NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Historie: Meinart Heikens

Hieronder het "In Memoriam" geschreven door Piet Borsboom na het overlijden van Meinart Heikens, gepubliceerd in "Draf&Rensport" nr. 6, jaargang 2008.

Zaterdagmorgen vroeg is in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag op 86-jarige leeftijd de heer Meinart Heikens overleden. Deze bijzonder integere en aimabele man heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Draf en Rensport in het algemeen en voor de Harddraverij en Renvereniging Groningen in het bijzonder. Oorspronkelijk afkomstig uit de textielwereld - Meinart had ook zelf een textielzaak in de A-straat in Groningen - raakte hij op jonge leeftijd via zijn vader bekend met de Draf en Rensport. Vader Gerard was voor de oorlog al een autoriteit in de draf- en renwereld. Hij bekleedde diverse functies, was o.a. vele jaren bestuurslid van de Harddraverij en Renvereniging Groningen en lid van het hoofdbestuur van de NDR. Na zijn overlijden in 1960 werd de G. Heikens-prijs gecreëerd, die aanvankelijk in Hilversum en vanaf 1965 in Groningen werd verreden.
In 1960 volgde Meinart zijn vader op als bestuurslid van "Groningen". Hij bleef dat tot 1973. In dat jaar werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot erelid van genoemde vereniging. Maar Meinart was al veel langer actief binnen de Draf en Rensport. Vanaf 1945 was hij functionaris, vooral op de noordelijke banen. Hij was voor vele functies inzetbaar. Zo was hij in die tijd werkzaam als lid van het Draverij- en Rencomité, was hij gevolmachtigde van de NDR, wedstrijdsecretaris, speaker en tijdopnemer. Ook is hij eind vijftiger jaren nog actief geweest als ren-amateur. Hij heeft aan rennen deelgenomen, die in die tijd op de Groninger baan werden verreden, waar toen nog rechtsom op gras werd gekoerst. Vijftig jaar geleden, om precies te zijn op 15 juni 1950, won Meinart Heikens in Groningen met de tienjarige Saint Fleur een amateurren voor volbloeds. Het paard stond in training bij een in de noordelijke provincie gevestigde volbloedtrainer.
In 1973 vond hij het tijd om 'zijn' Groningen te verlaten en hij verhuisde naar Den Haag. Hij trad in dat jaar in dienst van de NDR en werd hoofd van de Afdeling Drafwezen, een functie die hij tot aan zijn pensioen bekleedde. En in die toch niet gemakkelijke periode toonde Meinart zich een bijzonder prettige en hardwerkende man om mee samen te werken. Hij was en bleef in diverse functies actief op de banen.Tot enkele jaren terug was hij nog een tijdlang lid van de Handicap Commissie. Meinart was ook, samen met zijn echtgenote Agaath, mede-auteur van het boek dat in 1986 is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Harddraverij- en Renvereniging Groningen. Aan het leven van Meinart is nu een einde komen. We zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw Agaath en verdere familie veel sterkte met het verlies van deze bijzondere man. De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Meinart Heikens reikt de bloemen uit aan Ad Suykerbuyk.  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse