NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Adriaan van der Hoop
(1778 - 1854)


Boven: Adriaan van der Hoop,
geschilderd door Jan Adam Kruseman.

Adriaan van der Hoop, jurist, bankier, koopman,
politicus, botanicus, kunst- en drafsportliefhebber


In de Wikipedia vonden we de volgende gegevens:
Adriaan van der Hoop komt uit een welgestelde aristocratische familie van bestuurders en Orangisten, getrouwen van de Prinsen van Oranje. Zijn grootvader Adriaan was o.a. secretaris van de Raad van State. Zijn vader Joan Cornelis van der Hoop was jurist, lands-advocaat, minister van Marine (zowel ten tijde van de Republiek als onder Koning Willem I), secretaris bij de Sociëteit van Suriname en nog veel meer. Koning Willem I heeft aan hem verheffing in de adelstand aangeboden, maar Joan heeft dit afgewezen: “Ik ben een Burger en geen Edelman”. Zie verder de Wikipedia. Er is in Amsterdam een straat naar hem vernoemd, de Van der Hoopstraat, in de buurt van de Wester Gasfabriek.

De in 1778 geboren Adriaan van der Hoop was de enige zoon van Joan Cornelis. Hij werd als 13-jarige toegelaten aan de Universiteit van Groningen om rechten te gaan studeren. Op deze leeftijd was je geen kind meer en kon je zelfs functies hebben, zoals jongerenafgevaardigde in een kluft (buurtschap of buurtgilde). Waarom Adriaan in 1791 in Groningen ging studeren en niet in bijv. Amsterdam of Leiden blijft een raadsel. Hij heeft ook nog gestudeerd in Harderwijk en Kiel, toen nog een Deense stad. Tijdens de Franse overheersing reisde de jonge Adriaan – gezien zijn Orangistische achtergrond – met zijn Deense paspoort door Duitsland en Engeland.

Hij trouwde in 1800 op 22-jarige leeftijd met de 3 jaar oudere Antonia Emmerentia Weveringh (1775-1832) en, na haar overlijden, in 1834 met de 22 jaar jongere Dieuwke Fontein uit Harlingen (geb. 1800), die ook al eerder getrouwd was geweest.

Boven: Portret van Dieuwke van der Hoop-Fontein, tweede echtgenote
van Adriaan van der Hoop, geschilderd in 1844 door Jan Adam Kruseman.

Adriaan van der Hoop was betrokken bij het opstellen van de Grondwet van 1814. In 1815 was hij buitengewoon lid van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de behandeling van de Grondwet van 1815.

In 1811 was hij in dienst getreden bij het handels- en bankiershuis Hope & Co en in 1815 werd hij door firmant Alexander Baring benoemd in de leiding van het bedrijf, een belangrijke verstrekker van Russische staatsleningen. Hij werd dus handelsman en bankier en woonde later in Amsterdam aan de Keizersgracht 444-446.
Niet alles ging even voorspoedig. Een schuld van 100.000 gulden bij zijn zwager Jan Clifford leidde in 1819 tot een slepende rechtszaak. Vier jaar later, de dag na de uitspraak, maakte Clifford met een pistool een einde aan zijn leven.

Financieel ging het Adriaan voor de wind en in 1818 kocht hij de hofstede Spaarnberg, een voormalige blekerij bij Santpoort, om als buitenplaats te gebruiken. Geleidelijk kocht hij het omringende land op, tot er een omvangrijk landgoed ontstond. In 1839 liet hij er een nieuw neo-classicistisch landhuis bouwen naar het ontwerp van Jan David Zocher, die op verzoek van Van der Hoop in Amsterdam ook een nieuw beursgebouw ontwierp. Zocher ontwierp ook een fraaie landschapstuin in de modieuze Engelse stijl op Spaarnberg. Op zijn landgoed in Santpoort kon Adriaan zijn hobby's uitoefenen.

1e hobby: Botanische tuin
Zoals veel andere welgestelde tijdgenoten was Van der Hoop een verzamelaar van exotische en onbekende bloemen en planten. Op Spaarnberg creëerde hij een hortus (botanische tuin) met planten uit de gehele wereld. In kassen met voor die tijd zeer moderne Engelse verwarmingssystemen liet hij vele soorten tropische planten zoals orchideeën en palmen kweken. En in de oranjerie, gesitueerd in het midden van het landhuis, stonden 's winters kuipplanten zoals Zuid-Afrikaanse dophei, agaves, en citroenbomen. Buiten werden exotische sierstruiken zoals magnolias en camellias gekweekt. Adriaan won regelmatig prijzen op plantententoonstellingen. Hij had ook een omvangrijke botanische bibliotheek, die in zijn chalet en studie op het landgoed was ondergebracht en nu deel van het UvA Erfgoed is. Van zijn hortus is niets meer over. In opdracht van Adriaan van der Hoop schreef Willem Hendrik de Vriese in 1839 het eerste deel van Hortus Spaarn-Bergensis, een wetenschappelijke catalogus van Van der Hoops exotische plantenverzameling. De tweede en laatste catalogus werd in 1849 samengesteld door de Amsterdamse medicus J.J.F.H.T. Merkus Doornik.

2e hobby: Kunst verzamelen
Op 26-11-1821 werd de dubbele woning aan de Keizersgracht 444-446 met toebehoren geveild. In die panden waren eerder bewoond de kunstverzamelaar Thomas Hope (1704-1779) en zijn broer Adrian Hope en diens zoon Jan Hope. Het buurpand Keizersgracht 448 werd in 1763 gekocht door hun neef Henry Hope, allen behorende tot de gelijknamige bankiersfamilie en firmanten van Hope & Co. Adriaan van der Hoop bracht in 1821 het hoogste bod uit. Na de aankoop ging hij er wonen en begon hij op grote schaal kunstvoorwerpen te verzamelen. Zijn collectie schilderijen van Vermeer, Ruisdael, Rembrandt, Jan Steen en Adriaen van der Werff was op afspraak te bezichtigen in zijn huis op Keizersgracht 444. Hij kocht behalve het werk van oude meesters ook werk van eigentijdse schilders, onder wie Jan Adam Kruseman, de zeeschilder Johannes Christianus Schotel en Barend Cornelis Koekkoek.

Boven: Dit is het pand Keizersgracht 444 in Amsterdam,
waarin Adriaan van der Hoop en zijn gezin (+ bediendes?) woonden.
Links ernaast nummer 446, ook van Adriaan.

3e hobby: Snelle harddravers
Op zijn buitenplaats in Santpoort werden ook harddravers gehuisvest, want dat was zijn andere hobby. Zijn paarden namen deel aan kortebaanwedstrijden in heel West- en Noord-Nederland. Enkele van zijn beste paarden liet hij schilderen door de bekende paardenschilder Anthony Oberman. Tevens werd een Harddraversbaan aangelegd, waarbij het onzeker is of Adriaan hier zelf draverijen organiseerde of dat de baan pas in latere jaren als wedstrijdbaan is gebruikt. Hoe dan ook, de Harddraverslaan in Santpoort bestaat heden ten dage nog steeds als openbare weg. “Huize Spaarnberg” werd uiteindelijk gesloopt en daar staat nu een appartementengebouw. Over de harddravers van Adriaan: zie hieronder.

Tsaar Peterhuisje
Adriaan van der Hoop is in 1820 – door Koningin Anna Paulowna, zuster van Tsaar Alexander I – benoemd tot beheerder van het Tsaar Peter Huisje in Zaandam. Daar heeft hij twee schilderijen uit zijn verzameling opgehangen, portretten van Tsaar Peter de Grote en diens vrouw Catharina. In 1847 schonk hij deze schilderijen aan Prinses Anna Paulowna, de toenmalige eigenaresse van het huisje. Ze hangen er nu nog steeds. Adriaan was begeleider van Tsaar Alexander I van Rusland bij zijn bezoek aan Holland in 1814 en ook van Grootvorst/Troonopvolger Alexander Nikolajevitsj van Rusland in 1839, toen zij het Tsaar Peter Huisje in Zaandam bezochten. Hun voorvader Peter de Grote heeft daar in 1697 incognito acht dagen lang gelogeerd toen hij in Zaandam was om het vak van scheepstimmerman te leren. Peter de Grote was een lange dunne reus van 2,04 meter hoog, dus alle bedden in het huisje zullen wel te klein zijn geweest en de deuren te laag. Waarschijnlijk had hij zijn eigen veldbed meegenomen.

Kunstcollectie
Bij zijn overlijden in 1854 op 76-jarige leeftijd bezat Adriaan een vermogen van circa 5 miljoen gulden en een kunstcollectie van naar schatting een half miljoen. In die collectie zaten onder andere "het Joodse Bruidje" van Rembrandt, "Molen bij Wijk bij Duurstede" van Ruisdael en "Vrouw in het blauw, lezend voor het raam" van Johannes Vermeer. De 224 waardevolle schilderijen werden bij testament van 22 nov. 1847 gelegateerd aan de Gemeente Amsterdam. Eerst was het stadsbestuur niet zo blij met de gift en ze wilden hem weigeren. Er moest namelijk 50.000 gulden aan successierechten worden betaald en men dacht dat er niet veel (buitenlandse) bezoekers op af zouden komen. Pas nadat enkele vermogende stadgenoten hadden toegezegd om 40.000 gulden bij te dragen, ging het stadsbestuur overstag en kwam de verzameling in het bezit van de stad. Anders zouden o.a. het "het Joodse Bruidje" van Rembrandt en "Vrouw in het blauw" van Johannes Vermeer waarschijnlijk bij particulieren terecht zijn gekomen of naar het buitenland zijn verdwenen. Nu hangen ze bij de topstukken in de eregallerij van ons Rijksmuseum, dankzij Adriaan van der Hoop. Na de schenking werden de schilderijen in 1854 eerst in Museum "Van der Hoop" in de Oudemannenhuispoort in Amsterdam tentoongesteld en ze verhuisden 30 jaar later naar het nieuwe Rijksmuseum. Zo is Adriaan van der Hoop door zijn schenking aan de stad Amsterdam eigenlijk de grondlegger geworden van het Rijksmuseum.

Boven: Huize Spaarnberg in Santpoort-Zuid, dat in de eerste helft van
de 19e eeuw in zijn opdracht werd gebouwd (architect Zocher) en
bewoond door de puissant rijke Amsterdamse bankier Adriaan van
der Hoop, groot liefhebber van exotische planten, dure schilderijen en
snelle harddravers. Het in verval geraakte landhuis werd afgebroken in de
jaren 50 van de 20ste eeuw en er staat nu een appartementencomplex. In
de jaren 1930 had de gemeente Velsen het landgoed al grotendeels opgekocht.
Een gedeelte werd een villawijk en het andere gedeelte het openbare park
dat nu Burgemeester Rijkerspark heet.

Boven: Een foto uit 1913, in het "toto-loze tijdperk" (1911-1944)
toen de langebaanwedstrijden nagenoeg waren verdwenen.
Gelukkig gingen de kortebanen wel door en dat heeft ervoor
gezorgd dat onze sport niet helemaal is wegevaagd.
Onderschrift bij deze foto uit "De Revue der Sporten":
Oud-vaderlandsche sport in 't mooie Nederland......
Wij geven hierbij 'n voorzeker treffend plaatje van de draverijen,
welke Woensdag 27 Augustus 1913 ter gelegenheid van de
Onafhankelijkheidsfeesten te Santpoort op het schoone
landgoed (Spaarnberg) van den heer J.R. Wüste werden gehouden.

Wüste was getrouwd met een kleindochter van Adriaan van der Hoop.

(Opm.: Het rechterpaard loopt voor een oude sulky met grote wielen,
het linkerpaard voor een moderne sulky.)


De paarden van Adriaan van der Hoop

Adriaan van der Hoop hield, onder andere, van kunst en van exotische planten. Eén van zijn andere hobby’s was de harddraverij. Adriaan hield van snelle paarden. In publicaties wordt verondersteld dat hij de liefde voor het paard tijdens zijn verblijf in Engeland had verkregen. Zijn paarden werden gestald en getraind op zijn landgoed in Santpoort. Hij had ook een trainer-rijder in vaste dienst: Arie Houtman. In die jaren werden ook kortebaanwedstrijden gehouden op zijn landgoed en deze weg werd later omgedoopt tot de Harddraverslaan, die nu nog te vinden is in Santpoort-Zuid.
Adriaan kocht de beste harddravers voor de kortebaan. Hij gaf ze namen en daarmee ook regionale en zelfs landelijke bekendheid. Naar Engelse gewoonte liet hij twee van zijn beste dravers schilderen door de bekende paardenschilder Anthony Oberman. Die afbeeldingen hingen tijdens zijn leven in zijn Santpoortse buitenverblijf en tegenwoordig kan men ze bewonderen in zaal 1.14 van het Rijksmuseum. Het paard ‘De Vlugge’ is geschilderd in de wei in Santpoort, met op de achtergrond de Grote Bavo-kerk van Haarlem. Het andere paard heet ‘De Rot’ en hij staat bij het Santpoortse koetshuis. We weten dat 'De Rot' in 1825 een kortebaanwedstrijd in Alkmaar heeft gewonnen, want daar is een prent van gemaakt (zie hieronder).

In oude kranten staan uitslagen van kortebaanwedstrijden in allerlei dorpen en steden in de noordelijke en westelijke provincies. De paarden van Van der Hoop kwamen door heel het land aan de start. Vaak ging Arie Houtman met 2 paarden van de stal naar zo'n wedstrijd. Er waren toen nog geen veewagens of treinen, dus de paarden moesten er te voet naar toe. Waarschijnlijk liepen ze als tweespan voor de koets van Santpoort naar bijv. Leeuwarden en weer terug. Een mooie training. Eigenaar Van der Hoop wilde meestal bij de wedstrijd aanwezig zijn en ging dus in de koets mee.
Voor sommige feestelijkheden stelde de koning een Gouden Zweep beschikbaar als (hoofd)prijs en zilveren voorwerpen als premie (2e prijs). Meestal gebeurde dat in Leeuwarden en was Zijne Majesteit of zijn afgevaardigde daarbij aanwezig, voor het eerst in 1823 en voor het laatst in 1887. Voor zover wij weten hebben de paarden van Van der Hoop de Koningszweep in Leeuwarden driemaal gewonnen. Van der Hoop kende de Koning goed, dus zal de prijsuitreiking wel "amicaal" zijn geweest. Hij won:
- in 1837 met “naam?”, berijder Arie Houtman
- in 1838 met “Sjoerd Jarigs”, berijder Arie Houtman
- in 1841 met “de Lietse“, berijder Arie Houtman, tweede werd "Willemijntje", ook in bezit van Adriaan van der Hoop, die dus in dit jaar de Gouden Zweep en het oorijzer won.

Adriaan van der Hoop bewaarde zijn vele prijzen in mahoniehouten kasten. Hij hield van zeldzame en dure spullen en liet ze graag aan zijn gasten zien.
Waar de gewonnen prijzen van Adriaan van der Hoop uiteindelijk terecht gekomen zijn is nog niet duidelijk.

Er bestaat een schilderij van een harddraverij met arresleden op een bevroren Zaan te Zaandam, met als winnares de merrie 'De Koningin' van eigenaar Adriaan van der Hoop. Zie hieronder.

Door onderstaande schilderijen weten we meer over de paarden van Adriaan van der Hoop. Maar ook uit oude kranten, die we via www. delpher.nl konden inzien, hebben we berichten overgenomen. Verder via www.zuurdiek.nl waar men onderzoek heeft gedaan naar de successen van de vroegere inwoner Torringa, die veel kortebanen heeft gewonnen met zijn paarden.

De harddravers van Adriaan van der Hoop, Sake Meintes Visser (uit Friesland) en Henderikus Warendorp Jannes Torringa (uit Groningen) streden – getuige de verslagen in de couranten – regelmatig tegen elkaar en hun paarden waren in den lande vermaard. Hun paarden werden in negen van de tien draverijen door vaste pikeurs bereden: respectievelijk door Arie Houtman, Wouter Piekes van der Meulen en Jan Pieter Oepkes de Boer. Het kwam ook voor dat de paarden – gezien de vele gewonnen prijzen – van deelname werden uitgesloten. Maar de eigenaren hadden meestal meer paarden in training.

We hebben op deze pagina voornamelijk berichten overgenomen van overwinningen van Van der Hoop, maar hij werd natuurlijk ook regelmatig geklopt.

Gouden_Zweep

Boven: In Zaal 1.14 van het Rijksmuseum wordt het prachtige schilderij
van Koning Willem II geflankeerd door de twee schilderijen van de paarden
van Adriaan van der Hoop, genaamd "De Vlugge" (rechts) en "De Rot".
Dit als eerbetoon aan Adriaan van der Hoop, die door zijn schenking
van 224 waardevolle schilderijen aan de stad Amsterdam de grondlegger
is geworden van het Rijksmuseum. (foto HH 2016)

Woestduin

Boven: De harddraver “De Vlugge” in de wei bij Santpoort, met op de
achtergrond de Grote Bavo-kathedraal in het centrum van Haarlem.
Dit schilderij hangt in het Rijksmuseum in zaal 1.14.
met het volgende bijschrift:
Hooggeplaatste Nederlanders streefden het leven van een Engelse
gentleman na. De steenrijke bankier en kunstverzamelaar Adriaan
van der Hoop hield wedstrijdpaarden (kortebaners) en liet de
prijswinnaars schilderen, net als de Engelse aristocratie.
De stijl is ook Engels: het paard is in profiel weergegeven,
in koele heldere kleuren en in een sobere compositie.

De Vlugge staat in de wei op van Van der Hoop's landgoed
nabij Haarlem.

Boven: De harddraver “De Rot” bij het koetshuis van Adriaan van der
Hoop in Santpoort. Dit schilderij hangt ook in het Rijksmuseum,
naast het andere kunstwerk, eveneens geschilderd door
de bekende paardenschilder Anthony Oberman.
met het volgende bijschrift.
Het prijswinnende paard De Rot heeft een versierd hoofdstel en
de staart is volgens de laatste mode à l’anglaise (op zijn Engels)
opgebonden en versierd met een rozet. Het doorkijkje in het koetshuis
laat maar liefst twee rijtuigen zien, waarvan één in modieus geel,
net als het rugkleed over het paard. De initialen van eigenaar
Van der Hoop staan op de groene emmer.

Van dit paard weten we dat hij in 1825 de kortebaan van Alkmaar
heeft gewonnen, waarover onderstaand schilderij is gemaakt.

Boven: Harddraverij in de Alkmaarder Hout, op een steendruk naar
een tekening van J.B. Clermans. Clermans was van 1829 tot 1839
in Amsterdam werkzaam en vestigde zich daarna in Leuven.
Hij beeldde de prijsuitreiking van een draverij op zaterdag
10 september 1825 uit, vermoedelijk in opdracht van de eigenaar
van het winnende paard 'De Rot', de Amsterdamse bankier
Adriaan van der Hoop.

Boven: Rechterdeel van de tekening van J.B. Clermans. Rechts,
boven aan de trap, komt iemand (de burgemeester?) met de
zilveren koffiekan naar voren voor de prijsuitreiking.
De rijder van het winnende paard 'De Rot' is blij en zwaait met zijn pet.
De eigenaar van het paard, de heer Adriaan van der Hoop lijkt in
het midden te staan en hij begroet zijn paard en rijder met zijn
hoed in de lucht.

Boven: Linkerdeel van de tekening van J.B. Clermans.
Het winnende paard 'De Rot' lijkt hier ook in het linkerdeel te staan.
Op het schilderij in het Rijksmuseum staat hij in bijna dezelfde pose.
De rijder heeft hier dezelfde buis aan als de winnende rijder.
Tweemaal hetzelfde paard en dezelfde mensen,
zo wordt deze prent een soort stripverhaal.

Aankondiging Harddraverij op 6 April 1830 te Utrecht

Gouden_Zweep

Boven: De deelnemerslijst van een "HARDDRAVERY te Utrecht,
Op Dingsdag den 6 April 1830, desmiddags ten Twaalf uur
ter Gelegenheid van de Palm-Paardenmarkt, waarvan
de PRIJS zal zijn eene extra fraaie GOUDEN ZWEEP
en de PREMIE TWEE netbewerkte HOOFDSTELLEN met
zilver beslag, welke door de Regering der Stad Utrecht
worden uitgelooft."
*******
Onder nummer 5 staat:
A. van der Hoop, Amsterdam, zwart langstaart bles, de Vlugge, A. Houtman
Onder nummer 7 staat:
A. van der Hoop, Amsterdam, zwart kortstaart ruin, de Rot, F. Popestel....
Onder nummer 11 staat:
A. van der Hoop, Amsterdam, zwart kortstaart merrie, de Molenaar, A. Houtman
We weten niet wie er heeft gewonnen.

Wel hebben we kunnen vinden dat in 1829
de Molenaar tweede werd te Utrecht.

Uitslag kortebaanwedstrijd te Alkmaar in 1836

Gouden_Zweep

Boven: Winnaar in Alkmaar was de Groningse crack "De Goliath" van dhr. Torringa.
De tweede geplaatste "De Molenaar" van A. van der Hoop te Amsterdam.

Bericht uit de Oprechte Haarlemsche Courant:
24-08-1836 te Purmerend: De heugelijke verjaardag van Z.M. onzen
geliefden en geëerbiedigden Koning is gevierd met een harddraverij.
Prijs: zilveren Tabakspot en Komfoor, A. van der Hoop te Amsterdam,
paard "de Reus" , bereden door A. Houtman

Bericht uit de Groninger Courant 21-06-1836, dingsdag:
APPINGEDAM den 16 Junij.
Heden had alhier de gewone jaarlijksche Harddraverij plaats.
Eene verbazende menigte van aanschouwers uit alle standen was ter bijwoning van dit Volksfeest, onder begunstiging van het schoone weder, uit alle oorden van deze provincie en van elders te zamengekomen en zette de aan dezen wedloop een’ meer dan gewonen luister bij.
Nadat de daartoe aangegevene paarden hadden gedraafd, werd de prijs, door het Bestuur uitgeloofd, bestaande in eene fraai bewerkte Koffijvaas met toebehooren, behaald door een zwart langstaart ruinpaard (de Reus genaamd), toebehoorende aan den heer A. van der Hoop, te Amsterdam, bereden door de piqueur A. Houtman

Bericht uit het Algemeen Handelsblad:
Alkmaar, 13-07-1837: gewone jaarlijksche Harddraverij
Prijs: schoone Zilveren Vaas, A. van der Hoop, paard de Reus,
bereden door A. Houtman

Bericht uit het Algemeen Handelsblad:
Monnikendam, 24-08-1837: ter gelegenheid van de plechtige
geboortedag van Z.M. onzen geëerbiedigden Koning
Prijs, A. van der Hoop te Amsterdam, paard de Burgemeester,
bereden door A. Houtman


Boven: Hardarrerij te Zaandam op 27 januari 1838, op de Zaan te Zaandam.
Winnaar werd de zwarte merrie "de Koningin" van Adriaan van der Hoop,
in wiens opdracht dit schilderij is gemaakt. Schilder Wouter Verschuur.

Verslag van deze wedstrijd uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 30-01-1838:
AMSTERDAM, den 27 Januarij.
De op heden te Zaandam plaats gehad hebbende harddraverij met arresleden, die een waar volksfeest mag genoemd worden, is, niettegenstaande de ontelbare menigte sleden, schaatsenrijders en toeschouwers, voor zoo ver bekend is, geheel zonder ongelukken, en voorzeker tot elks genoegen ten einde geloopen.
Onder de paarden, die naar den prijs liepen, merkte men onderscheidene zeer schoone op, en zij, die prijs en premie wonnen, dragen den roem weg, van dezelve ten volle verdiend te hebben.
De Prijs, bestaande in eene met goud versierde Zweep, is behaald door het paard de Koningin, toebehoorende aan den heer A. van der Hoop alhier, en bereden door den pikeur A. Houtman; en de Premie, zijnde twee fraai gekleurde Hoofdstellen, door den Piet Hein, behoorende aan den heer Koopmanschap, en bereden door den pikeur Kievit.

Bij bovenstaande foto hoort dit onderschrift:
Wouter Verschuur, Het paard ‘De Koningin’ van Adriaan van der Hoop
wint de harddraverij met de arresleden, gehouden op de Zaan te Zaandam,
op 27 januari 1838.

Doek, 78 x 106 cm. Collectie Amsterdams Museum.
Het schilderij komt uit de door Adriaan van der Hoop aan de
gemeente Amsterdam gelegateerde kunstverzameling.

Boven: Uitsnede van het grote schilderij met de te winnen prijzen van
de Hardarrerij te Zaandam op 27 januari 1838: een gouden zweep en
twee hoofdstellen. De winnende eigenaar Adriaan van der Hoop zwaait
met de vlag en met zijn hoed naar de rijder Arie Houtman (links).
Het zou mij (de webmaster) niet verbazen als de figuur rechtsonder
ook Adriaan van der Hoop voorstelt, met een van zijn andere paarden.
Hij lijkt er wel op en staat in het spotlicht, net zoals de man met de vlag.
Zij lijken ook op het portret bovenaan deze pagina.

Bericht uit het Algemeen Handelsblad:
Diemerbrug, 07-02-1838 harddraverij met arrensleden, 8 paarden
Prijs: fraai met zilver gemonteerde Zweep, den Heer Hasly,
langstaart paard ?, bereden door pikeur Kiviet
Premie: een net bewerkt Hoofdstel, A. van der Hoop, kortstaart
paard Tjanneke, bereden door pikeur A. Houtman

Bericht uit de Groninger Courant:
Appingedam, 04-07-1839
De Appingedamster harddraverij heeft op den 4 dezer met veel luister, afgewisseld door muzijk, in tegenwoordigheid van eene ontelbare schare toeschouwers en onder begunstiging van fraai weder, plaats gehad. De rijke prijs, bestaande in eene extra fraaije zilveren Koffijvaas, is gewonnen door het bruin kortstaart merriepaard, genoemd Willemijntje, toebehoorende aan den heer A. van der Hoop, van Amsterdam, en bereden door A. Houtman.

Bericht uit het Algemeen Handelsblad:
Leeuwarden, 16-07-1839, gewone jaarmarkt aan de Marssemmerdijk, 18 paarden
Prijs: buitengemeen fraai bewerkt zilveren Koffijvaas, A. van der Hoop van
Amsterdam, bruine kortstaart merrie paard Willemijntje,
bereden door Arie Houtman

bericht uit de Opregte Haarlemsche Courant:
Oudshoorn, 04-09-1839, aan de Molenaars Brug
(voormiddag 8 paarden) Prijs: den Heer Ruppe te Amsterdam,
paard zwart langstaart merrie paard, bereden door pikeur A. Houtman
(namiddag 8 paarden) Prijs: den Heer van der Hoop te Amsterdam,
paard Willemijntje, bereden door pikeur A. Houtman

Aankondiging Gouden Zweep op 7 aug. 1840 te Leeuwarden

Gouden_Zweep

Boven: Dit zijn de deelnemers aan de kortebaanwedstrijd om de Gouden
Konings Zweep van 1840. Winnaar werd de ruin "De Nette" (nummer 9),
van Sake Meintes Visser te Akkrum.
De bekende Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop nam
deel met 2 paarden: Princes (nr.5) en Willemijntje (nr.7, niet
vernoemd naar Prinses Wilhelmina, want die is geboren in 1880).

Bericht uit De Avondbode:
Amsterdam, 9-12-1840, Amsteldijk, huis ‘t Kalfje, 9 arrensleden
Eerste Prijs: een volledig keurig bewerkt armentuig, winnaar
A. van der Hoop, paard Willemijntje, bereden door pikeur Houtman

Uitslag kortebaanwedstrijd te Utrecht op 10 mei 1842

Boven: Winnaar was de Friese merrie "De Lietse" van Adriaan van der Hoop.
De tweede geplaatste "De Nette" was niet minder beroemd.

Van Lietse (= klein in het Fries) is bekend dat zij is geboren in Friesland en dus gekocht is door Adriaan van der Hoop. Aan de jaarlijkse grote draverij te Leeuwarden mocht op een geven moment alleen Friese paarden deelnemen. De Lietse mocht dus, als Fries paard, deelnemen en de Goliath, als zijnde een Gronings paard niet.
Bericht uit Dagblad van ‘s Gravenhage:
Utrecht, 10-05-1842, Maliebaan, harddraverij
Eerste prijs zilveren vaas, A. van der Hoop, paard de Lietse,
bereden door Arie Houtman
Premie hoofdstellen, Sake Visser, paard de Nette,
bereden door pikeur Wouter van der Meulen

Bericht uit Groninger Courant:
Ezinghe, 02-07-1842, Volksfeest, de harddraverij, 9 paarden
Prijs een uitmuntend met zilver versierd Chaisgereide, den Heer van der Hoop
uit Amsterdam, paard Wilhelmijntje, bereden door pikeur Houtman
“Dank zij den Heer van der Hoop, dat ook ons dorp uit de hoofdstad
des Lands zoveel eer moet genieten”


Verslag Langebaanwedstrijden te Zandvoort op 6 september 1844


Boven: Verslag van de openingsmeeting in de duinen van Zandvoort uit
de Leydse Courant. De harddraverij om de Gouden Zweep werd verreden
over de toen zeer lange afstand van ongeveer 4500 Nederlandse el.
(in 1820 werd deze NL el gelijk gemaakt aan 1 meter, met "20 minuten gaans"
wordt waarschijnlijk bedoeld 20 minuten wandelen voor een mens, dus
de baanlengte was ongeveer 1500 meter, de koerslengte was 3x zoveel)

Winnaar van was de ruin "De Balkster" van Adriaan van der Hoop,
die hiermee de eerste Gouden Zweep op de langebaan heeft gewonnen.


In 1846 was er op de renbaan in de duinen bij Zandvoort een koers voor
tweespannen voor een beugelsjees, die werd gewonnen door het span
Morra en Wolfridus, gereden door A. Houtman, de pikeur van
Adriaan van der Hoop.


Bericht uit Groninger Courant:
Groningen, 20-09-1842, harddraverij, 20 paarden
Prijs, eene briljante zilveren koffijvaas, F. Tammes van Kloosterburen, zwart bles ruinpaard "de Jonge", bereden door pikeur F. Kruisenga
Premie, een briljant zilveren tabakskomfoor, A. van der Hoop van Amsterdam, zwart langstaart merriepaard "de Lietze", bereden door pikeur A. Houtman

Bericht uit Algemeen Handelsblad:
Leeuwarden, 12-07-1843, jaarlijksche paardenmarkt, kermis met harddraverij
Prijs eene koffijvaas, J.H.W. van Loon te Harlingen, paard ?, bereden door pikeur Jan Pieters de Boer
Premie eene tafel tabaksdoos, A. van der Hoop te Amsterdam, paard ?, bereden door pikeur Arie Houtman

Bericht uit de Utrechtse provinciale en stads-courant:
Utrecht, 21-05-1844, Maliebaan, 17 paarden, Z.K.H. Prins Alexander aanwezig
Prijs: zilveren fraaie Schenkkan, A. van der Hoop, zwart langstaart merriepaard de Lietse, bereden door pikeur A. Houtman
Premie: fraaie met zilver gemonteerde Hoofdstellen, M. Wijthof, paard de Nette, bereden door pikeur W. van der Meulen (waarschijnlijk is de Nette na het overlijden van Sake Meintes Visser verkocht aan M. Wijthof)
Oepkes de Boer uit Lekkum deed mee met de Grutter en Majoor
A. van der Hoop uit Amsterdam deed mee met “N” en de Lietze

Bericht uit Algemeen Handelsblad:
Monnikendam, 22-08-1844, kermis, prijs uitgeef door mejufvrouw de wed. Westhoff, Logementhouder in de Doelen
Prijs een zeer fraaie gouden zweep, A. van der Hoop, paard de Lietze, bereden door de pikeur C. de Goede
Premie een sierlijk bewerkte zilveren zweep, C. de Bakker te Purmerend, paard de Bakker, bereden door de pikeur C.H. Hoekstra

Bericht uit Leeuwarder Courant:
Leeuwarden, 24-09-1844, Zaailand , harddraverij met Paard en Chais, 16 paarden
prijs een fraaije Etui met tafelgereedschap, met zilver gemonteerd, A. van der Hoop, bruin langstaart merrie paard ?, bereden door Arij Houtman;
“welke fraaije harddraver dit voorjaar, naar men zegt te Hichtum bij Bolsward, moet zijn aangekocht”

Bericht uit Nieuwe Rotterdamsche Courant:
Heerenveen, 22-09-1844, Terbandsterschans, harddraverij, 9 paarden
Prijs eene sierlijk bewerkte zilveren Soezenmand, A. van der Hoop te Amsterdam, paard de Lytse, bereden door A. Houtman

Bericht uit Groninger Courant:
Winschoten, 28-07-1845, jaarlijksche harddraverij, 8 paarden
Prijs, E.B. Bindervoet te Zuidhorn, paard de Snuf, bereden door H. Luurts
Premie, den heer Van der Hoop te Amsterdam, de Lietze, bereden door pikeur A. Houtman

13-07-1846 Leeuwarden
Ruinpaard “Kruisinga” en merie “De Lijtse” wonnen de prijs en de premie
Verslag:
LEEUWARDEN, 13 Julij.
Heden had alhier de jaarlijksche harddraverij plaats bij gelegenheid der jaarmarkt.
Slechts 8 paarden dongen naar den prijs, bestaande in eene rijke zilveren koffijvaas en komfoor, bewerkt à la Renaissance, welke behaald is door den pikeur J. P. O. de Boer, met het zwart langstaart ruinpaard (Kruisinga) van den heer H. Torrenga, te Zuurdijk.
De premie, bestaande in eene fraaije zilveren tabaksdoos, even als de prijs afkomstig uit het fraaije magazijn van goud- en zilverwerken van den heer Hamstra, werd behaald door de zwarte langstaart merrie (de Lijtse), behoorende aan den heer A. van der Hoop, welk paard bereden werd door den pikeur Arie Houtman.
Ofschoon bij gelegenheid dezer harddraverij slechts acht goede harddravers elkander den prijs hebben betwist, zoo gaf dit nationale Friesche volksfeest veel genoegen aan de talrijke aanschouwers, terwijl mede alles in de beste orde is afgeloopen.

Bericht uit de Groninger Courant:
Appingedam, 24-08-1846, 13 paarden, gewone jaarlijksche harddraverij
Prijs, zilveren theeservies à la renaissance, benevens een zilveren tabakspot en dito komfoor, A. van der Hoop van Amsterdam, paard de Lietse, bereden door pikeur A. Houtman
Premie, zilveren schenkblad, Torringa van Zuurdijk, paard Koopman, bereden door pikeur J.P.O. de Boer

Harddraverij Scheveningen, 05-06-1847
Verslag uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van maandag 07-06-1847
SCHEVENINGEN, 5 Junij.
Heden zijn alhier de aangekondigde wedrennen en harddraverijen gehouden. De prinsen Alexander en Hendrik waren daarbij tegenwoordig.
Men mag veilig zeggen, dat geen derde van het getal toeschouwers dat verleden jaar was opgekomen, heden tegenwoordig was. Het weder was vrij gunstig; voor de goede orde is door de policie en de gewapende magt behoorlijk gezorgd.
Alsnu volgde de Harddraverij. No. 7. Prijs van f 300 door de Societeit aangeboden, voor het schoonste span inlandsche paarden, voor een rijtuig met twee wielen ingespannen: afstand tweemaal de Baan. Inleg voor het span f 20, tot premie voor het tweede aankomende.
De prijs werd behaald door de zwarte merriën Ada en Juno, ingeschreven door den heer Van der Hoop en bereden door A. Houtman, liggende den afstand van 2 maal de baan af in 9 min. 33 sec., terwijl de Kruisinga en Koopmans zwarte ruinen van H. J. Torringa de afstand in eenige minuten meer aflegden; deze wagen werd bereden door J. P. Oeskens de Boer en dochter.

 


verwante artikelen

Click hier voor: De oorsprong van de Gouden Zweep
Click hier voor: De Gouden Zweep in het eerste decennium van de XXe eeuw
Click hier voor: Onze Gouden Zweep uit 1883
Click hier voor: Foto's en verslagen van de Gouden Zwepen sinds 1955


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse