NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
van 1930 t/m 1939

Vorige
alfabet
Volgende


Hieronder een gedeelte van de Kroniek 1925 - 2000 uit het Jubileumboek van de 75-jarige AEV (Algemene Eigenaren Vereniging), door ons aangevuld met andere wetenswaardigheden en foto's uit die tijd. Ook zijn gegevens gehaald uit het Jubileumboek van de Fokkersvereniging "Dravend door de tijd" (uit 1996) en het Jubileumboek van de 75-jarige Kortebond: "Klaarmaken, op uw plaatsen 1,2,3 af" uit het jaar 2006.


1930 - Organisatie
De koersdata op Duindigt zijn nog niet officieel vastgesteld. De directie van de Maatschappij Duindigt heeft besloten, in verband met het terugbrengen van 24 koersdata naar 21, geen koersen op Duindigt te geven.

De jaarvergadering van de eigenarenvereniging wordt matig bezocht. Van de 30 leden zijn er elf aanwezig. De eigenaren staan eenparig achter Duindigt, welke koersbaan voor centralisatie van de drafsport is aangewezen. Om te trachten de koersen toch in april te laten beginnen, staan zij garant voor een eventueel verlies voor de dagen 6 - 13 april. Pas op 21 april wordt de eerste meeting verreden.

1930 - Sport
De heer Vrijlandt importeert uit Frankrijk de hengst Brichambeau, gekocht van de heer G. Perot, en brengt zo weer nieuw draversbloed naar Holland. Maar ook B.J. Alkemade blijft importeren. In de loop van het jaar koopt hij zo'n veertien dravers in Amerika. Daaronder ook Legality die hij voor f 50.000 koopt en waarvoor belangstelling uit Duitsland en Italië bestaat. De verkoopprijs moet 30.000 dollar bedragen, circa f 75.000, Stal Petersburg in Berlijn wordt de gelukkige.

In de week voorafgaand aan de koersen zijn er op Duindigt proeven genomen met de nieuwe startmachine voor de draverijen. Een aantal buitenlandse banen beschikt al over zo'n elektrische startinrichting, onder andere in Duitsland en Frankrijk, maar de kosten van circa f 100.000 werden voor Nederland te hoog geacht. Starter Piet Oly heeft echter een systeem uitgedacht dat aanmerkelijk goedkoper is en uitgewerkt is door de firma Slebos in Den Haag. De eerste proeven zijn een succes, het gaat keurig zegt het verslag en de automatische bandenstart wordt geïntroduceerd.

Cees Ockhorst, eigenaar, pikeur en penningmeester van de pikeursvereniging, heeft later in het jaar succes met zijn uitvinding van het elastieke startsysteem. Nadeel van het systeem-Oly is dat zijn elektrische systeem alle mogelijke grillen vertoont. Het systeem-Ockhorst kan niet beter noch goedkoper. Elektriciteit is niet meer nodig, alleen een gewicht, een koord, schijven, elastieken, palen, een handle zijn de attributen die ons de regelmatige starts verzekeren. In het bijzonder in Hilversum en Groningen, terwijl men het in Sappemeer heeft geprobeerd na te maken, nu ook in Belgie op de baan te Dilbeek ingevoerd. Daarnaast wordt het systeem ook ingevoerd in Ned. Indie. Dat kan makkelijk, want Ockhorst vereenvoudigt het startsysteem nog meer waardoor ook het verplaatsen simpeler wordt.

De drafsport wordt geschokt door de moord op pikeur Jitze van der Veen te Hardegarijp. Thuiskomend van de koersen in Scheemda op 31 augustus, wordt hij op het erf van zijn boerderij op lafhartige wijze door een minderwaardig persoon om het leven gebracht. Later blijken nog twee medeplichtigen in het spel te zijn. Zij worden vervolgens veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 15, 10 en 1,5 jaar.

Net als in 1928 en 1929 werd in 1930 de Derby niet verreden.
In de jaren 30 werd het Kampioenschap van Nederland en het Kampioenschap der Nederlandse Paarden jaarlijks afwisselend verreden op Duindigt en Groningen.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 6-jarige Amerikaanse importmerrie Daria in handen van haar trainer Hendrik Mensinga. Eigenaar diens vader J. Mensinga. Km.tijd van 1.29,4 over 2.000 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 3 heats gewonnen door de 7-jarige hengst Quitewell Stal Lancier in een km.tijd van 1.28,6 over 1.800 m (3e heat) op de grasbaan van Duindigt. Fokker B. v.d. Bergh te Boxtel (Stal Lancier), eigenaar-trainer-rijder Cees Ockhorst.

1930 - Fokkerij
De Franse hengst Henriot werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 34 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Alkmaar

Boven: In het voorjaar van 1930 wordt bij de drafbaan van Alkmaar
een nieuwe tribune met een "zwevend" dak in gebruik genomen.
Hij is ontworpen door de in Alkmaar geboren architect Jan Wils,
vooral bekend door zijn Olympisch Stadion in Amsterdam.
Het sportcomplex was bedoeld voor meerdere sporten:
drafsport, voetbal, wielrennen, speedway.

Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafbaan in Alkmaar: Click hier


import

Boven: Daria (USA) rechts met H. Mensinga zegeviert in het Kamp.
van Nederland 1930, voor Rosel en Quicklooper (links).
De drafsport was heel populair in die jaren en dat is
te zien aan de mensenmenigte.


import

Boven: Daria won beide heats van het Kamp. van Nederland 1930
te Groningen. Pikeur Hendrik Mensinga zat op de sulky.


Boven: Quitewell St L en pikeur Ockhorst worden gehuldigd
met een krans. Waarschijnlijk na het winnen van het
Kamp. der NL-paarden in 1930.
Ockhorst was niet alleen een uitstekend trainer-pikeur,
maar ook uitvinder, want hij bedacht en ontwikkelde
de bandenstart met elastieken.


Boven: Present H wint een heerrijderscourse met zijn eigenaar
L. Prins op de sulky, voor Clyde met Van de Stad
en Caid met G. v.d. Elshout.
Present H was verreweg de beste van zijn jaargang
en ook enkele jaren de beste van Nederland.
In 1930 nam hij (met L. Prins) deel aan de Prix d'Amérique.
Dat ging niet naar wens: hij werd 9e van de 10 deelnemers.

Boven: Quick G (van Captain Henry uit Bonnie M)
wordt uitgeladen voor de koersen in Breda, april 1930,
door een toen nog jonge en slanke Willem Geersen.


import

Boven: De Franse hengst Begonia en Cees Ockhorst tijdens de huldiging
na hun triomf in het Kampioenschap van Duindigt 1930.


Appie

Boven: Een prent uit het NDR-Museum: Cees Ockhorst.
Hij was ook in 1930 en 1931
de kampioen pikeur-trainer.1931 - Organisatie
De eigenaarsvereniging telt eind 1930 slechts 26 leden. De klacht wordt genoteerd in de jaarvergadering van 4 januari 1931 dat nog te veel eigenaren, die in de vereniging thuis horen, daar nog buiten staan. Een krachtige ledenwerving, ook in het Noorden, wordt voorzien. Ook de opkomst voor de jaarvergadering laat te wensen over. Naast het bestuur van vijf leden wonen zes leden de vergadering bij. Als men om 14.00 uur in Hotel Terminus begint sluit de voorzitter rond 18.30 uur de vergadering af.

De Koninklijke Nederlandsche Harddraverij en Ren Vereeniging (KNH&RV) bestaat dan al vijftig jaar. In feite is de KNH&RV de voorloper van de Stichting NDR en ze komt bij herhaling in het nieuws. Het betreft dan de centralisatie van het koerswezen op Duindigt, waarvan "De Draverssport" voorstander is, maar waartegen de Harddraverijvereniging Groningen zich verzet. Groningen wenst baas in eigen huis te blijven en noemt de centralisatie een ramp voor het koerswezen. Met verenigingen als Alkmaar en Hilversum heeft wel overleg plaatsgevonden, zo ook met Breda dat één keer per jaar koerst.

"De Draverssport" besluit, wanneer Groningen nu ook koersen uitschrijft in juli en augustus tegelijkertijd met de Maatschappij Duindigt, om de leden-eigenaren uit de beide Hollanden te verbieden hun paarden aan koersen in Groningen te laten deelnemen. Eigenaren in het Noorden krijgen dispensatie. Het Bestuur van de pikeursvereniging sluit zich daarbij aan en steunt eendrachtig de handhaving van de centralisatie.

Op 16 december komen op uitnodiging van de Harddraverij Verenigingen van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik 17 besturen van Kortebaanverenigingen bijeen in hotel Het Gulden Vlies te Alkmaar. Zeven andere verenigingen in Noord-Holland laten het afweten. Men besluit tot de oprichting van een Bond (later "de Kortebond" genoemd) en vormt ter plekke een voorlopig bestuur. Tot de doelen van de nieuwe vereniging behoort het afstemmen van de koersdata, waarover voordien altijd veel te doen is geweest. Ook het weren van dobbelsteentjes, duistere gokkerijen en terugkeer van de totalisator worden als belangrijke thema's gezien.

1931 - sport
Mees (B.J.) Alkemade, woonachtig in Elten (Duitsland), is in deze jaren de grootste importeur van dravers van Europa. Twee jaren achtereen biedt hij de hoogste prijs voor een draver op de Old Glory Sale te New York, in 1929 voor Hazleton en in 1930 voor Legality. Hazleton, doorverkocht aan de Italiaan Daniel Palazzoli, wint de Prix d'Amerique van 1931. Op 12 februari 1937 overlijdt Alkemade op 51-jarige leeftijd aan een hartverlamming.

Op 15 januari wonen 75.000 toeschouwers de openingsmeeting bij van de nieuwe koersbaan Croise-Laroche. De aantrekkingskracht van deze koersbaan is groot, vooral uit Vlaanderen. Frankrijk trekt ook aan de Nederlanders. De pikeur Joop van den Berg verbindt zich als eerste pikeur aan een van de beste stallen van Frankrijk, die van L. Dassonville te Nogent-sur-Marne nabij Vincennes. Tot die tijd reed hij voor Cees Ockhorst.

Voor het Kampioenschap van Nederland toont de radio-omroep belangstelling. Het verloop van iedere koers wordt de wereld bekend gemaakt, de juiste wijze om de mooie drafsport meer populair te maken. De eerste heat wordt gewonnen door Begonia met Cees Ockhorst in de sulky en in eigendom van L. Elkhuizen. De km-tijd over 2000 m bedraagt 1.29,6. Present H laat als enige Nederlandse paard een beste verrichting zien (1.32,3), ondanks de zware baan. Ook de tweede heat, 2 uur later, wordt gewonnen door Begonia en zo kan de eerste prijs van f 1.000,- worden toegevoegd aan haar winsom. De Avro doet hiervan allemaal verslag.

De vrouwelijke pikeurs wagen zich opnieuw op de baan. Op 2 augustus rijden de dames Oosthoek, Martha de Vlieger, Pronk, Pennings-De Vlieger en Van der Touw moedig en keurig in een koers op de baan van Houtrust in Den Haag. De aankleding is nog zeer vrouwelijk.

Goed is het land dat zijn grote zonen eert! Dat kan gezegd worden van Groningen, waar in de stad zelf aan het eind van de Noorderlaan in het Stadspark op 5 september een monument wordt onthuld voor J.E. Scholten. Een smaakvol monument met links een draver en rechts een merrie met veulen van het Groninger type, in het midden de forse kop van Scholten, de groot-industrieel die de drafsport in het Noorden van de grond tilde.

Een prachtig geschenk! Een oud-eigenaar van harddravers is zo welwillend geweest de NV Maatschappij Renbaan Duindigt de beschikking te geven over de Gouden Zweep die Z.M. Koning Willem III in 1883 heeft uitgeloofd. De zweep zal in 1931 op Duindigt onder nader te bepalen voorwaarden worden verreden. Men besloot de zweep uit te reiken aan de eigenaar van het paard, dat gedurende 25 koersdagen op Duindigt, te beginnen op 26 juni 1932, de meeste eerste prijzen zou winnen. Aldus geschiedde. Later kwam deze zweep opnieuw in bezit van Duindigt en werd het de eeuwigdurende wisselprijs voor de draverij om de Gouden Zweep. (Lees alles over deze zweep in een artikel van Minkema, click hier)

Weldadigheidsmeetings, een fenomeen dat opgang doet in Europa. In navolging van Mariendorf organiseert heerrijder en journalist van de NRC, J. Stok Gzn, op Duindigt zo'n meeting. Louter ereprijzen, waaronder hazen, fazanten en poulardes, vormen de inzet. Verder werkt alles en iedereen belangeloos mee, het batig saldo vloeit in de kas van de pikeursvereniging. Men concludeert dat door zoveel wederzijdse waardering en opoffering onomstotelijk is komen vast te staan dat de draf- en rensport, niettegenstaande de weinige medewerking der Regering, onsterfelijk is. Daarbij wordt gedoeld op het sinds 1910 heersende totalisatorverbod. Zij die zich daaraan waagden, worden zedeloos genoemd.

Ook in 1931 werd er geen Derby verreden.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 8-jarige Franse importhengst Begonia in handen van zijn trainer Cees Ockhorst. Km. tijden 1.29,6 en 1.29,6 op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar L.J. van Elkhuizen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 3 heats gewonnen door de 9-jarige voshengst Present H in een km.tijd van 1.31,9 over 1.700 m (3e heat) op de grasbaan van Groningen. Fokker Jac. van Haaster te Zoeterwoude, eigenaar Stal C (L. Prins), en trainer-rijder Luut Ensing.

1931 - Fokkerij
De Franse hengst Henriot werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden slechts 29 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: De 5 deelneemsters aan de dameskoers op Houtrust
op 2 augustus 1931. V.l.n.r. mej Pronk, mej. v.d. Touw,
mevr. Pennings-de Vlieger, mej. Oosthoek en
mej. Martha de Vlieger.
De rijbroek heeft haar intrede gedaan,
twee rijden nog met een rok aan.
Uit: Paard en Paardenwereld, 6 aug. 1931

import

Boven: De Franse hengst Begonia met Kees Ockhorst tijdens de huldiging
na het behalen van het Kamp. van Nederland 1931 op Duindigt.

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Cees Ockhorst was in de jaren 20, in 1930
en in 1931 de kampioen pikeur (en ook trainer).


1932 - sport
Op 31 augustus valt Jan Kruithof Sr (de aannemer) tijdens een heerrijderskoers met Parmenio op Hilversum dood van de sulky.

Net als in 1926 en 1931, stond ook in 1932 op Houtrust een draverij voor dames op het programma.

Bertus Maathuis, cafehouder en pikeur uit Groningen, verrijkt het draversbestand met vele imports uit Duitsland.

Na een onderbreking van 4 jaar werd er weer een Derby gelopen. Deze werd gewonnen door de zwarte merrie Weidlooper (v. Bretteur u. Doorlooper) in een km.tijd van 1.37,3 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker-trainer Dirk de Vlieger, eigenaar R.F. Sormani te Rijswijk en rijder Jan de Vlieger.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 7-jarige Franse importhengst Diamant Bleu in handen van zijn trainer Cees Ockhorst, die ook als eigenaar te boek stond. Km.tijd van 1.27,7 over 2.000 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 3 heats gewonnen door de 5-jarige merrie Ulpia H in een km.tijd van 1.27,9 over 1.700 m (3e heat) op de grasbaan van Duindigt. Fokker H.J. Hogendoorn te Ouderijn, eigenaar A.P. Kaiser en trainer-rijder Willem Geersen, die hiermee zijn eerste kampioenschap won.

1932 - Fokkerij
De fokmerrie Doorlooper bracht met dochter Weidlooper haar tweede Derby-winnaar, want 6 jaar tevoren won haar zoon Quicklooper deze koers.
De Amerikaanse hengst Patrick Duluth werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 51 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Weidlooper heeft de Derby gewonnen met Jan de Vlieger op de sulky.

Boven: Op de baan Houtrust werden ook 800 meter-draverijen gehouden,
soms zelfs voor dames. Hier wint Konora (rechts met mevr. Pennings-
de Vlieger) een serie, voor Miss Zelda Peter (mevr. Van Leeuwen).
De winnaar en soms 2e geplaatste gingen door naar de volgende
ronde. Dit gebeurde op 31-7-1932.

import

Boven: de Franse hengst Diamant Bleu, geb. 1925,
zoon van Quo Vadis. Hier wint hij de 2e heat van
het Kampioenschap van Nederland 1932 in Groningen.
Hij was ook definitief winnaar.


import

Boven: Diamant Bleu en een gelauwerde Cees Ockhorst zijn
zojuist gehuldigd na hun zege in het Kamp. van Nederland 1932.


Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Willem Geersen was vanaf 1932 tot en met 1937
en in 1939 de kampioen pikeur (en ook trainer).

Hieronder alle in 1932 gestarte dravers; B = buitenlander
voor buitenlanders gold een beginwinsom van 6.000 gld.
Van de NL-paarden waren de X-jes 2 jaar oud, de T-tjes 6 jaar,
Present H 10 jaar en Newbold was 12 jaar. Deze twee laatstgenoemde
hadden de hoogste totale winsom. Enkele paarden hadden afwijkende
beginletters doordat ze eerst als halfbloed waren ingeschreven, zoals de 3 A-tjes
(o.a. Ago Kan, geb. in 1924, dus 8 jaar oud), de 2 B-tjes (geb. 1925)
en de 2 C-tjes (geb. 1926).


1933 - organisatie
Op 21 maart wordt de Noordelijke afdeling van de Draverssport opgericht. Eerste voorzitter is J.L. Bolt.

1933 - sport
Groningen staat in de belangstelling. De KLM biedt de mogelijkheid om van Rotterdam (voor f 22,50) of van Amsterdam (voor f 17,50) naar Groningen te vliegen, indusief vrij vervoer van en naar het vliegveld en een toegangsbewijs voor de baan, eerste rang.

Lady Bond won met Jan van Leeuwen in het jubileumjaar 1933 tweemaal de kortebaan van Schagen: de extra wedstrijd op zondag en op dinsdag het Kampioenschap van Nederland.

De Derby werd gewonnen door de hengst Xuthus (v. David Guy of Peter Duffy u. Tourterelle) in een km.tijd van 1.34,9 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker W. Pleysier te Vleuten, eigenaar-trainer-rijder Cees Ockhorst.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 6-jarige Amerikaanse importhengst Senator Madden in handen van zijn eigenaar en trainer Gies Ensing. Record Km. tijden 1.23,7 en 1.23,7 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 4 heats gewonnen door de 5-jarige zwarte hengst Vitesse SW in km.tijden van 1.26, 5 - 1.26,8 - 1.32,2 - 1.40,5 over 1.740 m op de grasbaan van Groningen. Fokker G. Schoorl Pzn. te Harenkarspel, eigenaar-trainer-rijder Cees Ockhorst.

1933 - Fokkerij
Dhr. V. Schoenmakers importeert in december Volann, die zich tot een belangrijke stammoeder in Nederland zal ontwikkelen.
Dhr. M.P.W. van Renswoud importeert in het voorjaar de 6-jarige hengst Brother Hanover en later in dat jaar ook de merrie Evalee Hanover, die in Nederland (gedekt door Brother) moeder zal worden van de uitstekende hengst Illustre Hanover en na haar export in Duitsland Bibijunge bracht, de vader van Heres.
De Amerikaanse hengst Kerrigan werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 63 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Xuthus en Cees Ockhorst hebben de Derby gewonnen
en rijden hier hun ereronde.


import

Boven: Senator Madden (USA) en Gies Ensing tijdens de huldiging
na hun winst in het Kampioenschap van Nederland in 1933
op Duindigt.


1934 - sport
Willem Geersen vestigt met The Gleaner van eigenaar Ben Gerritsen uit Amsterdam een nieuw record van 1.15,5 over 1000 m op de baan van Croise-Laroche, met als gangmaker een volbloed onder Remi Bals. Het oude record stond op naam van de Franse crack Amazone B (1.18,2).

Jan Kruithof Jr. renoveert de baan Woudestein te Rotterdam en organiseert er in 1934 zes meetings. Hij komt in opspraak wanneer hij op 23 september in Groningen met Weeskind SW met verbluffend gemak de Herfstprijs wint. Weeskind SW blijkt later Olympia te zijn. De vreemde manier van reizen en het niet deelnemen aan het défile wekten al de achterdocht voor deze verwisseling. Kruithof en de eigenaren J.D.M. Schuyl en W.H. Schuyl worden voor het leven geschorst. Weeskind SW wordt uitgesloten tot 7 januari 1937.

Net als in 1933 wint de schimmelmerrie Otelha de kortebaan van 't Zand. Deze keer met Jan van Leeuwen, de toenmalige junior.

De Derby werd gewonnen door de hengst Yankee Scott (v. Judge Scott u. Koningin Draisine) in een km.tijd van 1.39,1 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker Wed. J. Oosting te Wolvega, eigenaar Stal B, trainer-rijder Cees Ockhorst.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 6-jarige Amerikaanse importhengst The Gleaner in handen van zijn trainer Willem Geersen. Eigenaar Stal Hilversum. Km.tijd van 1.26,1 over 2.000 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 4 heats gewonnen door de 6-jarige merrie Victoria in een km.tijd van 1.30,5 over 1.740 m (4e heat) op de grasbaan van Duindigt. Fokker M.J. Oppelaar te Koudekerk a/d Rijn, eigenaar G. Wisker, trainer-rijder Willem Geersen.

1934 - Fokkerij
De Amerikaanse hengst Guy Axworthy werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 69 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1934 te Groningen:
The Gleaner (USA) met Willem Geersen heeft reeds de leiding en
zal gaan winnen, gevolgd door v.r.n.l. Ellie (2e), Ulpia H,
Aeschylos en Nelly Duffy.


1935 - sport
Willem Geersen verplaatst zijn entrainement van Hilversum naar Oud-Valkeveen.

In dit jaar wordt voor het laatst op de Haagse drafbaan Houtrust gekoerst. Hier werden voornamelijk 800 m koersen gehouden omdat de baan te smal was voor langebaankoersen met meer deelnemers.

Piet Oly, secretaris-penningmeester van de Koninklijke, starter en lid van het Draverij-comite, overlijdt op 10 maart.

In april dient de zaak Weeskind SW voor de rechtbank te Rotterdam. Jan Kruithof en Jo Schuyl worden veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, die Kruithof ontloopt door opname in een psychiatrische kliniek.

De Derby werd gewonnen door de merrie Zora (v. Judge Scott u. Tourterelle) in een km.tijd van 1.38,8 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker W. Bos te Heemstede, eigenaar Stal Valkeveen (A.P. Kaiser te Amsterdam), trainer-rijder Willem Geersen.

Het Kampioenschap van Nederland wordt opnieuw gewonnen (maar nu in 3 heats) door de 7-jarige Amerikaanse importhengst The Gleaner in handen van Joop van den Berg voor trainer Willem Geersen. Eigenaar Stal Hilversum. Km. tijden 1.23,3 - 1.22,6 - 1.23,7 op de grasbaan van Duindigt.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 3 heats gewonnen door de 8-jarige merrie Ulpia H (die ook in 1932 had gewonnen) in een km.tijd van 1.25,6 over 1.780 m (3e heat) op de grasbaan van Duindigt. Fokker H.J. Hogendoorn te Ouderijn, eigenaar-trainer-rijder M. France.

1935 - Fokkerij
In dat jaar werden 74 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1935 op Duindigt:
The Gleaner heeft al een royale voorsprong en zal gaan winnen,
vóór v.r.n.l. Axkit, Peter Ingomar, Epinard III en Ulpia H.


1936 - Organisatie
Naast de KNH&RV, de voorloper van de NDR, bestaan er al de vereniging van draverseigenaren (met als zustervereniging de Noordelijke afdeling van "De Draverssport"), de pikeursvereniging en de Bond van Kortebaanverenigingen. De KNH&RV is de door de Stichting Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) erkende aangesloten vereniging, speciaal belast met de registratie van volbloeds in Nederland. Daarnaast wordt door de KNH&RV het draverstamboek bijgehouden, het koerswezen in Nederland gecontroleerd en de rechtspraak beoefend door het Draverij-Comité. In dit jaar wordt nu een eerste oproep gedaan aan het adres van de draverfokkers om zich te verenigen in een vereniging voor draverfokkers.

Tien jaar na de oprichting van "De Draverssport" vertonen zich de eerste rimpels op het water. Het Bestuur is het niet eens met een aantal beslissingen van het Draverij-Comite (D.C.). Alles wat de eigenaarsvereniging wenselijk meent, is afgekeurd door het D.C., doch de twee leden in het D.C. namens de eigenaarsvereniging wensen niet te verklaren wat het D.C. bezielt om niet te voldoen aan de wensen van de eigenaren. Naar de mening van beide bestuursleden, de heren Bon en Schoenmakers, zijn zij niet gerechtigd om mededelingen te doen uit een vergadering van het D.C. Voorzitter Vrijlandt brengt in herinnering dat de twee leden in het D.C. de belangen van de eigenaarsvereniging hebben te behartigen. Knelpunt is in dit geval de belastingschaal. Er zijn te weinig 4e klasse koersen voor de jonge paarden en de prijzen te gering, waardoor men afhankelijk is van de koersgevende verenigingen. Schoenmakers, die ook secretaris-penningmeester van "De Draverssport" is, en Vrijlandt stellen hun bestuurszetel beschikbaar. De vergadering kan zich hiermee niet verenigen. In eerste instantie wordt besloten een gesalarieerd secretaris-penningmeester aan te stellen, vervolgens om een motie van afkeuring te zenden aan het D.C. De drie bestuursleden schorten hun besluit vooralsnog op.

1936 - Sport
Is de paardentotalisator in Nederland nog steeds verboden, in Nederlands Oost-Indie floreert deze wel. Zowel bij de Soerabajasche Harddraverij- en Renvereniging, als op de renbaan in Malang wordt het spel op toto of Sweep naar hartelust beoefend. Ook op de aldaar gehouden draverijen met uit Nederland aangevoerde paarden - een zeereis van 51 dagen - en dravers uit Australië. Kotur van eigenaar L. Quintemeyer, gekocht van de heer Vrijlandt door bemiddeling van Cees Ockhorst, maakt furore. In oktober wordt daaraan toegevoegd een van de beste vaderpaarden, namelijk The Gleaner, die gekocht wordt door de heer Verschuur te Batavia.

Stal Rembrandt van de heer Schoenmakers en trainer G. Ensing organiseert op 24 september op Birkhoven bij Amersfoort wegens inkrimping een publieke verkoping. Onder andere de fokmerries Barones Spencer, Nora Scott en Volann gaan over in andere handen. Kopers zijn respectievelijk A.P. Kaijser en A. France.

Muscletone verbetert op 11 oktober op Croise-Laroche het record over 1000 meter dat tot dan op naam stond van The Gleaner gereden door W.H. Geersen. Het nieuwe record staat nu op 1.13,4.

Aan het eind van het jaar besluiten de besturen van "De Draverssport" en van de Paardensportvereniging "Houtrust" te Den Haag om na de sluiting van het Duindigtseizoen koersen te organiseren op de baan Woudestein in Rotterdam. "De Draverssport" draagt per meeting f 50,- bij.

De Firma Ferree te Bussum demonstreert tijdens de jaarvergadering van de Bond van Harddraverij Vereenigingen op de Kortebanen in Nederland op 21 november het nieuwste startsysteem voor de kortebaan. Het toestel dat op de Noordelijke banen nog onbekend is, kenmerkt zich daardoor dat het afdrukken van de starter nu automatisch gebeurt. Een aanwezige pikeur spreekt van 100 procent zekerheid.

Vanaf 1936 t/m 1941 werden er geen Derby's meer verreden.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 3 heats gewonnen door de 6-jarige Amerikaanse importhengst Calumet Donald in handen van Frits Bosveld voor trainer Willem Geersen. Eigenaar H. Thies. Km.tijd van 1.25,4 over 2.000 m (3e heat) op de grasbaan van Groningen.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 3 heats gewonnen door de 4-jarige klassemerrie Zus Braun in een km.tijd van 1.31,9 over 1.740 m (3e heat) op de grasbaan van Duindigt. Fokker W. Peysier te Vleuten, eigenaar Stal Valkeveen, trainer-rijder Willem Geersen.

1936 - Fokkerij
De Franse hengst Henriot werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 79 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Soerabaja

Boven: Voorjaarsrennen te Soerabaja in 1936.
De tribune was meer een overkapping voor schaduw.

Soerabaja

Hier wint de hengst Kotur, gereden door Quintemeijer,
op 21 juni 1936 te Soerabaja.

import

Boven: Calumet Donald (USA) en een gelauwerde F. Bosveld tijdens
de ereronde na het behalen van het Kampioenschap van Nederland
in 1936 te Groningen.


1937 - organisatie
"De Draverssport" en de P.s.v. Houtrust te Den Haag besluiten om ook in 1937 samen koersen te organiseren op de baan Woudestein in Rotterdam. Begaan met het lot van Jan Kruithof vraagt de Draverssport op gezag van de Algemene Ledenvergadering amnestie voor hem.

1937 - sport
De in 1923 ingestelde koersen voor 2-jarigen werden weer afgeschaft.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 4 heats gewonnen door de 7-jarige Amerikaanse importhengst Axkit in handen van Frits Bosveld voor trainer Willem Geersen. Eigenaar Stal Gudrun. Km. tijd 1.23,5 over 2.020 m op de grasbaan van Duindigt.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 4 heats gewonnen door de pas 3-jarige merrie Baronesse Hollo in een km.tijd van 1.27,0 over 1.620 m (4e heat) op de grasbaan van Groningen. Fokker J. Kerkvliet te Stompwijk, eigenaar W. van Dam en trainer-rijder E. Kruithof.

1937 - Fokkerij
De Amerikaanse hengst Judge Scott werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 52 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

import

Boven: De hengst Axkit met Willem Geersen op de sulky
op Duindigt in 1934. Hij werd in 1937 en 1939
Kampioen van Nederland.

Boven: Baronesse Hollo werd E. Kruithof in 1937
Kampioene der Ned. Paarden, als 3-jarige!


1938 - organisatie
"De Draverssport" besluit op 20 februari dat alle eigenaren lid van de vereniging moeten zijn om aan draverijen deel te kunnen nemen en dat 4% van het gewonnen prijzengeld via de koersgevende vereniging aan de Draverssport moet worden afgedragen. Duindigt en Houtrust laten weten hieraan niet deel te nemen.

Op 10 maart wordt de diskwalificatie van Jan Kruithof, die in de Rudolf Steiner Kliniek in Den Haag wordt verpleegd, opgeheven. Hij wordt meteen Kampioen-pikeur in dat jaar, mede door gastritten van zijn vriend Willem Geersen.

1938 - sport
De allerlaatste meeting op Woudestein vindt plaats op 18 december van dit jaar, bij harde vorst en een snerpend koude oostenwind. De gemeente Rotterdam heeft de locatie bestemd voor sportpark, met hoofdzakelijk de voetbalsport.

Het Kampioenschap van Nederland werd in 2 heats gewonnen door de 9-jarige Amerikaanse importmerrie Calumet Clarify in handen van Frits Bosveld voor trainer Willem Geersen. Eigenaar Th.L. v.d. Sande. Km.tijd van 1.26,7 over 2.000 m (2e heat) op de grasbaan van Groningen.

De openingsmeeting van de nieuwe baan in Utrecht, Mereveld, vond plaats op Pinkstermaandag 6 juni 1938. Dat gaf aanleiding tot veel commotie, omdat de leidende baan Duindigt op die dag ook een meeting had, welk een groot fiasco werd omdat paarden en bezoekers wegbleven. Duindigt was hierover zo ontstemd, dat het prompt alle resterende meetings van dat jaar annuleerde en pas in augustus 1939 weer open ging.
Het Kamp. der NL-paarden werd daarom in 1938 voor het eerst en voorlopig ook laatst verreden op Mereveld. Dit Kamp. der NL-paarden werd in één koers over 2.600 meter gewonnen door de 9-jarige merrie Welkom van Aduard in handen van haar trainer Jan de Vlieger. Fokker O.J. Blomsma te Aduard, eigenaar J. Haan Jzn. Km.tijd van 1.28,3 over 2.690 m op de grasbaan van Mereveld.
Voor meer informatie over de drafbaan in Mereveld: Click hier

Kortebaan
De 8-jarige Derby-winnaar Xuthus wint de kortebaan van Lisse met Willem Geersen op de sulky, net als in 1935.
Totaal is in het KB-seizoen van 1938 voor Hfl. 19.179 aan prijzengeld verreden, tegenover Hfl. 17.922 in het voorgaande jaar. Hiervan wisten de volgende 8 paarden meer dan 1.000 gulden te verdienen: Zus Braun f 2.135, Zoo Doorlooper f 2.000, Aura V f 1.482, Our Dream f 1.410, Zonnestraal f. 1.200, Xuthus f. 1.077, Sister Bond f 1.060 en Princes f 1.060. De eerste prijs bij een KB-wedstrijd bedroeg in die jaren f 150 à 300.

1938 - Fokkerij
De Amerikaanse hengst Judge Scott werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 52 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Mereveld

Boven: Drafbaan Mereveld in aanbouw in 1937.
In 1938 werd daar voor het eerst gekoerst.
(foto Utrechts Archief)

Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafbaan Mereveld: Click hier

Groningen

Boven: En op zondag met de luxe touringcar naar Mereveld in 1938.

Groningen

Boven: Voor het vervoer van de paarden naar Mereveld kon je
gebruik maken van de Firma HERES. Deze advertentie stond
in 1938 regelmatig in het blad "Paardensport en Fokkerij".
Toen moest ons belangrijkste vaderpaard Heres
nog geboren worden (in 1962).

Groningen

Boven: Op de grasbaan van Groningen werden ook rennen
georganiseerd. Op 15-5-1938 werd deze ren gewonnen door
Brooklyn met F. Frowein, voor Polyfat en Sweet Margaret.

import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1938:
Calumet Clarify en Frits Bosveld) worden gehuldig door de
secretaris-penningmeester van de Harddraverij Vereeniging
Groningen, dhr. A. Loot Rzn.
Links staat de eigenaar en rechts in pikeurspak trainer
Willem Geersen, die met een ander paard meedeed.

Boven: Zus Braun (W.H. Geersen) werd de beste kortebaner van 1938.

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
In 1938, 1939 en 1942 was Jan Kruithof de
de kampioen pikeur.


Mijlpaal

Boven: In 2011 poseerde (de Franse) Jan Kruithof junior
in het NDR-Museum bij het Kampioenbord van zijn vader,
die in de vooroorlogse jaren junior heette (midden boven).
Opa Kruithof was een grote bouw-ondernemer,
die o.m. het Olympisch Stadion heeft gebouwd.


1939 - organisatie
Het Bestuur van de Draverssport verkeert in juni in crisis. Aanleiding is de financiele verantwoording van de koersen op Mereveld, secretaris-penningmeester M. van Renswoud stelt zijn functie ter beschikking.

1939 - sport

Het Kampioenschap van Nederland werd in 3 heats gewonnen door de 9-jarige Amerikaanse importhengst Axkit, die 2 jaar eerder deze koers ook al had gewonnen, in handen van Frits Bosveld voor trainer Willem Geersen. Eigenaar J. de Vrieze (België). Km. tijd 1.24,3 (3e heat) op de grasbaan van Duindigt.

Het Kamp. der NL-paarden werd in 4 heats gewonnen door de 4-jarige ruin Crack in een km.tijd van 1.26,6 over 1.640 m (4e heat) op de grasbaan van Groningen. Fokker Wed. Joh. Oosting te Wolvega, eigenaar G.J. v.d. Elshout en trainer-rijder Joop van den Berg.

1939 - Fokkerij
De Amerikaanse hengst Judge Scott werd kampioen bij de vaderpaarden.
In dat jaar werden 44 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier. Gratie Hanover, Guy Hanover en Derby-winnares Gonny D waren de beste uit deze lichting.

Boven: Aantal koersdagen en totaal prijzengeld (draf) per draf/renbaan
in 1940 en 1939. Apart staat het prijzengeld in de rennen.
De eigenarenvereniging "De Draverssport" heeft zo te zien
ook in 1939 koersen georganiseerd op de baan Woudestein in Rotterdam

import

Boven: Kampioenschap van Nederland 1939: Axkit (W. Geersen) wint
in een close finish, voor Allegheny, Whim, Calumet Donald
en Calumet Aster.Ga naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse