NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

De Nutsbaan in Joure


Onderstaande tekst en de topografische kaart zijn overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema. De andere foto's komen uit ons eigen archief.
In de 19e eeuw werden in Joure al kortebaanwedstrijden over 300 meter gehouden, onderstaande gaat over de langebaan, de ronde drafbaan.

JOURE NUTSBAAN
langebaan koersen: 1943-1946, 1949-1990, 1992-heden
800 m koersen: 1928-1938, 1940, 1942-1966

Al in de jaren 1924 tot en met 1927 werden er in Joure door de in 1885 opgerichte Jouster Harddraverij- en Renvereniging 800-meter draverijen gehouden, welke echter niet onder de reglementen van de KNHRV plaats vonden. Ze werden gehouden op het gemeentelijke Sportterrein aan de Harddraversweg bij de Openbare ULO-school. Dit terrein bestond uit mooie, harde zandgrond. Het ligt er nog steeds achter de vroegere ULO-school en ingesloten door de Boerensingel (langs Heremastate), het AZC Joure en de Omkromte.

Op 24 september 1927 had het Nutsdepartement te Joure voor ruim fl. 22.000 een 24 pondemaat groot terrein gekocht, dat eerder deel uitmaakte van de bekende, uit 1749 daterende boomkwekerij van Taconis. Er werd besloten op dat terrein, gelegen ten oosten van de Harddraversweg, tussen de Butsingel en het sportterrein aan de Zomerdijk, een drafbaan en een ijsbaan aan te leggen. De kosten daarvan, inclusief de bouw van een tribune, bedroegen ca. fl. 8.500. Op kermismaandag 1 oktober 1928 werd de nieuwe grasbaan in gebruik genomen met een 800-meterdravcrij. Sindsdien worden deze kermisdraverijen ieder jaar georganiseerd, slechts met uitzondering van de jaren 1939, 1941 en 1991. In 1937 en 1938 had men zelfs een vlakkebaanren aan het programma toegevoegd, maar die waren met slechts twee deelnemers geen succes.
Vanaf 1943 worden er op de Nutsbaan ook langebaandraverijen gehouden, terwijl de 800-meterdraverijen na 1966 van het programma verdwenen zijn.
Vanaf 1960 worden op de kermisdraverijen voor de winnende rijders (en om het jaar voor de winnende eigenaren) Friese Stoeltjesklokken ter beschikking gesteld, welke een grote aantrekkingskracht uitoefenen op pikeurs en eigenaren. Sinds 1970 is de baan voorzien van een permanente consumptiegelegenheid, een initiatief van de IJsclub `Vlecke Joure', die 's winters het middenterrein gebruikt als ijsbaan. Ook kwam er toen een permanente toto-accommodatie en kort daarna werd de oude betonnen rechterstoel op het middenveld vervangen door de van Wolvega overgenomen rechterstoel, die geplaatst werd bij de finish aan de buitenkant van de baan. In 2001 werd deze rechterstoel vervangen door een nieuwe.

Joure organiseert nooit meer dan een of twee draverij-dagen per jaar, met uitzondering van 1960, toen er drie meetings werden gehouden.

De Nutsbaan ligt achter de huizen aan de Harddraversweg, tussen de Uilke Boonstralaan (waar de ingang is) en de Hoge Zomerdijk.

Boven: Topografische kaart van Joure uit 1995 met
midden links de renbaan (schaal 1:25.000).
Copyright © 2004, dienst voor het kadaster en
de openbare registers, Apeldoorn.


Via Delpher.nl vonden we in het weekblad "Het Noorden in Woord en Beeld"
d.d. 11-10-1940 onderstaande tekst met de 6 foto's.

Boven: Het Nederlands Kampioenschap over 800 meter
werd in 1940 op de baan van Joure verreden
op maandag 30 september.

Boven: De 3e heat van de A-draverij (het Kampioenschap) werd gemakkelijk
gewonnen door Ciamphie Scott met A.B. van der Veen. (in 1940)

Boven: De Finale van de A-draverij in 1940 gaf een felle strijd te zien
die werd gewonnen door Ciamphie Scott (links) met A.B. van der Veen.

Boven: De huldiging van de Nederlands Kampioen 1940 Ciamphie Scott
(van Judge Scott uit Narrenkappe) met rijder A.B. van der Veen met
links naast hem eigenaar H.B. van der Veen. Links in pikeurskleding
staat Appie Siderius, in het bijzijn van de bestuursleden van de
harddraverijvereniging. De broers Van der Veen waren
gezamenlijk fokker van de Kampioen.

Boven: Andries (A.B.) van der Veen krijgt de krans omgehangen.

Boven: De ereronde van de winnaar Ciamphie Scott met A.B. van der Veen.

Boven: De ereprijzen bij het Nederlands Kampioenschap over 800 meter
in 1940 te Joure.
(Bovenstaande foto's en tekst besloegen een hele pagina
in het weekblad "Het Noorden in Woord en Beeld" d.d. 11-10-1940)


Bijna 80 jaar later:

Boven: Joure, dorp met liefhebbers van de drafsport.

Boven: Joure heeft nooit te klagen over de publieke belangstelling.
De toto-omzetten zijn hier altijd hoger dan op de zogenaamde
professionele renbanen, meestal dik over de ton aan Euro's.

Boven: Jaarlijks hoogtepunt in Joure is de amatricekoers
om de Gouden Swipe op "De Nutsbaan".
Voor alle winnaars sinds 1971: Click hier


Boven: Ook de lange afstandskoers over 4 kilometer,
de "Fjouwer fan de Jouwer", is een hoogtepunt.

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse