NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

In memoriam ir. Durk Minkema


Hieronder het "In Memoriam" geschreven door Peter van Betten (als secretaris van het NDR-Archief) na het overlijden van Durk Minkema, mede-oprichter van het NDR-Archief.

In memoriam ir. Durk Minkema
(28 december 1930- 13 juli 2010)


De heer Minkema werd geboren op 28 december 1930 te Lippenhuizen. Na het behalen van zijn HBS-diploma studeerde hij aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen. Vóór zijn pensionering was hij onderzoeker bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek “Schoonoord” te Zeist met als vakgebied de kwantitatieve erfelijkheid. “Schoonoord” is een stichting die o.a. wijst op het gevaar van uitsterven van bedreigde diersoorten. Vanaf de jaren vijftig bezocht hij de draverijen. Zijn eerste draver kocht Durk in 1965.
In 1981 bewaarde Minkema al sperma van bedreigde dieren, in een wat primitieve genenbank, die later professioneel en met behulp van een computer werd bijgehouden.

FUNCTIES
Hij vervulde zowel vóór als ná zijn pensionering diverse bestuursfuncties.

In 1976 was hij mede-oprichter en later voorzitter van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

In 1983 was hij eerst bestuurslid en van 1987 tot 1997 voorzitter van de “Vereniging van Fokkers van Draverspaarden". Als voorzitter van deze vereniging gaf hij – in nauwe samenwerking met het NDR-Bestuur – richting en vorm aan het Fokkerijbeleid in Nederland en nam duidelijke stellingen in op diverse bepalende beleidsterreinen.

Van december 1994 tot april 1997 was de heer Minkema lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Nederlandse Draf- & Rensport, benoemd door de Minister van Landbouw op voordracht van de Adviescommissie Draf- & Rensport. Door beëindiging van dit besturingsmodel kwam een einde aan dit lidmaatschap.

Van 1997 tot en met 2010 was hij medewerker van het blad “Paardesport in Ren en Draf”, later het magazine “Draf- & Rensport”.

In 2006 was hij mede-oprichter en vice-voorzitter van het Historisch Archief/Draf- & Rensport Museum NDR.

PUBLICATIES
- In 1975 introduceerde Minkema de fokwaarde index voor het waarderen van draver-dekhengsten. Deze index werd diverse malen aangepast en verbeterd.
- 1977: Leerboek “De erfelijke basis van de veefokkerij”
- 1982: een analyse van de winsommen van Nederlandse draver, geboren tussen 1959 en 1971 (rapport B-197)
- 1996: Initiator en mede-auteur van het standaardwerk “Dravend door de Tijd, geschiedenis van de Nederlandse draverfokkerij”, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden; in deze periode bezocht hij samen met het latere lid van de Archiefcommissie de heer Henk Houtman o.a. de familie Alkemade te Elten
- Oktober 2000: Medeauteur van het standaardwerk "Van Draversport tot AEV, een kroniek van 75 jaar drafsport in Nederland"; uitgever de Algemene Eigenaren Vereniging AEV;
- 2004: Het boek ”Draf- & Renbanen in Nederland”. Het boek beoogt een soort encyclopedie te zijn van de vroegere en huidige Nederlandse draf- en renbanen. De eerste dateert van 1839. Een uitputtende inventarisatie. Het boek is in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 200 exemplaren.

Van zijn hand verscheen een reeks van achtergrondartikelen en beschrijvingen van stambomen, die onder andere terug te vinden zijn in de FOKWIJZER (verenigingsblad van de Fokkersvereniging) en in het Paardensportblad onder de titel “Fokkersoog”.

VERDIENSTEN
Zijn verdiensten voor de Draf- & Rensport waren groot. Ook in mindere en slechte tijden zette hij zich met al zijn niet geringe krachten in.
In het jaar 2003 heeft de heer Minkema, oud-voorzitter van de Vereniging van Fokkers, oud-eigenaar (onder andere van de dravers Frances G, Opium, Tinker en Olga Frances) ťn oud-fokker, samen met anderen het initiatief genomen tot de oprichting van een Werkgroep Historisch Archief Nederlandse Draf- & Rensport. Met zijn hulp werd onderzocht hoe met beperkte middelen ťn met steun van vrijwilligers gekomen kon worden tot een duurzame opslag van het culturele erfgoed. De heer Minkema hechtte groot belang aan een goede registratie, een verantwoorde centrale opslag en beheer. Een opslag die in zijn visie toegankelijk behoorde te zijn voor onderzoek, studiedoeleinden en journalisten. Dank zij - met name - zijn kennis van zaken, zijn enorme inzet, zijn goede contacten en grote betrokkenheid is het Historisch Archief NDR een belangrijk instrument geworden ten behoeve van en beschikbaar voor de TOTALE DRAF- & RENSPORT.
Elke woensdag werkte hij - het hele jaar door - gedreven aan het inbrengen van alle noodzakelijke gegevens in de computer. Naar zijn inzicht werd het Historisch Archief ingericht. Ook thuis verrichtte hij veel onderzoek en voorbereidend werk. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn betrokkenheid en plezier in het werk werkte stimulerend.

Op dinsdagochtend 13 juli 2010 is de heer ir. Durk Minkema op 79-jarige leeftijd thuis - waarschijnlijk door een hartstilstand - overleden. Op zijn verzoek vindt de crematie in besloten kring plaats. Datum donderdag 15 juli 2010. Later is zijn as verstrooid op de drafbaan van Duindigt, bij de finishpaal.

Vorige week woensdag 7 juli werkte hij nog in het Historisch Archief te Duindigt. Durk wist dat hij niet lang meer te leven had. Om half 11 arriveerde hij in zijn auto met zijn zoon Teye en dochter Olga. We dronken gezamenlijk koffie met appelgebak en gingen daarna aan het werk. Zijn meegebrachte boeken en de diverse aanwinsten registreerde Durk in de computer en plaatste de boeken en tijdschriften in het Archief. Durk stelde nog een verbetering voor en nam met enkele leden van het Archief enkele aandachtspunten door en 's-middags reed Durk zelf weer in zijn auto terug naar zijn huis in Zeist. Zijn dochter Olga behoefde niet te rijden. Dat lukte hem zelf nog best. Zijn laatste bezoek aan Duindigt en het Historisch Archief. Durk had nog veel plannen, maar kreeg niet voldoende tijd hiervoor. Een half jaar geleden nog spoedde hij zich in zijn rode auto -na een ochtend werken in het Historisch Archief - naar een grasbaan.

De kennis van zaken met betrekking tot de Fokkerij of liever gezegd de Draf- & Rensport, zijn ideeŽn, werklust en doorzettingsvermogen waren onontbeerlijk.

We gaan hem missen.

Archiefcommissie Draf- & Rensport


Boven: Durk Minkema overhandigt een prent aan NDR-voorzitter
Jan Knipscheer ter gelegenheid van de officiŽle opening
van het NDR-Archief in 2005.


Boven: Minkema voelde zich als een vis in het water
in het Archief van de NDR.


Minkema heeft in de afgelopen jaren op deze plek alle boeken
en tijdschriften van de NDR-Archief/bibliotheek in de database
van het computersysteem ingevoerd.

Er staat nog een artikel over Durk Minkema op deze website:
het artikel 'De archeoloog van de drafsport' uit de
Breeders Special 2010.
Click hier
  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse