NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Dravers Derby
(3-jarigen)DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE DRAVERS DERBY

door Durk Minkema
beschreven in 'De Fokwijzer' van oktober 1993,
het periodieke informatieboekje van de Fokkersvereniging

De hoogste eer, die een Nederlandse draverfokker te beurt kan vallen, is het winnen van de Derby. Sinds 1942, toen Gonny D hem won, is de Derby onafgebroken verreden, maar hoe was het daarvoor? De publikaties hierover zijn niet altijd even duidelijk of eensluidend. Dit kwam ook omdat in het begin van het georganiseerde Nederlandse koerswezen de benamingen Derby en Sweepstakes nogal eens voor dezelfde draverij gebezigd werden.

Vast staat dat de eerste fokdraverij (klassieker) in 1883 werd uitgeschreven voor in dat jaar in Nederland geboren hengsten, te verrijden in 1886. Er moest f 10,- inleggeld worden betaald bij de uitschrijving in 1883. De winnaar moest als 4-jarige ter dekking gesteld worden tegen een maximum dekgeld van Hfl 50, zo niet, dan had hij geen recht op de eerste prijs van Hfl 2000, welke pas in 1887 zou worden uitbetaald. Bovendien moest de 1600 meter binnen de 5 minuten worden afgelegd. De winnaar van deze eerste Sweepstakes werd op 23 juli 1886 op de baan Clingendaal de hengst Oscar, eigendom van en gereden door Jan Koster Sr. uit Heemstede. De hengst liep de 1600 m. op de grasbaan in 3.07.5, een km. tijd van 1.57.2.

Vanaf 1887 werden deze Sweepstakes voor zowel hengsten als voor merries verreden en dit is onafgebroken doorgegaan tot en met 1910. Het totalisatorverbod in 1911 betekende ook het einde van de Sweepstakes. Pas in 1942 werden de Sweepstakes in ere hersteld: op 23 augustus 1942 won Gonny D met Jan de Vlieger te Groningen over 2000 m. deze draverij, die toen gecombineerd voor hengsten en merries verreden werd. Vier weken eerder had hetzelfde paard de Derby gewonnen. Na 1942 zijn de Sweepstakes telkenjare weer apart voor hengsten en voor merries verreden.

Zoals gezegd werd vroeger de Sweepstakes ook wel met de naam draversderby aangeduid. De eerste echte Derby vond echter plaats in 1907 op de baan Cruysbergen in Bussum en werd gewonnen door de hengst Magnetiseur, gereden door Toon Mol. Toch was nog niet de naam Derby aan deze draverij verbonden, want hij heette Toekomstprijs. De Nederlandsche Harddraverij- en Ren Vereeniging (NHRV), die toen het koerswezen leidde, maakte evenwel direct duidelijk, dat het hier wel degelijk om de Derby ging, het volgende jaar werd dezelfde draverij met Derby II aangeduid.

In 1908 werd de eerstaankomende Lazuur werd wegens ernstig couperen van Redmond gediskwalificeerd, zodat laatstgenoemde winnaar werd. Deze Derby's werden telkenjare over 2400 m. op de baan Cruysbergen gehouden, de laatste in 1911. In dat jaar won de hengst Boer in de voor die tijd uitzonderlijk snelle km.tijd van 1.35.7. Nog in datzelfde jaar 1911 werd Boer voor een hoge prijs naar Duitsland verkocht, later kwam hij in Italie terecht, waar hij zijn record op 1.23.1 bracht. De verkoop was het noodlottige gevolg van het total isatorverbod van 1911. Bijna de gehele Nederlandse draversstapel verdween naar het buitenland, vooral naar Duitsland en Denemarken. De vader van Boer, Fleetwood S, kwam in Frankrijk terecht. Het totalisatorverbod had ook tot gevolg dat de baan Cruysbergen begin 1912 haar poorten definitief sloot.
Toch werd in 1912 nog een Derby verreden en wel op Duindigt. In verband met het sterk gedaalde prijzengeld werd er heel toepasselijk de naam Consolatie-Derby aan gegeven. De winnares werd Cicerone, evenals Redmond een kind van Dawnlight, welke in Nederland een uitgebreide stam heeft gegrondvest en maar liefst 6 Derby-winnaars bracht: Redmond, Cicerone, Luitenant, Quicklooper, Weidlooper en Floris Bos.

Anti-Yankee-Derby
De situatie werd in de beginperiode van de Derby nog gecompliceerd, omdat er ook een anti-Yankee-Derby werd ingesteld. Hieraan mochten alleen paarden deelnemen, die geen Amerikaanse afstamming hadden. Deze draverij was vooral bedoeld om de fokkerij van de Orloff-dravers te stimuleren. De NHRV had zich met diverse importen uit Rusland sterk gemaakt voor dit ras. De anti-Yankee- Derby was echter geen lang leven beschoren, er zijn slechts 3 edities van verreden tussen 1907 en 1909. Deze koers was vanwege het geringere uithoudingsvermogen der Orloffs over 1600 m. en werd verreden op de baan Woestduin in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. Dat was een prachtige baan welke in 1901 door de bekende Haarlemse tuinarchitect Leonard Springer werd aangelegd. In 1909 al kwam de baan in grote moeilijkheden toen het gemeentebestuur van Bloemendaal het koersen op zon- en feestdagen verbood ter beteugeling van de goklust. De naderende aanname door het parlement van de Wet tot Bestrijding van de Zedeloosheid wierp toen al zijn schaduwen vooruit. Het landgoed Woestduin is nu met het aangrenzende Vinkenduin en Leyduin eigendom van de provincie Noord-Holland en voor het publiek opengesteld. In het informatiecentrum "De Kakelye" op de parkeerplaats is een foto van de vroegere renbaan te bewonderen met bet veelzeggende bijschrift:

"De renbaan Woestduin werd in 1901 aangelegd. Omdat er zwaar werd gegokt, en fraude aan de orde van de dag was, sloot het gemeentebestuur van Bloemendaal de baan in 1909. Een deel van het renbaancircuit is nog duidelijk te zien, omgeven door hoge bomen."

Terug naar de echte Derby. Van 1913 tot en met 1918 is de Derby niet verreden, maar in 1919 wordt de draverij in ere hersteld. Voor de drafsport sopte het toen weer wat ruimer, waaraan werd bijgedragen door de bookmakers, die clandestien moesten opereren. Het was de fokmerrie Juliana van de heer D. van der Wel uit Alphen aan de Rijn die in die periode drie maal een nakomeling de Derby zag winnen. In 1919 Johanna, in 1920 Klasina en in 1924 Oscar. In 1923 reed Gies Ensing de hengst Norton B naar de overwinning. Deze hengst zou tussen 1933 en 1939 het geringe aantal van 15 nakomelingen geregistreerd krijgen, waarvan er niettemin 11 een record hadden en waaronder zich de uitstekende fokmerries Auguste Norton, Carma Norton en Diana Norton bevonden.

De Derby werd telkens op Duindigt verreden over 2400 m., maar in 1927 werd de afstand ingekort tot 1800 m. Het volgende jaar werd vanwege te weinig inschrijvingen de Derby afgelast.

In 1932 kwam deze draverij terug om van 1932 tot en met 1935 weer op Duindigt verreden te worden. De eerste drie jaar over 2000 meter, in 1935 over de oude afstand van 2400 meter. Tweemaal won in deze periode een produkt van Tourterelle, de stammoeder van onze grootste Nederlandse draversfamilie: Xuthus en Zora. Daarna verdween deze draverij, men was toen blijkbaar weinig gecharmeerd van vroegrijpheid, want ook tweejarigen-koersen werden in de periode van 1937 tot 1942 niet gehouden.

In 1941 zijn er al tekenen dat de Derby terug komt. In dat jaar wordt op Duindigt de Race der Driejarigen verreden, een draverij voor Nederlandse paarden over 1600 meter, die door Freddy Scott V met Bonne de Jong gewonnen wordt. De echte Derby komt echter definitief terug in 1942 om tot op de dag van vandaag een vaste plaats op de koerskalender in te nemen. Welgeteld heeft Fidelity Rhythm dus in 2015 de 93-ste Derby gewonnen.

In het jaarboek van de NDR staan de Derby-winnaars vanaf 1942. In onderstaande tabel staan de winnaars van de Derby tussen 1907 en 1942, voor zover verreden. (De wat oudere lezer zal zich wellicht herinneren dat wijlen Kees Berg in de zeer lezenswaardige uitgave 'Derby 1964' ook een overzicht van de Derby's gegeven heeft. Jammer genoeg is daarin over het hoofd gezien dat in de beginjaren 1907-1909 naast de anti-Yankee-Derby ook de reguliere Derby al verreden werd, terwijl ook de serie tussen 1932 en 1935 niet vermeld is).

(tot zover het artikel van Durk Minkema)


erelijst

(click op een onderstreept jaartal in de tabel om daar snel naar toe te springen)

Anti-Yankee Derby

jaar / lft winnaar afstamming pikeur afstand baan/tijd
1907 3 Berdina br.m.v. Arcane u. Prit Jan Koster jr. 1600 * 1.53,5
1908 3 Prinses Feda sch.m.v. Blagarasoumny u. Hong Jan Koster sr. 1600 * 1.59,6
1909 3 Dolgoroeki sch.h.v. Arcane u. Bilina Jan Koster jr. 1600 * 1.54,1

*= op de baan Woestduin,
** = op de baan van Bussum
D = op de baan van Duindigt
Winnaarslijst Derby

jaar / lft winnaar afstamming pikeur afstand baan/tijd
1907 3 Magnetiseur sch.h.v. Arcane u. Beresta A. Mol 2400 ** 1.49,3
1908 3 Redmond br.h.v. Clerimond u. Dawnlight Jan Koster sr. 2400 ** 1.46,4
1909 3 Govert S br.h.v. Sierra u. Cathriena Jo Schuijl 2400 ** 1.42,7
1910 3 Axworthy C br.h.v. Axworthy u. Rosaro Prince Jan G. de Boer 2400 ** 1.46,3
1911 3 Boer br.h.v. Fleetwood S u. Guard Jan Ensing 2400 D 1.35,7
1912 3 Cicerone br.m.v. Fleetwood S u. Dawnlight Jan Kruithof II 2400 D 1.44,0
1913 tot        
1918 niet verreden        
1919 3 Johanna br.m.v. Hal Laurel u. Juliana Cees Ockhorst 2400 D 1.47,3
1920 3 Klasina sch.m.v. Captain Henry u. Juliana Cees Ockhorst 2400 D 1.43,1
1921 3 Luitenant br.h.v. Ciampi u. Aura Arie Commijs 2400 D 1.40,8
1922 3 Miss Everharda br.m.v. Captain Henry u. Kwarteltje Jan G. de Boer 2400 D 1.43,0
1923 3 Norton B br.h.v. Guy Axworthy u. Lucy Jones Gies Ensing 2400 D 1.42,2
1924 3 Oscar br.h.v. Captain Henry u. Juliana Arie Commijs 2400 D 1.43,3
1925 3 Perrigan B br.h.v. Kerrigan u. Petite Amie Bas te Hagen 2400 D 1.47,2
1926 3 Quicklooper br.h.v. Lord V u. Doorlooper Jan de Vlieger 2400 D 1.36,8
1927 3 Rolls Royd br.m.v. Kerrigan u. Minnewaska P. Gruthof 2400 D 1.44,6
1928 tot        
1931 niet verreden        
1932 3 Weidlooper zw. m.v. Bretteur u. Doorlooper Jan de Vlieger 2000 D 1.37,3
1933 3 Xuthus br.h.v. David Guy u. Tourterelle Cees Ockhorst 2000 D 1.34,9
1934 3 Yankee Scott br.h.v. Judge Scott u. Koningin Draisine Cees Ockhorst 2000 D 1.39,1
1935 3 Zora br.m.v. Judge Scott u. Tourterelle Willem Geersen 2400 D 1.38,8
1936 tot        
1941 niet verreden        
1942 3 Gonny D bl.sch.m.v. Brother Hanover u. Otelha Jan de Vlieger 2400 D 1.40,7
1943 3 Hollyrood Nimble vosm.v. Judge Scott u. Reni Jan Kruithof 2400 D 1.36,3
1944 3 Ipie Gregor br.m.v. Mc Gregor u. Urania O Marten Siderius 2400 M 1.34,3
1945 3 Judges Dochter vosm.v. Judge Scott u. Reni Tiemen vd Veen 2400 D 1.36,4
1946 3 Kitty Zora d,br.m.v. Determination u. Zora Jan Wagenaar I 2400 D 1.34,7
1947 3 Leo Axkit br.h.v. Axkit u. Fatima Jan Wagenaar I 2400 D 1.31,3
1948 3 Main Axworthy br.h.v. Axkit u. Amazone G Willem Geersen 2400 D 1.32,8
1949 3 New Spencer br.h.v. Narciso of Parisien u. Barones Spencer Martin Vergay 2400 D 1.33,3
1950 3 Olga Pluto br.m.v. Fried u. Aster Abe Siderius 2400 D 1.28,3
1951 3 Pearl Spencer br.m.v. Illustre Hanover u. Barones Spencer Willem Geersen 2400 D 1.26,6
1952 3 Quintus Harvester br.h.v. Parisien u. Cilly Harvester K Bram Nottelman 2400 D 1.28,4
1953 3 Roland d.br.h.v. Parisien u. Carma Norton Piet Strooper 2400 D 1.28,4
1954 3 Spencer Hollandia br.h.v. Spencer Gay u. Lady Ruth B Willem Geersen 2400 D 1.26.4
1955 3 Tabor sch.h.v. Premier Mars u. Gonny D Bram Nottelman 2500 D 1.26,9
1956 3 Urania br.m.v. Parisien u. Carma Norton Piet Strooper 2500 D 1.30,3
1957 3 Vanadis d.br.m.v. Fabian u. Kesse Bram Nottelman 2500 D 1.27,3
1958 3 Walter Hollandia br.h.v. Messidor u. Lady Ruth B Willem Geersen 2500 D 1.28,7
1959 3 Xuthus Hollandia br.h.v. Messidor u. Iboya Martin Vergay 2500 D 1.29,3
1960 3 Ybe van Papenhoef br.h.v. Double Six M u. Quena BH Manus de Visser 2500 D 1.25,6a
1961 3 Zippora vosm.v. Messidor u. FleetnessT Freek Eerenberg 2500 D 1.25.8a
1962 3 Axkit Hollandia br.h.v. Enterprise u. Pearl Spencer Willem Geersen 2500 D 1.27,6a
1963 3 Bento Kitty zw.h.v. Lord Scotch u. Kitty Zora Jan Wagenaar II 2500 D 1.26,0a
1964 3 C Alkestis van E br.h.v. Mac Kinley u. Alkestis Jan van Leeuwen sr. 2500 D 1.26,0a
1965 3 Diana R d.br.m.v. Urdy Mars u. Quassia Jan Wagenaar II 2500 D 1.26,0a
1966 3 Elisabeth Hollandia br.m.v. Hairos II u. Trudi Trothan Martin Vergay 2500 D 1.26.1a
1967 3 Fernandel br.h.v. Double Six M u. Delta Aad Harmsen 2500 D 1.25,4a
1968 3 Gallant Way br.h.v. Mr. Way u. Xaverine D Piet Smit 2500 D 1.24,5a
1969 3 Henri Buitenzorg br.h.v. Lullwater Victory u. Progusta Jan Wagenaar II 2500 D 1.22,8a
1970 3 Ironie d.br.m.v. Olivier B u. Zippora Martin Vergay 2500 D 1.23,4a
1971 3 Janky Buitenzorg br.m.v. Dean Worthy u. Walina Hollandia Giel vd Togt 2500 D 1.24,9a
1972 3 Karin br.m.v. Oh You Kid u. Zilverfazant S Sjeng Hendrikx 2500 D 1.23,9a
1973 3 Lento H br.h.v. Bento Kitty u. Esmeralda Wim Velis 2500 D 1.26.1a
1974 3 Monty Buitenzorg br.h.v. Star Performer u. Speedy Vina Sjeng Hendrikx 2500 D 1.20,9a
1975 3 Nimrod R zw.h.v. Bento Kitty u. Diana R Wim Velis 2500 D 1.20.9a
1976 3 Orma Pride br.m.v. Worthy Pride u. Eronica W Jan Wagenaar II 2500 D 1.22.4a
1977 3 Paranoh br.h.v. Heres u. Ziganita Klaas Woudstra 2500 D 1.20,8a
1978 3 Reinier br.h.v. Germano u. Freule Peter Zeegers 2500 D 1.23,4a
1979 3 Sam Avon br.h. v. Brogan u. Iliza Wim v Buytene 2500 D 1.21,0a
1980 3 Tony Vitesse d.br.h.v. Unimel B u. Molly Buitenzorg Jan Wagenaar II 2500 D 1.20,5a
1981 3 Uranis ter Lune br.h.v. Deter dAster u. Minerva Aonne de Wrede 2500 D 1.20.6a
1982 3 Vancouver Cede br.h.v. Coaltown Charlie u. Nemby Buitenzorg Gerard v Eykelenborg 2500 D 1.20,0a
1983 3 White Shadow br.m.v. Heres u. Je tAime Guus Knijnenburg 2600 D 1.19,6a
1984 3 Ymond Boekelte br.h.v. Stangaro u. Riet Hollandia Harry van Ooyen 2600 D 1.20,0a
1985 3 Zacatal du Bois br.m.v. Rising Wind u. Jetty Buitenzorg Ad Suykerbuyk 2600 D 1.20,8a
1986 3 All or Nothing d.br.h.v. Heres u, Toeja Fortuna Hugo Schoonhoven 2600 D 1.18,7a
1987 3 Bea di Tricia br.m.v. Heres u. Patricia Laren Tjitse Smeding 2600 D 1.20,0a
1988 3 Clan Vrijenesse l.br.h.v. Evento u. Toto Buitenzorg Hugo Langeweg sr. 2600 D 1.19,0a
1989 3 Dante Buitenzorg br.h. v. Express Pride u. Tanja Woldberg Peter Wortel 2600 D 1.18,2a
1990 3 Elionora Oldeson d.br.m. v. Yankee Tornado u. Usta Oldeson Cees de Leeuw 2600 D 1.18,5a
1991 3 Floris Bos br.h.v. Gouge u. Vrouke Boszorg Henny Grift 2600 D 1.18.7a
1992 3 Gipsy Westland br.m. v. Evento u. Beauty Westland Guus Knijnenburg 2600 D 1.19.3a
1993 3 Happening br.m, v. Brilliant H u. Whinny Hugo Langeweg sr. 2600 D 1.18,8a
1994 3 Its Buitenzorg l.br.h.v. Rapid Royalty u. First Tryst Gerard v Eykelenborg 2600 D 1.19,0a
1995 3 John F Boko l.br.h. v. Cobra Lobell u. Lougessa Hugo Langeweg sr. 2600 D 1.18,0a
1996 3 Kelsea Boko d.br.m.v. Joie de Vie u. Chickadee Hanover Hugo Langeweg sr. 2600 D 1.18,3a
1997 3 Leen van Camstra d.br.h. v. Nevele Impulse u. Ada van Cornjum Hugo Schoonhoven 2600 D 1.19,3a
1998 3 Milo Windspiel br.h. v. Manza Buitenzorg u. Czarin Windspiel Peter Strooper 2600 D 1.18.2a
1999 3 Nigel Stardust br.h.v. Keystone Patriot u. Best of All Huib vd Heuvel 2600 D 1.19.6a
2000 3 Offspring Nevele d.br.h. v. Nevele Impulse u. Easy Postille Rob van Toor 2600 D 1.19,0a
2001 3 Paul W Boko br. h. v. Express Ride u. Ineke P Boko Peter Strooper 2600 D 1.19,2a
2002 3 Rise and Shine br.h. v. Echo u. My Martha Lin Arnold Mollema 2600 D 1.18,0a
2003 3 Sholty Boko br.h. v. Spotlite Lobell u. Nannar Peter Strooper 2600 D 1.17,1a
2004 3 Time Out br.h. v. Armbro Goal u. NeverToo Late Hugo Langeweg sr. 2600 D 1.18,1a
2005 3 Until the End br.m. v. Defi d'Aunou u.lsabel Pluto Michael Schmid 2600 D 1.16.5a
2006 3 Virgill Boko br. h. v. Express Ride u. Ineke P Boko Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.17.5a
2007 3 Willem W Boko br. h. v. Express Ride u. Ineke P Boko Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.17,0a
2008 3 Yucca Boko br.m. v. Muscles Yankke u. Ottey Boko Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.18,3a
2009 3 Zoran Lobell br.r. v. Passing Renka u. Rambling Rose A Jeroen Engwerda 2600 D 1.17.5a
2010 3 Amour d'Occagnes br.h. v. Diamant Gede u. Naomi November Christophe Martens 2600 D 1.16.3a
2011 3 Berry's Boy br.r. v. Love You u. Realy Furniture Jan van Dooyeweerd 2600 D 1.17.0a
2012 3 Clint W Boko br.h. v. Abano As u. Vantz Boko Robin Bakker 2600 D 1.15,7a
2013 3 Davy Boko br.h. v. From Above u. Staro Almighty Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.16,7a
2014 3 Erwin Lobell br.h. v. Goetmals Wood u. Wichita River Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.17,1a
2015 3 Fidelity Rhythm br.m. v. Explosive Matter u. Rhythm and Speed John de Leeuw 2600 D 1.17,7a
2016 3 Goofy Greenwood br.h. v. Russel November u. Chatooga River Jaap van Rijn 2600 D 1.17,0a
2017 3 Hooters USA d.br.h. v. Armbro Embellish u. Keetje Tippel Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.17,8a
2018 3 Ideaal br.h. v. Make it Happen u. Beralda Patrick de Haan 2600 D 1.17,5a
2019 3 John King Boko br.h. v. Yankee Glide u. JC Josie Hugo Langeweg jr. 2600 D 1.16,1a
2020 3 Kentucky River br.h. v. Muscle Mass u. Zamora River Rick Ebbinge 2600 D 1.16,1aFotoverantwoording
De foto's tot 1970 zijn vaak gemaakt door Jacques van Bellen.
De foto's vanaf 1970 zijn van Wim Huybers (www.huybers.nl)
Die van na 2014 zijn van Team Huybers (www.huybers.nl)
Die van Nakoersen (Mitchel Voshol) en
van Mariel Begheyn (www.mbfotos.nl)
zijn op de foto's gemerkt.
Voor een artikel over de draf- en rensport fotografen:
Click hier


Video's
In onze Videotheek vindt u filmbeelden van een groot aantal afleveringen.
Click hier

Teksten hieronder:
Een aantal korte teksten is overgenomen uit een artikel van
Ruud Stoop in Draf&Rensport nr. 32 - 2009.
Verder nog stukjes van Minkema en eigen teksten van de webmaster.


1907: Berdina of Magnetiseur?

In 1907 werd een anti-Yankee-Derby verreden. Hieraan mochten alleen 3-jarige harddravers deelnemen, die geen Amerikaanse afstamming hadden. Dat had niets met politiek te maken, maar alles met het feit dat een aantal fokkers ruim een eeuw geleden Amerikaanse dravers maar lelijk vonden. 'We willen paarden fokken en geen Amerikaanse katten', aldus de voorstanders van onder meer het Russische Orloff-bloed in de fokkerij. Om dat te bewerkstelligen werd daarom een Anti-Yankee Derby gelopen. Een vergeefse poging, want de Amerikaanse dravers bleken niet alleen sneller, maar ook handelbaarder in de koersen. Deze draverij was vooral bedoeld om de fokkerij van de Orloff-dravers te stimuleren. De NHRV had zich met diverse importen uit Rusland sterk gemaakt voor dit ras. De anti-Yankee-Derby was echter geen lang leven beschoren, er zijn slechts 3 edities van verreden tussen 1907 en 1909. Deze koers werd vanwege het geringere uithoudingsvermogen der Orloffs over 1600 m. gelopen en werd verreden op de baan Woestduin in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. Berdina won de eerste anti-Yankee-Derby. Fokker van deze merrie was A.A. van de Berg te Haarlem, eigenaar-trainer was Jan Koster sr. en rijder Jan Koster jr. Zij liep een km.tijd van 1.53,5 over 1.600 m.

Duindigt

Boven: Berdina, dochter van Arcane (Orloff) en Prit (Orloff).
Winnares van de allereerste Anti-Yankee Derby op Woestduin.

Durk Minkema ontdekte dat de hengst Magnetiseur feitelijk in de boeken staat als de eerste Derbywinnaar ooit. Hij liep in 1907 in Bussum naar de winst in de Toekomstprijs, waarbij de schimmelhengst een tijd van 1.49,2 neerzette. Hij was van fokker-eigenaar M. Ackermann uit de Lutkemeerpolder en trainer-rijder was A. Mol. Pikant detail is dat Magnetiseur een 100% Orloff-draver was, in Nederland geboren uit het Orloff-ouderpaar Arcane en Beresta.

Duindigt

Boven: Magnetiseur, zoon van Arcane (Orloff) en Beresta (Orloff).
Winnaar van de allereerste Derby te Bussum,
toen genaamd de Toekomstprijs.


1908: Prinses Feda of Redmond?

(Volgens Ruud Stoop in 2009:) Duindigt Dicht? In 1908 - het jaartal is geen tikfout - leek Duindigt door de toen oppermachtige eigenaar Jochems te worden gesloten. In de Derby II op Bussum had zijn paard Lazuur met pikeur Assendelft zó snel gelopen, dat de tijd onwaarschijnlijk werd geacht. Eigenaar Jochems had toen zo'n negentig dravers en (vooral) volbloeds in bezit en dreigde ferme maatregelen te nemen toen zijn gehele stal werd geschorst. Géén hippische sport meer op zijn domeinen. En die tijd van Lazuur? Dat was 1.45. Inderdaad een wel heel fikse recordverbetering binnen een maand, want enkele weken eerder was zijn besttijd naar 2.14 getild...

Volgens Minkema ging het anders: In 1908 werd de eerstaankomende Lazuur werd wegens ernstig couperen van Redmond gediskwalificeerd, zodat laatstgenoemde winnaar werd. Fokker-eigenaar-trainer van Redmond was Jan Koster sr. en rijder Jan Koster jr.


Appie

Boven: Mej. Elisabeth Kuys rijdt haar eigen paard Locomotief in de
2e Derby in 1908 op de baan van Cruysbergen. Daarmee was zij
de eerste vrouwelijke deelnemer aan een draverij in ons land.
Ze was deftig en kuis gekleed zoals het in die tijd hoorde,
met een rok aan en een mooie hoed op.
(Uit: Revue der sporten)

Boven: Dit is Redmond, de Derbywinnaar van 1908.
(Uit: Revue der sporten)

De Anti-Yankee Derby 2008
Te Woestduin won Prinses Feda de Anti-Yankee Derby. Zij was een dochter van de Orloff-hengst Blagarasoumny. Ze liep in de periode vóór de 'officiële' erelijst de langzaamste Derby ooit. Op de baan van Woestduin kwam de merrie van eigenaar Koster uit Heemstede tot een tijd van 1.59,6 over de kilometer. En dan te bedenken dat de afstand voor deze Anti-Yankee Derby destijds slechts 1600 meter bedroeg.

Boven: Prinses Feda (J. Koster), winnares van de Anti-Yankee Derby
te Woestduin op 24-05-1908.
(uit Revue der Sporten)


1909: Dolgoroeki of Govert S

Te Woestduin won de schimmelhengst Dolgoroeki de derde en tevens laatste Anti-Yankee Derby. Op de baan van Woestduin kwam de hengst tot een km. tijd van 1.54,1 over 1600 meter. Fokker was A.A. van de Berg te Haarlem, eigenaar was G.D. van Os te Purmerend en trainer-rijder Jan Koster jr.

Duindigt

Boven : Dolgoroeki, zoon van Arcane (Orloff) en Bilina (Orloff).
Winnaar van de laatste Anti-Yankee Derby.

De Derby III te Bussum werd een prooi voor de hengst Govert S, een fokproduct van de heer A. de Ridder te Noorder IJpolder. Eigenaar was Stal Schuijl en trainer-rijder J.D.M. Schuijl. De km.tijd was snel: 1.42,7.


1910: Axworthy C

De Derby werd voor het eerst verreden op Duindigt en werd gewonnen door de Amerikaans gefokte hengst Axworthy C in een km.tijd van 1.46,3 over 2.400 m op de grasbaan. Fokker was A.H. van Wickevoort Crommelin te Heemstede, eigenaar Stal Avanti (Jonkheer Bosch van Drakenstein), trainer-rijder J.G. de Boer.

Boven: Axworthy C met Jan G. de Boer
won op 5 mei 1910 de Derby te Bussum.


1911: Boer

Foto uit het blad "de Revu der Sporten".
Onderschift: De start van de Derby V (de vijfde) op Duindigt in 1911.

Boven: Boer wint met Jan Ensing de Derby op Duindigt 1911.

Boer, rec. 1,26,6 br.h.v. Fleetwood S u. Guard,
fokker-eigenaar H.K. Glas Jzn. te Loppersum, trainer-rijder J. Ensing.

Boer won de Derby op de grasbaan van Duindigt in de voor die tijd uitzonderlijk snelle km.tijd van 1.35,7 over 2.400 m. Nog in datzelfde jaar 1911 werd Boer voor een hoge prijs naar Duitsland verkocht, later kwam hij in Italië terecht, waar hij zijn record op 1.23,1 bracht. De verkoop was het noodlottige gevolg van het totalisatorverbod van 1911. Bijna de gehele Nederlandse draversstapel verdween naar het buitenland, vooral naar Duitsland en Denemarken. De vader van Boer, Fleetwood S, kwam in Frankrijk terecht.


1912: Cicerone

De Derby werd gewonnen door de merrie Cicerone in een km.tijd van 1.44,0 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker-eigenaar-trainer J. Kruithof sr. uit Heemstede, rijder J. Kruithof jr.

Boven: Op deze foto wint Cicerone met Jan Koster de Axtel-prijs op Duindigt
op 21-7-1911, vóór Fabara en Alfridus. Een maand eerder won zij
de Derby op dezelfde baan, met een andere pikeur, J. Kruithof jr.


Vanaf 1913 t/m 1918 werden er geen Derby's verreden,
o.a. wegens totalisatorverbod en te weinig inschrijvingen (kleine jaargangen).


1919: Johanna

De Derby werd in dat jaar gewonnen door de schimmelmerrie Johanna in een km.tijd van 1.47,3 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is D. van der Wel uit Alphen a/d Rijn, eigenaar is Stal Timbertown (dhr. A.L. van Coeverden uit Amsterdam), trainer W.A. Ockhorst en rijder C. Ockhorst.


1920: Klasina

De Derby werd in dat jaar gewonnen door de schimmelmerrie Klasina in een km.tijd van 1.43,7 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is D. van der Wel uit Alphen a/d Rijn, eigenaar is Stal Amsterdam (dhr. P.A. van Dieren en G. van Bruggen), trainer W.A. Ockhorst en rijder C. Ockhorst.


1921: Luitenant

In 1921 won de draver Luitenant in 1.41,2. De hengst werd in zijn loopbaan getraind door Arie Commijs, die hem ook reed bij zijn Derbyzege, en later door Dirk de Vlieger.
Fokker van Luitenant is H. Verdegaal uit Lisse, eigenaar was J. Klarenbeek uit Buitenveldert.

Boven: Op deze foto wint Luitenant (links met Arie Commijs) de Derby-L
op Duindigt d.d. 24-7-1921. Tweede wordt Lord Brown Hall met Cees Ockhorst.


1922: Miss Everharda

Duindigt

Boven : Miss Everharda. (rec. 1.26,8) poseert op Duindigt.

De Derby van 1922 werd gewonnen door de Kwarteltje-dochter Miss Everarda in een km.tijd van 1.43,0 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker en eigenaar is J. Hiemstra uit Utrecht, trainer en rijder Jan de Boer.


1923: Norton B

Boven: Norton B (Gies Ensing) zegeviert in de Derby van 1923,
ver voor de concurrentie.

De Derby werd gewonnen door de hengst Norton B in een km.tijd van 1.47,2 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar Stal Bes (dhr. V. Schoenmakers uit Baarn), trainer en rijder Guus Ensing.1924: Oscar

Boven: De schimmel Oscar wint hier een 800 m-draverij op Sappemeer,
voor een andere schimmel, de bekende Kaper B.

De Derby van 1924 werd gewonnen door de hengst Oscar in een km.tijd van 1.43,3 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is D. van der Wel uit Alphen a/d Rijn, eigenaar D.A. van Straalen uit Den Haag, trainer en rijder Arie Commijs.

De eigenaar D.A. van Stralen, uitgever van de bekende Van Stralen Drafkalenders, liet 4 jaar later, in 1928, zijn zevenjarige Derby-winnaar Oscar in de kracht van zijn leven afmaken. Dit omdat hij op de baan niet meer kon meekomen. De gebeurtenis leidde tot grote verontwaardiging bij de drafliefhebbers. Van Stralen bestelde destijds, reeds voor de Derby was gelopen, een rijtuig vol bloemen om zichzelf te huldigen.1925: Perrigan B

De Derby werd gewonnen door de hengst Perrigan B in een km.tijd van 1.47,2 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker J. Bakker Pzn uit Hoogwoud, eigenaar J. v.d. Sluis uit Haarlem, trainer en rijder Bas ten Hagen.

Boven: Perrigan B wint gemakkelijk de Derby.

Boven: Verslag van de Derby van 1925.


1926: Quicklooper

De Derby werd gewonnen door de hengst Quicklooper (v. Lord V u. Doorlooper) in een km.tijd van 1.36,8 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker-eigenaar-trainer Dirk de Vlieger en rijder zijn zoon Jan de Vlieger.

Boven: Quicklooper (Jan de Vlieger) wint gemakkelijk de Derby.


1927: Rolls Royce

De Derby werd gewonnen door de merrie Rolls Royce (v. Kerrigan u. Minnewaska) in een km.tijd van 1.44,6 over 1.800 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker J. Hendriks uit Utrecht, eigenaar J. Kruithof sr. uit Voorburg, trainer en rijder P. Gruthof.

Boven: De latere winnares Rolls Royce loopt al aan kop met pikeur P. Gruthoff.
Jaren later wordt haar naam veranderd in Rolls Royd.


Vanaf 1928 t/m 1931 werden er geen Derby's verreden,
o.a. wegens te weinig inschrijvingen (kleine jaargangen).


1932: Weidlooper

Na een onderbreking van 4 jaar werd er weer een Derby gelopen. Deze werd gewonnen door de zwarte merrie Weidlooper (v. Bretteur u. Doorlooper) in een km.tijd van 1.37,3 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Weidlooper was een halfzus van de Derby-winnares van 1926, Quicklooper. Fokker-trainer Dirk de Vlieger, eigenaar R.F. Sormani te Rijswijk en rijder Jan de Vlieger.

Boven: Vooraankondiging voor de Derby. Er waren nog 6 paarden
ingeschreven van de 51 in 1929 geregistreerde veulens. Er moest nog
een laatste inlegronde worden betaald en het prijzengeld hing af
van het definitieve aantal deelnemers.

Boven: Alle 6 nog ingeschreven paarden kwamen aan de start, dus ook de
twee van de heer Sormani, waarvan Weidlooper de Derby heeft gewonnen
met Jan de Vlieger op de sulky.1933: Xuthus

Xuthus won de Derby van 1933 met Kees Ockhorst in de sulky in een km.tijd van 1.34,9 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. De pikeur was in die jaren toonaangevend in ons land en niet alleen daarom zeer bekend. Hij was ook bijzonder vindingrijk. Zo bedacht hij ooit het starttoestel voor de bandenstart.
Xuthus was een zoon van de basismerrie Tourterelle. Hij was dus een (half)broer van de bekende fokmerries YY, Zora, Baroline, Casindra en Domina.

Fokker van Xuthus was W. Pleysier te Vleuten, eigenaar-trainer-rijder Cees Ockhorst.

Boven: Xuthus in handen van Cees Ockhorst
op het gras van Duindigt in 1934.


Boven: Xuthus en Cees Ockhorst hebben de Derby gewonnen
en rijden hier hun ereronde.1934: Yankee Scott

De Derby werd gewonnen door de hengst Yankee Scott (v. Judge Scott u. Koningin Draisine) in een km.tijd van 1.39,1 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker Wed. J. Oosting te Wolvega, eigenaar Stal B, trainer-rijder Cees Ockhorst.

Boven: Derby 1934: Yankee Scott zegeviert in handen van Cees Ockhorst,
voor Yack (J. Witteveen) en Young Henriot.

Boven: Derby 1934 Yankee Scott en een gelauwerde Cees Ockhorst,
bezig met de ereronde na hun overtuigende overwinning.


1935: Zora

Zora won de Derby van 1935 en zij was een dochter van Tourterelle, dus de halfzus van voornoemde Xuthus. Uit deze tak zouden nog een aantal Derbywinnaars voortkomen: Kitty Zora, Bento Kitty en Orma Pride. Plus een groot aantal paarden dat zich in deze Klassieker wist te plaatsen.
Fokker van Zora was W. Bos te Heemstede, eigenaar Stal Valkeveen (A.P. Kaiser te Amsterdam), trainer-rijder Willem Geersen.

Boven: Zora wint hier op jonge leeftijd met Willem Geersen
op Duindigt.


Vanaf 1936 t/m 1941 werden er geen Derby's verreden.


1942: Gonny D

Boven: Gonny D wint onbedreigd de Derby 1942
in handen van Jan de Vlieger.

Boven: GONNY D maakt met Jan de Vlieger een
ereronde na het winnen van de Derby-G op Duindigt.

De schimmelmerrie was in 1942 de eerste winnares van de Derby nadat deze in ere was hersteld. Gonny D zou met Tabor zelf ook nog een zoon afleveren die de klassieker op zijn naam schreef. In 1955 was deze de sterkste met Bram Nottelman.


1943: Hollyrood Nimble

Boven: Hollyrood Nimble (met Jan Kruithof) wint hier onbedreigd
de Derby in 1943 op Duindigt.

Boven: Hollyrood Nimble en pikeur Jan Kruithof worden
gehuldigd na de overwinning in de Derby-H-1943.
Hollyrood Nimble rec. 1.34,3 (3 jr.) is een
vosmerrie v. Judge Scott u. Reni 1.28,4 (D.Dr).
Twee jaar later won haar volle zuster Judge's Dochter
ook de Derby.1944: Ipie Gregor

Boven: Van Ipie Gregor hebben we nog geen foto gevonden.1945: Judge's Dochter

Boven: Derby 1945: Judge's Dochter (rechts met Tiemen v.d. Veen)
weerstaat de sterk eindigende Juggler en wint de Derby.1946: Kitty Zora

Kitty

Boven: Kitty Zora en Jan Wagenaar worden gehuldigd
na hun Derby-zege 1946.
Op de foto praat Jan met de bekende Daan Modderman.

Kitty

Boven: Kitty Zora en Jan Wagenaar bezig met
hun ereronde na hun zege in de Derby 1946.


1947: Leo Axkit

1944

Leo Axkit rec. 1.22,1 (9j.)
br. h. v. Axkit u. Fatima
Winnaar van de Derby

Boven: Foto uit het eenmalig uitgegeven fotoboekwerkje
"Het PAARD in beeld", toen was de hengst 3 jaar oud.


1948: Main Axworthy

1944

Boven: Derby 1948: Main Axworthy 1e (W. Geersen) neemt
hier de leiding voor Mientje K (2e), Mondragon en Maryanne.


1944

Boven: Main Axworthy rec. 1.25,9 (6j.)
br. h. v. Axkit u. Amazone G
Crack op jonge leeftijd.
Hier na zijn overwinning in de Derby met Willem Geersen.
Het been van de verzorger is weggepoetst
voor een andere foto. Toen kon men ook al "fotoshoppen".1949: New Spencer

1944

Boven: New Spencer wordt gehuldigd na zijn winst in de Derby.
Op de sulky Martin Vergay, daarachter staat trainer
Willem Geersen (in pikeurspak) en dan naar rechts de
eigenaren Brunt (met verrekijker) en Kalff van Stal Vita Nova.

1944

Boven: New Spencer en Martin Vergay zijn gehuldigd na het winnen
van de Derby 1949. De eigenaren Brunt (met beker) en Kalff (met
hoed) en trainer Willem Geersen staan achter pikeur Martin Vergay.
(Wie is die verzorger links?)

Uitslag: New Spencer in 1.33,5 over 2400 m voor Nellie Gregor -
Narciso van Zora - Nancy Lee - Nonnie M1950: Olga Pluto

Olga

Boven: Olga Pluto en Abe Siderius op weg naar hun grote triomf
in de Derby van 1950, die ze tot ieders verrassing met
een straatlengte wisten te winnen.

Olga

Boven: Na de winst in de Derby poseren Olga Pluto en Abe Siderius
na de huldiging voor de fotograaf. Eigenaa H. Danhof staat
en familie staat achter Appie.

Uitslag: Olga Pluto - Oriënt Express G - Oranje J - Oviedo A - Ooievaar S1951: Pearl Spencer

1944

Boven: Derby 1951: Pearl Spencer (Willem Geersen) behaalt
een eclatante zege voor Postduifje G.

Uitslag: Pearl Spencer - Postduifje G - Prinses Zora -
Pherenice - Persimmon - Petulance K


1944

Boven: Pearl Spencer en Willem Geersen bij de huldiging
na de Derby op een volgepakt Duindigt. Eigenaar Stal Paris Sport,
de heren Brunt (links) en Kalff (met hoed).1952: Quintus Harvester

Quintus_Harvester

Boven: Quintus Harvester zegeviert superieur in de Derby,
voor Queen Bess (links), Qui Hollandia G (3e van links) en Query Hanover (reling).

Met Quintus Harvester leverde Bram Nottelman in 1952 zijn eerste Derbywinst af. De Noord-Hollander ondervond maar weinig weerstand in deze koers, die ook kwantitatief niet groots bezet was met slechts acht paarden.


Quintus_Harvester

Boven: Close-up van Quintus Harvester als Derbywinnaar.


Quintus_Harvester

Boven: Derby 1952:
Quintus Harvester en Bram Nottelman tijdens de huldiging.
Eigenaar W. Bouwman draagt de bloemensjerp.


Quintus_Harvester

Boven: Derby 1952:
Quintus Harvester en Bram Nottelman tijdens de ereronde.

1953: Roland

Wanda

Boven: Roland (Piet Strooper) verslaat op de meet
Ronald in de Derby van 1953.

Uitslag: Roland - Ronald - Rascal Hanover - Rita BH -
Rhea Hollandia- Royal Brooklyn


Wanda

Boven: Roland met Piet Strooper en daarnaast eigenaar ir. C. Silver
en zijn vrouw poseren na de huldiging van de Derbywinnaar.


Wanda

Boven: Ereronde van Roland na de winst in de Derby 1953.1954: Spencer Hollandia

1951

Boven: Derby 1954: Spencer Hollandia en Willem Geersen
op weg naar een magistrale overwinning.
Uitslag: Spencer Hollandia - Sir Messidor - Sunny Boy -
Sunshine - Spencer Gay's Zoon - Sir Spencer


1951

Boven: Spencer Hollandia en een omkranste Willem Geersen
tijdens de huldiging na de Derby 1954.
Naast Geersen staan mevr. Van der Pol, mevr. Geersen
en eigenaar Herman van der Pol.1955: Tabor

Tabor

Boven: Tabor wint de Derby van 1955 in handen van
Bram Nottelman. Tweede wordt de favoriet Tira met
Willem Geersen. Eerste prijs 4.000 gulden.
Uitslag: Tabor - Tira - Tizian - Tiende van Zora - Tommy Mars


Tabor

Boven: Huldiging na de Derby. Eigenaar Van Tunen staat erbij,
met zijn hoed in de hand.


Tabor

Boven: Derby 1955, Tabor en Bram Nottelman bezig
aan de ereronde na hun glansrijke overwinning.1956: Urania

Boven: Derby 1956: Urania (1e) ligt nog verscholen in het veld.
Op kop Unemdé voor Uranie (2e), Ureka, Ugoldman K
en Untrepid (smalle bles).


Boven: Urania met Piet Strooper wint de Derby U in 1956.
Uitslag: Urania - Uranie - United Hanover - Unita Zora - Upward Hollandia


1944

Boven: Urania en Piet Strooper na hun Derby-zege in 1956.1957: Vanadis

1954

Boven: Het Derbyveld van 1957 in de eerste bocht.
Aan kop Vita Kinley (nr.1 met Eddy Freund), dan Valk S met nr.8,
Vitalis, Victor Hollandia (witte kap) en de
latere winnares Vanadis uiterst links.

1954

Boven: Vanadis (2e van links met Bram Nottelman) zal gaan winnen.
Rechts gaat Vitalis (2e) voor Vivant Hollandia (nr.12),
Vaja Con Dios (nr.4) en Vanadis (2e van links).
Koploopster Vita Kinley (3e) is al uit beeld.
Voor de eerste keer werd gestart vanachter een startwagen,
een voertuig dat beschikbaar was gesteld door de baan van Mönchengladbach.
Het was daarmee de eerste keer dat de koers met autostart werd gelopen.

1954

Boven: Vanadis (A. Nottelman) finisht geweldig en
wint de Derby V 1957 voor Vitalis nr.6 (rechts).
Uitslag: Vanadis - Vitalis - Vita Kinley - Valencia - Victor Hollandia


1954

Boven: Vanadis en Bram Nottelman worden gehuldigd
na hun Derby-overwinning.

1954

Boven: Derby 1957: Vanadis en Bram Nottelman verzorgen de ereronde.1958: Walter Hollandia

Boven: Derby 1958 Walter Hollandia (W. Geersen) is te snel voor
het Derbyveld en wint afgetekend voor Wiebeline Wip (Ir. J. Oosting).
Volgens menigeen had Walter uitgeschakeld moeten worden
want hij had gesprongen en slecht gedraafd.

Uitslag: Walter Hollandia - Wiebeline Wip - Willemarie GS - Wala - Woudduif S

Boven: Walter Hollandia en Willem Geersen tijdens de huldiging.

Boven: Walter Hollandia met Willem Geersen worden gehuldigd
nadat zij de Derby W 1958 hebben gewonnen.
Eigenaar Stal Hollandia.

Boven: Derby 1958, Walter Hollandia en Willem Geersen
bezig aan de ereronde.


1959: Xuthus Hollandia

Het volgende jaar werd wel een slecht dravend paard uitgeschakeld. Medefavoriet Xuthus T werd door de uit Frankrijk overgekomen Jan Kruithof sr. in de Derby gereden. De voshengst werd uitgeschakeld wegens slecht draven, wat hem in die periode wel vaker overkwam. Hij heeft de koers vervolgd en kwam met afstand als eerste binnen. Na de uitschakeling werd Xuthus Hollandia als winnaar gehuldigd.

Boven: De slecht dravende Xuthus T (Jan Kruithof sr.) leidt nog,
maar hij zal worden uitgeschakeld. Hij wordt op de foto gevolgd
door Xalisko (nr.17, 4e) en Xema S.
De latere winnaar Xuthus Hollandia (Martin Vergay)
ligt met nog 1 ronde te gaan 4e paard.

Boven: Xuthus Hollandia en Martin Vergay worden gehuldigd na
hun triomf in de Derby.


Boven: Xuthus Hollandia en Martin Vergay zijn gehuldigd na
hun triomf in de Derby. Foto met zicht op de eigenarentribune.
Eigenaar was H. van der Pol.


Boven: Xuthus Hollandia begint met Martin Vergay aan
de ereronde na de Derbywinst.


Uitslag: Xuthus Hollandia - Xissy Norton - X Pluto - Xalisko - Xenophon1960: Ybe van Papenhoef

Boven: Derby 1960: de latere winnaar Ybe van Papenhoef ligt 2e van links.
Op kop Ysselmonde (2e), Ysvogel S (kap, 3e), Yberflöte (3e van links, 4e)
en Youthful Nora Spencer (midden, 5e).

Boven: Ybe van Papenhoef wint verrassend de Derby
voor Ysselmonde en Ysvogel S.

Ybe is nog altijd het bewijs dat een Derby nooit een vaste winnaar kent en de koers eerst nog moet worden gelopen. Jaarlijks verhaalt de familie De Visser nog over de sensationele zege aan 167 tegen één van de hengst met Manus de Visser in de sulky in 1960. Komt er ooit een nog grotere verrassing dan de winst van deze op zesjarige leeftijd naar Duitsland uitgevoerde draver?


Boven: Van de andere kant gezien:
Ybe van Papenhoef wint de Derby
met Manus de Visser op de sulky.

Boven: Ybe van Papenhoef bezig aan de ereronde na zijn
prachtige zege in de Derby Y 1960. Stef van Dooyeweerd loopt
bij het hoofd van het paard.
Eigenarersse mevr. A. Klom-Werner.

Uitslag: Ybe van Papenhoef - Ysselmonde - Ysvogel S -
Yberflöte - Youthful Nora Spencer1961: Zippora

Boven: Zippora (nr.7) zal zegevieren in de Derby 1961. Met nog een
ronde te gaan leidt Zegerus Th Hollandia (nr.1 met W. Geersen),
voor Zampa van Papenhoef (2e), Zeno (nr.6) en Zuleika.


Boven: Zippora (7) wint met Freek Eerenberg de Derby van 1961,
na een felle strijd met Zampa van Papenhoef (Piet Smit).


Boven: Zippora en Freek Eerenberg tijdens de ereronde
na hun overwinning in de Derby van 1961.

Boven: Ereronde van Zippora en Freek Eerenberg na de Derby.
Fokker-eigenaar was Teun Leeuwenkamp.

Uitslag: Zippora - Zampa van Papenhoef - Zegerus Th Hollandia -
Zefa - Zephyr1962: Axkit Hollandia

Boven: Axkit Hollandia van start af, op weg naar de winst
in de Derby. Rechts Apace Spencer, die in de eerste bocht
zou springen.


Derby

Boven: In de eerste bocht van de Derby A-1962 gaat
Axkit Hollandia (W. Geersen) om een springende
Apace Spencer (P. Verhoeve) heen naar de leiding.
dan v.l.n.r. Alkestis van E, Astrid Hollandia en Arturo..


Derby

Boven: Twee ronden later komt Axkit Hollandia (W. Geersen)
" helemaal alleen aan" in de Derby.


Boven: Zo groot was het verschil: Axkit Hollandia behaalt een
zekere zege voor Amad Kinley (reling) en
Ammettiena van IJmuiden (kap).

Boven: Derby 1962: Axkit Hollandia nr.9 (W. Geersen) wint eenvoudig,
gevolgd door Amad Kinley (J. van Leeuwen).

Boven: Axkit Hollandia met Willem Geersen bij de huldiging.
Rechts eigenaar Van der Pol.

Boven: Axkit Hollandia en Willem Geersen verzorgen de ereronde
na hun Derbyzege.

Uitslag: Axkit Hollandia - Amad Kinley - Ammettiena van IJmuiden
- Albert P - Abdullah Hanover1963: Bento Kitty

Bento Kitty. De hengst was de eerste in een lange periode waarin Jan Wagenaar de klassieker zou regeren. Feitelijk was het aflossing van de wacht, want een jaar eerder had Willem Geersen — een andere grootheid — met Axkit Hollandia zijn laatste Derbyzege als rijder afgeleverd. Bento Kitty stamde eigenlijk af van een aantal eerdere Derbywinnaars, waarvan sommige een officieuze status hadden. Zora won als driejarige de Derby van Duindigt en dochter Kitty Zora - de moeder van Bento Kitty - was in 1946 de sterkste met Jan Wagenaar sr. Overigens bracht Bento Kitty als vaderpaard zelf ook nog twee Derbywinnaars voor rijder Wim Velis: Lento H (1973) en Nimrod R(1975).

Derby

Boven: Derby B: Bento Kitty heeft in de eerste bocht al de leiding.
Bromelia springt weg.


Boven: Bento Kitty zegeviert met Jan Wagenaar jr. in de Derby 1963
voor Brion van de Lente en Bruno.

Boven: Bento Kitty wint, net als zijn moeder Kitty Zora,
de Derby en Jan Wagenaar jr. is blij.


Boven: Huldiging van Bento Kitty na de Derby.
Achter junior staan Annie en de kleine Yvonne, Wagenaar senior,
daarnaast met bolhoed NDR-voorzitter P. van Binsbergen.
Verder naar rechts eigenaren-voorzitter Van de Windt
en NDR-functionaris Co Govers. Links kan NDR-man
Cees Berg het niet meer aanzien en hij loopt weg.
Vooraan loopt het foto-vrouwtje Molly Lamster ook weg.

Boven: Bento Kitty en Jan Wagenaar jr tijdens de ereronde na de Derby.

Uitslag: Bento Kitty - Brion van de Lente - Bruno - Bold Mac - Bravour S1964: C Alkestis van E

Boven: C Alkestis van E wint met Jan van Leeuwen sr.
de Derby C in 1964.


Boven: C Alkestis van E (J. van Leeuwen sr) slaat de
venijnige aanval van Canard S (J. Wagenaar sr.) af.


Derby

Boven: Derby 1964: C Alkestis van E met Jan van Leeuwen en zijn zoons
tijdens de huldiging. Rinus houdt het paard vast, achter senior staat
Jan junior en rechts steekt Siem zijn hand uit naar de eigenaar
(Stal Hermes).


Boven: Huldiging van C Alkestis van E en entourage na
de Derby-winst. Rechts naast pikeur Jan van Leeuwen
fokker Teun van Enhuizen met zijn vrouw.

Uitslag: C Alkestis van E - Canard S - Captain Double K -
Corinna Hollandia - Con Brio1965: Diana R

Boven: beeld uit de Derby van 1965. Rechts loopt de
latere winnares Diana R al voorop, met daarnaast Dean Hollandia
en aan de buitenkant Duchesse Mac. Daarachter aan de reling met
kap Dominica, die tweede zou worden. De grote bles is van
Doortje Dartel, daarachter zien we het kolletje van Dave Fez.

Boven: Diana R wint in handen van Jan Wagenaar jr.
gemakkelijk voor Dominica en Dea Alkestis VE (bles).


Uitslag: Diana R - Dominica - Dea Alkestis van E - Duchesse Mac - Dean Hollandia - Diomedea S - Doortje Dartel - Dave Fez - Dirk de V - Discovery - Dakota Scotch (ingeh.) - Damsel D (uitg.)
(4 merries voorop!)1966: Elisabeth Hollandia

Elisabeth Hollandia was in 1966 de laatste Derby-winnares uit de stal van de vermaarde Willem Geersen. Ze werd gestuurd door Martin Vergay, die met dank aan New Spencer, Xuthus Hollandia en Ironie vier keer als rijder op de erelijst staat. Het was in meerdere opzichten een memorabele Derby. Van het miniveldje van zeven deelnemers waren er drie afkomstig van de Limburgse Stal Marion van de broers Snetselaar. Voor de eerste maal kwamen ook twee paarden uit één stal op de voorste plaatsen: na bestudering van de finishfoto werd Emberiza S met Gerard van Eykelenborg naar de tweede plek verwezen.

Boven: Links loopt Elisabeth Hollandia (Martin Vergay) en
rechts Emberiza S (Gerard van Eijkelenborg).
Beide merries waren in bezit van Stal Marion van de
gebroeders Snetselaar, die later Stoeterij Buitenzorg zouden
opzetten. Ze stonden in verschillende stallen: Elisabeth bij Geersen en
Emberiza bij Peter Koppejan. Elisabeth won de Derby met een neuslengte.
tussen hen in loopt Eric Kinley die vierde wordt.
Aan de reling wordt de niet zichtbare Eronica W derde.

Boven: Aankomst van de Derby 1966:
De Hairos II-dochter Elisabeth Hollandia (nr.2) klopt Emberiza S
met een halve hoofdlengte. Eronica W wordt derde, voor Eric Kinley.


Boven: de finishfoto als bewijs.
Uitslag: Elisabeth Hollandia - Emberiza S - Eronica W - Eric Kinley

Boven: Ereronde van de Derby 1966:
Elisabeth Hollandia met Martin Vergay voorop,
gevolgd door de 2e aankomende, stalgenoot Emberzia S.
Eigenaar Stal Marion (gebr. Snetselaar).

Let op: Bovenstaande foto mag alleen worden gebruikt voor
niet-commerciële doeleinden en dan moet dit erbij staan:
ANP Photo (1967) / Foto: Peter van Soest, gelicenseerd onder:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie.
1967: Fernandel

Derby

Halverwege de Derby-F van 1967 neemt Felix
(Giel vd Togt) over van Flying Victoria (Tom Kooyman).
Fernandel (links met Aad Harmsen) sluipt mee.

Let op: Bovenstaande foto mag alleen worden gebruikt voor
niet-commerciële doeleinden en dan moet dit erbij staan:
ANP Photo (1966) / Foto: André van der Heuvel, gelicenseerd onder:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie.

Derby

Finish van de Derby-F:
Fernandel wint voor Felix, die reeds uitgeschakeld is.
Tweede wordt Firmin en derde Flying Victoria.
Aan de finishfoto te zien waren de verschillen in de aankomst groot.

Boven: Derby 1967 Fernandel (A. Harmsen) zegeviert
voor de reeds uitgeschakelde Felix (links).


Boven: Fernandel met pikeur Aad Harmsen tijdens de
Derby-huldiging. Eigenaar Stal Anjo (Pasman).
2e van Links Co Govers.

Uitslag: Fernandel - Firmin - Flying Victoria - French Mac - Fan Pom B - Fouquet1968: Gallant Way

Derby

Boven: Derby 1968 na een ronde: Grace Again (Jan Wagenaar) gaat op kop,
geflankeerd door Gonda Scotch (met Piet Strooper). Daarnaast
Gold Westlandia met bles. De latere winnaar Gallant Way (1e) ligt
nog in het veld, (zijn hoofd is te zien boven de rug van Gonda Scotch)

Let op: Bovenstaande foto mag alleen worden gebruikt voor
niet-commerciële doeleinden en dan moet dit erbij staan:
ANP Photo (1968) / Foto: Peter van Soest, gelicenseerd onder:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie.


Boven: Derby 1968 halverwege: Voorop Grace Again (Woudstra) en
dan v.l.n.r. Goudplevier S (3e), Ger Westlandia (2e), Guy Hanover II en
en rechts de latere winnaar Gallant Way (Piet Smit).

Boven: Finishfoto van de Derby: Gallant Way zegeviert
voor Ger Westlandia, Goudplevier S, Geatonka (uitg),
Goudvos, Grace Again en Gonny T.

Uitslag: Gallant Way - Ger Westlandia - Goudplevier S -
Goudvos - Grace Again - Gonny T


Boven: Derby-G: Gallant Way heeft met Piet Smit als eerste
de finish gepasseerd gevolgd door Ger Westlandia (Rees v.d. Lubbe).

Let op: Bovenstaande foto mag alleen worden gebruikt voor
niet-commerciële doeleinden en dan moet dit erbij staan:
ANP Photo (1968) / Foto: Peter van Soest, gelicenseerd onder:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie.


Boven: Derby 1968: Gallant Way en Piet Smit tijdens de ereronde.

Let op: Bovenstaande foto mag alleen worden gebruikt voor
niet-commerciële doeleinden en dan moet dit erbij staan:
ANP Photo (1968) / Foto: Jacques Klok, gelicenseerd onder:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie.1969: Henri Buitenzorg

Henri

Boven: Henri Buitenzorg in de achtervolging na zijn fout
in de eerste bocht van de Derby.
Jan Wagenaar kijkt naar de paarden in de verte.


topper

Boven: Heatrix G (Freek Eerenberg) leidt het veld in de Derby H,
achter de buiten beeld lopende Hoot Song, op Duindigt d.d. 3 juni 1969.
Ze zal een ronde later 4e worden. Links Hoss Westlandia (5e) en
rechts Helene Hanover (3e).
De uiteindelijke winnaar Henri Buitenzorg is nog in geen velden
of wegen te zien.

Henri

Boven: Na een lange inhaalrace wist Henri alsnog te winnen.
De tienduizend bezoekers konden hun ogen niet geloven.
Tweede wordt Hoot Song (rechts met Tom Kooyman)
Derde Helene Hanover (Jan de Boer).


Henri

Boven: Deze foto stond in alle kranten.

Henri

Boven: Henri Buitenzorg na zijn fabuleuze zege in de Derby van
1969 met de familie Wagenaar en rechts eigenaar Piet Meinardi
bij de huldiging.


Derby

Boven: Derby 1969: Henri Buitenzorg en Jan Wagenaar jr.
bij de ereronde na hun fameuse Derbyzege.


Uitslag: Henri Buitenzorg - 2e Hoot Song - 3e Helene Hanover -
4e Heatrix G - 5e Hoss Westlandia - 6e Hibma A1970: Ironie

Derby

Boven: Derby 1970 eerste bocht: Ironie leidt reeds en zal een
glorieuze overwinning behalen voor Illya Kuryakin (witte beenwindsels).


Derby

Boven: Derby 1970: Ironie (M. Vergay) gaat soeverein aan de leiding
en zal deze klassieker op haar naam schrijven. Illya Kuryakin volgt haar
en blijft ook 2e.


Derby

Boven: Ironie (M. Vergay) leidt voor Illya Kuryakin (B. de Vries)
in de Derby 1970. In deze volgorde gaan de paarden
een ronde later ook over de finish.

topper

Boven: Ironie (M. Vergay) is superieur in de Derby
en triomfeert voor Illya Kuryakin, Immer Wieder, Icare Quick,
Important D en de rest.

topper

Boven: Derby 1970: Ironie en Martin Vergay op weg naar de huldiging.

Derby

Boven: Ironie en Martin Vergay tijdens de ereronde
na hun glorieuze Derby-zege in 1970.
De merrie was voornaam gefokt als dochter van Olivier B en
Derby-winnares Zippora (volle zus van Theo Messidor).
Fokker-eigenaar van moeder en dochter was Teun Leeuwenkamp.

Uitslag: Ironie ­ 2e Illya Kuryakin ­ 3e Immer Wieder ­ 4e Icare Quick ­
5e Important D - 6e Ivonne Mac1971: Janky Buitenzorg

Twee jaar nadat de fokker Snetselaar met Henri Buitenzorg won, boekte men nieuw succes met de verrassende winnares. In een periode dat merries overigens de toon aangaven, want Janky Buitenzorg werd voorafgegaan door Ironie en opgevolgd door Karin. Van een voorbereiding op de Derby was bij Janky toen overigens nauwelijks sprake. In de wetenschap dat torenhoge favoriet Jonker Volann (in de koers zelf foutief) niet te kloppen zou zijn, haalde Janky Buitenzorg een week eerder nog even uit op de grasbaan van Joure...

Derby

Boven: Beeld uit de Derby-J met v.l.n.r.
Janky Buitenzorg (Giel vd Togt), John Areta (Aad Harmsen),
in het dodenspoor Josephine Baker (Jaap Verhoeve),
dan aan de reling Jonker Volann (Piet Smit) en
aan kop Junior Volomon (Jan Wagenaar jr.).

Boven: Janky Buitenzorg (nr. 5 met Giel v.d. Togt) klopt op de streep
John Areta in de Derby J 1971. Derde wordt
Junior Volomon voor Jaguar, die nog dichtbij zal komen.
Vijfde Jacco Buitenzorg en zesde Jury.
Bovenaan de finishfoto.

Boven: Derby 1971: Janky Buitenzorg behaalt geheel aan de buitenkant
de overwinning, voor John Areta (nr.7). Jaguar wordt 4e (achter John A),
dan naar rechts Jacco Buitenzorg (nr.11, 5e) en Just in Time (7e).

Boven: Janky Buitenzorg bezig aan de ereronde.
Boven de start van de Derby J 1971.
Eigenaar A. Makken.

Uitslag: Janky Buitenzorg - John Areta - Junior Volomon -
Jaguar - Jacco Buitenzorg - Jury1972: Karin

Karin was in 1972 verantwoordelijk voorde eerste Derbyzege van een eigenaartrainer en -rijder. Sjeng Hendrikx won met Karin een toenmalig recordbedrag van ruim 27.000 gulden, waardoor de merrie meteen de meest verdienende Nederlandse driejarige draver uit de historie werd. De zege werd wat makkelijker doordat favoriet Korjak van Jan de Leeuw vanwege een beenblessure niet aan de start verscheen. Twee jaar later herhaalde Hendrikx uit het Limburgse Mheer zijn stunt, nu met Monty Buitenzorg. Op Duindigt waren bij die triomf in een recordtijd van 1.20,9 liefst tienduizend toeschouwers aanwezig.

Boven: Derby 1972: Karin (nr.7 met Sjeng Hendrickx) krijgt, met nog
een ronde te gaan een aanval van Koleah d'Aster (nr. 8 met Jaap Hof),
maar zal toch zegevieren, daarachter loop Kaptein Sister B (5e).

Boven: Karin (J. Hendrikx) op weg naar een zekere zege in
de Derby 1972. Tweede wordt Keen Speed (rechts),
voor Koentje Dartel (midden) en Kid D (kap).

Boven: In de Derby 1972 neemt Karin (J. Hendrikx) de overhand
op Keen Speed (2e) en gaat meteen door naar
een overtuigende zege.

Boven: Karin (J. Hendrikx) bij de ereronde na de Derby.

Boven: Karin en Sjeng Hendrikx bezig aan de ereronde
na de Derby van 1972.

Uitslag: Karin - Keen Speed - Koentje Dartel - Kid D - Kaptein Sister B1973: Lento H

Derby

Boven: Derby 1973: Op een kletsnatte baan neemt Lento H (links) de
overhand en gaat de overwinning pakken voor Lido Buitenzorg (3e van links),
Lord Faune (rechts) en Lady (midden).


Derby

Boven: Lento H (W. Velis) behaalt de grootste roem door
de Derby te winnen. Rechts wordt Lido Buitenzorg 2e,
hij springt van vermoeidheid weg, maar wordt op tijd gezet.

Derby

Boven: Derby 1973: Lento H en Wim Velis zijn de triomfators.
Achter Wim Velis zien we Gerard van Eykelenborg.
Op weg naar de huldiging, eigenaar Stal Antonio (Houben)

topper

Boven: Lento H en Wim Velis bezig met de ereronde
na hun fraaie triomf in de Derby van 1973.

Uitslag: Lento H - Lido Buitenzorg - Lord Faune - Lady - Lex Areta - Leonard1974: Monty Buitenzorg

Wanda

Boven: Monty Buitenzorg (J. Hendrikx) wint de Derby van 1974
voor Manza Buitenzorg.

Wanda

Boven: Monty Buitenzorg en Sjeng Hendriks gehuldigd
na de Derby-winst en nu bezig aan de ereronde.

Uitslag: Monty Buitenzorg - Manza Buitenzorg - Micky -
Marjon Hess - Maarten D - Makoré du Bois1975: Nimrod R

topper

Boven: Nimrod R (1e met Wim Velis) leidt reeds in
de Derby van 1975, voor Nicky Nortpn (met bles, 2e),
Nubar van Echten (witte orenkap, 4e), Nicole H en
Nora Hanover (links, 3e).

Derby

Boven: Derby 1975: Nimrod R (W. Velis) is net op tijd binnen
voor een aanstormende Nicky Norton.
Links loopt de 4e aankomende Nubar van Echten.

Derby

Boven: Nimrod R wint de Derby 1975 in een spannende finish voor
Nicky Norton, Nora Hanover en Nubar van Echten.
Dit is de finishfoto, waarin het beeld verwrongen is.
Nicky Norton, Nora Hanover en de als zesde geplaatste Niels Zuidvelde zijn producten uit de eerste kleine jaargang van Heres, die daarmee zijn visite-kaartje afgaf en daarna volledig werd goedgekeurd.

Derby

Boven: Nimrod R en Wim Velis gehuldigd na hun overwinning in de Derby.
Eigenaar A.M. Stassen.

Derby

Boven: Nimrod R en Wim Velis nogmaals
bij de ereronde na de Derby

Uitslag: Nimrod R - Nicky Norton - Nora Hanover -
Nubar van Echten - Nolivyr Alkestis - Niels Zuidvelde1976: Orma Pride

Derby

Boven: Orma Pride behaalt de zege op Olafski Itenska
en de krap zittende Othello Hinda in de Derby O 1976.


topper

Boven: Foto van dezelfde aankomst in de Derby O 1976:
Orma Pride (links) wint, voor Olafski Itenska (rechts)
en de krap zittende Othello Hinda (midden). Klaas Woudstra
kijkt naar zijn rechterwiel. Daarachter volgen
Oermana G en Odette Ossewaard.
Het talrijke publiek staat tot in de bosjes bij de camping.

Derby

Boven: Derby O 1976: foto van de andere kant.
Orma Pride (Jan Wagenaar) wint aan de buitenkant voor
Olafski Itenska (reling) en Othello Hinda (midden).


Derby

Boven: Derby 1976 Orma Pride met een gelauwerde
Jan Wagenaar tijdens de ereronde. Op de achtergrond
het zogenaamde "fotovrouwtje".

Uitslag: Orma Pride - Olafski Itenska - Othello Hinda -
Oermana G - Odette Ossewaard - Our Pride1977: Paranoh

Derby

Boven: Paranoh gaat met Klaas Woudstra naar een overtuigende
zege in de Derby P 1977 voor Prizefighter en Parioca S.


topper

Boven: Paranoh en Klaas Woudstra winnen gemakkelijk de Derby,
voor Prizefighter (2e van links), Parioca S (links) en de rest.

Derby

Boven: De Heres-zoon Paranoh en Klaas Woudstra tijdens
de huldiging na hun glorieuze zege in de Derby van 1977.
Eigenaar M. Roggen.


Derby

Boven: Paranoh en Klaas Woudstra bij de ereronde
geflankeerd door baancommissaris Van Leeuwen.

Uitslag: Paranoh - Prizefighter - Parioca S - Pacemaker W
- Patty Zora - Pierre Olivier1978: Reinier

Derby

Boven: Foto van een televisiescherm. Plaats Duindigt, datum 5 aug. 1978. Koers: Derby R. De paarden stormen op de finish af. Favoriet Rogan van Echten (nr. 3) heeft de kop, maar loopt (zoals hij wel vaker deed) geleidelijk naar buiten. Wim van Buytene (wat's in a name) kan hier weinig aan doen. Rivaal Reinier (nr. 1) wordt langzaam meegenomen.


Derby

Boven: Reinier (buitenkant) kan Rogan van Echten net niet kloppen in de Derby R van 1978, maar is volgens het comité gehinderd bij het naar buiten lopen door Rogan. Reinier werd alsnog tot winnaar uitgeroepen.


Derby

Boven: Reinier en Peter Zeegers bezig aan de ereronde
na hun Derbyzege.


Derby

Boven: Reinier met Peter Zeegers, trainer Leo Schoonhoven en
eigenaar W. Wassenaar en echtgenote (rechts) poseren
op het stallenterrein na de Derbyzege voor de fotograaf.

Uitslag: Reinier - Rogan van Echten - Remarquable W -
Rieka Hanover - Reindert - Robinia du Bois1979: Sam Avon

De revanche van Wim van Buytene als trainer-rijder na zijn terugstelling een jaar eerder met de grote favoriet Rogan van Echten ten faveure van Reinier. Met de draver van de Hilversumse eigenaar Wim Berbee haalde hij een jaar later echter zijn gram. Opvallend detail is dat Hugo Langeweg jr. hetzelfde overkwam als jonge rijder. Na zijn uitschakeling met Uriah Boko, reed hij zich een jaar later met Virgill Boko meteen wel in de boeken.

Derby

Boven: Sam Avon (nr. 6) wint in handen van Wim van Buytene
de Derby 1979 voor Sam Hollyrood. Wim kreeg hiermee zijn
revanche voor de terugstelling van het jaar daarvoor.


Derby

Boven: Nogmaals de aankomst van de Derby 1979:
Sam Avon (links) wint in handen van Wim van Buytene
voor Sam Hollyrood, Sonja Woldberg (niet zichtbaar
aan de reling) en Sef Hazelaar (2e van links).


Derby

Boven: Sam Avon en Wim van Buytene tijdens
de ereronde na hun winst in de Derby.

topper

Boven: Derby 1979: Sam Avon en Wim van Buytene tijdens de ereronde.
Op de achtergrond eigenaar W. Berbee sr. en familie.

Uitslag: Sam Avon - Sam Hollyrood - Sonja Woldberg -
Sef Hazelaar - Ster Buitenzorg - Suzanne Belwin1980: Tony Vitesse

topper

Boven: Derby 1980: Tony Vitesse (nr.4, 1e) is links aan een opmars bezig.
Aan kop gaat Tafna (2e) voor Tyvonne Promise (nr.2),
de grote Totem Volita (nr.1) en Tempo Rara (3e).

Derby

Boven: Derby 1980: Tony Vitesse spurt links met Jan Wagenaar naar de zege,
voor Tafna (rechts), Tempo Rara (midden) en Tydi Flower (rechts van het midden).
Geheel rechts zakt de eerdere koploper Totem Volita weg.


Derby

Boven: Tony Vitesse (J. Wagenaar) wint hier de Derby 1980
voor Tafna (geheel rechts) en Tempo Rara (8).

Derby

Boven: Close-up van Tony Vitesse, bij zijn Derby-overwinning.
De zoon van de Franse hengst Unimel B was een geweldenaar.

Derby

Boven: Close-up van Tony Vitesse, bij zijn Derby-overwinning.
De zoon van de Franse hengst Unimel B was een geweldenaar.

Derby

Boven: Na hun eclatante succes in de Derby van 1980 poseren
Tony Vitesse, eigenaar Toon van Es (Stal Aalsmeer) en fokker G. van Delft
met aanhang en de ereprijzen voor de camera.

Uitslag: Tony Vitesse - Tafna - Temp Rara - Tydi Flower -
Tirano R - Tony the Butler1981: Uranis ter Lune

Derby

Boven: Derby 1981: Op kop gaat Unpredictable dan v.l.n.r.
Uniek Boszorg, Uranis ter Lune (1e), Urioca S (2e),
Udo Rotary (4e) en Uno Hazelaar (kap) (3e).


Derby

Boven: Derby 1981: Uranis ter Lune (Ao. de Wrede) houdt stand
tegen de eindsprint van Urioca S (links met Hugo Langeweg).
Uno Hazelaar nr.2 rest de 3e plaats.


Derby

Boven: Uranis ter Lune (Ao de Wrede) wint verrassend de Derby U-1981,
voor Urioca S, de favoriet Uno Hazelaar, Udo Rotary en Unpredictable.

topper

Boven: Finishfoto van de Derby 1981:
Uranis ter Lune (nr.14 met Aonne de Wrede) heeft met gering voordeel
de Derby gewonnen voor Urioca S (nr.4 met H. Langeweg),
Uno Hazelaar (nr.2) en Udo Rotary (nr.3).

Derby

Beeld van de andere kant:
Uranis ter Lune wint Derby voor Urioca S.

Derby

Boven: Uranis ter Lune en Aonne de Wrede bezig aan de ereronde
na hun Derbyzege. Eigenaar Stal Sorghvliet.

Uitslag: Uranis ter Lune - Urioca S - Uno Hazelaar -
Udo Rotary - Unpredictable - Usurpateur K1982: Vancouver Cede

topper

Boven: Aankomst van de Derby 1982:
Vancouver Cede (nr.6 met Gerard van Eykelenborg) verslaat met
een sterke eindsprint Volo Prise (rechts), Volta Rotary (nr.11)
en Valentin Melodie (nr.16 in het midden).

Derby

Boven: Aankomst van de Derby-V in 1982:
Vancouver Cede (6) voor Volo Prise (5), Volta Rotary,
Valentin Melodie, Veloce en Viroli di Robles

Boven: Derby 1982: Vancouver Cede krijgt een kus van Gerard
van Eykelenborg tijdens de huldiging. Eigenaar Cor Disselkoen
(met zonnebril) staat er trots bij. Rechts NDR-voorzitter Van
Binsbergen en op het randje PR-chef Kees Berg.


Derby

Boven: Derby 1982: Vancouver Cede (G. van Eykelenborg)
klopt Volo Prise. Onder de ereronde van Vancouver.
Eigenaar Stal Westland.

Uitslag: Vancouver Cede - Volo Prise - Volta Rotary -
Valentin Melodie - Veloce - Viroli di Robles1983: White Shadow

White Shadow was in 1983 de eerste draver die in de Derby een kilometertijd van beneden de 1.20 neerzette. Dat deed zij in handen van Guus Knijnenburg. Het was om nog een andere reden een opvallende Derby: voor de eerste maal werd deze verreden over de nog altijd gangbare afstand van 2600 meter i.p.v. 2500 m. Het verschil met de tweede aankomende White Honey (Arnold Mollema) was overigens gering.

Derby

Boven: Derby 1983: White Shadow (nr.6) ligt vrijwel laatste, maar zal
toch winnen. Op kop Wina Oostland v.l.n.r. op de 1e rij Wellborn Dean (4e),
Worthy Boy Laren en Wyjan Princess (reling).


Derby

Boven: White Shadow klopt White Honey in de Derby.

topper

Boven: Derby 1983: White Shadow (rechts met de blije Guus Knijnenburg)
heeft zojuist als winnaar de finish gepasseerd, gevolgd door
White Honey (links), Wilma Star (linksachter) en
Wellborn Dean (reling).

Derby

Boven: White Shadow met Guus Knijnenburg na hun Derbyzege
bezig met de ereronde. Verzorgster Ankie loopt mee.
Eigenaar Stal Hartberger.

Uitslag: White Shadow - White Honey - Wilma Star -
Wellborn Dean - Welcome Jacky - Wanda Volo1984: Ymond Boekelte

Ymond

Boven: Beeld uit de Derby Y 1984, met nog een ronde te gaan.
Aan kop gaat Yardley Cup met naast zich favoriet Yokohama W.
Achter Yardley Cup loopt Ymond Boekelte een zuinige koers.

Ymond

Boven: De verrassende aankomst van de Derby Y:
Ymond Boekelte heeft zijn kruid droog kunnen houden en sprint
voorbij Yokohama W. De "invaller" Yvoline Hazelaar (midden)
wordt derde. Aan de buitenzijde wordt Yamet Rotary vierde.

Ymond

Boven: Derby 1984: Ymond Boekelte en Harry van Ooyen boeken
een onvergetelijke overwinning voor Yokohama W (nr.7).

Ymond

Ymond Boekelte wordt na zijn Derby-overwinning vastgehouden
door Nancy van Ooyen, die als dochter van Willem Geersen
de drafsport met de paplepel heeft binnengekregen.

Ymond

De blije mede-eigenaar Piet Groot houdt zijn Derbywinnaar vast
en aan de andere kant staat de familie Van Ooyen.
Startnummer 13 bleek geen ongeluksnummer!

Ymond

Nogmaals hetzelfde tafereel. Ymond ruikt aan de bloemen.

Uitslag: Ymond Boekelte - Yokohama W - Yvoline Hazelaar -
Yamet Rotary - Yardley Cup - Yo Yo1985: Zacatal du Bois

Derby

Boven: Spectaculaire aankomst van de Derby-Z-1985:
Zacatal du Bois (14) voor Zomar Windspiel (2), Zantana (6),
Zambo Meersval (15), Zorg van Boko (8, aan de reling)
en Zilver Prince (5).

topper

Boven: Zacatal du Bois met Ad Suykerbuyk in close up en in kleur
na de huldiging van de Derby 1985.

Derby

Boven: Zacatal du Bois met Ad Suykerbuyk.
Eigenaar-trainer Jacques Sijm draaft mee.

Uitslag: Zacatal du Bois - Zomar Windspiel - Zantana -
Zambo Meersval - Zorg van Boko - Zilver Prince1986: All or Nothing
Met Hubert Schoonhoven. De trainer uit Nijeberkoop won twee Derby's. De winst van Leen van Camstra in 1997 lag in de lijn der verwachtingen. Anders was dat in 1986, toen misschien wel de sterkste lichting binnen onze drafsport ooit in de baan kwam. Liefst negen paarden doken onder het koersrecord, maar favoriet Amor Geert (Arend de Wrede) en Abrogan Veha (Appie Bosscha) moesten het afleggen tegen All or Nothing. Die duwde het koersrecord omlaag naar 1.18,7, waarmee voor de eerste keer onder de 1.19 werd gereden.

draver

Boven: De eerste bocht van de Derby 1986:
Voorop Apocalypse Now en naast haar in het dodenspoor
Alexander S, links daarvan Annemarie Hazela en helemaal
aan de buitenkant Action Skoatter. Achteraan met bles
Ada van Cornjum. De latere winnaar All or Nothing wordt
zuinig gereden en zit nog verscholen in het veld.

draver

Boven: Aankomst van de Derby 1986:
All or Nothing wint gemakkelijk voor Amor Geert (midden),
Abrogan Veha (3e van Links), Alexander S (rechts),
Ada van Cornjum (links met bles) en Annemarie Hazela.

draver

Boven: All or Nothing wint de Derby 1986 met Hubert Schoonhoven.


Derby

Boven: Huldiging met eigenaar Jongeneel.


draver

Boven: Derby 1986: All Or Nothing en Hubert Schoonhoven
tijdens de huldiging.
(foto's Wim Huybers)

draver

Boven: Derby 1986: All or Nothing en Hubert Schoonhoven
bezig met de ereronde.

Uitslag: All or Nothing - Amor Geert - Abrogan Veha -
Alexander S - Ada van Cornjum - Annemarie Hazela
(de dikgedrukte zijn producten van Heres)1987: Bea di Tricia

draver

Bea di Tricia wint ondanks een lekke band de Derby.
Buiten het beeld is Brahms Melodie
als tweede weggesprongen, waardoor nu Bastien d'Almere tweede
wordt (recht achter Bea, met witte blinker). Derde Brenda Ludwig
(links), voor Beystone Master, Beauty Pitt en Berta Buitenzorg


draver

Boven: Nogmaals de ankomst van de Derby 1987:
Bea di Tricia (rechts met T. Smeding) sleept de overwinning uit
het vuur voor Bastien d'Almere, Brenda Ludwig (links) en de rest.
Geheel links springt Brahms Melodie weg en door het stek.


Derby

Boven: Links houdt eigenaar J. Veld zijn Bea di Tricia vast
na haar Derby-zege en rechts verzorgster Hink Paulusma.


draver

Bea di Tricia tijdens haar ereronde na de Derby.


draver

Nog een foto van de Derby-ereronde.
(foto's Wim Huybers)

Uitslag: Bea di Tricia - Bastien d'Almere - Brenda Ludwig -
Beystone Master - Beauty Pitt - Berta Buitenzorg1988: Clan Vryenesse
De winst van de draver van Adriaan uit de Bosch markeerde in 1988 - tegen een armada van dravers van Tjitse Smeding - het begin van een tijdperk waarin de stal van Hugo Langeweg met ijzeren vuist regeerde. In acht van de laatste 22 versies (t/m 2010) leverde de stal de winnaar op. Een lijst die begon met Clan Vrijenesse en vervolgens doorzette via Happening (met overigens Henk Mulder als trainer in de boeken), John F Boko, Kelsea Boko, Time Out, Virgill Boko, Willem W Boko en Yucca Boko. Aan ieder tijdperk komt ooit een einde, maar voorlopig lijkt van dit era het slot nog niet in zicht...

koerspaard

Derby 1988: Clan Vryenesse (midden) wint voor Captain Morgan (links),
Champion's (3e van links), Crabas Bas (3e van rechts)
en Celeritas Medo (rechts).

koerspaard

Derby 1988: Clan Vryenesse met Hugo Langeweg op weg
naar de winst, voor trainingsgenoot Captain Morgan
met Gerard Hulleman.

koerspaard

Clan Vryenesse vliegt naar de winst in de Derby.


Derby

Boven: Huldiging: Hugo Senior is bezig met zijn "Masterplan".
Het begon al na de geboorte van zijn zoontje, die hij Hugo noemde.
20 jaar later zou Junior zijn eerste Derby winnen met Virgill Boko.
koerspaard

Boven: Clan Vryenesse met Hugo Langeweg en eigenaar Adriaan
Uit de Bosch (aan het hoofd) en zijn echtgenote Betty (naast Hugo)
en verdere aanhang tijdens de hulding van de Derby 1988 winnaar.


koerspaard

Boven: Derby 1988: Clan Vryenesse en Hugo Langeweg
tijdens de ereronde.


koerspaard

Boven: Na de Derby 1988 op het stallenterrein:
Winnaar Clan Vryenesse met Hugo Langeweg (links) en
de tweede aankomende stalgenoot Captain Morgan
met Gerard Hulleman.

Uitslag: Clan Vryenesse - Captain Morgan - Champion's -
Crebas Bas - Celeritas Medo - Cann de Bloomerd1989: Dante Buitenzorg

koerspaard

Boven: Dante Buitenzorg en Peter Wortel winnen de Derby
voor Dancing Boszorg. Peter juicht met zijn armen en benen.

Derby

Boven: Derby 1989: Dante Buitenzorg (Peter Wortel) op weg
naar een prachtige overwinning voor Dancing Boszorg (A. v.d. Blonk).


koerspaard

Dante Buitenzorg en Peter Wortel met aanhang,
direct na hun zege in de Derby 1989,
op weg naar de huldiging.


Derby

Boven: Links trainer Cees Wortel en
rechts broer Peter, die de hengst reed.
Eigenaar Stal Dragon Trotters.

Uitslag: Dante Buitenzorg - Dancing Boszorg - Donderstraal -
Dispatch - Den du Bois1990: Elionora Oldeson

Derby

Elionora Oldeson wint de Derby met Cees de Leeuw op de sulky.
Exito Frisiana is geklopt en wordt 2e, gevolgd door Excellent Speed.
Vierde Eagle G.


Derby

Elionora Oldeson wint de Derby met Cees de Leeuw op de sulky.


Derby

Boven: Links houdt eigenaar Harry Willemse zijn Elionora vast.
Pikeur-trainer Cees de Leeuw haalt verzorgster Helena Krom
naar voren, terwijl AVE-voorzitter Gaston Raeven klaar staat
met de beker. Links geniet Jan de Leeuw als trotse vader.


Derby

Elionora Oldeson en Cees de Leeuw tijdens de ereronde
na hun glorieuze zege in de Derby 1990.
Verzorgster Helena Krom loopt mee.

Uitslag: Elionora Oldeson - Exito Frisiana - Excellent Speed -
Eagle G - Enjoy Buitenzorg1991: Floris Bos
Hennie Grift won met Floris Bos. Dat was in 1991 de onomstreden winnaar van de Derby. De hengst zou eigenlijk de confrontatie aangaan met de in ons land nog ongeslagen merrie Fanatic Wish, die alleen in het Franse La Croisé Laroche eens was verslagen. Tot dat duel kwam het niet, want een virusinfectie op het entrainement van Tjitse Smeding trof 46 van de zestig daar getrainde paarden. Onder wie ook Fanatic Wish. Daarmee werd diens vaste rijder Bas Crébas destijds de kans op zijn eerste Derbyzege ontnomen. Misschien dit jaar?

Derby

Boven: Met nog een ronde te gaan in de Derby leidt Floris Bos.

Derby

Boven: Floris Bos wint de Derby met een straatlengte,
vóór Frederik S (rechts), die 3e wordt.
Tweede aankomende Flash of Light loopt rechts buiten beeld.

Derby

Boven: Floris Bos wint de Derby en trainer/pikeur Hennie Grift
kijkt om waar de anderen blijven.


Derby

Boven: Ereronde van de winnaars.
Eigenaar Jules Smit.

Uitslag: Floris Bos - Flash of Light - Frederik S - Folkert Oldeson -
Fire Buitenzorg - Frederieke Norg1992: Gipsy Westland

Derby

Boven: Aankomst van de Derby:
Gipsy Westland voor Greatest Secret (rechts niet in beeld),
George Scotch (met witte orenkap) en Go For One (2).

Derby

Nogmaals Gipsy Westland bij haar grootse overwinning in de Derby.


Derby

Boven: Fokker/eigenaar Van Mierlo van Stal Westland toont
trots en blij zijn beker. Gerard van Eykelenborg heeft de
krans om. Links Jan den Nijs en Harry Willemse van
de Alg. Eigenarenvereniging.

Uitslag: Gipsy Westland - Greatest Secret - George Scotch -
Go For One - Gunwale - Gusta Oldeson1993: Happening

Derby

Boven: Derby 1993: Happening (H. Langeweg) triomfeert,
voor He's the Best (nr.5), Higgins Houberg (buiten beeld),
Hayo Oldeson (nr.8) en Herbie W (nr.3).


draver

Boven: Happening (H. Langeweg) gaat naar een verrassende overwinning
in de Derby 1993 voor He's the Best nr.5 en Higgins Houberg nr.12.

Derby

Boven: De voorzitter van de Alg. Eigenarenver. Jan den Nijs
reikt ereprijzen uit aan eigenaar Henk Mulder (links) en
rijder Hugo Langeweg.


draver

Boven: Happening en Hugo Langeweg bij de ereronde na hun Derbyzege.
(foto Wim van der Sluis)

Uitslag: Happening - He's the Best - Higgins Houberg -
Hayo Oldeson - Herbie W - Hamlets Wishbone1994: It's Buitenzorg
It's Buitenzorg was de laatste winnaar tot dusverre van de Derby met die illustere achternaam. Eerder kwamen Henri, Janky, Monty en Dante op de erelijst. It's Buitenzorg kwam echter met de schrik vrij, omdat hij in handen van Gerard van Eykelenborg een galoppade maakte achter de startauto, waarna de start werd afgeblazen. Na de tweede poging was er voor de winnende combinatie geen vuiltje aan de lucht. Voor eigenaar Ed Maas was het een opvallend jaar: hij won met Watermill Fourth ook de Derby voor volbloeds. Een vermoedelijk voor eeuwig unieke dubbel.

Derby

Boven: Met nog een ronde te gaan in de Derby heeft
It's Buitenzorg al de kop.


Derby

Boven: De achtervolgers van It's Buitenzorg in de voorlaatste
bocht in de Derby.

Derby

Boven: It's Buitenzorg (G. van Eykelenborg) wint de Derby 1994
voor v.l.n.r. Iwan Bas (2e), Inkosi (3e) en Ideal Investment (4e).

Derby

Boven: It's Buitenzorg wint met gemak de Derby,
voor Iwan Bas (links), Ideal Investment nr.4 (rechts),
Inkosi (rode buis), Irasou Kombo en Iris van Leeuwen.

Derby

Boven: Eigenaar Ed Maas, It's en Gerard bij de huldiging.


Derby

It's Buitenzorg en Gerard bij hun ereronde na de Derby.


Uitslag: It's Buitenzorg - Iwan Bas - Ideal Investment - Inkosi -
Irasou Kombo - Iris van Leeuwen1995: John F Boko

Derby

Boven: John F Boko met Hugo Langeweg maakt zijn favorietenrol
volledig waar en soleert naar de finish.
De rechts achter hem lopende Jacco Enzelens wordt tweede,
voor Joep Kietvitshof, die half naast hem loopt.
Daarachter de schimmel Jetline Boshoeve (4e).

Derby

Boven: De achtervolgers van John F Boko in de Derby:
Jacco Enzelens (G. van Eykelenborg) wordt tweede
voor de op deze foto bijna onzichtbare Joep Kievitshof
en de schimmel Jetline Boshoeve.
Deze laatste twee hadden de dubbele nationaliteit Duits-NL
en waren ook geplaatst in de Duitse Derby.

Derby

Boven: Zo won John F Boko de Derby,
helemaal alleen.

topper

Boven: Na de Derby liet winnende rijder zijn zoon op de sulky de
ereronde rijden. Het werd hem dus met de paplepel ingegoten.
Later zou deze zoon vele Derbywinnaars rijden.

topper

Boven: Beeld van de andere kant.
Verzorgster Karen Schagen leidt haar pupil aan het hoofd.
Eigenaar was J. Schilder uit Volendam.

Uitslag: John F Boko - Jacco Enzelens - Joep Kievitshof -
Jetline Boshoeve - Joan Furniture - Jenkie Cup1996: Kelsea Boko
Tom Kooyman (Kailash) vond dat hij vlak voor het ingaan van de laatste bocht was gehinderd door Hugo Langeweg (Kelsea Boko) en diende een protest in, dat na lang beraad niet werd gehonoreerd door het comité.

Derby

Boven: Met nog een ronde te gaan in de Derby leidt
Kazan Buitenzorg, voor Kelsea Boko, Key to Success, Kailash,
aan de reling Kors Zes HB.

Derby

Boven: V.r.n.l. Kazan Buitenzorg, Kelsea Boko, Key to Success,
Kors Zes HB (groene kap), Kaliman, ??, Kailash (witte orenkap), etc.


Derby

Boven: 100 m verder in de voorlaatste bocht van de Derby.
Kazan Buitenzorg leidt voor Kelsea Boko en in het dodenspoor Kailash.
Helemaal achterin Kosmos Groenhof, die een slechte start heeft gehad.


Derby

Boven: Nog 50 m te gaan: Kelsea Boko leidt voor Kailash,
Kors Zes HB (groene kap) en Kosmos Groenhof.

Derby

Boven: De finish van de spraakmakende Derby K.
Kelsea Boko wint en klopt Kailash (rechts), Kors Zes HB
(buitenkant) en Kosmos Groenhof (midden).


Action_Skoatter

Boven: Huldiging van Kelsea en Hugo Langeweg.
Rechts van Kelsea staan verzorgster Karen Schagen, een nog
jonge Hugo junior, die hier al de smaak te pakken krijgt, en
met de beker fokker/mede-eigenaar Klaas Bootsman
(namens Stal Volendam). Achter hem mede-eigenaar Schilder.

topper

Boven: Derby 1996: Kelsea Boko en Hugo Langeweg senior
met zijn gevolg tijdens de ereronde. Junior zit op de sulky
en verzorgster Karen Schagen houdt de merrie vast.


Uitslag: Kelsea Boko - Kailash - Kors Zes HB -
Kosmos Groenhof - Key to Success - Kyra Boshoeve1997: Leen van Camstra

Action_Skoatter

Boven: Bij het ingaan van de laatste ronde heeft de grote
favoriet Leen van Camstra al de leiding.


Action_Skoatter

Boven: De achtervolgers bij het ingaan van de laatste ronde.


Derby

Boven: Derby 1997: Leen van Camstra (3e van links met Hubert Schoonhoven)
op weg naar de zege, voor Long Island, Lineker Boko, L'Espoir de DB en de rest.


topper

Boven: Leen van Camstra steekt zijn tong uit naar het publiek
en wint de Derby, voor Long Island (rechts buiten beeld),
Lineker Boko (blauwe buis), L'Espoir de DB (links buiten beeld)
en Lord Lucky (gele buis).


Derby

Boven: Leen van Camstra vliegt naar de zege in de Derby
en Hubert viert al een feestje met zijn aanhang.
Rechts is L'Espoir de DB (4e) gedeeltelijk te zien


Derby

Boven: Ereronde van de Derby-winnaars.
Eigenaar E. Jongeneel.

Uitslag: Leen van Camstra - Long Island - Lineker Boko
- L'Espoir de DB - Lord Lucky1998: Milo Windspiel

Wanda

Boven: Milo Windspiel nam al snel de leiding in de Derby en
heeft hier nog ruim een ronde te gaan.


Action_Skoatter

Boven: Aankomst van een andere kant:
Rechts Milo, links de derde aankomende Miami Star.


Action_Skoatter

Boven: De achtervolgers:
In het midden Mack's Medo (2e), links Mack the Butcher (4e).
Rechts van Mack's Medo loopt Mount Enzelens (vijfde).


Wanda

Boven: Milo Windspiel (P. Strooper) wint hier de Derby 1998
voor Mack's Medo, Miami Star en Mack the Butcher (buitenkant).
Rechts achterin loopt Mary van Camstra (6e).


Wanda

Boven: Milo Windspiel en Peter Strooper tijdens
hun ereronde na de Derby.
Eigenaren Ellen Roos en Hans Ruigrok.


Uitslag: Milo Windspiel - Mack's Medo - Miami Star -
Mack the Butcher - Mount Enzelens1999: Nigel Stardust
Nigel Stardust was de tweede Derbywinnaar na Bea di Tricia van Tjitse Smeding als trainer. De winst vond plaats in een periode dat Smeding zich in zwaar weer bevond. Door de naweeën van een ongeval op de baan van Hilversum, moest de Fries het rijden noodgedwongen al enige tijd overlaten aan anderen en bij deze gelegenheid was dat Huib van den Heuvel. Daarnaast was bij Smeding eerder dat jaar blaaskanker geconstateerd. Het leverde dan ook een van de meest emotionele huldigingen uit de historie van de Derby ooit op, toen Smeding zelf voor de ereronde in de kar klom. Het was ook de tweede winst voor Tjalco de Witte als eigenaar, tien jaar na Dante Buitenzorg (1989) was het ook in 1999 raak. Zijn woorden toen: 'Oer tsien jier dan mer wer'. En?

Derby

Boven: Nigel Stardust (H. v.d. Heuvel) overmeestert,
na een lang duel, Nepal Dan Boko (rechts) en wint de Derby.
Nicotine (links) wordt 3e voor Nick the Bananas.


topper

Boven: Derby 1999: Nigel Stardust (midden met Huib v.d. Heuvel) klopt
Nepal Dan Boko op de streep. 3e Nicotine (links) en
4e Nick the Bananas (nr.6, achter Huib).


Action_Skoatter

Boven: Aankomst van de Derby:
Nigel Stardust (links) wint nipt van Nepal Dan Boko.
Derde Nicotine.


Derby

Boven: Nigel Stardust en Huib v.d. Heuvel tijdens de ereronde
na hun prachtige zege in de Derby van 1999.
Trainer Tjitse Smeding heeft plaatsgenomen op de sulky
en Tamara loopt naast hem.

Uitslag: Nigel Stardust - Nepal Dan Boko - Nicotine -
Nick the Bananas - Nobelo P2000: Offspring Nevele
Feitelijk de laatste echt sensationele winnaar in de Derby en voor Rob van Toor goed voor zijn 'finest moment'. Slim profiterende van een nerveuze koers met onder meer een onverwachte galoppade van favoriet Out of the Blue reed de Hagenaar naar zijn eerste Derbywinst. Feest ook in Heerenveen, waar sporthalbeheerder Riekele Hoekstra en echtgenote Trienke de fokpremie van 15.000 gulden incasseerden.

Action_Skoatter

Derby 2000: Offspring Nevele (R. van Toor) wint zeer verrassend
voor Odd's Againt nr.13 (rechts met W. Paal), dan zien we
op de foto Olivia le Blanc (5e) en Oker Bear.


Action_Skoatter

Derby 2000 Offspring Nevele (R. van Toor) zegeviert
voor Odd's Against (rechts) en Oriënte Cortoz (nr.12).

Action_Skoatter

Boven: Offspring Nevele en Rob van Toor worden door
Eigenaren-voorzitter Jan den Nijs gehuldigd voor
na hun triomf in de Derby.

Derby

Boven: Ereronde van Offspring Nevele.
Rechts loopt trainer/rijder Rob van Toor.
De eigenaar mw I. Lata en fokker Hoekstra
zitten in de koets.

Uitslag: Offspring Nevele - Odd's Against - Oriënte Cortoz -
Oletta Queen - Olivia le Blanc2001: Paul W Boko

Action_Skoatter

Derby 2001: Paul W Boko en Peter Strooper worden nog
bijna verrast door de binnendoor komende Poemba Paniek 2e.
Polaris (links met bles) is best of the rest.

Derby

Boven: Ereronde van Paul W Boko.
Eigenaar Stal Jordi.

Uitslag: Paul W Boko - Poemba Paniek - Polaris -
Pass and Catch - Prioritymeadow2002: Rise and Shine
Rise and Shine was de eerste Derbywinnaar van Ger Visser, de man die de laatste jaren samen met Jetse Steensma grossiert in klassieke successen. Niet alleen in 2002 kwam de naam van Vibelzee op de erelijst, ook drie jaar later vinden we de eigenaar (toen al samen met JDS) terug in de annalen met dank aan Until the End.

topper

Boven: Na 1 ronde heeft Rise and Shine Shine reeds de leiding
in de Derby, voor Rih Frisia (15, links), Royal of Moments,
Relize Boko (7), Renzo Landerije (aan de reling)
en Rieu Buitenzorg.


topper

Boven: Even verderop, met nog een ronde te gaan heeft
Rise and Shine Shine nog steeds de leiding in de Derby,
voor Royal of Moments, Rih Frisia, Relize Boko en Rieu Buitenzorg.


Derby

Boven: Derby 2002: Rise and Shine (A. Mollema) gaat naar de overwinning,
voor Realy Furniture (witte buis links), Renzo Landerije,
Recover F en Run Boy Worthy


Action_Skoatter

Boven: Derby 2002 Rise and Shine (A. Mollema) behaalt
een eclatante zege. Realy Furniture wordt op flinke afstand tweede.

Derby

Boven: Huldiging van Rise and Shine en trainer/rijder Arnold Mollema.
Eigenaar Vibelzee BV.


Action_Skoatter

Boven: Rise en Shine en Arnold Mollema en de verzorgster
Sandra Winkelman tijdens de ereronde na de Derby.

Uitslag: Rise and Shine - Realy Furniture - Renzo Landerije -
Recover F - Run Boy Worthy2003: Sholty Boko

Derby

Boven: Sholty Boko wint met eigenaar/trainer Peter Strooper
de Derby voor stalgenoot Salvador S met Erwin Bot.


Derby

Boven: Huldiging van Sholty Boko en trainer/rijder/eig. Peter Strooper.
Links staat Peter's moeder. Geknield de trotse fokker John Bootsman
met zijn ereprijs. Rechts Cees van Velzen, voorzitter van
de Fokkersvereniging.


Derby

Boven: Ook Peter's vader Willem Strooper en moeder deelden
in de vreugde, net als Bas Martens.


Derby

Boven: Sholty's verzorgster Mayvor wordt
gefeliciteerd door haar hond, met een tongkus.


Derby

Boven: Peter en Sholty


Derby

Boven: Sholty Boko en verzorgster Mayvor lopen links bij de
ereronde na de winst in de Derby en tweede geplaatste Salvador S
loopt rechts. Hij hoort ook bij Stal Strooper en is een fokproduct
van Willem Strooper.

Uitslag: 1e Sholty Boko 1.17,1 - 2e Salvador S - 3e Speeding Renka -
4e Secret Star - 5e Starfighter LM2004: Time Out

Derby

Boven: Met nog een ronde te gaan heeft Time Out hier
al de leiding in de Derby. Thor Companion (A. Bakker)
loopt achter hem aan de reling. Daarnaast Tabriz Boko (P.Strooper)
en achter hem Thor (W. Hamming).


Derby

Boven: Time Out wint de Derby met overmacht.
Tweede wordt Trenton Boko.


Derby

Boven: Derby 2004: Time Out nr.4 (Hugo Langeweg sr.) wordt niet
meer achterhaald en wint voor Trenton Boko, Thor (links)
en Thor Companion (aan de reling).


Derby

Boven: Time Out gaat naar de Derby winst.
Op de achtergrond het reclamebord van Del Monte,
toen ook in bezit van Bram Kooy.


Derby

Boven: Huldiging van Time Out.
Rechts eigenaar-fokker Bram Kooy met zijn echtgenote.

Uitslag: Time Out - Trenton Boko - Thor - Talent Groenhof - Thor Companion2005: Until the End
Until the End. Met 1.16,5 koersrecordhouder als winnares van één van de meest tumultueuze Derby's ooit. De merrie kwam met Michael Schmid immers niet eens als eerste over de meet, maar profiteerde in 2005 van de terugstelling van Uriah Boko. Het was de tweede winnaar van Arnold Mollema als trainer, na de zege van Rise and Shine in 2002. Hopelijk blijven we voortaan verschoond van de dramatiek van een onderzoek, maar zeker is dat nooit. Ook in 1978 (Reinier met Peter Zeegers) en 1959 (Xuthus Hollandia met Martin Vergay) kwam de winst tot stand door ingrijpen van het comité. Tickets vasthouden dus, ook bij een Derby. In 1958 won Walter Hollandia met Willem Geersen en dat was volgens menigeen juist weer te danken aan het onterecht niet ingrijpen van het comité.

Derby

Boven: Derby 2005: Until the End (links) wint na diskwalificatie
van de 1e aankomende Uriah Boko (met bles), dan Uno Wielinga (rechts),
Unbounded River (nr. 1 achter Hugo) en Uiver Landerije (nr.7 links).


Derby

Boven: Huldiging van Until the End en rijder Michael Schmid.
Rechts van de merrie staan trainer Cees Kamminga en zijn vrouw.
Daarachter de heren Visser en Steensma met echtgenotes,
de eigenaren van de merrie, die op naam loopt van Vibelzee bv.

Uitslag: Until the End - Uno Wielinga - Unbounded River - Uiver Landerije2006: Virgill Boko

Derby

Boven: Derby 2006: Virgill Boko (H. Langeweg jr) wint overtuigend
voor Very fast Renka (links), Vic van Camstra (rechts),
Viper Acktion (buiten beeld) en Victor Lavac (3e van links).


Derby

Boven: Nogmaals de aankomst van de Derby V:
Groot favoriet Virgill Boko wint met een straatlengte voor
Very Fast Renka (rechtsboven in beeld).


Derby

Boven: Huldiging van Virgill Boko. Gehurkt/geknield de fokkers John
en Klaas Bootsman. Rechts van Virgill de verzorgster Naomi en de
afgevaardigden van eigenaar Ecurie Socrates BV.,
links de vertegenwoordiger van sponsor De Telegraaf

Uitslag: Virgill Boko 1.17,5 - 2e Very Fast Renka - 3e Vic van Camstra -
4e Viper Acktion - 5e Victor Lavec2007: Willem W Boko

Derby

Boven: Willem W Boko (H. Langeweg jr) is oppermachtig
in de Derby en wint voor Woodland Valley (nr.3)
en Wennemars (buiten beeld).


Derby

Boven: Huldiging van Willem W Boko. Rechts John Bootsman
en de verzorgster Naomi, daarachter de vertegenwoordiger
van sponsor De Telegraaf. Eigenaar Ecurie Socrates BV.


Derby

Boven: Willem W Boko en Hugo Langeweg jr bezig met
de ereronde na de winst in de Derby.

Uitslag: Willem W Boko - Woodland Valley - Wennemars -
Welmoed Landerije - Wicky de Viking2008: Yucca Boko

Derby

Boven: In de eerste bocht vliegt Yeovani Boko met Hugo senior driedik naar de leiding voor Yco Wollem die met Tom Kooman hier nog voorop loopt. Achter hem loopt rechts You've Got Mail met Frans van der Blonk en links met de bles ????. Rechts aan de reling met de blauwe neusblinker loopt Yucca Boko met Hugo junior, die het wat rustiger aan doet.


Derby

Boven: Derby 2008: Yucca Boko (H. Langeweg jr.) spurt
naar de overwinning voor Yco Wollem (nr.2), Yendi Boko (links met
nr.8) en You've got mail (ongeplaatst).


Derby

Boven: Hugo Langeweg junior kan rustig 3 vingers opsteken
naar het publiek ten teken dat hij zijn derde Derby op rij wint,
deze keer met Yucca Boko.


Derby

Boven: De huldiging van Yucca Boko. Rechts de vertegenwoordiger
van sponsor De Telegraaf en daarachter eigenaar Willem van der Meer.

Uitslag: Yucca Boko - Yco Wollem - Yendi Boko - Yeovani Boko2009: Zoran Lobell

topper

Boven: Derby 2009: Zoran Lobell (2e van links) wint voor Zizou (links)
dan v.l.n.r. Zorreguieta (4e), Zorba Oldeson (5e), Zygfryd (6e)
en Zirko Boko 3e.


Derby

Boven: Derby 2009: Zoran Lobell en Jeroen Engwerda op weg
naar klassieke roem. Zizou nr.4 wordt goede tweede.

Derby

Boven: Bij de ereronde wordt Zoran Lobell begeleid door
trainer/pikeur Jeroen Engwerda en verzorgster Marisca Huel.
André Bakker reed een ander paard van de stal en
houdt zittend op de sulky de leidsels vast.

Uitslag: Zoran Lobell - Zizou - Zirko Boko -
Zorba Oldeson - Zorreguieta2010: Amour d'Occagnes

Boven: Derby 2010: Amour d' Occagnes en Christophe Martens
winnen met grote voorsprong.


Boven: Amour d´Occagnes en Christophe Martens
tijdens de ereronde.

Uitslag: Amour d'Occagnes 1.16,3 - Andre W -
Alou van Camstra - Ajax Boko - AnacondaDerby 2011: Berry's Boy

Boven: Derby 2011: Berry's Boy eindigt met een vliegende sprint
vanuit de achterhoede en klopt nog gemakkelijk
de favoriet Broadway Fortuna, Bronsvlinder,
Boucher le Blanc en de andere favoriet Barack Flevo.


Boven: Berry's Boy en een blije Jan van Dooyeweerd.
Dit is de eerste Derby-overwinning voor Stal Van Dooyeweerd ooit.


ons

Boven: Ereronde van Berry's Boy en Jan.

UItslag: Berry's Boy 1.17,0 - Broadway Fortuna - Bronsvlinder -
Boucher le Blanc - Barack Flevo - BluffmasterDerby 2012: Clint W Boko

topper

Boven: Met nog een ronde te gaan in de Derby loopt Clint W Boko
(met Robin Bakker) achter Candy Mann Scott met Roland Hulskath.
Naast Clint loopt Conan Boko (nr. 13 met D. Locqueneux).
Zij worden rechts gevolgd door Coktail Fortuna (vosbles), met Tom Kooyman,
die 4e zal worden. Links daarvan loopt Ciske de Rat (3e met Rick Ebbinge).


topper

Boven: Clint W Boko wint de Derby. Rechts wordt Conway Fortuna tweede.
Tussen hen in zien we Ciske de Rat (3e) en verscholen achter
Conway Fortuna loopt Coktail Fortuna (4e).


topper

Boven: Clint W Boko Derby ereronde. Rijder Robin Bakker heeft
zijn zoontje op schoot en trainer Paul Hagoort loopt mee.

Uitslag: Clint W Boko 1.15,7 - Conway Fortuna -
Ciske de Rat - Coktail Fortuna - Cuby BaldwinDerby 2013: Davy Boko

topper

Boven: Davy Boko op weg naar de overwinning in de Derby,
voor Dacey Boko (links) en Danae F Boko (rechts).


topper

Boven: Davy Boko stormt over de finish in de Derby.
Hugo Langeweg jr. vangt zo min mogelijk wind.
Achter hem loopt de als 2e aankomende Dacey Boko.


topper

Boven: Davy Boko wint gemakkelijk de Derby.


topper

Boven: Davy Boko is gek op zijn verzorgster.

topper

Boven: Ereronde na de Derby 2013:
Winnaar Davy Boko wordt gevolgd door
een koets met zijn relaties van eigenaar Aleman.


topper

Boven: Ereronde na de Derby 2013:
De relaties van Davy Boko: fokker John Bootsman en zijn rechterhand
Elbert van der Pol, eigenaar Peter Aleman (met pet), zijn schoonzoon
Maup Hanemeijer en zijn rechterhand Adri van Wijngaarden.

Uitslag: Davy Boko 1.16,7 - Dacey Boko -
Danae F Boko - Dream with Me - Desert River


Derby 2014: Erwin Lobell

topper

Boven: Erwin Lobell (2e van links met Hugo Langeweg jr) triomfeert in de Derby
van 2014, voor Eagle B Butcher (links), Easytowin (rechts) en Everton (midden).


topper

Boven: Erwin Lobell en Hugo junior bij de huldiging
na de Derby. De jongste telg Langeweg is er ook bij.
Fokker-eigenaar Arie van Bellen staat niet op de foto.
Hij was op vakantie.

Uitslag: Erwin Lobell 1.17,1 - Eagle B Butcher - Easytowin - Everton


Derby 2015: Fidelity Rhythm


topper

Boven: Fidelity Rhythm (nr.2 met John de Leeuw) triomfeert in de Derby 2015,
voor Facebook (nr.12). Op de achtergrond loopt Florida Transs R
(nr.4 die 5e gaat worden).


topper

Boven: Fidelity Rhythm met een uitbundige John de Leeuw, die al weet
dat de zege hem niet meer kan ontgaan, wint de Derby 2015.
Nr.12 Facebook (Rick Ebbinge) wordt tweede.

topper

Boven: Fidelity River en John de Leeuw winnen hier de Derby F op 23-8-2015.
"De Schreeuw van De Leeuw" stond bij deze foto.
Ruim een alfabet eerder won broer Cees ook de Derby met een schreeuw.
Cees won met Elionora Oldeson.


topper

Boven: Fidelity Rhythm met aanhang bij de huldiging.
De familie Van der Zwaan met links fokster Nienke Terpstra.


Uitslag: Fidelity Rhythm 1.17,7 - Facebook - Farao F Boko -
Fame Boko - Florida Transs R - Flavius


Derby 2016: Goofy Greenwood

topper

Boven: Goofy Greenwood (J. van Rijn) behaalt een overtuigende zege
in de Derby 2016 voor Gusty Rhythm (nr.6) en Gideon H Renka (nr.9).


topper

Boven: Goofy Greenwood en Jaap van Rijn bezig met de laatste meters
van hun triomftocht in de Derby 2016.


topper

Boven: Na de Derby-zege van Goofy Greenwood staat pikeur Jaap van Rijn
omringd door de 4 eigenaren van de ruin. V.l.n.r. Wim Gerrits, Hugo Langeweg sr.
Robbie Offenberg en Adriaan van Rijn. Zij zagen hun droom uitkomen.


topper

Boven: Goofy Greenwood en Jaap van Rijn tijdens de ereronde
na hun triomf in de Derby 2016.


topper

Boven: Goofy Greenwood en Jaap van Rijn tijdens de ereronde
na hun triomf in de Derby 2016.


Uitslag: Goofy Greenwood 1.17,0 - Gusty Rhythm - Gideon H Renka -
Generaal Bianco - Going Transs R


Derby 2017: Hooters USA

topper

Boven: Hooters USA (Hugo Langeweg jr.) op weg naar de winst in de Derby.
Links de tweede geplaatste Hillary Queen met Rick Wester.

topper

Boven: Hooters USA op weg naar de winst in de Derby.

topper

Boven: Hooters USA wordt gehuldigd na de winst in de Derby.
Links pikeur Hugo Langeweg junior met zijn moeder, vrouw
en zoontje. Rechts trainer-fokker-eigenaar Arnold Mollema
met zijn vrouw Jolanda, zoon Jarno en mede-eigenaar
Harry Slotegraaf (met korte broek).

topper

Boven: Hooters USA bij de ereronde na de Derby.

Uitslag: Hooters USA 1.17,8 - Hillary Queen - Hambo Transs R-
Humble Hill - Highlander


Derby 2018: Ideaal

Derby

Boven: Derby 2018: in de 1e bocht Ideaal (nr.3 met Patrick de Haan)
ligt er al mooi in, achter Innovation Love (nr.8, uitg) en
Isabella JE (nr.1, 2e).

Derby

Boven: Derby 2018: De 3e bocht van achteren gezien. Voorop de favoriet
Innovation Love, die 100 m verderop zal wegspringen en worden stilgezet.
De achter hem lopende Ideaal en daarnaast Isabella JE (rode kap) kunnen
om Innovation Love heen. De paarden daarchter komen in de problemen,
zoals Indy Flevo (3e aan de reling) en Ilclassico Renka (4e aan de reling).
Stal Payday (groene schouders, oranje mouwen) was met 4 paarden
sterk vertegenwoordigd. Achteraan loopt Iyan Stardust en daarvoor
Ilclassico Renka, die ondanks het oponthoud 3e zal worden.
Isabella JE wordt 2e voor de dezelfde stal.

topper

Boven: Derby 2018: Ideaal (Patrick de Haan) wint in extremis,
voor Isabella JE (nr.1 met Dicky Hof).

topper

Boven: Derby 2018: Ideaal (nr.3 met Patrick de Haan) gaat erop en erover.
Isabella JE (nr.1) wordt nipt met ere geklopt.

topper

Boven: Derby 2018: Ideaal en Patrick de Haan poseren
na de huldiging voor de fotograaf.

topper

Boven: Huldiging na de Derby 2018: Ideaal en Patrick de Haan in het
middelpunt en de vertegenwoordigers van de eigenarengroep Stal M.T.N.
erbij. Fokker Doeke Couperus staat in het midden achteraan.

topper

Boven: Derby 2018: Ideaal en Patrick de Haan bezig met
de triomftocht (ereronde) na hun fantastische zege.
Mede-eigenaar Martin Blankendaal zit op de sulky.

Derby

Boven: Derby 2018: Alle eigenaren (Stal M.T.N.) van Ideaal en fokker
Doeke Couperus rijden in een koets voor de tribune langs
en worden net als hun paard en zijn pikeur luid toegejuichd.

Uitslag: Ideaal 1.17,5 - Isabella JE - Ilclassico Renka -
Incredible Drpol - Indian Fanatic - Indy LadyDerby 2019: John King Boko

Derby

Boven: De Derby-J-2019 na start. Jonah Vredebest heeft snel de kop ,
genomen en ze wordt gevolgd door Jo Black (Dion Tesselaar) en
Jewel Star (blauwe bodemblinker).
(foto: www.doordraven.nl)


Derby

Boven: Derby 2019: John King Boko (1e) bevindt zich nog in het midveld.
Op kop Jonah Vredebest (nr.1) voor Jewel Star, Jo Black (reling)
en Jank Summerland (nr.6, links).
(foto: www.huybers.com)

Derby

Boven: Derby 2019: John King Boko heeft na een ronde de kop
en hij wordt gevolgd door Jesse Schermer (nr. 3 met Rob van Toor),
Jank Summerland (nr.6).
(foto: www.doordraven.nl)

Derby

Boven: John King Boko loopt wat naar buiten in de laatste rechte lijn
van de Derby, waardoor Jonah Vredebest langs de reling kan aanvallen.
Links loopt Jo Jo Harley. Jank Summerland is weggesprongen.
(foto: www.doordraven.nl)

Derby

Boven: John King Boko (nr.4) gaat naar de zege in de Derby, voor
Jonah Vredebest (nr.1), Jo Jo Harley en Jack Hanover (links).
(foto: www.huybers.com)

Derby

Boven: John King Boko (H. Langeweg jr) verslaat nipt
Jonah Vredebest in de Derby 2019. Jo Jo Harley wordt 3e.
(foto: www.huybers.com)

Derby

Boven: John King Boko (nr.4 met H. Langeweg jr) zegeviert in de Derby
met klein verschil voor Jonah Vredebest en Jo Jo Harley (links).
(foto: www.huybers.com)

Derby

Boven: Derby 2019: Jonah Vredebest komt aan de reling steeds dichterbij,
maar John King Boko houdt stand.
(foto: www.doordraven.nl)

Derby

Boven: De USA-ambassadeur Pete Hoekstra reikte de ereprijzen uit.
aan pikeur Hugo Langeweg jr. en eigenaar Leendert Gerrits.
Links staan Hugo's moeder en de moeder van zijn twee
zoontjes.
(foto: www.doordraven.nl)

Derby

Boven: Eigenaar Leendert Gerrits bedankt zijn John King Boko.
(foto: www.doordraven.nl)


Uitslag: John King Boko 1.16,1 - Jonah Vredebest - Jo Jo Harley -
Jack Hanover - Jilt Flevo -Derby 2020: Kentucky River

Derby

Boven: De Derby-K-2020 in de eerste bocht voor een lege tribune
vanwege de corona-crisis. Kate Baldwin heeft de leiding, voor Kolonel
Parker (nr.6), Konark F Boko (nr.1 aan de reling), Kali Smart (bles) en
links daarvan Kentucky River.


Derby

Boven: De Derby-K-2020: na een halve ronde heeft Kentucky River de leiding
overgenomen en hij loopt hier met nog een ronde te gaan voor
Kate Baldwin en daarachter Konark F Boko, Kali Smart (bles), ??
en Kesper (blauwe orenkap). In het tweede spoorzien we
Kilimanjaro, Kaboom, Karola, Kiss and Ride (kol) en Kosmos Renka.


Derby

Boven: De Derby-K-2020 in de laatste rechte lijn. Kentucky River gaat
onbedreigd naa de zege, gevolgd door Kate Baldwin. Links komt
Kosmos Renka opzetten.


Derby

Boven: Kentucky River wint de Derby ingehouden.


Derby

Boven: De Derby-K-2020: Kentucky River is al uit beeld.
Kate Baldwin (nr.4 met Michael Schmid) wordt 2e, voor
Karona (15) en Kosmos Renka (8).


Derby

Boven: De Derby-K-2020: Kentucky River en Kate Baldwin zijn al uit beeld.
Karona (15) wordt 3e, Kosmos Renka 4e en Kilimanjaro 5e.


Derby

Boven: Huldiging na de Derby-K-2020 zonder publiek en zonder sfeer.
De zege van Kentucky River was een welverdiend succes voor
fokker-eigenaar Aad van Schie, die hier rechts staat
met zijn vrouw Mien.


Derby

Boven: Eindelijk, na 30 jaar fokken, heeft Aad van Schie
zijn Derby-winnaar.
Fotoverantwoording
De foto's tot 1970 zijn vaak gemaakt door Jacques van Bellen.
De foto's vanaf 1970 zijn van Wim Huybers (www.huybers.com)
Die van na 2014 zijn van Team Huybers (www.huybers.com)
Die van Nakoersen (Mitchel Voshol) en
van Mariel Begheyn (www.mbfotos.nl)
zijn op de foto's gemerkt.
Voor een artikel over de draf- en rensport fotografen:
Click hier


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

< Koersen

Mensen

Renbanen

Diverse