NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum >

Geschiedenis

Hall of Fame der Volbloeds

Hall_of_Fame
Vorige

Young Phalaris

voshengst geboren 1939 (FR),
van St.Corentin
uit Velvet
fokker: NN (Frankrijk)

Volgende

import

Young Phalaris


Bertus Riem: "Mijn beste ooit? Young Phalaris!"
Gevraagd naar hoogtepunten uit zijn carrière komt de Nederlandse toptrainer Bertus Riem met een verrassende keuze als zijn beste paard: hij noemt Young Phalaris en meldt dat het gaat om de grote crack uit en direct na de oorlogsjaren. De hoogte van de prijzenbedragen leidde ertoe dat er imports van klasse werden aangeschaft en Young Phalaris, die in 1943 als vierjarige uit Frankrijk arriveerde, was daarvan de beste. Hij had trouwens het indertijd vrij opmerkelijke sommetje van f 50.000,- gekost! Hij zou 30 rennen winnen, waarvan zeven in België, inclusief een hordenren. Een knipsel uit 1947 (zie hieronder) wijst ook op de schaduwzijde: door het totalisatorverbod wilde de eigenaar van Young Phalaris af en ondanks zijn geweldige prestaties blijkt hij op de verkoping niet meer dan f 7.775,- op te brengen. En dan te bedenken dat hij het jaar tevoren uit vijftien starts in Nederland en België samen elf overwinningen en drie plaatsen had behaald!
"Zo'n paard heb ik nooit meer gehad", zegt Bertus Riem.

Boven: Young Phalaris (R. Lock) blijft aan de reling zijn belagers
Windy Cliff en Marjolet (met blinker) voor in de
Dark Legend-prijs op 22-4-1944.


import

Boven: Young Phalaris wint hier onder Dries van Dijk
de Sansovinoprijs op 24-9-1949 voor Madame de Maintenon,
Tarragas en Brinio (bles).


Hieronder staat het bovengenoemde krantenartikel uit het dagblad "Het Binnenhof" van 15 december 1947, een tijdsbeeld:


Nederlands beroemdste renpaard verkocht

Young Phalaris bracht acht mille op

Verkoop van de vos, die 50 mille heeft gekost, een wanhoopsdaad
(Van onze sportredacteur)

In het begin van de oorlog verwekte de aankoop van een Franse volbloed door een ingezetene uit Tilburg nogal de nodige sensatie in de paardensportwereld. Niet zozeer om het paard, een goudgele vos, dan wel om de fantastische som, ongeveer een halve ton, welke voor deze viervoeter, zoon van het beroemde Franse paard Corentin, werd neergeteld. In de daarop volgende jaren, toen de courses, dankzij ook de op volle toeren draaiende „Toto" een hoogconjunctuur beleefden, heeft dit paard bewezen de ƒ 50.000.— volkomen waard te zijn. Wie bij de totalisator op „Young Phalaris", getraind en gereden door een der beste Nederlandse jockeys, de heer Riem, had ingezet kon er zeker van wezen zijn geld en nog een kleine aanvulling terug te krijgen. Young Phalaris, die als een driejarige vos, zijn intrede deed op de Nederlandse banen, ontwikkelde zich tot het beroemdste renpaard, dat ooit deze eeuw in Nederland heeft gelopen.

De tijden zijn veranderd. De totalisator is verdwenen, en de paardensport lijdt thans een kwijnend bestaan, zo kwijnend, dat verschillende eigenaars niet meer in staat zijn hun levend materiaal behoorlijk te kunnen verzorgen. Vandaar moet men de openbare verkoping, welke zaterdag onder leiding van deurwaarder Verhagen in de kleine buitenmanege achter stal Groenendal te Wassenaar plaats vond — op een dergelijke schaal is dat, zover wij ons kunnen herinneren nog niet gebeurd — als een wanhoopsdaad beschouwen. Elf paarden gingen onder de hamer van de verkoper door. De meesten hadden een bekende naam in de paardensportwereld. Doch wat tal van paardenliefhebbers naar deze uithoek van Wassenaar had gelokt, was de naam van Neerlands snelste renpaard Young Phalaris. Trots, het hoofd omhoog, in de glijpas der benen, een en al élegance, liet de vos zich in de manege rondleiden. „Hij is nog niet weg...." had Riem ons vlak voor de verkoop medegedeeld. En in die woorden lag een toon, welke maar al te duidelijk de verknochtheid van deze pikeur aan het paard demonstreerde.

Het eerste bod was ƒ 5000.—; voor ƒ 7725 ging de voshengst tenslotte over naar stal „Frutivera", een pas opgerichte stal, welke nog geregistreerd moet worden. Voor een paard, dat ƒ 50.000.— heeft gekost, thans een prijs, die bijna het zevende deel bedraagt. En dat noemde men nog veel in deze slechte tijd! De nieuwe eigenaar heeft de vos voorlopig aan de goede zorgen van pikeur Riem toevertrouwd.

De andere paarden brachten verder weinig op. De meeste, zes stuks, werden door de eigenares zelf teruggekocht, omdat het bericht over de „Toto", dat Vrijdagavond in de bladen was verschenen — een nogal negatief verslag van de Tweede Kamer op de Totalisator-wet — de animo danig had verslapt.
Wat men in dit verslag vergeten is op te nemen, is wel het punt, dat met de „Toto" de volbloed-fokkerij in Nederland staat of valt.

Wat dat betekent voor een land, illustreert wel glashelder het arme Frankrijk, dat nog slechter in de deviezen zit dan wij, maar dat desondanks 50.000 pond heeft uitgetrokken om zijn paardenmateriaal op peil te houden. Laat men dit voorbeeld hier in Nederland voor ogen houden, wanneer over enige tijd de beslissing over de totalisator zal vallen. Laat men ook bedenken, dat Nederland het enige land ter wereld is, waar de „Toto" taboe is.

import

Bij het artikel stond bovenstaande foto,
met het volgende onderschrift:
Young Phalaris onder de „hamer".
In de recalcitrante houding van de voshengst ligt
wel de minachting opgesloten, welke dit renpaard
voor deze verkoop voelde.
In de inzet de man, die één is met het
kampioenspaard, de pikeur Riem.

import

Boven: Young Phalaris (links) met zijn jaarlingdochter Young Saida.
Bertus Riem houdt de hengst vast. Foto uit het Kerstnummer 1948
van het blad "Paardensport en Fokkerij"import

Boven: Het beste product van Young Phalaris was
de merrie Mangala (hier met A..W. van Dijk). Zij won in
de jaren 50-60 o.a. de Kinsemprijs, de Pocahontasprijs,
de Gen. Baron van Heemstra Beker, de Sceptreprijs,
de Mijl van Duindigt en de Cesarewitch.Koerscarrière Young Phalaris:
(Zie jaarboeken)Gewonnen topkoersen
- De Haagsche Ooievaar 1945
- De Gen. Baron van Heemstra-beker in 1946 en 1947  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Museum:

Museumstukken

Prentenboek

Postzegels

Speelgoed

Hall of Fame

Musea