NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Wieger Joost de Ruiter
(1931 - 2015)


Hieronder het "In Memoriam" geschreven door Douwe Frerichs na het overlijden van Wieger de Ruiter, gepubliceerd in "Draf&Rensport" nr. 51, jaargang 2015.

Afgelopen zondag 13 december 2015 overleed onverwachte Wieger de Ruiter op 84-jarige leeftijd. Dat zijn gezondheid hem steeds weer in de steek liet was bekend, maar dat stond zijn plannen en daadkracht niet in de weg.

DE REDDENDE ENGEL IS GEVLOGEN
In prachtige bewoordingen is op het sociale netwerk geschreven over Wieger de Ruiter. Op de website van Ifahr wordt gerouwd om het overlijden van de alom geliefde penningmeester en op Facebook stromen onder een emotionele medeleving van de Dubainaarse Lara Sawaya, de voorzitster van het Sheikh Mansoor Bin Zayed Festival-team en een vriendin van de familie, de condoleances binnen.

Wieger de Ruiter wordt herinnerd als een aimabel gentleman. Maar ook als 'business man from the old school'. Een man met visie en humor en vooral iemand met een onverwoestbaar optimisme. Een ondernemer, die opviel door zijn belangstelling voor en kennis van de tradities en culturen van de landen waarmee hij handel dreef. Waar menig leeftijdgenoot de dag vult met het voederen van de vogeltjes in het park, had de bejaarde Wieger nog de jonge geest van een beginnend ondernemer. Hij geloofde in de missie. De Soestenaar overleed zondagmiddag toch nog onverwacht, want Wieger sukkelde weliswaar al lang met zijn gezondheid, maar leek vanwege zijn wilskracht toch ook nog jaren mee te kunnen. Hij had het veel te druk om dood te gaan. Wanneer je hem sprak dan mopperde hij dikwijls op zijn 'verdraaide lijf' dat het maar 'vertikte om mee te werken'. Hij onderging zelfs al eens een niertransplantatie. Juist het laatste jaar verspeelde hij naar eigen zeggen veel kostbare tijd in ziekenhuizen, waar zijn dikke lederen map vol krabbels, briefwisselingen en afspraken altijd binnen handbereik lag. Wieger de Ruiter was ruim voor zijn overlijden al een engel. De reddende in dit geval voor met name zijn geliefde Renbaan Duindigt. Twee jaar geleden liet hij alle leden van de ledenraad van de NDR zich ieder voor zich uitspreken voor het behoud van de Wassenaarse Renbaan. Er werd hem een exclusieve optie verleend om een geschikte koper te vinden, maar in ruil ervoor stond De Ruiter privé garant voor een forse injectie in het prijzengeld. "Als de sport niet leeft, kan ik de renbaan nooit verkopen" meende hij.
Dankzij zijn contacten in met name Qatar en Abu Dhabi zorgde Wieger ervoor dat Duindigt op niveau kon koersen. Duindigt maakte deel uit van een internationaal circuit voor Arabische volbloedraces. Het echtpaar organiseerde er galameetings met tal van hoogwaardigheidsbekleders. De Ruiter slaagde erin om de mannen uit de Emiraten ervan te overtuigen dat je in ons land ook de draverijen moet sponsoren. Dat hij daarin slaagde geeft het vertrouwen aan dat de zakenman, en niet te vergeten zijn echtgenote Margreet, genoot. De Ruiter was een behendig onderhandelaar met een hoog ontwikkeld instinct voor 'het ijzer smeden wanneer het heet is". Vorig jaar moest de optie worden verlengd, omdat De Ruiter mede door gezondheidsperikelen in tijdnood geraakte. We weten nu dat dit een legitieme reden was. Helaas.

Weststellingwerf
Wieger de Ruiter benutte als gepassioneerd paardenliefhebber de in zijn zakenleven opgedane ervaring om in de Arabische wereld aandacht te vragen voor de sport in onze contreien. De Ruiter is jarenlang succesvol geweest in de internationale scheepvaart en handel. Zijn carrière begint in 1964, als hij in Rotterdam de zieltogende transportonderneming F.A. Voigt & Co overneemt en voor een faillissement behoedt. De Ruiter zorgde ervoor dat de in 'Weststellingwerf' omgedoopte onderneming floreerde. Er werd zeehandel gedreven over de hele wereld en kantoren geopend in landen als Belgie, Amerika, Birma en Curacao. Nadat Wieger in 1996 met pensioen ging heeft zijn zoon Joost de activiteiten uitgebouwd en het bedrijf deels in 2002 verkocht om als investeringsmaatschappij verder te gaan.

Rensport
De meeste mensen kennen Wieger de Ruiter en zijn echtgenote Margreet van de Arabieren rensport, maar in het laatste decennium van de vorige eeuw bezat hij al Engelse Volbloeds en deden de paarden op naam van zijn Stal de Kraal met succes mee op Duindigt. Die stal had hij begin jaren 90 overgenomen van de heer A.Th.van der Lecq. Frits van der Ham was zijn trainer. Een paar namen: Tjakka, Ireland Boppe, Steamroller, Twingo, Shining Belle, Glubb Pasha en Lord Vettori (u. Tjakka). De overwinningen van Stal De Kraal in de Nederlandse (semi-) Klassiekers na 1985 zijn de volgende:
Derby 1986: Miss Facette, br.m. v. Balidar u. Rockette
Haagsche Ooievaar 1992: Wooing br.m. v. Local Suitor (USA) u. Saltana
Van Brienen Mem. 1994: Slipstream, br.rn. v. Solo Native u. Celine Raaphorst

Later ging de familie De Ruiter over op de Arabische renpaarden, die liepen op naam van Mevr.M. de Ruiter-Floor.

Arabierensport
Na zijn pensioen kon De Ruiter zich samen met Margreet vanuit hun villa in de bossen rond Soest volledig richten op hun hobby, het fokken van Arabische volbloeds. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De Ruiter houdt van besturen en meedoen op het hoogste niveau. Dat resulteerde in de functie van voorzitter van de Dutch Arabian Racing Comitee (Darc) en het penningmeesterschap van de Ifahr, de machtige internationale bond voor Arabierensport. Altijd speelde het lot van Duindigt en het financieel gezond maken van de sector in zijn gedachten. Om die doelen te bereiken werd De Ruiter voorzitter van de Vereniging NDR, maar met de organisatiestructuur kon hij nooit overweg. Een dergelijke vergadercultuur is nu eenmaal niets voor snelle zakenlui. Nadat hij daar zijn functie in 2004 neerlegde bleef Wieger zich echter inspannen voor met name Renbaan Duindigt. Hij deponeerde er eind 2013 zijn reddingsplan. De sector is Wieger Joost de Ruiter heel veel dank verschuldigd. Zijn overlijden komt op een hoogst ongemakkelijk moment. Er wordt juist gesproken over een mogelijke verkoop van de renbaan. Namens Uitgeverij BCM en de hoofdredactie wensen wij Margreet en de verdere familie veel sterkte in deze moeilijke periode toe.

(einde In Memoriam door Douwe Frerichs)

 


foto's van Wieger de Ruiter en zijn paarden

Volbloed

Boven: Derby 1986: Miss Facette (rechts onder B. Rouse)
gaat hier de Derby winnen, voor een sterk afkomende
Boxberger Apollo (nr.2 met K. Davies) en Hilleshager Lady.
Eigenaar van de winnende merrie was Stal De Kraal
van Wieger de Ruiter.


Volbloed

Boven: Huldiging van Bella Raaphorst, Adrie de Vries, fam. de Kroes
en Wieger de Ruiter (2e van links) na de overwinning
in de Productenren 1992 Merries.

Boven: Wieger de Ruiter (rechts) bij een huldiging op Duindigt.

Volbloed

Boven: De meest winnende Arabische Volbloed van Margreet en
Wieger de Ruiter was Periander (HOL), national Champ 2011.
Hij heeft een winsom van 108.780 Euro.

Volbloed

Boven: Periander en jockey D. Bouland worden gehuldigd op Duindigt.
alsmede de eigenaren Wieger de Ruiter (links) en
zijn echtgenote Margreet (met beker).
Kijk voor een compleet carrière-overzicht van deze crack en
veel meer foto's in de Hall of Fame der Arabische renpaarden.
IFAHR

Op de Website en op de Facebook-pagina van het Ifahr-comitee stond het volgende bericht d.d. :

We just learned that our treasurer and long time friend Wieger de Ruiter has left us.
Wieger was a strong and big man with an intellect the rest of us could only dream of. Sharp as a razor. And with a sense of humour that made him a pleasure to be around. Wieger was a gentleman of the old school. A champion for Arabian horse racing who travelled the world and created new projects with an immense energy. At an age were most would have been content with feeding birds in the park.
Driving to Paris or Germany for meetings with his beloved wife Margreet. Flying all over the world. Always full of new visions. New ideas. New solutions. Creating race days in the Hague. Meeting diplomats and business people, raising money.
Always listening - with his typical "Is that so?" after having heard your comments. Respect and integrity. Full of wisdom. And experience.
Always in a team with his beloved wife Margreet. Discussing breeding ideas, projects, organizational problems, finding solutions. Sharing and showing a true and deep love and a partnership of the kind they write books about.
Even during hospital stays he would have his papers with him and make calls about things he thought should happen or be changed. If Wieger had been a politician he would have been up there with Churchill, Brandt and Pompidou.
We will all miss him deeply. And our thoughts go to Margreet.

Arabian racing will not be the same without him and he leaves an empty space that will take a long time to fill...

IFAHR Executive Committee.

Sami Al Boenain, Chairman
Genny Haynes, Vice Chairman
Mats Genberg, Secretary
Ahmed Al Hammadi
Yves Plantin
Ziya Adalar


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse