NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
van 2000 t/m 2007

Vorige
alfabet
Volgende


Hieronder een gedeelte van de Kroniek 1925 - 2000 uit het Jubileumboek van de 75-jarige AEV (Algemene Eigenaren Vereniging), door ons aangevuld met andere wetenswaardigheden en foto's uit die tijd. Dit geldt alleen voor het jaar 2000.
Er zijn in deze periode nog wel door de NDR Jaarboeken uitgegeven met gegevens van alle deelnemers en paarden, t/m 2007. Ook zijn door Publico Jaaroverzichten gepubliceerd t/m 2008 met veel foto's en verslagen van de belangrijkste koersen. Ook daaruit hebben we wetenswaardigheden gehaald.

Spring snel naar:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
De volgende jaren 2008 e.v. worden apart besproken

(de meeste foto's zijn gemaakt door Wim Huybers, www.huybers.com)2000 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- S.B. de Poorter, die jarenlang deel heeft uitgemaakt van de besturen van AEV De Drafsport, de Koninklijke en de NDR, overlijdt op 19 juni op 81-jarige leeftijd.
- J.G.N. van Hout. Sinds 1965 eigenaar en fokker van volbloeds met de fokkerijnaam Woodfeets. In 1991 won Roy voor de heer Van Hout de Derby.
- Mevr. Riet Berbee, mede-eigenaresse van de Derby-winnaar Sam Avon.
- W.G.C. (Will) Frijters, sinds 1992 actief als eigenaar van Arabische en Engels Volbloeds.
- Rob van Son, enthousiast dravereigenaar en ex-voorzitter van de Stichting Exploitatie Drafbaan Groningen

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2000 - organisatie
De jaaromzet van Autotote over 1999 blijft steken op f 84,4 miljoen, ruim f 3 miljoen hoger dan in 1998, dat wel. Uit de voorlopige cijfers van de NDR over 1999 blijkt een flinke plus, resultaat van een geslaagde reorganisatie volgens Hans Wiebes. Waar hij niet van oppotten houdt, leidt dit tot verhoging van het prijzengeld. Spoor laat evenwel nog weten dat bij de gegarandeerde afdracht door Autotote van f 9 miljoen eigenlijk een omzet van f 110 miljoen hoort.

De AEV De Drafsport bestaat dit jaar 75 jaar. Het jubileumjaar begint op 17 maart met een sponsorbuffet in Het Slot Zeist waarbij de waardering voor de sponsors in de sport tot uitdrukking wordt gebracht. Hoewel niet elke drafsportdeelnemer het met deze actie eens is, getuige een ingezonden brief in het weekblad Draf & Rensport (zoals Paardesport in Ren en Draf nu heet), wordt de gebeurtenis gewaardeerd. Tijdens de stijlvolle avond overhandigt voorzitter Jan den Nijs nog een drietal VIP-awards: Ton de Groot promoveert tot "meest ondersteunende eigenaar 1999", Durk Minkema tot "meest gekwalificeerde eigenaar 1999" en Tjalco de Witte tot "meest effektvolle eigenaar 1999".

Op 22 maart draagt Ed Maas, mede namens zijn medefinanciers André van Mierlo en Klaas Bootsman, de aandelen van het Drafcentrum Wolvega BV over aan de banenvennootschap (DRB). Daarmee komt een eind aan een bewogen periode van vier jaar. Daarin werd elk jaar winst gemaakt, is er in totaal f 950.000 bijgedragen aan het prijzengeld en houden Maas c.s. anders dan het aankoopbedrag geen gulden meer over. Namens DRB, NDR, Autotote en AEV De Drafsport onthult Jan den Nijs dat binnenkort in het miniatuurpark Appelscha een schaalmodel van het drafcentrum wordt opgesteld.

Het rommelt nog wat in drafsportland. De pot (PSH) verwijt de ketel (DRB) dat 'ie zwart ziet, en omgekeerd. Inzage in contracten en toelichtingen daarop dragen niet bij tot opklaringen.
Ook de Fokkersvereniging klaagt zijn nood. Een Stamboekcommissie bestaat niet meer, ondanks herhaalde toezeggingen van de directie van de NDR om de zaak te herinrichten. John Bootsman geeft de voorzittershamer over aan ir. Cees van Velzen.

Bas van der Zijden, al jarenlang eigenaar en op vrijwillige basis betrokken geweest bij een aantal PR-activiteiten van de NDR, viert op 16 april zijn zeventigste verjaardag op de renbaan Duindigt.

Publicitair gebeurt er niet zo veel meer met de drafsport. Dankzij de PSH, die er vijftig mille voor over heeft, staat de draf- en rensport centraal in vijf afleveringen van "Westenwind". Westenwind is vooral bij de jeugd in trek en komt tussen half oktober en half december op het scherm bij RTL4.

Op 27 mei verrijdt de AEV De Drafsport de eerste jubileummeeting, in dit geval in Wolvega. Ondanks het (al) slechte weer is de publieke belangstelling goed, mede dankzij het programma waaraan door de AEV f 25.000 extra prijzengeld is bijgedragen. Een dag later houdt een enorme storm huis, zodanig dat het programma van Duindigt na de achtste koers moet worden afgelast. Eerder al is besloten de Haagse Paardendagen, waarop ook de draf- en rensport acte de presence geeft, voor die zondag te annuleren.

De Algemene Ledenvergadering van "De Drafsport" van 27 mei trekt, ondanks een gratis lunch, nog maar twaalf leden. Jan den Nijs stelt ter discussie of het nog wel zo noodzakelijk is om het verplichte lidmaatschap aan te houden. Het lijkt beter de Stichting NDR om te bouwen naar een vereniging waarvan iedere deelnemer lid is, naar behoefte aan te vullen met secties waarvan men op basis van vrijwilligheid lid kan zijn. Tevens lanceert hij bestuursvoorstellen die moeten leiden tot wijzigingen in de uitschrijving van klassieke en bijzondere draverijen ( zogenaamde OB1-koersen), ter nadere bespreking in de najaarsvergadering. Het eindvoorstel moet belanden bij de NDR. Tot slot deelt Jan den Nijs mee dat zijn tijd erop zit. Ed Maas heeft hem gevraagd voor DRN (Wolvega) zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de banenvennootschap (DRB NV), aan welk verzoek hij in oktober gevolg geeft.

Fred Handelaar behaalt zijn tweede Europese titel, dit keer in Zwitserland nadat hij in 1993 daarin slaagde in Noorwegen. Hij nam al tien keer eerder deel aan een EK of WK en bereikte daarin, inclusief nu zijn tweede titel, twee keer goud, een keer zilver en drie keer brons.

De tweede jubileummeeting van "De Drafsport" op Hemelvaartsdag is een topmeeting voor Groningen. Echte topsport, goed bezette velden, twaalf draverijen, veel publiek en een omzet van boven de 228 mille tekenen deze dag.

Gesloten op 13 juni 1984, weer open op 14 juni 2000, na 16 jaar koerst Aduard weer. Tien koersen, duizend bezoekers, veel regen en een omzet van ruim Hfl. 118 mille. Een tweede meeting zit er aan te komen, de heropeningmissie is geslaagd.

De AEV De Drafsport continueert zijn jubileummeetings, eerst op 21 augustus in Alkmaar en vervolgens op 3 september op Duindigt. Tijdens de laatste meeting is ook de AEV Derby der Vierjarigen geprogrammeerd, welke koers met indrukwekkend machtsvertoon een prooi wordt van Naction Skoatter, nu al de "Vliegende Fries" genoemd in navolging van zijn moeder Action Skoatter, de "Vliegende Friezin". Het koersverloop doet herinneren aan vroeger.

Een van de laatste bestuursdaden van Jan den Nijs als voorzitter van de eigenarenvereniging is het op 5 september namens het Bestuur deponeren bij de Raad van Commissarissen NDR van een uit zestien punten bestaande lijst van zaken die tot onrust leiden in de sector. Ook de Fokkersvereniging vroeg al in eerder stadium aandacht voor enige punten.

In een communiqué van 14 september laat de RvC/NDR weten dat Drs. Y.J.P Tel heeft medegedeeld zijn functie van directeur van de NDR te willen neerleggen, welke wens wordt gehonoreerd. Per 1 oktober wordt het dienstverband beeindigd. K. Starreveld neemt de werkzaamheden van Tel per 14 september als gedelegeerd commissaris waar.

Tijdens de ledenvergadering van "De Drafsport" op 23 september worden Prof. Dr. H.J. Breukink en G.Ph. de Vries tot bestuurslid gekozen ter opvolging van Jan den Nijs en Jan Meinders in hun respectievelijke functies van voorzitter en penningmeester. Tijdens de afscheidsreceptie op 17 november wordt Den Nijs Koninklijk onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau.

De RvC/NDR verrast de sport met een actie van democratisering. De Stichting NDR moet een vereniging worden; daarmee zou de "hoge" drempel van het verplichte lidmaatschap van belangenorganisaties worden weggenomen. De RvC/NDR geeft alleen maar wat grove lijnen aan, Mr Fred Kollen - daarvoor ingehuurd - moet het voetenwerk verrichten. Opnieuw staat een eventuele herstructurering van de sport voor de deur, hoewel de belangenorganisaties nog moeten worden gehoord. Met de uitwerking van dit voorstel - in mei 2001 moet het rond zijn - wordt het nieuwe millennium betreden en deze kroniek van 75 jaar drafsport in Nederland besloten. De basis voor een vervolg op deze kroniek is gelegd.

2000 - Sport
Begin februari overlijdt Vriend op 21-jarige leeftijd. De ruin begon als tweejarige in 1981 en beeindigde zijn loopbaan in 1992 (13 j.) met een winsom van bijna f 835.000, de meest winnende nakomeling van Heres. Uit 267 starts won hij 92 keer, waaronder de Grote Prijs der Lage Landen in 1988 voor Mack the Knife.

In navolging van Tjalco de Witte, door wie in dit jaar een nog hoger gedoteerde Dragon Trotters Sire Stakes wordt verreden, nemen Dekstation Alves, Hanovers Hoeve en Flevofarm het initiatief tot de inrichting van Holland Sire Stakes. Als basis voor het prijzengeld investeert men f 100.000, aan te vullen met inleggelden en inkoopbedragen. De Stakes worden in 2004 verreden.

Het Dagblad De Telegraaf besteedt veel aandacht aan de Grote Prijs der Lage Landen. Een achttal lezers kan ook nog eens voor een jaar in combinatie eigenaar worden van een draver, geheel verzorgd. De Lage Landen zelf heet weer een van de opwindendste te zijn, zoals elk jaar. De opwinding is er, immers de 10-jarige Hinde Buitenzorg weet met Hennie Grift voor eigenaar Henk Roos beslag te leggen op de eerste plaats, de dertiende Nederlandse winnaar in 46 edities. Jackhammer met Ulf Nordin wordt tweede voor Dojo de Taloney met Sebastian Houyvet.

Nederland wint nipt (113-118) de uitwedstrijd tegen de Belgen in Waregem. Voor alle interland uitslagen: click hier

Swipe Dei is weer terug op de koersagenda. Moest Joure het sinds 1988 met één meeting doen - de Kermismeeting met daarin de draverij om de Gouden Zweep - de NDR staat nu weer toe om de zogenaamde recreatieve banen meer koersgelegenheid te bieden. Op 14 juli is het zover en Joure tekent voor een omzet van bijna f 178.000.

Klaas Woudstra werd door de Vrienden van Groningen uitgeroepen tot de Noordelijke Pikeur van de Eeuw, gevolgd door Hendrik Maring en Bonne de Jong.

Offspring Nevele is de verrassing van de Derby. Favorieten als Out of the Blue en Ottey Boko falen op enige manier, Rob van Toor weet daarmee het voordeel te doen en brengt de Nevele Impulse-zoon (u. Easy Postille) winnend over de finish. Eigenarenechtpaar Iwona Lata en Michael, uitbaters van het Haagse restaurant De Hooischuur, kochten de hengst op de SWS-veiling voor de som van Hfl. 25.000. De eerste prijs van 150 mille in de Derby vergoedt veel. Odd's Against (v. American Reliance) van de heer R.H. Warmerdam wordt tweede in de Derby en incasseert het tweede geld ad f 75.000. Minder dan een maand later weet de hengst met Huib van den Heuvel beslag te leggen op de eerste plaats in de finale van de Dragon Trotters Sire Stakes en voegt in een klap f 350.000 aan zijn winsom toe. De race om een miljoen gulden kent zijn winnaar!

2000 - Fokkerij
Ook de andere grote onder 's werelds beste dekhengsten, misschien wel de beste, Speedy Crown, blaast de laatste adem uit. Op 4 mei is het einde daar en overlijdt de hengst op 32-jarige leeftijd. Hij verwekte in 24 jaar 2201 veulens die samen meer dan $ 106 miljoen bijeen draafden, 405 daarvan in een tijd van 1.14,6 of beter. Zijn beste product is Moni Maker ($ 4,1 miljoen) en daarnaast Speedy Somolli, Prakas en Armbro Goal.

Op 30 april werd voor de laatste keer de GP van de Buitenzorg-veiling op Duindigt verreden. Eerder waren de fokmerries geveild en hoewel het dekseizoen nog wordt voortgezet door Nas jr. is er een einde gekomen aan Stoeterij Buitenzorg, zoals die 27 jaar bekend is geweest in binnen- en buitenland. Niet minder dan 585 dravers, met het achtervoegsel Buitenzorg achter hun naam, leverde de stoeterij af. Wim Nas en zijn echtgenote namen in stijl afscheid met een goed verzorgde ontvangst op Duindigt.

In dat jaar werden 537 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen

 

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Ook in 2000 en 2001 werd Hugo Langeweg de kampioenpikeur.


Action_Skoatter

Derby 2000: Offspring Nevele (R. van Toor) zegeviert
voor Odd's Against (rechts) en OriŽnte Cortoz (nr.12).

BN_er

Boven: In 2000 was Minister Annemarie Jorritsma
aan de beurt voor de huldiging. Hugo is blij.

KNP

Boven: Koos van Camstra wint de belangrijkste koers uit zijn loopbaan:
het Kampioenschap der Nederlandse Paarden in 2000.
Tweede werd Herbie W (rechts). Kevin Buitenzorg pakt de derde plaats.

import

Boven: Beau du Valais (Fra) is met Hans v.d. Pijl
op weg naar een mooie overwinning in
het Kampioenschap van Nederland 2000.

GPdLL

Boven: Hinde Buitenzorg vecht een geweldige strijd met Jackhammer
en wint met Hennie Grift voor Nederland en Henk Roos
de GP der Lage Landen 2000.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2000, Finale:
Remington Crown en Jos Verbeeck zegevieren op magistrale wijze.


2001 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Tom Kooyman, overleden op 9 januari 2001, 71 jaar, dravertrainer, vader van Tom junior en Ronnie, beide ook werkzaam in de sport. Voor zijn In Memoriam: Click hier
- Jan Berg, op 6 april 2001, 81 jaar, secretaris-penningmeester van de (korte-)Bond van Harddraverijverenigingen en -Belangen in Nederland.
- A.J.C. (Aad) Harmsen, op 14 april 2001, 60 jaar, dravertrainer, voor zijn In Memoriam, click hier
- Wouter Slob, op 15 juni 2001, 98 jaar, groot paardenkenner, publicist en geschiedschrijver.
- J. J. (Hans) Moerman, 24 juni 2001, 67 jaar, eigenaar volbloeds en dravers, voor zijn In Memoriam, click hier
- Arnold (Nol) W. Ph. van Loon, op 23 juli 2001, 54 jaar, vaste hoefsmid op Duindigt.
- Ir. C. N. Silver, op 30 juli 2001, 76 jaar, bekende draverfokker en -eigenaar
- Arie Gerritse Post, op 5 augustus 2001, 72 jaar, mede-eigenaar Stal Arctic
- Piet Pijning, in september 2001, 72 jaar, paardenvriend, fokker en trouw koersbezoeker
- Jacob (Kueb) Dijkstra, op 3 oktober 2001, 77 jaar, eigenaartrainer en -rijder
- Pieter Jan (Piet) de Goede, op 29 oktober 2001, 72 jaar, fokker-eigenaar

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2001 - organisatie2001 - sport
Wegens een landelijk vervoerverbod wegens een mond- en klauwzeer uitbraak is de GP der Lage Landen en ook de Prijs der Giganten in dit jaar niet verreden.

2001 - Fokkerij
In dat jaar werden 501 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen

 

Action_Skoatter

Derby 2001: Paul W Boko en Peter Strooper worden nog
bijna verrast door de binnendoor komende Poemba Paniek 2e.
Polaris (links met bles) is best of the rest.

GoudenZweep

Boven: Kokomotranss R wint met Peter Strooper de Gouden Zweep 2001,
voor een sterk afkomende Kim Wielinga.

KNP

Boven: Kim Wielinga (H. Langeweg) declasseert het veld in het
Kampioenschap der Nederlandse Paarden in 2001.
Kokomotranss R (reling) wordt tweede, voor Kevin Buitenzorg (links),
Noble Mack (midden) en de rest.

topper

Boven: Koko Dijkhoeve na het winnen van het NL-Kampioenschap,
met trainer/rijder Hugo Langeweg, eigenaar Jaap van Rijn
en dochter.

topper

Boven: Leerlingen in Deurne in 2001 met "meester" Martin Eeken.


2002 - Algemeen
We gingen aan het begin van dit jaar over van guldens naar Euro's.

2002 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Guus Knijnenburg , 72 jaar, trainer-pikeur. Voor een artikel over hem, click hier
- Sjaak Romijn, overleden op 26 december 2002, 83 jaar, voederleverancier, eigenaar en fokker van dravers.

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2002 - organisatie
De Stichting NDR werd omgevormd tot een Vereniging NDR, waarvan alle deelnemers in onze sport verplicht lid van waren. Behalve de eigenarenverenigingen van drafsport (AEV De Drafsport) en rensport werden de belangenverenigingen niet afgeschaft, maar het verplichte lidmaatschap verviel wel. Voor de Fokkersvereniging blijft het automatisch lidmaatschap bestaan, vanwege de afdracht van een twintigste deel van de fokpremies en de afwezigheid van een vaste jaarlijkse contributie.


2002 - sport
In dit jaar waren er 170 meetings, waarin aan prijzengeld 3.086.644 Euro werd uitgekeerd. De toto-omzet bedroeg 37.618.500 Euro.

Hugo Langeweg senior werd in Wenen tweede bij het Europees Kampioenschap der Beroepspikeurs. Vier maanden later kreeg hij bericht dat hij Europees Kampioen was geworden, omdat een paard, waarmee de Zweed Eric Adielsson had gewonnen, positief was gebleken bij de dopingtest en op grond hiervan achteraf werd uitgeschakeld. Sneu voor Adielsson, mosterd na de maaltijd voor Hugo, maar hij staat wel in de boeken als Europees Kampioen.


2002 - Fokkerij
In dat jaar werden 470 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen


De drafsportkampioenen van 2002:
Action_Skoatter

Boven: Rise en Shine en Arnold Mollema en de verzorgster
tijdens de ereronde na de Derby.

GoudenZweep

Boven: In 2002 was Prinses Margriet weer naar Duindigt gekomen
en Hugo kreeg de Zweep uitgereikt na de winst met Kim Wielinga.

topper

Boven: Koko Dijkhoeve (links) zet met Hugo Langeweg sr. met succes
de aanval in op de leidende Ottey Boko (nr.8 met Hugo Langeweg jr.)
en wint het Kamp. Ned.Paarden 2002.


import

Boven: Campo Express (Dts) en Peter Strooper tijdens
de huldiging na hun triomf in het Kamp. van Nederland 2002.
Verzorgster Mayvfor houdt het paard vast.
In de stromende regen kijkt de bureau-manager
van de NDR Leen Paardenkoper onder de paraplu toe.


GPdLL

Boven: Grote Prijs der Lage Landen 2002:
Op kop gaat Kim Wielinga (H. Langeweg). Links doemt de grote
Fransman Flambeau des Pins (gele helm) al op, die met
reuzenpassen in een koersrecord naar de zege zou snellen.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2002 Finale: Jam Pridem en J.Et. Dubois
triomferen met gemak.


2003 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Jan Brouwer, overleden op 29 januari 2003, 86 jaar, beroepstrainer. Bijna een leven lang tussen de dravers op Duindigt.
- Jan Hennink, op 7 februari, 76 jaar,
- Jan van Ruiten, overlden op 7 februari, was dikwijls op Duindigt waar hij voor zijn plezier paarden reed. Ook bekend vanwege zijn kwaliteiten als zanger.
- Nico van Gemert, op 7 maart, 66 jaar,finish-fotograaf en handicapper met een Engelse inslag.
- George Taylor, op 8 maart, 86 jaar, een sportjournalist met een unieke belangstelling voor draf- en rensport van Schaesberg tot Alkmaar.
- Jan van Leeuwen, 29 maart, 73 jaar, fokker en eigenaar van onder andere Workmaid Voorne.
- A.J. (Jaap) Brink, op 7 mei, mede-eigenaar van Stal Zimbri
- Andries Slik, op 17 juli, 66 jaar, succesvol fokker en enthousiast bestuurder.
- Willem van Overeem, op 21 juli 76 jaar, aanvankelijk beroepstrainer en later 35 jaar ambtelijk secretaris van de VDRP. Koninklijk onderscheiden.
- Tom Termond, op 20 oktober, 63 jaar, fervent koersliefhebber.
- Hilda Frenkel, op 25 oktober, sinds 1973 werkzaam bij de "Toto".
- Sije Bosch, op ?? oktober, 93 jaar, fokker, eigenaar, trainer en rijder van de "Van Hiddum" paarden.
- Piet Meijn, op ?? oktober, 83 jaar, industrieel uit Oostzaan, eigenaar van Stal Meijn, de man van Speedy Volita.
- Klaas Woudstra, op 29 november, 71 jaar, gepassioneerd trainer en rijder van dravers. Voor zijn In Memoriam: Click hier
- Joop Blokdijk, op 7 december, 71 jaar, aimabel liefhebber van de draverijen.
- Frans van Eijden, op 13 december, 64 jaar, de man achter onder andere Kameraad en Wanda Pluto.

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2003 - organisatie2003 - sport


2003 - Fokkerij
In dat jaar werden 479 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen

 

BN_er

Boven: Marco Borsato fungeert even als veilingmeester
tijdens de Boko-veiling in 2003. De echte
veilingmeester Hans Sinnige is
spreekstalmeester.

BN_er

Boven: In 2003 ervoer Marianne Timmer hoe leuk het is en
hoe snel het gaat als bijrijdster op een duo-sulky:
ongeveer net zo snel als zij op de schaatsen.

Derby

Boven: Huldiging van Sholty Boko en trainer/rijder Peter Strooper.
Ook Peter's vader Willem Strooper en moeder deelden
in de vreugde, net als Bas Martens. Rechts verzorgster Mayvor.

GoudenZweep

Boven: Magic Rider (H. Langeweg) wint de Gouden Zweep, voor Optimistic
en No time at all. Pin Up nr.6 is reeds uitgeschakeld.

topper

Boven: De spannende aankomst van het Kamp. der Ned. Paarden 2003:
v.l.n.r. Magic Rider wint (wordt later wegens doping gediskwalificeerd),
Ottey Boko (5e), Pacific Valley (2e), Paul W Boko (4e),
Optimistic (winnaar) en Patara Vrijthout (3e).

topper

Boven: Optimistic (J. van Dooyeweerd) wint met flair
het Kampioenschap van Nederland 2003, voor Komet November
(rechts), Erosif (links) en de rest.

GPdLL

Boven: De Zweed Com Karat gaat naar een gemakkelijke overwinning
in de GP der Lage Landen, gereden door Sébastien Baude,
voor trainer Jan Kruithof, die in Frankrijk was gebleven.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2003 Finale: Couch Doctor (nr.4) sprint het
snelste en gaat winnen, voor Self Timer (nr.3), Kleyton (nr.6),
Intact Hornline (nr.1) en Campo Express (nr.9).
Winnende rijder is Anders Lindquist.


2004 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Arie Dekker, overleden op 4 januari 2004, 87 jaar, schrijver van artikelen over de kortebaan
- Huub van der Meer, op 5 januari 2004, 61 jaar,
- Theo Hollander, 6 januari 2004, 75 jaar, (Stal Hollande) fokker, eigenaar
- Jaap Olsthoorn, op 23 april 2004, 86 jaar, van oudsher fokker, eigenaar/trainer/rijder
- Piet Zijp, op 6 mei 2004, 69 jaar, hoefsmid en eigenaar/trainer/rijder
- Fred Steenkamp, in mei 2004, 53 jaar, eigenaar/trainer
- Jan Hoejenbos, 21 mei 2004, 66 jaar, beroepstrainer en sinds 1995 voorzitter van de VDRP
- Theo van Arnhem, op 10 juli 2004, 92 jaar, jarenlang eigenaar; fokker van onder andere Yellowa
- Ted Braun, in september 2004, 51 jaar, intensief betrokken bij de rensport, onder andere als amateurjockey
- G.C. (Tin) Dekkers, op 7 oktober 2004, 88 jaar, vanaf de veertiger tot en met de zeventigerjaren topamateur in de rensport
- Willem Porsius, op 20 november 2004, 82 jaar, eigenaar en gedreven amateurrijder
- W. (Wout) A. Hamoen, op 7 december 2004, 82 jaar, allround paardenman, voormalig voorzitter van de Vereniging van Fokkers van Draverpaarden, drager van de gouden speld van de NDR
- Mevr. L.S. Hijkoop-Brosius, op 15 december 2004, 84 jaar, jarenlang directiesecretaresse van de Stichting NDR
- W.J. Lokhorst, op 25 december 2004, 83 jaar, gaf van 1984 tot 1992 leiding aan de Nederlandse draf- en rensport

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2004 - organisatie2004 - sport2004 - Fokkerij
In dat jaar werden 456 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen

 

Derby

Boven: Time Out (Hugo Langeweg) gaat naar de Derby winst.
Op de achtergrond het reclamebord van Del Monte,
toen ook in bezit van eigenaar Bram Kooy.


Derby

Boven: Huldiging van Time Out na de Derby-winst.
Rechts eigenaar-fokker Bram Kooy met zijn echtgenote.

BN_er

Boven: In 2004 was Ruud Pools de winnaar met Rythm and Speed.
Prinses Margriet reikte de Gouden Zweep aan hem uit.
Links staat eigenaar Harry Westerhuis te genieten.
Rechts NDR-voorzitter Wieger de Ruiter.
Voor meer koninklijke foto's verwijzen we naar
de speciale Gouden Zweep-pagina. Click hier

topper

Boven: Rise and Shine (rechts met nr.6 en R. Hulskath) pareert
de aanval van Optimistic en wordt Kampioen der Nederlandse
Paarden 2004. Prioritymeadow (2e van links) wordt 3e.

import

Boven: Huldiging van de Kampioen van Nederland 2004:
Irish Fire is omkranst en gehuldigd.
Verzorgster Mayvor houdt het paard vast.

GPdLL

Boven: Feestje rond GP der Lage Landen-winnaar Abano As,
rijder Jos Verbeeck en mede-eigenaar Paul Wals (rechts).

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2004 Finale: Kleyton (Locqueneux) snelt naar
de zege, voor Rise and Shine (buiten beeld), N.G. Pride (nr.4),
Gattsby (links) en Miss Harley nr.6.


2005 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Gerrit de Vries, op 4 januari, 71 jaar, Friese eigenaar in Stal Fox-Trot, ook prominent bestuurslid als Penningmeester AEV en ledenraadlid Vereniging NDR.
- Koos de Bruyn, 12 februari, 79 jaar, drafsportliefhebber en eigenaar van onder meer Jonker Volann
- Gre Nottelman - Ensing, op 21 februari, echtgenote van Bram Nottelman, zelf actief als een der eerste amatrices.
- Tiemen van der Veen, op 5 maart, 88 jaar, Wolvegaaster trainer, pikeur en hengstenhouder o.a. Judge Scott.
- Jan van Dooyeweerd, op 25 maart, 70 jaar, trainer, pikeur en jarenlang voorzitter van de VDRP. Winnaar van 2269 koersen. Een fenomeen in de sport. Onlosmakelijk verbonden met Jojo Buitenzorg. Voor zijn In Memoriam, click hier
- Hendrik Tuinstra, op 2 juni, 74 jaar, functionaris bij de NDR, o.a. starter en bestuurslid HRV Drachten
- Buddy de Vries, op 16 september, 79 jaar, trainer, fokker, avonturier en dichter. Kleurrijke man. Hij trok tijdens zijn leven diverse keren naar Amerika maar keerde steeds terug. Nam dikwijls interessante paarden mee. Zijn fokproducten vielen op door hun mooie namen: Moneymaker, Prizefighter en Red Silks. Voor zijn In Memoriam, click hier
- Nol Heskes, op 5 oktober, 75 jaar, trainer onder andere van de vedette Anton. Won verder met Allegonda's Juweel in 1962 de Sweepstakes. Verder Upie Scott P, Forges en kortebaner Partout Later leermeester en gastheer in zijn tuigkamer op het stalterrein van Nootdorp. Voor zijn In Memoriam, click hier
- Rein Dijksterhuis, op 10 oktober, 81 jaar, jarenlang Comitelid NDR en Lid van het Tuchtcollege
- Klaas Heida, op 15 oktober, 88 jaar, eigenaar-trainer en -rijder, bekend van Donar Scotch, Joke Marian, Le Cup Areta, allen lopend onder stalnaam Stal Soestdijk. De geboren Fries deed veel transportwerk voor gemeente Soest.
- Joop de Ruijter, op 12 november, 79 jaar, fokker van dravers, onder andere Rider-paarden Duchess, Magic en Simmie. Tevens bestuurslid en penningmeester van de Fokkersvereniging.
- Peter Koppejan, op 14 november, 64 jaar, trainer en fokker. Boekte 1755 overwinningen, het leeuwendeel in Duitsland. Opereerde vanuit zijn woonplaats Lobith en fokte de Houberg-dravers. Star Houberg was zijn beste.
- Chris Verweij, op 7 december, 82 jaar, publiceerde bijna 50 jaar onder zijn pseudoniem 'Boreas' over voornamelijk de noordelijke drafsport in de regionale pers en Draf&Rensport en haar voorlopers.

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2005 - organisatie2005 - sport2005 - Fokkerij
In dat jaar werden 432 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen

 

Derby

Boven: Derby 2005: Until the End (links) wint na diskwalificatie
van de 1e aankomende Uriah Boko (met bles), dan Uno Wielinga (rechts),
Unbounded River (nr. 1 achter Hugo) en Uiver Landerije (nr.7 links).
Uriah Boko had Urbie J gesneden in de eerste bocht.


Derby

Boven: Huldiging van Until the End en rijder Michael Schmid.
Rechts van de merrie staan trainer Cees Kamminga en zijn vrouw.
Daarachter de heren Visser en Steensma met echtgenotes,
de eigenaren van de merrie, die op naam loopt van Vibelzee bv.

GoudenZweep

Boven: Simmie Rider, Hugo Langeweg jr en
Tessa de Haas (eigenaresse en trainster) tijdens de ereronde
na hun zege in de Gouden Zweep 2005.

topper

Boven: Patara Vrijthout (H. Langeweg jr.) wint het Kampioenschap
der Ned. Paarden 2005, voor Ryan G Boko, Rythm and Speed (links),
Record Park (reling) en Magic Rider.

Starfighter

Boven: Starfighter LM (H. Langeweg jr) wint het Kampioenschap van
Nederland op Duindigt in 2005, voor Bolets Creb (buiten beeld 2e)
voor Johan (in de verte) en Lobys Tex.


GPdLL

Boven: LM staat bij Starfighter voor diens fokkers Langeweg
en van der Meer. Eerstgenoemde is de trainer van het paard en
laatstgenoemde de eigenaar. Beide heren staan hier met de
ereprijzen bij de huldiging na hun zege in
de GP der Lage Landen 2005.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2005 voor het eerst over 2.100 m.
Malabar Circle As (T. Jansson) is superieur. Ambassador As (helemaal links)
wordt 2e voor Jasoda (vosmerrie). Starfighter LM (aan de reling) wordt 7e.


2006 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Gerrit Bosschieter, overleden op 1 januari 2006, 75 jaar, eigenaartrainer o.a. van Karel Duke.
- Peter van der Schans, op 25 maart 2006, 79 jaar, Bestuursvoorzitter NDR tussen 1985 en 1992
- Piet de Winter, op 28 maart 2006, 86 jaar, een halve eeuw fokker en eigenaar van dravers.
- Ruth Verzijlberg, op 24 april 2006, 83 jaar, koersliefhebber ten voeten uit.
- Piter Doele, op 14 mei 2006, 62 jaar , finishfotograaf NDR
- Henk Peek, op 26 mei 2006, lid van de Rhenomare Vriendenclub.
- Andre van Mierlo, op 9 juni 2006, 70 jaar, de man achter Stal Westland, eigenaar van topdravers als Gipsy Westland en Aty van de Lente. Ook mede-investeerder in Drafcentrum Wolvega.
- Hans Overkamp, op 10 juni 2006, 69 jaar, renpaardeneigenaar, overleden na tragisch ongeval met paard.
- Roelof Werners, op 23 juli 2006, 71 jaar, fokker van onder andere Herbie W en Gabido W
- Jos Leeuwenkamp, op 23 juli 2006, 72 jaar , pikeur en monte-jockey.
- Joop Spijker, op 27 juli 2006, 73 jaar, zakenman en bekende persoonlijkheid in hippische kringen.
- Jerome Winsser, 16 augustus, 2006, 85 jaar, Markant eigenaar van onder andere Udo Quick. Voor zijn In Memoriam, click hier
- Tom Kocken, op 23 augustus 2006, 79 jaar, Hippodromers-lid. Fokker van onder andere Elisa Tornado.
- Mary Tolenaars-de Leeuw, op 8 september 2006, 60 jaar, dochter van Jan en Annie de Leeuw, runde jarenlang een wedkantoor in Amsterdam.
- Jo Leunissen, op 2 oktober 2006, 63 jaar, Volbloedman, in 2005 nog kampioen eigenaartrainers.
- Henny Hylkema, op 4 oktober 2006, 76 jaar, trainer-pikeur, emigreerde naar USA en keerde in de jaren 80 terug. Trainde Roper Dan, Lola's Express en Royal Port. Voor zijn In Memoriam, click hier
- Pieter Zandt, op 30 december 2006, 33 jaar, zoon van Piet Zandt, trainer-pikeur in Frankrijk. Overleed na een ongelukkige val van zijn paard.

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

(Hieronder enkele onderdelen uit het Jaarverslag van de Fokkersvereniging)

2006 - organisatie
In 2006 kwam de “sector” bestuurlijk in een iets rustiger vaarwater. De informatieverstrekking en verantwoording door de NDR naar haar leden liet evenwel nog veel te wensen over.

2006 - sport
Verheugend was dat in 2006 ten opzichte van het voorgaande jaar 225.000 Euro meer aan prijzengeld werd verreden, hetgeen zich eveneens in meer fokpremie vertaalde.

De toto-omzet gaf in totaliteit evenals vorig jaar een kleine stijging te zien (2,24%). De omzet op de Nederlandse koersen liep echter voor het vierde achtereenvolgende jaar verder terug. In de nieuw met Scientific Games Racing gesloten overeenkomst heeft dit gezien het voor alle spelsoorten gelijke afdrachtpercentage van 7% geen nadelige invloed meer. De verwachtingen zijn voor wat de wedomzet betreft hooggespannen nu in januari 2007 het internet-wedden haar beslag heeft gekregen en er later in het jaar misschien televisiebeelden van de koersen in Wolvega zullen worden uitgezonden.

De Joffer-prijs viel in 1.16,4 ten deel aan Wichita River (fokker A. van Schie) waarna Wicky de Viking (fokker J. Stins) in 1.15,6 de Jonkerprijs voor zich opeiste. In de Produktendraverij etaleerde Wicky de Viking opnieuw zijn klasse.

De Sweepstakes Hengsten werd gewonnen door Virgill Boko, terwijl de Sweepstakes Merries in Ventura HH (fokker stal HH- Ellen Hamming) een sterke winnares kende. Virgill Boko toonde zich oppermachtig in de Derby. Vervolgens completeerden respectievelijk Venus Boko en Vina Boko het succes van hun fokker door in de Merrie Derby en Troost-Derby te zegevieren.

De Fokkerstrofee, het hoogtepunt voor de Jubilerende Fokkersvereniging, kende een droombezetting. Virgill Boko won overtuigend en bracht daarmee zijn winsom boven de 100.000 Euro in slechts 11 starts.

Vogue nam de Merrie-Trofee voor haar rekening, terwijl de Troost-Trofee in Vittorio Quick een fraaie winnaar kende. Hun respectievelijke fokkers J. Bootsman, mevr. Miep Nijdam-Hamming en de heer H. Westerhuis zagen 20% fokpremie op hun rekening bijgeschreven.

Het Kampioenschap der Vierjarigen werd nipt opgeëist door Urbie J (fokker Gerard Jetten), waarbij de eerste vier aankomenden dezelfde tijd 1.16,4 lieten noteren.

De Gouden Zweep leverde een dubbel succes op voor fokker Jan Knipscheer, die met Passing Renka en Titus Renka de eerste twee plaatsen bezette.

Topshot Norg (fokker A. Been) trok het Kampioenschap Nederlandse Paarden naar zich toe. Door de uitschrijving met handicap, werden de krachtsverhoudingen tussen de deelnemers niet objectief gemeten. Een dergelijk kampioenschap dient van meet af plaats te vinden. Het Van Wickevoort Crommelin Memorial werd gewonnen door Ulriek Ravestein (fokker Hoogstrate Goes B.V.).

Internationaal deden wederom een aantal van onze fokprodukten van zich spreken zoals o.m. Passing Renka, Optimistic, Starfighter LM, Topass Medo, Ustasia Trans R, Titus Renka en Simmie Rider. Ook naar o.a. Zweden, Noorwegen en Tjechië geëxporteerde Nerderlandse fokprodukten wisten zich te onderscheiden.

2006 - Fokkerij
Het Stamboek deel XI, uitgegeven door de NDR, werd door de fokkers met open armen ontvangen.

In 2006 werd in Nederland 263.308 Euro aan fokpremie uitgekeerd. Totaal 412 fokkers ontvingen één of meer fokpremies, waarvan 62 fokkers elk meer dan 1.000 Euro totaliseerden. John Bootsman spande met zijn Boko Stables Holland BV voor de tiende maal de kroon als kampioenfokker, met 29.401 Euro aan fokpremies. Op grote afstand volgden de heren J.A.M. Knipscheer, A. van Schie, G. Jetten en H. Pol , die respectievelijk 9.564, 5.946, 5.755 en 5.078 Euro aan fokpremie incasseerden. Jan Knipscheer dankt zijn tweede plaats aan o.m Passing Renka, Timeless Renka, Titus Renka en Very Fast Renka, terwijl Aad van Schie wederom met zijn River-produkten aan de weg timmerde (Unbounded River, Uruguay River, Wichita River).

Fokkersvereniging wordt 60 jaar
Het jaar 2006 stond voor de Fokkersvereniging in het teken van haar 60-jarig jubileum. Mede dankzij de sponsering van de Vereniging NDR, DRN Holding B.V. en Boko-Stables kon een Jubileum-tour langs de vier professionele banen worden gemaakt, waarbij telkenmale in twee draverijen het prijzengeld aanzienlijk werd verhoogd. Eén van deze twee draverijen werd uitgeschreven voor Nederlandse merries. Daarnaast werd in 18 koersen door de Fokkersvereniging de fokpremie verdubbeld. Op alle banen zowel professioneel als recreatief (grasbanen) en in wisselende winsomklasses konden een negentigtal fokkers hiervan profiteren.

Hall of Fame
Ter gelegenheid van het jubileum werden aan de vier professionele banen, Alkmaar, Duindigt, Groningen en Wolvega elk drie borden in bruikleen aangeboden, die tezamen een Nederlandse Hall of Fame vormen en in publieksruimtes zijn opgehangen. Elk bord is gewijd aan een draver van nationale bekendheid met daarop foto's, de afstamming, de prestaties en het levensverhaal. Het was de Fokkersvereniging mogelijk deze alom gewaardeerde geste tot stand te brengen door de sponsoring van HRV Drachten, de Meindersma Sijbenga–Stichting te Leeuwarden, Knipscheer Infrastructuur B.V., Adviesbureau Huiberts, Mart Bakker Standbouw (de borden), Wim Huybers Fotogafie (de foto's) en Mark Style te Enkhuizen (drukprints).

Breeders-Special
In 2006 werd voor de tweede maal een extra dik fokkerij-nummer van het blad “Draf en Rensport “ de zogenaamde Breeders-Special gerealiseerd. Het hierin opgenomen dekhengsten-overzicht is een vervanging van het vroeger door de NDR uitgegeven Hengstenboek. Voor de kosten hiervan betalen de NDR en de Fokkersvereniging een bijdrage aan de uitgever BCM. Deze tweede uitgave werd weer positief ontvangen. Het bestuur is zich bewust, dat de informatie per dekhengst duidelijk minder is dan in het oude hengstenboek, daarentegen bevat het blad naast veel statistieken tal van andere lezenswaardige artikelen over sport en fokkerij. Het is een echt bewaarnummer.

Het aantal geregistreerde veulens bedroeg in 2006 519, hetgeen een lichte stijging betekende. Dit kwam vooral door uit Duitsland geïmporteerde fokmerries.
In dat jaar werden de Z-draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen

 

Derby

Boven: Huldiging van Virgill Boko en Hugo junior na de Derby 2006.
Gehurkt/geknield de fokkers John en Klaas Bootsman.
Rechts van Virgill de verzorgster Naomi en de
afgevaardigden van eigenaar Stal Amsterdam,
links de vertegenwoordiger van sponsor De Telegraaf

GoudenZweep

Boven: Passing Renka (Dominik Locqueneux) behaalt een eclatante zege
in de Gouden Zweep. Op de achtergrond loopt Speedking Beemd (4e).

topper

Boven: Topshot Norg (links met Stefan Schoonhoven) verslaat
Tempo Boy Worthy en wordt Kampioen Nederlandse Paarden 2006.

topper

Boven: Rhythm and Speed (nr.10 met Robin Bakker) schrijft het
Kampioenschap van Nederland 2006 op haar naam.
Bolets Creb wordt tweede, voor Good Dry (nr.1).

GPdLL

Boven: Grote Prijs der Lage Landen 2006:
De Fransman Nahar de Beval gaat onbedreigd ter zege
met zijn Belgische pikeur Dominik Locqueneux.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2006: L'Amiral Mauzun bezig aan de laatste meters,
dan v.r.n.l. Norginio (2e), Passing Renka (3e), Freiherr As en de rest.


Onderstaand enkele onderdelen van het Jaarverslag van de Fokkersvereniging.

Na het drukke jubileumjaar 2006, is het jaar 2007 voor de Fokkersvereniging een stuk rustiger verlopen. Opvallendste zaken waren de introductie van een nieuwe titel Klassieke Fokmerrie, en het bij het Bestuur van de Vereniging NDR indienen van een lijst met wensen en aanbevelingen ter verbetering van ons koersbestel.

2007 - overleden
Voor zover ons bekend zijn in dit jaar overleden:
- Lucia van der Horst, 80 jaar, moeder van Frans Vogelenzang, ze had jarenlang dravers
- Betsy Vergay-Klein, 62 jaar, echtgenote, steun en toeverlaat van Martin Vergay
- Dick van der Velden jr., 60 jaar, koersliefhebber, uitbater van het Wassenaarse café de Landbouw
- Aad Ruijgt, 46 jaar, stalmedewerker bij en fan van Hugo Langeweg sr.
- Mr. A (Michiel) van Peski, voorzitter van het Tuchtcollege van de NDR
- Ger Jol, fokker van de Joly-paarden
- Theo Vis, fokker van de Chaperal-paarden
- Jan Duin, 53 jaar, na een verkeersongeluk, oud-pikeur en medewerker bij Aad Pools
- Annette Harmsen, 41 jaar, dochter van trainer Aad Harmsen, ze hoorde bij Duindigt. Grote fan van draver Voltreffer
- Sake Rispens, 65 jaar, penningmeester van K.N.H.R.V. Groningen, bestuurslid grasbanen
- Teun van Enkhuizen, fokker van o.a. C Alkestis van E. Voor een artikel over hem, click hier
- Richard Vink, 93 jaar, eigenaar van Stoeterij Du Bois. Hij was gedurende 7 jaar kampioen fokker. Voor zijn In Memoriam, click hier

(hebben we iemand vergeten? Meld het ons svp)

2007 - organisatie
De gehele "sector" blijft op bestuurlijk front nog onrustig. Er moet toch weer een Stichting NDR komen, die de sport gaat besturen. Positief is dat het internetwedden in 2007 van start is gegaan, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om de live beelden via internet te kunnen ontvangen. De toto-omzet is in 2007 wederom met enkele procenten gestegen.

2007 - sport
Internationaal was er een absoluut hoogtepunt met de overwinning van Virgill Boko in de Grote Prijs van de UET. Nooit eerder behaalde een Nederlands fokproduct een overwinning in een zo'n belangrijke koers met een eerste prijs van 230.000 Euro.
Daarnaast doen onze fokproducten het internationaal gezien goed, maar of je hier als fokker echt gelukkig mee bent is nog maar de vraag. Er worden namelijk sinds 2007 erg veel koerspaarden verkocht naar Scandinavië, om daar hun koerscarrière op een zeer verdienstelijke wijze voort te zetten. Helaas heeft de fokker daar geen revenuen van.

De Jofferprijs viel ten deel aan You've got mail (fokker H. Schavemaker) waarna Youp Lucswolle (fokker Lucswolle Stable) de Jonkerprijs voor zich opeiste. De Productendraverij werd een prooi voor You've got mail, dochter van de zeer populaire Franse dekhengst Love You.
De Sweepstakes Hengsten werd gewonnen door Willem W Boko, terwijl de Sweepstakes Merries in Watch the News (fokker Arnold Mollema) sterke winnares kende.
Willem W Boko toonde zich oppermachtig in de Derby. Wichita River (fokker Aad van Schie) won de Merrie Derby, en ook de Troost Derby werd een prooi voor een Langeweg pupil namelijk Wisse (fokker Jaap Werners).
De Fokkerstrofee, werd een kopie van de Derby, de hoofdkoers werd gewonnen door Willem W Boko, terwijl Wichita River de Fokkers Trofee voor Merries won.
De Troost Trofee was voor Winnetou W (fokker wijlen Roefof Werners). De fokkers van alle prijswinnaars op deze Trofee-avond kregen dubbele fokpremie (20%). De extra fokpremie in de gewone koersen werd gesponsord door Subli Paardenvoeders.
Het Kampioenschap der Vierjarigen werd afgetekend gewonnen door Virgill Boko.
Venividivici Joe van fokker N. Barnhoorn won het H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal en tevens de Gouden Zweep. Het Kampioenschap Nederlandse Paarden werd een prooi voor Starfighter LM (fokkers Hh. Langeweg / van der Meer).

2007 - Fokkerij
Er werden in 2007 536 veulens geregistreerd, 20 meer dan in 2006. Dit kwam vooral door uit Duitsland geïmporteerde fokmerries en teruggekeerde fokkers. In 2007 werd in Nederland 268.226 Euro aan fokpremie uitgekeerd, ongeveer 5.000 Euro meer dan in 2006. Totaal 395 fokkers ontvingen één of meer fokpremies, waarvan 68 fokkers elk meer dan 1.000 Euro totaliseerden. John Bootsman spande met zijn Boko Stables Holland BV voor de elfde maal de kroon als kampioenfokker met 24.954 Euro aan fokpremies. Op grote afstand volgden de heren A. van Schie (6.416 Euro), W. van der Meer (6.315 Euro), T. de Witte (6.280 Euro) en J. Stins (5.520 Euro).

In dat jaar werden de Y-draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

De uitslagen van de belangrijkste draverijen in Nederland:

Uitslagen
Uitslagen
Uitslagen

 

Derby

Boven: Huldiging na de Derby van 2007 met bijna dezelfde hoofdrolspelers.
De broer van Virgill Boko, Willem W, heeft gewonnen met Hugo junior.
Rechts fokker John Bootsman en de verzorgster Naomi,
daarachter de vertegenwoordiger van sponsor De Telegraaf.
De eigenaren van Ecurie Socrates v.o.f. zijn niet in beeld.

GoudenZweep

Boven: Huldiging van de winnaars van de Gouden Zweep 2007.
Venividivici Joe en Dominik Locqueneux. Rechts met korte broek
staat een van de mensen uit de eigenarengroep van de winnaar,
de Vrienden van het Paard uit Noordwijk.

Starfighter

Boven: Starfighter LM wint met Hugo senior
het Kampioenschap Ned. Paarden 2007 in Wolvega,
voor Titus Renka (5), Pacific Valley, Speedy Aresy(1)
en Rise and Shine (rechts).
Tijd van de winnaar: 1.14,2 over 2.100 m.

topper

Boven: Kampioenschap van Nederland 2007: Speedy Aresy spurt
met een geweldige eindsprint naar de overwinning.

GPdLL

Boven: Grote Prijs der Lage Landen 2007:
Tom Kooyman maakt het zege-gebaar, maar zijn Johan
zal worden teruggesteld achter de volgens het comité gehinderde
Nathan Streamline (4e). Zodoende werd de naast Johan lopende
Macadam Cowboy (van Vibelzee) tot winnaar uitgeroepen.

Giganten

Boven: Prijs der Giganten 2007: Norginio, met een juichende Jos Verbeeck,
had geen partij en zegeviert gemakkelijk.


2008 - Staat op een aparte pagina: Click hier(de meeste foto's zijn gemaakt door Wim Huybers, www.huybers.com)

Ga naar volgende periode (2008)

Ga terug naar het vorige decennium (1990-1999)

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse