NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
van 1950 t/m 1959

Vorige
alfabet
Volgende


Hieronder een gedeelte van de Kroniek 1925 - 2000 uit het Jubileumboek van de 75-jarige AEV (Algemene Eigenaren Vereniging), door ons aangevuld met andere wetenswaardigheden en foto's uit die tijd. Ook zijn gegevens gehaald uit het Jubileumboek van de Fokkersvereniging "Dravend door de tijd".


1950 - Organisatie
"Le mort sans phrase" noemt het verslag van de buitengewone ledenvergadering van 29 november van "De Drafsport" het feit dat voorzitter R. Kalff niet wordt herkozen. Statutair moeten alle bestuursleden aftreden, maar zijn onmiddellijk herkiesbaar. De heren Van Brussel, Hofdijk en Meys, met Kalff vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur van de NDR, stellen zich echter niet herkiesbaar. De uitslag is daarom verrassend dat men Kalff, die zich twee jaar lang tijd noch moeite heeft gespaard om de belangen van de eigenaren in de NDR te behartigen, zonder meer laat gaan. H. van der Pol wordt per 1 januari 1951 de nieuwe voorzitter en neemt met het nieuw benoemde bestuurslid C. van Toor de opengevallen plaatsen in het NDR-bestuur in.

1950 - Sport
Het is een fabel dat Engeland op drafsportgebied niets voorstelt. Vooral in de jaren 1919, 1920 en 1921 werden grote publieke verkopingen gehouden van uit Amerika geïmporteerde dravers en pacers. Verscheidende dravers vonden hun weg naar Nederland, zoals Great Night, Peter Dulfy, Lizzie Burg en Dugout. Inmiddels is de Harness Horse Racing Association opgericht en zijn er vier speciale drafbanen in aanbouw waarvan die in Londen de modernste wordt.

1950 - Fokkerij
In dat jaar werden 182 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De belangrijkste draverijen in 1950

koers

winnaar

eigenaar pikeur km.tijd

afstand

baan

Jonkerprijs

Peter Spencer

E.G.in 't Veen

pikeur

1.34,5

1300

D

Jofferprijs

Paula BH

J.J. Bakker

A. Siderius

1.32,8

1300

D

Prod.Dr.

Prinses Zora

G. Brouwer

J. Wagenaar

1.31,5

1300

D

Sweepst.H

Onderduiker G

Stal Paris Sport

W. Geersen

1.35,3

2000

G (g)

Sweepst.M

O Nelly Zora

J. Wagenaar

J. Wagenaar

1.36,2

2000

G (g)

Derby

Olga Pluto

J. Tuinier Hofman

A. Siderius

1.28,3

2400

D

v.Wick.Cr.

Notekraker S

A.C. Bakker

W. Geersen

1.32,3

2280

M

Gr.Pr.v.NL

Edel Scott

Stal Arctic

J. Zuyderduin

1.24,9

1980

D

Kamp.NL.P

Legalitie

P.A. Meinardi

G. van der Wal

1.23,8

2500

D

Kamp.v.NL

Legalitie

P.A. Meinardi

G. van der Wal

1.33,1

2400

G (g)

(g) = grasbaan, dat is te zien aan de km.tijden

Uitslagen


Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Ookin de jaren 50 was Willem Geersen kampioenpikeur, t/m 1958.


1944

Boven: O Nelly Zora (J. Wagenaar sr.) behaalt hier de overwinning
in de Sweepstakes Merries 1950 te Groningen,
voor Ooievaar S en Olga Pluto.


Olga

Boven: Na de winst in de Derby poseren Olga Pluto en Abe Siderius
na de huldiging voor de fotograaf. Eigenaar Tuinier Hofman
staat links in het rijtje achter de pikeur.

Uitslag: Olga Pluto - Oriënt Express G - Oranje J - Oviedo A - Ooievaar S

Boven: Legalitie (rechts met Gerard v.d. Wal) triomfeert
in het Kampioenschap der Nederlandse Paarden 1950.
Intrepid wordt dichtbij 2e voor Juno Vita.


Boven: Kampioenschap van Nederland 1950:
Winnaar Legalitie met eigenaar Gerard van der Wal op de sulky
tijdens de ereronde in 1950 te Groningen.

Dit Kampioenschap werd afwisselend op Duindigt en Groningen verreden,
behalve in 1951, toen op Mereveld.
Voor de complete historie van dit Kampioenschap en veel foto's:
Click hier


1951 - organisatie
Een nieuwe structuur openbaart zich in de sport en fokkerij. Het is voor het eerst dat de hengstenhouders, verenigd in de onderlinge Vereniging van houders van dravershengsten, regelen stellen voor de draverfokkerij in Nederland. En dat nog wel zonder overheidsinmenging. De heer B. Bolwijn te Anjum, wie kent hem niet, zet daarbij zijn vraagtekens. Een minder gelukkige ingreep vindt hij dat de NDR een loket leent voor de inning van de dekgelden. Te eenzijdig, omdat de NDR kinderen heeft van tweeërlei en naar zijn mening niet op de bres kan gaan staan voor één sekse. Dat brengt hem tot de oproep aan alle merriehouders in het land zich te verenigen.

Jan J. van den Berg overlijdt op 21 december op 72-jarige leeftijd. Van den Berg kreeg in de bezettingsjaren de leiding over het drafwezen, onderdeel van het Centraal Bestuur, nadat hij eerder bestuurslid was van de KNH&RV.

1951 - Sport
Zaterdag 30 juni opent Nootdorp haar poorten. De Commissaris van de Koningin Mr L.A. Kesper verricht de openingshandelingen onder de welluidende klanken van de Koninklijke Militaire Kapel. Vier koersen en een kortebaandraverij op de toch wat krappe grasbaan vullen het programma, de totalisator zet ruim f 35.000 om.

De pas 4-jarige Olga Pluto wint het Kampioenschap van Nederland.

1951 - Fokkerij
In dat jaar werden 144 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

In het Jaarboek 1951 van de NDR werden voor het eerst
de winnaars van de Voornaamste Courses in dat jaar vermeld,
met de eigenaar en de pikeur:

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


Nootdorp

Boven: Midden in het dorp Nootdorp werd in 1951 een
de knusse drafbaan geopend.
Het publiek kon de paarden bijna aanraken.

Nootdorp

Boven: Het restaurant "Het Witte Paard" bevond zich
op de eerste verdieping van het grote gebouw.
Beneden waren enkele bars.
De rechterstoel steek uit het gebouw.
Links het ronde totalisatorgebouw.
Daartussen was de ingang.

Voor de complete historie van de Nootdorpse baan en veel foto's:
Click hier

1944

Boven: De Sweepstakes 1951 te Groningen:
Na de start van de Merrie afdeling gaat de latere
winnares Postduifje G (Martin Vergay) al aan kop voor
Prinses Zora (Jan Wagenaar). De achterste rij van links
naar rechts Prinses Julia B (Joop van den Berg),
de springende Petite Casindra (Willem Geersen),
Paula BH (J. Bakker), Pretty Polly (K. Kramer)
en Phérénice (Piet Meinardi).

1944

Boven: De beide Sweepstakes-winnaars met aanhang op de foto.
Van links naar rechts: Joop Ham (verzorger), Persimmon,
fokker Jaap de Waal, Jan de Vlieger (trainer-rijder),
A. Voordouw (vooraan met hoed, eigenaar van beide paarden),
A.J. Borst (mede-fokker), Willem Geersen (mede-fokker
en trainer), Postduifje G,
Martin Vergay (rijder) en Piet Heynen (verzorger).

1944

Boven: Derby 1951: Pearl Spencer (Willem Geersen) behaalt
een eclatante zege voor Postduifje G.

1944

Boven: Pearl Spencer en Willem Geersen bij de huldiging
na de Derby op een volgepakt Duindigt.

Boven: De kleine Kievit S met Willem Geersen tijdens de huldiging,
na de winst in het Kampioenschap Nederlandse Paarden 1951.
Rechts staat eigenaar Andries Voordouw.

Olga

Boven: Kampioenschap van Nederland 1951 op Mereveld:
De 4-jarige Olga Pluto (A. Siderius) snelt naar de zege in Mereveld.
Op afstand wordt Juno Vita tweede, voor Narciso van Zora.

Olga

Boven: Kampioenschap van Nederland 1951 op Mereveld:
Olga Pluto en Appie Siderius ondergaan de huldiging.
Eigenaar Van Weerden heeft de beker gekregen.


1952 - organisatie
In het inmiddels tot vaste vergaderstek ontwikkelde hotel-restaurant Krasnapolsky houdt "De Drafsport" op 21 januari haar ledenvergadering. De aanvang is 2 uur 's middags en de zestig aanwezige leden-eigenaren houden het vol tot "de klok zeven heit" . Er wordt stilgestaan bij het overlijden van A.P. Kaiser, de voorzitter van de Paardesport Vereniging Hilversum. De heer Kitselaar houdt een gloedvol betoog over te houden paardensportfestijnen - hij noemt fabelachtige bedragen - en Co Roodenburg breekt een lans voor meer monté-koersen. Het was een op goed peil staande vergadering!

Ook het Verbond van Langebaanverenigingen vergadert. Twee aspirant-leden en 22 leden namen daaraan deel. Kenmerkend is dat men het met de NDR niet eens kan worden over de koersagenda en de weigering om in 1951 deel te nemen aan de dure reclameopzet van de NDR. Dat de NDR en de Totalisator wel in de bus blazen, blijkt uit de fraaie reclamewagens die beide organisatoren laten rondrijden.

Medio dit jaar worden partijen opgeroepen om wanneer men nog een vordering heeft op het Centraal Bestuur, op de Stichting Centraal Bestuur of op de Stichting Algemeen Beheer deze snel in te dienen bij het Ministerie van Landbouw. Na een jaren slepende affaire is de liquidateur eindelijk zover.

In de najaars-ledenvergadering besluit "De Drafsport" de contributie voor 1953 te verhogen van f 25 naar f 50. Weliswaar na uitgebreide discussie, maar wanneer duidelijk wordt dat ook de NDR en de Totalisator in enige mate bijdragen aan het doel waarvoor de extra contributie bestemd is, namelijk verlichting van de baan te Hilversum, gaat de ledenvergadering akkoord. Anders is er al een vijftiental leden dat toezegt het bedrag voor de verlichting bijeen te brengen.

1952 - Sport
Hilversum opent in juni een nieuw tribunegebouw geschikt voor 1500 personen, terwijl Aduard op 12 juli een nieuwe draversbaan met een lengte van 800 m opent.

1952 - Fokkerij
In dat jaar werden 104 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


1944

Boven: Quintus Harvester (A. Nottelman) blijft
Qui Hollandia G (links) de baas in de Sweepstakes Hengsten
in Hilversum.

Quintus_Harvester

Boven: Derby 1952:
Quintus Harvester en Bram Nottelman tijdens de huldiging.
Eigenaar W. Bouwman draagt de bloemenkrans.

MacKinley

Boven: Mac Kinley (M. Vergay) klopt Kievit S in de eindstrijd om
het Kampioenschap Nederlandse Paarden 1952.

1946

Boven: Kampioenschap van Nederland 1953 op Duindigt:
Norton Williams wint eenvoudig voor Stüermann en Junoschka.


1953 - organisatie
De sportkrant heeft een metamorfose ondergaan en gaat nu verder door het leven onder de naam Sport & Fokkerij met in de redactie Max Lips en Gerard van Maarseveen. De redacteuren staan zich er op voor een voorlichting van internationale allure te zullen gaan geven. Aan de hand van de verstrekte informatie zal het publiek zich een beter beeld kunnen vormen van de kansen van de paarden.
Gerard van Maarseveen schrijft in de nieuwe krant: "De sport gaat allure krijgen, haar peil stijgt en de belangstelling zal toenemen. Het blad zal openstaan voor kritiek, echter niet voor afbraak, daarentegen al wat opbouwt bevorderen". Verder memoreert de auteur: "Een aantal banen floreert en dat mag niet leiden tot monopolie. De brede basis mag niet door monopolie versmald worden. Immers er kan een tijd komen van tegenslag, dat alles gaat wankelen. Dan is de brede basis de veiligste". En uit de mond van een groot Nederlands staatsman waren de woorden "Centralisatie is de dood" al eens eerder opgetekend.

Mr.Dr. L.N. Deckers, oud-minister, lid van de Raad van State, voorzitter van de STN wenst de nieuwe krant Sport & Fokkerij succes: "Dankzij de totalisator is de draf- en rensport geworden, zoals de wetgever heeft gewild, namelijk een bron van gezonde ontspanning en onschuldig vermaak voor het publiek, een steun voor de paardensport en fokkerij. De totalisator bloeit niet door de hoge inzetten van weinigen, maar door kleine inzetten van ware liefhebbers van de paardensport, die in groten getale de fraaie coursebanen bezoeken".

Nadat het Hosanna-gevoel na de introductie van de nieuwe krant is weggeëbd, komt de kille werkelijkheid weer boven en moet worden vastgesteld dat de financiële situatie in de sport wel vooruit gaat, maar niet in die mate dat het hoofd kan worden geboden aan de roep om snelle verbetering.
Een duidelijke stijging van het uitgeloofde prijzengeld geeft aan dat de drafsport in de lift zit. In 1948, nog zonder totalisator, wordt f 178.118 aan de drafeigenaren uitgekeerd. Als in 1949 de totalisator wordt ingevoerd, is de verhoging van het prijzengeld percentagegewijs opzienbarend. Meer dan verdubbeld is het prijzengeld nu en gebracht op f 385.691. In 1952 zelfs ontvangen de eigenaren f 670.445. Het uitgeloofde bedrag in 1953 daarentegen stijgt niet spectaculair en blijft steken op f 685.045. De inkomsten voor de eigenaren zijn hierdoor nog minimaal en in het verlengde hiervan blijft de financiele situatie voor de trainers en hun personeel zorgelijk.
De roep naar bijkantoren waar weddenschappen op de coursen kunnen worden afgesloten, zoals in een aantal landen al mogelijk is, klinkt op.

"De toekomst laat zich veel, veel beter aanzien", zo meldt echter het hoekje van de PESSIMIST. In het hoekje van de OPTIMIST wordt gevraagd: "Kent u ook van die lui, die het nu eigenlijk niet zo erg "behoorlijk" vinden, dat u de renbanen bezoekt? Die mentaliteit schijnt wel een specifiek Nederlandse ziekte te zijn."

Tijdens de avondmeeting op Koninginnedag flitst op Hilversum de baanverlichting aan. Als vijfde baan in de wereld na Roosevelt Raceway, Vincennes, San Siro en Gelsenkirchen heeft Hilversum een indrukwekkende baanverlichting gekregen. Door initiatief en niet aflatende doorzettingskracht van de Vereniging van Dravereigenaren, onder voorzitterschap van Herman van der Pol is een verlichting bestaande uit 152 masten aan weerszijden van de baan met een totaal vermogen van 180.000 watt gerealiseerd. De financiering komt op het conto van de eigenaren, die daartoe dubbele contributie hebben betaald. Als men de van TL-verlichting voorziene oprijlaan opkomt, kent men het oude Sportpark niet terug en komt men in een zee van licht.
"De vermoeide zakenman kan het rumoer ontvluchten en in het restaurant dineren, zodat hij geen tijdverlies heeft", luidt de reclame voor Hilversum.
De P.S.V. Hilversum vraagt zich in een enquete onder studenten van het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (NOIB) af, waarom het bezoek aan de banen door jongeren zich grotendeels beperkt tot kinderen van betrokkenen. Een interessant gegeven.

1953 - sport
Een dag na zijn 78e verjaardag overlijdt B.(Bas) P ten Hagen, een van de oudste, beste en sympathiekste pikeurs van ons land, bekend van zijn successen met onder andere Excellentie Brewer en O Lapize II.

G. Wald, beroemd zadelmaker, overlijdt op 71-jarige leeftijd. Alom wordt over Wald de loftrompet afgestoken. De met de trainers meedenkende Wald legde een grote vindingrijkheid aan de dag. De Europees absolute topman Charly Mills drukt zich als volgt uit: "Wald is de beste vakman van Europa, hij is meer, hij is een kunstenaar". Opmerkelijke loftuitingen uit de mond van de Ier van geboorte, die zijn eerste winnaar reed als 14-jarige. Daarna volgden tot op de dag van vandaag ruim 4.000 overwinningen, behaald in Duitsland, waar zijn indrukwekkende carriere begon, verder in Oostenrijk, Amerika, Belgie, Denemarken, Italie en Frankrijk, het immense drafland waar Charly Mills zich nu heeft gevestigd.

Eigenaar Frits Maarsen ziet in Hilversum voor de tweede achtereenvolgende keer de talentvolle Mac Kinley in handen van Willem Geersen het Kampioenschap Nederlandse Paarden over 2400m in 1.24.3 winnen, waarbij de meest winnende draver van 1953 Madame B (f 12.075) wordt geklopt.

De Zweedse wondermerrie Frances Bulwark evenaart op de Noorse baan Jarlsberg het op naam van de beide Amerikanen Tara en Muscletone staande Europese record van 1.16.7!

De Hoot Mon-dochter Helicopter wint de Hambletonian in drie heats. De eerste prijs bedraagt $ 63.126.

Kairos is leidend vaderpaard in Frankrijk.

De advertentie waarmee drafbaan Nootdorp met zijn ronde totogebouw het publiek naar haar baan probeert te trekken heeft een geheel eigen karakter:
Naar Nootdorp!
---------------
Natuurlijk, Zaterdag 12 September!
Want dan is er weer een uitstekend
programma ......... met seriedraverij,
kortebaan en course onder de man.
---------------
Een prachtig begin van het weekeinde
op de gezellige baan.
---------------
Die eens komt, keert terug!

Speciaal stofvrij gemaakt.
Geen gedrang bij de ronde toto!


Vooral op de kleine banen hebben de koppel- en covercal weddenschappen veel aantrekkingskracht op de spelers.

Als eerste in Nederland behaalt Willem H. Geersen zijn 1000e overwinning. De op 8 april 1906 in Woerden geboren grootmeester, die met Norbert G zijn eerste winnaar over de streep brengt op 13 mei 1926, wint op Duindigt met de talentvolle Spencer Gay-zoon Romeo Spencer. De beste herinneringen bewaart Geersen aan The Gleaner met wie het baanrecord van Croise-Laroche staande op naam van Amazone B (1.18) werd scherper gesteld tot 1.15,2 , met behulp van een Volbloed als gangmaker, alsmede aan overwinningen met Axkit, Barones Spencer en meer van de laatste tijd Notekraker S en Mac Kinley.

Na de vele moeilijkheden van de afgelopen tijd, waar betreft de vaststelling van de uitslag nu de aankomsten zo spannend zijn geworden, is op Hilversum fotofinish-apparatuur, vervaardigd in Denemarken, geïnstalleerd. Reeds 30 seconden nadat de paarden de finish zijn gepasseerd, kan de aankomst worden bevestigd door de film die via een ingenieus systeem door de camera loopt. Na 10 minuten kan zelfs een foto van de aankomst zijn afgedrukt. Een hele vooruitgang!

De vergelijking tussen de hoogte van de toto-omzetten van Gelsenkirchen en Hilversum tijdens gelijkwaardige meetings valt in het voordeel uit van Gelsenkirchen met een omzet van DM 187.027,50 tegenover Hilversum met f 107.433,50.

1953 - Fokkerij
In dat jaar werden 104 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


Wanda

Boven: Roland (Piet Strooper) verslaat op de meet
Ronald in de Derby van 1953.

Uitslag: Roland - Ronald - Rascal Hanover - Rita BH -
Rhea Hollandia- Royal Brooklyn


Wanda

Boven: Roland met Piet Strooper en daarnaast eigenaar ir. C. Silver
en zijn vrouw poseren na de huldiging van de Derbywinnaar.

MacKinley

Boven: Met nog een ronde te gaan ligt de latere winnaar
Mac Kinley (rechts) met Willem Geersen al op kop met
naast hem zijn halfbroer Over Again (ongeplaatst) in het
Kamp. Ned. Paarden 1953.


MacKinley

Boven: Mac Kinley en Willem Geersen tijdens de huldiging te
Hilversum na het behalen van het Kampioenschap Nederlandse
Paarden 1953. NDR-voorzitter Pasman (links) feliciteert
eigenaar Frits Maarssen.
Ouderwets foto-shoppen: Rond het lijf van Mac Kinley is iets
witgelakt, omdat met dit gedeelte nodig had voor een
dek-advertentie.

1946

Boven: Kampioenschap van Nederland 1953 op Duindigt:
Norton Williams wint eenvoudig voor Stüermann en Junoschka.


1954 - organisatie
In veel opzichten is 1954 een roerig jaar.
Allereerst zijn op sporttechnisch gebied zaken recht te zetten. Door vooral een beperkt aantal grote entrainementen wordt namelijk veelvuldig meerdere paarden in een draverij aan de start gebracht. Het is hierbij niet weg te denken dat in een sport, waar de meest spannende verhalen de ronde doen, de indruk ontstaat, dat van een favoriet niet in alle gevallen het uiterste van zijn kunnen wordt gevergd op momenten wanneer trainingsgenoten in kansrijke positie zijn. In een ingezonden stuk in Sport & Fokkerij schrijft een koersbezoeker, dat pikeurs hun paard op de finish moedwillig in galop trekken en deze voor het leven geschorst moeten worden. De schrijver heeft nog wel een alternatief: schaf anders de maatregel van door het stek springen af.
Redacteur Gerard van Maarseveen houdt in een langdurige artikelenreeks een warm pleidooi om paarden van één trainer in een draverij onder stalweddenschappen te plaatsen. Zuiver en alleen om de kwetsbare paardensport te behoeden van het betichten van onrechtmatigheden. De nalatenschap uit het totalisatorloze tijdperk blijkt nog aanwezig. Zelfs de bij Van Maarseveen boven alle verdenking staande toptrainer Willem Geersen, die door zijn grote entrainement in een groot aantal koersen meer dan één paard aan de start brengt, wordt door spelers op de koersbaan luidkeels aangeklaagd. De pikeurs krijgen het hard te verduren. Naar een bekende rijder wordt joelend geroepen: "Denk erom, rijden hoor, niet trekken".
Van Maarseveen vraagt niet te wachten tot het publiek de stoelen door de ramen smijt. Na een jaar lang vragen om maatregelen, die het spelend publiek in bescherming nemen, volgt naar aanleiding van de uitslag van een draverij op 12 september op Duindigt een eerste uitspraak van het Dagelijks Bestuur. De paarden van trainer Jan de Vlieger worden gedurende een jaar onder stalweddenschappen geplaatst. Daarnaast wordt de aan de stal verbonden pikeur Joop Ham een jaar te voet gesteld.
Voorwaar niet kinderachtig!

Ook bestuurlijk is het onrustig. Tijdens de vergadering van de eigenarenvereniging De Drafsport, waar de leden uiting geven van hun grote ontevredenheid over het door de Stichting NDR gevoerde beleid, houdt de voorzitter van de stichting een bewogen rede. De kennelijk meerdere keren onheus bejegende heer J.H.W. Pasman benadrukt, dat in 1949 is gestart met een failliete boedel en geeft een overzicht van de stand van zaken. De kritiek verstomt bij het vernemen van de cijfers. De investeringen in de toekomst van de sport kosten veel geld. Een voorbeeld daarvan is het in 1953 aangeschafte finishfotoapparaat, dat f 16.000 heeft gekost. De heer Pasman houdt de vergadering voor niet te zullen accepteren wanneer er weer verdachtmakingen in zijn richting zullen worden geplaatst.

Co Roodenburg, de grote promotor van het draven onder de man, richt op 6 augustus in het Hof van Holland aan het Rembrandtplein de vereniging Ruiterdrafsport op. Roodenburg wordt voorzitter.

1954 - sport
Op sportief terrein gaat het crescendo met de drafsport. De nieuwe generatie paarden dient zich aan. De tweejarige Theo Messidor (v. Messidor u. Fleetness T) zet in handen van zijn trainer Bram Nottelman zijn vier starts om in zeges, hij lijkt een crack te worden. Bij zijn debuut eind juli realiseert Theo een km-tijd van 1.36. Op dezelfde dag reikt Thea Cornelia met Guus Knijnenburg in de andere afdeling van de draverij voor tweejarigen bij haar derde start naar de vierde plaats in 1.49 achter Traviata, die met Jan de Vlieger wint in 1.38,1. De Prijs der Besten levert een overwinning op voor Theo Messidor in 1.27,8 over 1520 m en een eerste prijs van f 1.000.
Na zes overwinningen, waaronder die in de Sweepstakes, bewijst de driejarige Spencer Hollandia van eigenaar Herman v.d. Pol met Willem H. Geersen op de sulky zijn suprematie door in een nieuwe recordtijd van 1.26,4 de Derby met 30 meter voorsprong op zijn naam te brengen.
Onsterfelijke roem verwerft zich diezelfde beeldschone zoon van Spencer Gay uit de geweldig fokkende Lady Ruh B op 5 september op Hamburg Farmsen. Spencer Hollandia zet een prestatie neer, die in heel Europa opzien baart. Na een uiterst onvoordelig parcours in de eerste heat springt onze crack in de eindstrijd in gewonnen positie weg, wordt weer gezet en plaatst zich als derde. Zijn Duitse tegenspeelster Vielliebchen komt als eerste over de streep in 1.20,7, de snelste Europese seizoentijd. In de tweede heat jaagt Spencer zijn opponent op. Na de laatste bocht toont hij zijn grote klasse en overtroeft in een machtige rush de Duitse Derby-winnares in een verbluffende 1.20,5, verbetert daarmee onmiddellijk de tijd uit de eerste heat van Vielliebchen (die in de einduitslag eerste wordt voor onze Spencer Hollandia) en zet een nieuw Nederlands en Duits record voor driejarigen neer. Decennia later doet deze prestatie nog steeds het bloed sneller door de aderen van de liefhebbers stromen.

Bij de oudere paarden heeft Mac Kinley zich ontwikkeld tot een topper van internationale allure. Hij plaatst zich met de jonge Piet Smit op de sulky als zesde in de door Feu Follet X gewonnen Prix d'Amerique. De winst in de Aby Stora Pris in Gothenburg en in de Grosser Preis des Vestischen Landes in Recklinghausen leveren de kop in Sport & Fokkerij "Mac Kinley Nederlands grootste draver van alle tijden" op. Mac Kinley in eigendom van Stal Middenmeer schaart zich onder de top tien van Europa.

De Grote Prijs der Lage Landen is een nieuw uitgeschreven internationale draverij op Duindigt met een totaal prijzengeld van f 11.000. Voor een ongekend groot publiek, dat op 4 juli schouder aan schouder de strijd volgt, wint de buiten weddenschappen lopende Mac Kinley in 1,22 met Willem H. Geersen op de sulky in een veld van zes inlanders en zes internationale paarden.

Peterhof wint in handen van Jan Kruithof de Prix des Nations Europeennes in 1.26,7 over 2100m.

De drafsport wordt populair in ons land, zoals is op te maken uit de wijze waarop in de Volkskrant artikelen verschijnen. Een lofzang over de prestaties van Spencer Hollandia en een prachtig emotioneel verhaal over de loopbaan van de afscheid nemende Madame B zijn tekenend.

Han Post importeert de 5-jarige Franse hengst Forges. De zoon van Lord Williams uit Kadile II van Quistiti heeft een record van 1.21,4.

Trainer en rijder Hans ten Hagen demonstreert de kracht van de vijfjarige Quicksilver S, die met een machtige eindsprint wint in 1.27,5 over 2660 m. Verderop in het jaar wordt diezelfde Quicksilver S op de Veeartsenijkundige Hogeschool te Utrecht geopereerd aan een gezwel aan een kies.

In Frankrijk wordt de vierjarige Gelinotte algemeen beschouwd als een wonderpaard. Ene Hairos II meldt zich aan het draffirmament en evenaart het driejarigenrecord van zijn één jaar oudere landgenote van 1.23,2 over 2725 m op Enghien.

De Duitse drafwereld heeft het zwaar. De sport deelt niet in de algemene opleving. De financiele verliezen van de eigenaren in ons buurland komen voor aftrek op hun andere inkomsten in aanmerking en nog biedt deze regeling te weinig soelaas. Veel paarden worden verkocht en tegen wel zeer lage prijzen. De fokkers kunnen hun producten niet meer afzetten, een onhoudbare situatie.

Het verhaal gaat dat de heer W. van Zwol, de sportieve eigenaar van Prof Heny, een bod op zijn paard zou hebben gekregen van de Aga Khan. Van een even betrouwbare andere bron kwam als lezing van het verhaal, dat tijdens het afgeluisterde telefoongesprek door een Brabander aan de andere kant van de lijn zou zijn gezegd: "Ik zou hem agge kan maar verkopen".
Zo komen de praatjes in de wereld.

De veel voor de drafsport betekenende heer M.P W. van Renswoud overlijdt op de leeftijd van 53 jaar. Van Renswoud was onder meer de oprichter van NV Publico, die in de moeilijke vooroorlogse jaren het blad Paardensport en Fokkerij uitgaf. Ondanks de financiele verliezen werd de uitgave wel doorgezet. Op de coursebaan werd de Wassenaarse ingezetene, lid van de KNH&RV, vergezeld door zijn onafscheidelijke pikeur Luut Ensing. Voor de fokkerij had Van Renswoud een belangrijke inbreng door een aantal uitstekende Amerikaanse dravers te importeren, die mede aan de basis hebben gestaan van de vaderlandse fokkerij. De hengst Brother Hanover en de merrie Evalee Hanover komen in veel pedigrees voor.

1954 - Fokkerij
In dat jaar werden 120 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


1951

Boven: Spencer Hollandia en Willem Geersen na hun triomf
in de Sweepstakes hengsten 1954 tijdens de huldiging.
De hengst wordt aan het hoofd vastgehouden door B. de Vries.
Met de hoed in zijn hand staat eigenaar H. v.d. Pol,
daarnaast mevr. Geersen.

1951

Boven: Spencer Hollandia en een omkranste Willem Geersen
tijdens de huldiging na de Derby 1954.
Naast Geersen staan mevr. Van der Pol, mevr. Geersen
en eigenaar Herman van der Pol.

MacKinley

Boven: Mac Kinley (links met W. Geersen) verslaat in een prachtig
duel Olga PLuto (A. Siderius) met een hoofdlengte in het
Kamp. Ned. Paarden 1954. Op afstand wordt Madame B 3e.

topper

Boven: Madame B (S.J. van Leeuwen) triomfeert in het Kampioenschap
van Nederland 1954, voor de wegspringende Fransman
Brin d'Amour IV (F. Eerenberg). Deze wordt tijdig gezet en wordt nog
wel tweede, voor Olga Pluto en Nellie Gregor.

topper

Boven: Madame B en Siem van Leeuwen zijn zojuist gehuldigd
voor hun glorieuze zege in het Kampioenschap van Nederland 1954.
Heet die dame links soms ook Madame B?

GPdLL

Boven: Mac Kinley (3e van rechts) zal met Willem Geersen deze
eerste editie van de Grote Prijs der Lage Landen gaan winnen.
V.r.n.l. Dédé IV, Over Again, Mac Kinley (1e) en Fritz Messidor (5e).

GPdLL

Boven: Mac Kinley en Willem Geersen maken hun ereronde.

Mac Kinley staat in onze Hall of Fame:
Click hier


1955 - organisatie
"De paardensport in ons land deed in 1954 een grote schrede voorwaarts, de prestaties van de jonge generaties paarden zijn sterk verbeterd, internationaal streden onze paarden goed mee en de publieke belangstelling is duidelijk gestegen. Toch is het optimisme ingetoomd. De inhouding op de totalisatoromzet wordt veel te hoog geacht. Als negatief voorbeeld zien wij alle banen in Italië gesloten als gevolg van een staking. Door te staken hoopt men de hoge belasting op de weddenschappen er af te krijgen. Door die hoge belasting zijn de omzetten met 70% teruggelopen, geheel en uitsluitend ten voordele van de clandestiene bookmakers". Aldus schrijft Gerard van Maarseveen die er nog aan toevoegt: "Met volle overtuiging slaan wij heden alarm; wij roepen luide: "Weest voorzichtig!" Wanneer de val in de afgrond is begonnen, zal hij bezwaarlijk zijn te stuiten. Wij laten een ernstige waarschuwing horen. Een deskundig advies is al gegeven. Doch helaas, hier te lande heeft men al moeten ondervinden, dat welgemeende raad van deskundigen al te vaak in de wind wordt geslagen".
Bijna met de regelmaat van een klok verschijnen antwoorden op niet geplaatste ingezonden brieven in Sport en Fokkerij. Voor degenen, die de inhoud van de brieven niet kennen, zijn de antwoorden geformuleerd in een uiterst onbegrijpelijke tekst. Een brief van een zich veelvuldig ontevreden uitende Ph. Knijnenburg wordt wel geplaatst. Hierin geeft de eigenaar en trainer blijk van zijn ongenoegen over het feit, dat voor de tweede achtereenvolgende keer geen convocatie naar alle leden van De Drafsport is verstuurd en deze ook niet is geplaatst in Sport en Fokkerij of het Officieel Bulletin. Hierdoor zijn weinigen op de hoogte van de uitgeschreven vergadering en slechts twintig leden zijn opgekomen. Dit aantal geeft, zo stelt de schrijver, bij bestuursverkiezingen geen juist beeld.

Vroeg in het jaar verschijnt in Het Vaderland een artikel in het Sportpalet. Daarin valt te lezen dat er in 1954 geen tips voor de coursen zijn gegeven, opdat de argeloze bezoekers niet gaan vertrouwen op de juistheid van de uitslagen. En ook in 1955 worden geen tips in dit sportgedeelte van deze courant opgenomen. Gerard van Maarseveen reageert hierop in Sport & Fokkerij en verdedigt "zijn" edele sport met verve. Alhoewel hij toch een waarschuwing naar de deelnemers doet uitgaan er zich rekenschap van te geven, dat op dergelijke wijze naar de sport wordt gekeken.

Op 26 november komt in Milaan de Union Europeenne pour les Courses au Trot (UECT) tot stand. Een groot Europees circuit is in wording, waarin mogelijk voor de Grote Prijs der Lage Landen een plaats wordt ingeruimd. Een initiatief dat alle goeds belooft voor de ontwikkeling van de sport.

1955 - sport
Op 13 maart 1955 overlijdt Luut (Luit) Ensing op 71-jarige leeftijd. Luut, de broer van Jan en Gies was de schoonvader van Bram Nottelman. In 1920 was het Luut Ensing, die als eerste pikeur de 1.30 kilometertijdgrens in Nederland passeerde en daarmee de gouden medaille van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging veroverde. Luut was ook de man, die met de geweldige vosruin Dutch Hanover zo vele successen boekte, zowel op de langebaan als op de kortebaan. Gedurende 25 jaar was Luut Ensing bestuurslid van de Pikeursvereniging in Nederland.

Mac Kinley van Stal Middenmeer is de ambassadeur van de Nederlandse drafsport. De Grosser Preis des Vestischen Landes op Recklinghausen wordt voor de tweede keer in successie op zijn naam geschreven. Daaropvolgend wordt een overwinning van historische waarde geboekt door "der fliegende Hollander" in het Elite-Rennen in Gelsenkirchen op 3 juli. Hij staat voor een schier onmogelijke taak door op 2560 m te starten, als enige 60 m achter de koppaarden. Met Martin Vergay op de sulky, die de krachten van de hengst op zulk een prachtige tactische wijze verdeelt, klopt Mac Kinley de Duitser Horrido magistraal in 1.20,4.
De tweede heat van de Grosser Preis von Recklinghausen, verreden op 7 augustus, wordt ook een prooi voor Mac Kinley in 1.17,3 over 1600 m. De vierde en beslissende heat wordt gewonnen door de winnares van de derde heat, de Duitse inlander Dachsel. Mac Kinley wordt uiteindelijk tweede voor de winnares van de eerste heat Symphonie.
Ondanks het voorstel van de Eigenaarsvereniging De Drafsport aan de NDR eerder in dit jaar om de uitschrijving te wijzigen in een seriedraverij met een finale en een troostfinale, blijkt de onder onveranderde condities verreden Grote Prijs der Lage Landen een eclatant succes. Trainer/ rijder Piet Strooper stuurt de 5-jarige Roland in eigendom van Ir. C.N. Silver van kop af in grootse stijl naar de overwinning, voor de Belgische Iris Volo. Tijdens hetzelfde glorieuze drafgala, waarop een recordomzet wordt gedraaid van f 231.414, scoort de man uit 't Zand wel heel opvallend. In het omlijstende programma rijdt Piet Strooper nog twee winnaars en wel de beide volle broers van Roland, Typhoon en Norton Williams.

1955 - Fokkerij
In dat jaar werden 114 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


draver

Boven: Rosa Signal vanuit standplaats Midden-Beemster op weg naar
de drafbaan van Alkmaar om te koersen. Toch zo'n 20 kilometer
draven om er te komen. Een aardig voorwerkje.
Zo ging dat nog af en toe in de jaren 50.


BN_er

Boven: Koridon onder tandarts Hans Eysvogel op weg naar de start
te Duindigt d.d. 14-8-1955.


Tabor

Boven: Tabor wint de Derby van 1955 in handen van
Bram Nottelman. Tweede wordt de favoriet Tira met
Willem Geersen. Eerste prijs 4.000 gulden.
Uitslag: Tabor - Tira - Tizian - Tiende van Zora - Tommy Mars


Tabor

Boven: Huldiging na de Derby 1955. Eigenaar Van Tunen uit Santpoort
staat erbij, met zijn hoed in de hand.


GoudenZweep

Boven: De Utrechtse baan Mereveld had de primeur in 1955.
Hier staat Prins Bernhard voor de eerste keer klaar voor de huldiging
met de Gouden Zweep, omringd door v.l.n.r. Merevelds voorzitter
Van Reeuwijk, NDR-voorzitter Pasman en PR-chef Cees Berg (rechts).

Wanda

Boven: Roland wint de Gouden Zweep 1955 op Mereveld, voor
v.l.n.r. Narciso van Zora (3e), Romeo Spencer (4e) en Peterhof (2e).


1944

Boven: Nellie Gregor (3e van links) wordt Kampioene der
Nederlandse Paarden in 1955.

Double_Six_M

Boven: Kampioenschap van Nederland 1955:
Double Six M (1e) leidt met Norton Williams, dan v.l.n.r. Mac Kinley (4e),
Carlos, Olivier B (2e), Brin d'Amour IV, Nellie Gregor (3e),
Pearl Spencer en Narciso van Zora.

Double_Six_M

Boven: Double Six M wordt gehuldigd na het behalen van
het Kampioenschap van Nederland 1955. Op de sulky Jan van
Dooyeweerd, die toen in dienst was bij Nico Bloemsaat. Achter
hem staan de eigenaren Joop Schoonderwoerd (links),
J. Verbon en trainer Nico Bloemsaat.

Wanda

Boven: Roland en Piet Strooper tijdens de ereronde na
hun eclatante zege in de Grote Prijs der Lage Landen 1955.

Roland staat in onze Hall of Fame:
Click hier


1956 - organisatie
"De eigenaars kunnen er niet meer uitkomen", is een in veel toonaarden gehoorde uiting. Sport & Fokkerij-hoofdredacteur Gerard van Maarseveen reageert hierop met: "Dat is nogal wiedes. Als door een eigenaar aan de sport kon worden verdiend, zou dat een mooie business zijn. Paarden houden voor het plezier en er nog aan verdienen ook. Hoeveel klanten zouden de spoeling niet dun gaan maken, zo dun dat men weer op het punt van uitgang terechtkomt."
"Behoudens de geweldige prijzen op Vincennes, is het niet overal goud dat er blinkt. Nergens ter wereld kunnen de eigenaars aan de sport winnen". Van Maarseveen ziet heus wel tal van kleine eigenaars, die er steevast elk jaar op toeleggen. "Die hebben dat voor de sport over en zijn zo wijs niet hoger te willen vliegen dan hun vleugels kunnen dragen. Die dat wel doen, die gaan klagen", zo schrijft hij. De kritische redacteur hamert erop niet bij voortduring de prijzen te verhogen, maar vraagt meer aandacht voor verbetering van de accommodaties, die in verhouding tot een aantal buitenlandse banen duidelijk te kort schieten en het publiek niet voldoende kunnen opvangen.

De eigenaren hebben het niet altijd even gemakkelijk. De passe-partout voor de eigenaren tot de koersbanen is een belangrijk punt in de algemene vergadering van de Eigenaarsvereniging "De Drafsport". Een eigenaar die kennelijk bij de toegangspoort problemen heeft gehad, zet zijn (goede) paarden te koop. In de advertentie meldt de man voor zichzelf geen entree tot de koersbaan te willen betalen. De liefde voor zijn sport wint het van zijn boosheid en nog tientallen jaren lang heeft dezelfde eigenaar zijn paarden furore op de drafbanen zien maken. Dat de sport wordt gedragen door volhouders moge eveneens blijken, wanneer Jb. (Jaap) Onrust na zo'n tien jaar te hebben meegereden, nu met zijn 5-jarige Sandra in 1.36,5 op Hilversum zijn eerste overwinning boekt.
Terugkomend op de gebrekkige accommodaties, werd een uitspraak opgevangen van een eenmalige bezoeker op Duindigt na de Grote Prijs der Lage Landen, die zo schitterend werd gewonnen door O Marijke, product uit de eigen fokkerij van de bekende gebroeders Knijnenburg. "Zeer interessant. Mijn hart stond stil toen die Zweed (doelend op Gay Noon) kwam aangevlogen. Mooi, enerverend. Maar f 4,- entree, geen stoel, geen tafeltje en uit de vuist en lopende weg een croquet eten, mij niet meer gezien".
In een buitenlands blad wordt Duindigt omschreven als een baan die de potentie heeft een der mooiste te zijn in Europa, als de hand aan de ploeg zou worden gezet om de gebrekkige accommodatie te verbeteren.

Later in het jaar geeft de voorzitter van de Stichting NDR in een rede aan de politiek te volgen van "safety first", hetgeen erop neer komt dat het geld er eerst moet zijn, voordat het kan worden uitgegeven.
De gespannen sfeer in de wereld door de inval in Hongarije vraagt eveneens om een behoedzaam manoeuvreren. Alle geledingen uit de sport dragen bij voor het getroffen Hongarije. "De Drafsport" draagt f 400 bij aan het totaalbedrag van f 3.080 dat voor de hulp wordt bijeengebracht.

"De paardensport kan momenten van mooie ontspanning bieden aan hen die belast zijn met zware verantwoordelijkheid". Met dergelijke woorden wordt weergegeven dat de edelachtbare heer Boot, burgemeester van Hilversum, op 15 februari de paardensport actief heeft beoefend. Met Red Star voorgespannen is hij op het ijs aan het hard-arren geweest.

In het Leeuwardens Spoorzicht houdt de secretaris-inspecteur van het Stamboek tijdens een vergadering van de Noordelijke Eigenaarsvereniging een lezing met als onderwerp het aandeel van de Frans-Amerikaanse inbreng in de bloedvoering van onze fokkerij.

De paardensport heeft de weg omhoog gevonden, al blijven negatieve zaken opgeld doen. In "Zo Tussen De Koersen Door", de rubriek waarin de hoofdredacteur van Sport & Fokkerij zaken aan de orde stelt, schrijft hij het volgende:
Er is nog een restant overgebleven van een vroegere mentaliteit, dat op de koers alles wel mag. Bij ons blijft knoeien knoeien en stelen stelen. En die denken dat de paardensport een vrijbrief geeft voor alle handelingen die men in het gewone leven als bedrog zou kenmerken, dat zij verdwijnen, ten snelste!

1956 - sport
De Groninger grasbaan voldoet niet meer aan de sporttechnische eisen om mee te kunnen komen. Vooral de Hollandse cracks komen niet aan de start, zij worden veelal getraind op kunstbanen en kunnen niet meer op het gras en dan nog rechtsom uit de voeten, zo luidt de kritiek. Vooral tegen minder goede weersomstandigheden is de baan niet bestand. Zelfs een aantal in het noorden gevestigde trainers mijdt het Stadspark. Groningen krijgt het verwijt dat de aansluiting met de nationale drafsport wordt gemist en zich dat op de duur - en heus geen lange duur - ongetwijfeld zal wreken.

Op zondag 3 juni heropent Sappemeer met een verbeterde accommodatie, een mooie 804 meter lange en 14 meter brede sintelbaan, de enige in het noorden.

Ondanks het relatief lage prijzengeld is bij een aantal liefhebbers de drang groot om goede paarden aan te schaffen. De van oorsprong Groninger Piet Dijkhuis importeert samen met Amsterdammer Frits Maarsen een achttal paarden uit de Verenigde Staten. De grote Franse inslag in de fokkerij vraagt weer dringend om gekruist te worden met Amerikaans bloed, zo redeneren de beide zakenlieden. De paarden, waaronder de vierjarige Worthy Pride en de wonderschone jaarlinghengst Way Jewel worden ondergebracht bij Mees Alkemade in Elten en "dit grensdorp weet niet welke schatten het herbergt daar aan de Stationsstraat no. 11".

Bij de in Frankrijk gevestigde Jan Kruithof koopt Ben Gerritsen de zevenjarige voshengst Faune, die zowel van vaderszijde als van moederszijde Gael in de pedigree heeft. Van Gael werd beweerd - en later is dit bevestigd nadat zijn toenmalige eigenaar dit heeft toegegeven - dat in plaats van deze hengst de Amerikaan Calumet Delco verantwoordelijk was voor het vaderschap van een groot aantal op zijn naam geregistreerde producten.

Een opmerkelijke import is de zevenjarige Duitse merrie Alkestis met een record van 1.20,2, die de heer Th. van Enkhuizen aan zijn draversstal toevoegt. In ons buurland hebben de drafsportliefhebbers grote moeite met het feit dat dergelijke merries over de landsgrenzen verdwijnen.

Stal Erna (de heer Daniels) timmert nationaal maar ook internationaal aan de weg. De vierjarige Theo Messidor wint op Duindigt in handen van Willem Geersen de Prijs der Veelbelovenden in 1.27 over 2000 meter. De eerste prijs bedraagt f 1.200. Op Enghien wint zijn Franse hengst Emden de naar diens vader vernoemde Kozyr-prijs in 1.20,2 over 2125 meter.

De negenjarige Olga Pluto van de heer J.J. Tuinier Hofman wordt voorafgaande aan haar deelname aan de Elittlop op Solvalla door Kees Meinardi omschreven als een veelzijdige wondermerrie. De kwaliteiten van de merrie, die al twee veulens heeft gebracht, worden door de stamboekinspecteur als volgt geroemd:
1. beantwoordt aan het fokdoel van de Nederlandse draver;
2. een showpaard bij uitnemendheid;
3. kampioene op 300 m;
4. zeer snel op de 800 m;
5. een enorm langebaan-draver over alle afstanden;
6. fokmerrie;
7. een internationale draver van groot formaat;
8. een allerliefst, gemoedelijk, goedig, braaf en eerlijk paard met altijd een goed humeur.

Olga Pluto loopt in de Elittlop twee geweldige heats en klasseert zich daarmee in de definitieve uitslag achter de Franse en Zweedse cracks Gelinotte en Frances Bulwark als derde. Voorwaar een schitterende prestatie.

Natuurlijk staat Olga Pluto in onze Hall of Fame met haar hele levensbeschrijving: Click hier

De Nederlandse drafsport maakt kennis met een nieuw fenomeen. Op 12 oktober wordt op Duindigt een drielanden-match georganiseerd tussen Belgie, Duitsland en Nederland. Tijdens de starts van de drie voor de match uitgeschreven draverijen wordt gebruik gemaakt van de startauto die sinds het voorjaar op Gelsenkirchen dienst doet. Nederland wint overigens de match mede omdat de bezoekende landen niet met een voltallige equipe aan de start zijn verschenen.

De paardensport lijdt een gevoelig verlies. Juist voordat hij de leeftijd van 60 jaar zou bereiken, overlijdt C.P.A. (Tom) Schreurs. Veel heeft de paardensport te danken aan deze deskundige en enthousiaste verslaggever, die wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne rapportage in Nederland. Bijna 30 jaar was Tom Schreurs verbonden aan de AVRO en zijn overbekende Sportrevue bestond circa 10 jaar. Het warme hart dat de radioman onze sport toedroeg, wordt node gemist.

De nestor van de dravereigenaren in het noorden, de 75-jarige Pier Kramer uit Nijland, wordt gehuldigd vanwege zijn verdienste voor de sport.

Ook Joh. Smit wordt 75 jaar. Al jarenlang is Joh. Smit de grootste eigenaar en fokker van harddravers. Onder verschillende stalnamen zoals Stal Vitesse, Stal Gruno, Stal Holland en Stal Pays-Bas lopen zijn paarden, die hij in een aantal gevallen met anderen samen heeft. Een van de meest succesvolle paarden uit de beginperiode, de ruin Abdullah Scott, brengt zijn oude dag door op de grote stoeterij in Zuidhorn. Om de rensport in het noorden te stimuleren bezit Joh. Smit zelfs een stal met volbloeds. De fokker van de paarden waarbij de S als achtervoegsel is geplaatst, heeft verschillende bestuursfuncties bekleed in de drafsport. Hij heeft een zetel in het hoofdbestuur van de NDR gehad, de Nederlandse Amateursclub voorgezeten en is penningmeester van de Eigenaarsvereniging De Drafsport, secretaris van de Noordelijke Vereniging van Draverseigenaren en vice-voorzitter van de F.E.G.A.T. geweest.

De Koetjesreepjes te Enkhuizen
In 1956 overlijdt op 80-jarige leeftijd J. (Jantje) van Leeuwen sr. Een kleine eenvoudige maar bijzondere man, die in zijn dagen veelbesproken was. Pikeur zijn was in zijn tijd een ondankbare taak, Jantje stond echter ver boven alles wat over hem de ronde ging. De goed van de tongriem gesneden man kon de mensen ook nog geweldig vermaken.
Paardensportvrienden kweekte hij te Enkhuizen, waar hij vaak de prijs in de wacht sleepte. Dan kocht hij van de venters met snoeperij alle chocoladerepen die zij bezaten en maakte hij feest voor honderden kinderen door de repen te grabbel te gooien.
Ooit startte Van Leeuwen met Vitesse SW, een goed maar geen favoriet paard. In de finale tegen de zeer gevreesde combinatie Mensinga-Our Dream was duidelijk het gemompel van de kinderen langs de lijn hoorbaar: "Lieve Heertje, laat Jantje winnen alstublieft". Jantje won, het feest kon weer doorgang vinden.
De traditie wordt nog heden ten dage voortgezet. Tijdens de ereronde gooit de winnende rijder achtervolgd door een schare kinderen Koetjesrepen te grabbel.

1956 - Fokkerij
In dat jaar werden 122 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


Boven: Upward Hollandia met Martin Vergay doen hun
ereronde na de Sweepstakes Hengsten 1958
op Mereveld.

1944

Boven: Urania met Piet Strooper wint de Derby U in 1956.

Uitslag: Urania - Uranie - United Hanover - Unita Zora - Upward Hollandia


GoudenZweep

Boven: Gouden Zweep 1956 te Groningen.
Quintus Harvester triomfeert met A. Nottelman voor
Radbout (links met K. Kramer).

Boven: Olga Pluto met Appie Siderius schrijft
het Kampioenschap Nederlandse Paarden 1956 op haar naam.

topper

Boven: Tot 1956 was het NDR-kantoor gevestigd in een pand
aan het Emmapark in Den Haag.

topper

Boven: Daarna ging de NDR naar de Koninginnegracht,
op de hoek met de Javastraat.

Double_Six_M

Boven: Double Six M heeft met Piet Smit de leiding genomen in het
Kamp. van Nederland 1956, om deze niet meer af te staan.
(zie foto hieronder)


Double_Six_M

Boven: Kampioenschap van Nederland 1956:
Double Six M (P. Smit) moet nog hard werken in de modder om de zege
veilig te stellen tegen het eindschot van O Marijke (links).


Double_Six_M

Boven: Kampioenschap van Nederland 1956:
Double Six M en Piet Smit verzorgen de ereronde.

GPdLL

Boven: O Marijke (later 1e met Guus Knijnenburg) leidt al voor Padua,
Roland (3e), Peterhof (4e) (loopt aan de reling),
de Fransman Fabien VL en de Olga Pluto (links),
die 25 m had moeten geven. Gay Noon (2e) ligt
laatste en moet nog heel wat goedmaken.


GPdLL

Boven: Ome Flip Knijnenburg had het al voorspeld:
Zijn kortebaancrack O Marijke ging de Grote Prijs der
Lage Landen winnen. In handen van Guus Knijnenburg
versloeg zij van kop af een groot aantal cracks.
Tweede werd de Zweed Gay Noon (links).
Derde Roland (rechts) met Piet Strooper,
die het jaar daarvoor had gewonnen.

(Van deze foto is een schilderij gemaakt,
dat in het NDR-Museum hangt)

O Marijke staat in onze Hall of Fame:
Click hier


GPdLL

Boven: O Marijke en een stralende Guus maken
hun ereronde op Duindigt.

(Kijk ook eens onder Bibliotheek/Anecdotes
voor een verhaal van Hans Eysvogel over deze koers,
getiteld "Die Tasse van die Base".
Click hier


1957 - organisatie
Het gaat goed met de draf- en rensport in Nederland. De totalisator maakt na de wederinvoering goede omzetten. De bruto-omzet (ruim 12 miljoen gulden) in 1956 steeg met 21,8% tegenover 1955. De NDR groeit uit haar jas en betrekt een nieuwe behuizing aan de Koninginnegracht 37 in Den Haag.

De Bond van Kortebaanverenigingen bestaat ook al weer 25 jaar en begroet een nieuwe secretaris, Jan Berg.

De door Ph. Knijnenburg herhaaldelijk geuite bezwaren blijken resultaat te hebben, wanneer in Sport & Fokkerij oproepen worden geplaatst om de ledenvergadering van "De Drafsport" bij te wonen. Maar bij het volgend heikel punt klimt diezelfde Ph. Knijnenburg weer in de pen. Door het Hoofdbestuur van de Stichting NDR is namelijk al halverwege 1956 besloten de maximum leeftijd voor koersende merries met ingang van 1 januari 1958 te verlagen tot acht jaar. Achterliggende gedachte is de goede merries eerder in de fokkerij te hebben en zodoende de paardenstapel sneller te kunnen verbeteren. De kwalitatief mindere merries houden vanzelf al eerder op met koersen, doch van deze dieren wordt verwacht een minder snelle progressie te bewerkstelligen. Het prijzengeld, dat de oudere merries verdienen, komt beschikbaar voor de jonge paarden, waardoor vooral de aanloopkosten tot koerspaard eerder terugkomen. De aanhangers van het niet zo vroegrijpe paard hebben grote moeite met de afgekondigde wijziging van de bepaling. De laatste jaren zijn enkele negenjarige merries juist op hun top geweest en lijken zelfs nog een jaar langer mee te hebben gekund. Zie hierbij als voorbeelden Madame B, Nellie Gregor, Olga Pluto en O Marijke. Toch blijkt uit de statistieken, dat het per jaargang slechts om enkele merries gaat. Vooral steekt het "Flip" Knijnenburg dat hij als verplicht lid van de Eigenaarsvereniging niet door zijn vereniging is gekend betreffende de besluitvorming en schrijft in een ingezonden brief te hopen, dat het besluit ongedaan wordt gemaakt.

Onder leiding van J.H.W. Pasman doet een nieuw fenomeen zijn intrede. Het NDR-bestuur organiseert een "hearing" waarvoor twee partijen zijn uitgenodigd, fokkers en eigenaren. In een soort vergadering doet de NDR-voorzitter kond van de voortgang in sport en fokkerij. Dit ondanks het bestaan van een Adviesraad. In de bijeenkomst van november kondigt Pasman tevens aan dat f 6.000 - f 8.000 is gereserveerd voor de aanschaf van een startauto.

1957 - sport
Nootdorp heeft net haar poorten weer geopend en is totaal vernieuwd. De baan is de helft groter geworden en voorzien van een leemlaag met daarover zogenaamde Duitse witte split. Het publiek kan gebruik maken van totoloketten in een rotondeachtig paviljoen. Vijf meetings zijn voorzien.

Markante mensen sieren de sport. J.(Job) Bolwijn wordt op 4 mei 1957 80 jaar. De drafsportminnaar uit het noorden importeerde veel paarden, die na in de draverijen furore te hebben gemaakt, de Nederlandse draverfokkerij hebben verrijkt met waardevolle producten. Daaronder Navarra, waarvan de imponerende Gratie Hanover afstamde, Fribber die de onvergetelijke Abdullah Scott bracht en ook haalde "Oom Job" Reni, die een rij van goede paarden bracht, waaronder klassieke winnaars naar ons land.
Een speciale verdienste van Bolwijn was dat hij met zijn fraaie hengst Nobilissimus Joh. Smit heeft opgeleid tot heerrijder en hem daarmee een enthousiast eigenaar en fokker heeft gemaakt. Samen hebben de beide liefhebbers dravers gehad, die liepen onder Stal Gruno. Zelf behaalde Bolwijn met de Duitse Albanier zijn meest glorieuze overwinning in het hoofdnummer te Scheemda op 27 mei 1923 tegen Henriot en Ida S. Een beroemde kortebaner van Stal Bolwijn, waarvoor zijn zoon later ook reed, was Akron B. Bolwijn is bestuurslid geweest van de Noordelijke Eigenaren-Vereniging.

Slechts vijftien dagen later viert de Zoetermeerder Jac. Lammens zijn tachtigste verjaardag. Stammend uit een koopmansgeslacht dreef Lammens vanuit Zoetermeer een grote graanhandel, hij leverde onder meer aan het Koninklijk Staldepartement. De buitengewoon goed bekend staande drafliefhebber was daarnaast kwaliteitsarbiter bij de Korenbeurs in Rotterdam. De in het bijzonder voor de tweede wereldoorlog bekende eigenaar won op alle banen in Nederland. Cees Ockhorst won voor hem de Gouden Zweep met Elisabeth. Maar ook maakte Lammens gebruik van de diensten als pikeur van Toon Mol, Jan de Boer, Joop van den Berg en niet te vergeten de roemruchte Piet Doeleman. Op het Oude Slot te Heemstede in 1895 reed Lammens zijn eerste winnaar, Rose Marie. In 1911 werd Lammens enorm getroffen door het totalisatorverbod. Op slag waren zijn destijds 21 dravers niets meer waard en verscheidene werden dan ook naar het buitenland verkocht. Over zijn paard Harry P gaat het beroemde verhaal van de mistkoers. Bas ten Hagen reed dit moeilijke paard op Woudestein bij Rotterdam in een koers over ongeveer 3200 meter, vier baanronden. Het was zo mistig, dat hij na een stilstaande fout een ronde kon overslaan om toch als winnaar binnen te komen.

Het paradepaardje onder de drafbanen, Mereveld, is wederom uitgebreid, onder andere met een nieuwe entree en restauratie. Elf meetings staan er op het programma van 1957.

Jockeys en pikeurs lijken in het verdomhoekje te blijven zitten. Zelfs in 1957 wordt er weer een liefdadigheidsmeeting georganiseerd waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor de ondersteuningsfondsen. Op die dag wordt er niet om geldprijzen gereden, maar om geschenken. De baten uit entreegelden, totalisator en bijdrage van de NDR worden afgedragen aan de fondsen. De geschenken bestaan uit tuigage, rijkleding, drink- of etenswaren, rookgerei of kunstvoorwerpen.

In de laatste draverij op zondag in Alkmaar gaat de geweldige Ria Olivier met op de sulky Arie Tesselaar als een vorstin voor het veld uit naar de finish. In de laatste bocht blijkt echter een paaltje ter markering van de binnenkant te zijn platgereden en de winnares wordt, nadat de bochtencommissaris zijn bevindingen in het Draverij-Comite heeft gemeld, uitgeschakeld. Voor het publiek is het voorval nauwelijks waarneembaar geweest. Het geval wekt nogal wat beroering, veel bezoekers hebben de tickets weggegooid en de baan verlaten.
Precies een week eerder wint Qui Suit van dezelfde eigenaar op Hilversum, nadat zowel van start af als in de laatste bocht een fout is gemaakt. Meegesleept door spelers en zelf ook zeer teleurgesteld, is de eigenaar zijn eerdere "doorslag" vergeten en biedt zijn paarden in een opwelling te koop aan. Op afstand gniffelen velen, enkelen blijven helder bij de feiten en als zo vaak blijkt de sport zo hard en toch zo menselijk. Mooie momenten zo dicht bij hevige teleurstellingen. De aan de start moeilijke maar zo rijk getalenteerde Ria Olivier heeft overigens in hetzelfde jaar nog uitstekend gepresteerd voor haar eigenaar de heer Olivier.

(advertentie)
Wegens teleurstelling in Alkmaar
TE KOOP :
- Pretty Polly
- Qui Suit
- Ria Olivier
- Sir Parisien O
- Tu Ciel d'Or
Te bevragen: D.F Olivier - Oosterlittens

1957 - Fokkerij
In dat jaar werden 137 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


1954

Boven: Vanadis (A. Nottelman) schrijft de Sweepstakes
Merries op haar naam. Violetta D wordt tweede.
baan: Mereveld.

1954

Boven: Vanadis (A. Nottelman) finisht geweldig en
wint de Derby V 1957 voor Vitalis nr.6 (rechts).

Uitslag: Vanadis - Vitalis - Vita Kinley - Valencia - Victor Hollandia
Voor de eerste keer werd gestart vanachter een startwagen,
een voertuig dat beschikbaar was gesteld door de baan van Mönchengladbach.
Het was daarmee de eerste keer dat de koers met autostart werd gelopen.


1954

Boven: Vanadis en Bram Nottelman worden gehuldigd
na hun Derby-overwinning.


GoudenZweep

Boven: Theo Messidor en Willem Geersen tijdens de huldiging
in Hilversum. Achter Theo zien we mevr. Geersen staan en dan
naar rechts eigenaar Daniel van Stal Erna (de kleine man
met het donkere haar), twee mensen verder NDR-Voorzitter Pasman,
drie mensen verder Prins Bernhard.


Boven: Peterhof (W. Geersen) wint het Kampioenschap der Nederlandse
Paarden 1957, voor Roland, Quick Hollandia G, Ria Olivier,
Oranje Nassau en Norton Williams.

Double_Six_M

Boven: Kampioenschap van Nederland 1957 op Duindigt:
Double Six M en Piet Smit hebben gezegevierd en
verzorgen daarom de ereronde. De hengst won deze
koers voor de derde keer op rij.

1944

Boven: Peterhof (W. Geersen) triomfeert in de Grote Prijs
der Lage Landen 1957, voor Quintus Harvester (reling),
Roland (nr.8), Emden (bles) en de rest.

1944

Boven: Peterhof en de gelauwerde Willem Geersen tijdens
de huldiging na hun mooie triomf in de Grote Prijs
der Lage Landen 1957. Eigenaar is Stal Westland.


1958 - organisatie
De kortstondige dip in de totalisatoromzet in 1956 was de reden het prijzengeld vorig jaar weer wat terug te schroeven. De omzetten trekken nu weer wat aan.

In restaurant Suisse in de Herestraat te Groningen viert eigenarenvereniging De Noordelijke Drafsport het 25-jarige bestaan. Voorzitter J.L. Bolt uit Zuidhorn en medebestuurslid A.G. Hibma uit Midlum zijn er beiden vanaf de oprichting bij. Met Joh. Smit en H. Boer, beiden uit Groningen, en Pier Kramer uit Nijland bestaat het bestuur zonder uitzondering uit grote eigenaren die als voorbeeld dienen voor de goede, degelijke, gegoede oude dravereigenaar, waarvan er helaas zo weinig meer over zijn. De hoogte van de contributie blijft gehandhaafd op f 10 met een entreegeld van f 5.

De paardensport blijft in beweging, want tijdens de vergadering van "De Drafsport" begin maart te Zwolle geeft voorzitter Herman van de Pol de leden in overweging tot een opzet te komen de slechte paarden uit de koersen te weren. Achtergrond is de aantrekkelijkheid van de koersen te verhogen door de kwaliteit van de paarden te verbeteren. Zeker zo'n vijftig paarden moeten per jaar afvallen om plaats te maken voor jong talent. De slechte paarden brengen door hun springpartijen onrust in het veld en vooral aan de start worden daardoor kanshebbers veelvuldig gedupeerd. Voorstellen van allerlei aard worden geopperd en de "krant" houdt de communicatie hieromtrent gaande door zelf met suggesties te komen, maar ook voorstellen en meningen van lezers te publiceren, waaronder:
- negenjarige ruins, dat is toch maar een handjevol, kunnen wel stoppen
- vijftig koersen met een eerste prijs van f 1.000 uitschrijven voor de slechtste paarden en de winnaars voor verdere deelname aan het koerswezen uitsluiten.
Deze laatste suggestie wordt afgedaan als werkelijk ridicuul. Geld dat voor de goede paarden moet worden aangewend, wordt beschikbaar gesteld aan dieren van inferieure kwaliteit, waarvan de sport juist afscheid wil nemen.
Het koerssysteem moet langzamerhand worden omgebouwd naar draverijen van meet met de nieuwe startauto, voor jonge paarden met goede prijzen, zodat deze geen lange reeksen koersen meer behoeven te lopen. Gevolg hiervan zal zijn, dat de oudere paarden minder startmogelijkheden zullen vinden. Behoudens de beste onder de oudere paarden om in de internationale nummers het vergelijk met de zich aandienende jeugd te kunnen treffen.
Op voorstel van Chris de Koff besluit de vergadering bij het Hoofdbestuur van de NDR aan te dringen op vijf prijzen in draverijen met tien of meer paarden.
In het kader van beoogde vooruitgang van sport en fokkerij wordt aangedragen aan de fokkers van zevenjarige en oudere paarden geen fokpremie meer uit te keren. Met de hierdoor te besparen som wordt een pot gevormd om topdekhengsten aan te schaffen, die tegen een redelijke prijs ter dekking kunnen komen eventueel bij loting.

In zijn kerst- en nieuwjaarsboodschap zegt de heer Pasman, dat er geen interne spanningen meer bestaan. De ingestelde adviesraden functioneren naar behoren en er is meer begrip om sport en fokkerij naar hoger peil te brengen.

1958 - sport
De koersen op de kleine banen worden steeds minder goed gevuld met paarden. Al jaren koerst Bergen op Zoom niet meer en wordt daarop gesloten. Bolsward heeft bedankt, Geleen bestaat niet meer en ook Breda, Scheemda en Lisse doen niet meer mee in het landelijke koersbestel.

Onenigheid tussen de eigenaren is de reden om op 2 april op Mereveld de succesvolle Double Six M in het openbaar ter verkoop aan te bieden. De verkoopprijs bedraagt f 32.000. Zijn trainer Nico Bloemsaat behoudt zijn 1/3 deel en mede-eigenaar Joop Schoonderwoerd is nu voor 2/3 eigenaar van de hengst, die op 9 maart j.l. op Hilversum nog de Grote Winterfinale op zijn naam wist te brengen.

Een nieuw fenomeen doet zijn intrede. Tijdens de in het vorig najaar gehouden hearing te Zwolle is de wens uitgesproken de posities van de paarden in de koers via de microfoon weer te geven. Het zou een steun zijn voor het publiek en zeker voor de nieuwkomers. In de klassieke Hengsten en Merrien Productenrennen op Duindigt doet Hans Eysvogel het verslag.

De volgende advertentie doet vermoeden dat het houden van paarden een lucratieve bezigheid is:
Paardenhouders! Verkoopt uw
PAARDENMEST
tegen hoge prijzen aan ons champion bedrijf.
Brieven onder no. 101 bureau van dit blad.


De champignonteelt is in opkomst en biedt perspectief voor de afzet van de paardenmest. Bij verschillende maneges en entrainementen leveren handelaren het stro, mesten eigenhandig de boxen uit en voeren de mest van het bedrijf af. Dit alles met gesloten beurzen. In de zestiger jaren wijzigen de prijzen en moet er door de gebruikers van stro geleidelijk aan steeds meer worden bijbetaald.

De affaire Worthy Pride - de Amerikaanse import is zowel bij keuring als bij herkeuring afgekeurd voor de dekdienst - doet eigenaar Frits Maarsen besluiten de hengst naar Duitsland uit te voeren en zet zijn draversstal in Duitsland voort, waar hij onder Stall Amsterdam vele en grootse successen zal boeken.

Icare IV wint in handen van zijn eigenaar Henri Levesque de Grote Prijs der Lage Landen voor de geweldige Jamin van wie hij 20 meter voor krijgt. Een andere Fransman wordt vierde: Hairos II. Korte tijd later blijkt Willem Geersen de hengst, die met Jan Kruithof op de sulky onmiddellijk aan een succesreeks begint, te hebben gekocht voor Dries Voordouw.

De Derby van de W-jaargang valt geheel in duigen. Na een incident aan de start is een aantal deelnemers direct kansloos. De moeilijk in balans te houden Walter Hollandia achterhaalt na een aantal misstappen en een galoppade de ver uitgelopen Wiebeline Wip, die met de finish in zicht het beste heeft gegeven. De handhaving van Walter wekt de woede van een deel van het publiek en deze wordt afgereageerd op functionarissen, maar ook op trainer en rijder Willem Geersen, die aan de beslissing part noch deel heeft. Een Derby om gauw te vergeten.

Niet alleen wordt het talent op de baan getest, maar op 9 december binden eigenaren en pikeurs de voetbalschoenen onder voor een dappere partij op Sportpark Hilversum. Althans dat was de bedoeling, maar de eerste toch al kort geplande helft is al na een kwartier ten einde door een geweldige regenbui. Twee goals van Gerard Kluvers brengen de eigenaren op voorsprong, terwijl een derde glaszuiver doelpunt wegens vermeend buitenspel door "scheids" Jan van Leeuwen Sr wordt afgekeurd. De maker van de sublieme tegengoal kan niet worden geregistreerd doordat de hevige regenval het noteren van de naam in de weg staat. De omstandigheden op het veld zijn bar. De nabespreking en de prijsuitreiking verricht door Herman van de Pol in Palais de Sport zijn er desondanks niet minder om.

Theo Messidor wordt bij verkiezing Paard van het Jaar.

1958 - Fokkerij
In dat jaar werden 190 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


Boven: Winston Spencer met Guus Knijnenburg verslaat Way Jewel
(links) met Nico Bloemsaat in de Sweepstakes Hengsten 1958.
baan: Mereveld.

Boven: Walter Hollandia met Willem Geersen worden gehuldigd
nadat zij de Derby W 1958 hebben gewonnen. Volgens menigeen
was dat te danken aan het onterecht niet ingrijpen van het comité.
Walter had gesprongen en slecht gedraafd.

Uitslag: Walter Hollandia - Wiebeline Wip - Willemarie GS - Wala - Woudduif S

GoudenZweep

Boven: De schimmelhengst Tabor heeft de Gouden Zweep gewonnen
en trainer/pikeur Bram Nottelman krijgt de krans omgehangen
door Prins Bernhard.


GoudenZweep

Boven: Na de kransomhanging krijgt Bram de Gouden Zweep
aangereikt door de Prins.

Theo

Boven: Theo Messidor wordt hier met Freek Eerenberg Kampioen der
Nederlandse Paarden 1958 voor de schimmel Sirona.


KvNed

Boven: Theo Messidor wordt met Willem Geersen Kampioen
van Nederland, voor Roland met Piet Strooper.

GPdLL

Boven: De 20 m gunstiger gestarte Franse rivaal Icare IV
(met Monsieur Henri Levesque, rechts) klopt tot ieders verassing
Jamin met een hoofdje. Laatsgenoemde loopt wel een koers-
en baanrecord. Niet zichtbaar is Hairos II,
die vierde wordt en nog in Frans bezit is.


1959 - organisatie
De Europese Drafunie stelt het reglement vast van het Groot Europees Circuit, het Grand Circuit. Het aantal koersen bedraagt tien, waarvan er vijf moeten worden meebeleefd wil men in het algemeen klassement worden opgenomen. Daaronder is de gelegenheid om aan een koers in Denemarken of in Nederland deel te nemen.

De AEV De Drafsport besluit in haar ledenvergadering f 15.000 te lenen aan de Gemeente Utrecht ter verbetering van de accommodatie van Mereveld. In Mereveld is door de Gemeente na de oorlog al ruim drie ton geïnvesteerd.

1959 - sport
Op vrijdag 26 juni opent Emmeloord zijn draf- en renbaan en ontsluit de Noordoostpolder voor de sport. De 1000 m-baan met zeer goede en ruime bochten is alleszins te loven en betekent een aanwinst. Trainer Jan van Dooijeweerd besluit zich aldaar definitief te vestigen.

Inmiddels bestaat de Hardraverij-Vereniging "Nooit Gedacht" te Stompwijk ook al weer vijftig jaar, wat op 23 juli gevierd wordt met een kortebaandraverij en een concours hippique.

Donderdag 9 juli om half vijf verongelukt Nico Bloemsaat dodelijk op de weg Utrecht-Arnhem bij het viaduct van de Klomp. Zijn dood veroorzaakt een schok in de wereld van de drafsport, die in hem een begenadigd trainer-pikeur, medewerker van Mereveld en van de Rijkshogeschool voor Diergeneeskunde verliest. Ruim zeshonderd personen uit de sport wonen zijn begrafenis bij. Ondanks zijn jonge leeftijd van 36 jaar geniet hij alom aanzien. Op dezelfde dag overigens, 's avonds, breekt er brand uit op Mereveld. Piet Smit weet bijtijds paarden als Double Six M, Khedive, Way Jewel en Sirona in veiligheid te brengen. Het dak van de boerderij en vierhonderd balen hooi gaan in vlammen op.

In tegenstelling tot het voorgaande jaar wordt nu wel een slecht dravend paard in de Derby uitgeschakeld. Medefavoriet Xuthus T wordt door de uit Frankrijk overgekomen Jan Kruithof sr. gereden. De voshengst wordt uitgeschakeld wegens slecht draven, wat hem in die periode wel vaker overkwam. Hij vervolgt de koers en komt met afstand als eerste binnen. Na de uitschakeling wordt Xuthus Hollandia (met Willem Geersen) als winnaar gehuldigd.

De Grote Prijs der Lage Landen is onderdeel van het Europese Circuit en trekt daardoor de beste paarden van Europa. De import Hairos II wint met Willem Geersen voor de eerste maal de Grote Prijs, en klopt hierbij de wereldkampioen Jamin en de winnaar van het voorgaande jaar Icare IV.
Hairos wordt in dit jaar ook voor de eerste keer Kampioen van Nederland en klopt onze beste inlanders Theo Messidor en Quicksilver S.

In Joinville-le-Pont overlijdt op 31 december 1959 Koos Jansen, lange tijd vooraanstaand trainer in Frankrijk. Grote successen had Jansen met Doelman P, de vader van O Lapize, die vanuit ons land naar Italie is uitgevoerd. Ook was hij de trainer van de bekende Pharaon en van Fragilite en Rhyticere, resp. grootmoeder en moeder van Gelinotte. Nog maar enkele jaren geleden gaf Koos Jansen op verzoek nog adviezen om het peil van de ruiterdraverijen te verhogen.

1959 - Fokkerij
In dat jaar werden 208 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen


Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
In 1959 maakte Martin Vergay een einde aan de hegemonie
van zijn baas Willem Geersen als kampioenpikeur.


Boven: X Mieke Hollandia met Freek Eerenberg na hun zege
in de Sweepstakes Merries 1959.
baan: Mereveld.

Boven: Na de uitschakeling van Xuthus T worden Xuthus Hollandia
en Martin Vergay gehuldigd na hun triomf in de Derby 1959.

GoudenZweep

Boven: de schimmelmerrie Thea Cornelia (A. Knijnenburg) houdt stand
tegen het eindschot van Theo Messidor (links). Q Bascom(midden) wordt
derde. Pikeur Guus Knijnenburg steekt blij zijn zweep omhoog.


GoudenZweep

Boven: Thea Cornelia en Guus Knijnenburg worden gehuldigd.
Ga naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse