafbaan van Nootdorp.
Het publiek kon de paarden bijna aanraken.

Nootdorp

Boven: Nootdorp en drafsport, dat hoorde bij elkaar.


De drafbaan Nootdorp ontwikkelde zich voorspoedig. De trainer Nol Heskes had zijn entrainement vlakbij de baan en eind 1961 vestigde ook de trainer-pikeur Guus Knijnenburg zich in Nootdorp. Een hoogtepunt was het bezoek van koningin Juliana aan Nootdorp op 5 mei 1965, waarbij op de baan een demonstratie van de ontwikkeling van de drafsport vanaf de 16de eeuw werd gegeven. Al in 1967 werd de baan van een verlichting voorzien zodat voortaan ook avondkoersen op Nootdorp mogelijk waren. Baan en stalterrein werden voortdurend gemoderniseerd. Het ronde totalisatorgebouw maakte in 1969 plaats voor een gebouw met 56 toto-loketten, dat in 1972 werd omgebouwd tot een overdekte en verwarmde totohal. In 1975 verscheen een inspanstal op het stalterrein en eind 1986 werd een nieuwe rechterstoel op het middenterrein gebouwd. Nootdorp koerste in de wintermaanden steevast op de woensdagmiddag en er werden diverse aantrekkelijke nummers verreden, zoals de populaire draverij om de Zilveren Zweep.

Kees

Boven: Eénmaal was Koningin Juliana op een drafbaan
en dat was te Nootdorp op 25 mei 1965.
Op die dag werden ter ere van het bezoek van H.M.
de Koningin diverse demonstraties en 1 draverij gehouden.
Buick Magowan won die koers en hij kreeg een suikerklontje
van de Majesteit. Guus Knijnenburg was de winnende rijder
en hij kreeg een herinneringsplaquette.


Nootdorp

Boven: Het was goed toeven langs de baan,
in een winters zonnetje.

Nootdorp

Boven: Bij slecht weer kon je ook vanuit de tribune
de koersen goed volgen.

Nootdorp

Boven: Ook in de totohal bij de rechterbocht stond je droog
en het publiek op de banken.

Nootdorp

Boven: Sfeerbeeld van een avondkoers.
Nootdorp was de winterbaan van Den Haag
en omstreken. Als Duindigt van half november
tot half maart zijn poorten sloot,
nam Nootdorp het stokje over.

Nootdorp

Boven: Er was altijd veel publiek in Nootdorp.

topper

Boven: Flip van Dijk was altijd de vrolijke noot op de,
koersbanen, zoals hier voor de rechterstoel te Nootdorp.

eigenaar

Boven: Sponsor Piet de Wit op Nootdorp in December 1979.
Hij schudt de hand van de Voorzitter Van der Sande.

Nootdorp

Boven: Sfeerbeeld van een mooie winternamiddag.

Nootdorp

Boven: Maar er werd ook gekoerst in de sneeuw.
Aan de overkant zicht op de kassen en
de katholieke kerk.

(bovenstaande foto's: Wim Huybers)

Het einde
Aan het einde van de 20ste eeuw sloeg de uitbreidingsdrift in Nootdorp toe, mede onder druk van de met ruimtegebrek kampende gemeente Den Haag. Het voormalige vliegveld Ypenburg ten westen van Nootdorp werd bestemd voor woningbouw en het Sportpark Nootdorp kreeg naast woningbouw de bestemming van winkelcentrum. De Harddraverij- en Ren-Vereniging Nootdorp kreeg als schadeloosstelling voor de vroegtijdige beŽindiging van het pachtcontract een afkoopsom van 1,3 miljoen gulden van de gemeente en op 18 augustus 1999 vond de laatste drafmeeting op Nootdorp plaats. Korte tijd later viel ook het entrainement van Bert Post (voorheen Guus Knijnenburg) aan de 's-Gravenweg aan de uitbreiding ten offer.
Anno 2004 heeft de tramlijn 15 van het Centraal Station in Den Haag, die via Ypenburg naar Nootdorp loopt, haar eindstation op de voormalige drafbaan. En de uitspanning Het Witte Paard is in oktober 2002 verplaatst naar de nieuwbouw aan de Gildeweg 1, vlakbij de A12. Op de locatie van de vroegere drafbaan herinneren de straatnamen Zilveren Zweep, Drafbaan, Renbaan, Lange Baan, Korte Baan, Sulky, Koers, Galop en Paradeplein aan een glorieus verleden.

Tot zover de tekst uit het boek van Durk Minkema.

Nootdorp

Boven: De oorkonde van de Zilveren Zweep, in handen van
penningmeester Gerard Koop, wordt door voorzitter Arno Groenewegen
(midden) overgedragen aan Rees van der Lubbe (rechts),
voorzitter van de Nootdorpse Kortebaan Vereniging.
Secretaris Mooiman kijkt toe.

Nootdorp

Maquette van het winkelcentrum, dat
op de plaats van het middenterrein
van de drafbaan Nootdorp is gekomen.
Het voetgangersgedeelte ligt min of meer op de
plek van de drafbaan, met daaromheen woningen.
(click op het plaatje, dan hoort u een
reclameboodschap voor Drafcentrum Nootdorp,
uitgezonden op verschillende radiozenders
in de regio Den Haag in 1986.)


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse