NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Bestuur van het Archief


COMMISSIE TOT BESTUUR VAN HET HISTORISCH ARCHIEF,
kortweg DE ARCHIEFCOMMISSIE

Na uitvoerig beraad is in 2006 besloten om het Archief niet in een aparte stichting onder te brengen, maar als een commissie van de vereniging NDR te laten fungeren, aangezien het meeste archiefmateriaal eigendom is van de Vereniging NDR en alle deelnemers in onze sport lid zijn van deze Vereniging NDR. Later is de Vereniging vervangen door de Stichting NDR en nu wordt gerapporteerd aan het Bestuur van deze Stichting.

De Archiefcommissie doet haar werk met grote mate van zelfstandigheid direct onder verantwoordelijkheid van de Stichting NDR, brengt jaarlijks een verslag uit over de voortgang en legt tevens financiële verantwoording af. De Commissie verricht alle werkzaamheden zonder beloning en/of vergoeding. Om een snelle besluitvorming mogelijk te maken is uit de Commissieleden en vrijwilligers een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd:
- Mevr. Truus van der Kraats-Riem (voorzitter, lid DB)
- Gerard Koop (secretaris, lid DB, hoofd technische zaken)
- Wim van der Sluis (penningmeester, lid DB, foto-scanning)
- Hans Huiberts (webmaster, lid DB)

De leden van de Commissie en de vrijwilligers zijn op dit moment:
- Joop Arkenbout (foto-herkenning)
- Henny van den Bergh (foto-inventarisatie)
- Jan den Nijs (organisatorisch adviseur)
- Piet Borsboom (kortebaan adviseur)
- Joyce van Manen (historisch adviseur)

Oud-vrijwilligers, die om verschillende redenen zijn gestopt, maar wel hebben meegewerkt aan de opbouw van ons fantastische Archief en Museum:
- Helene van der Kraats-Boeren (foto-herkenning)
- Harry van der Veen (inventarisatie vakbladen, etc.)
- Ruud Peeren (technische zaken)
- Peter van Betten (oud-secretaris/penningmeester)
- (wijlen) Durk Minkema (inventarisatie Archief)
- (wijlen) Ko Govers (historisch adviseur)
- (wijlen) Henk Houtman (historisch adviseur)
- Gerda de Rijk (boeken-inventarisatie)

Boven: Het complete bestuur in december 2007,
met v.l.n.r. vrijwilliger Jos van den Broek, Peter van Betten,
Henk Houtman, Joop Arkenbout, Jan den Nijs, Durk Minkema,
Truus van der Kraats, Co Govers en Hans Huiberts.

Boven: Het bestuur van de Commissie tot
Bestuur van het historisch NDR-Archief 7 jaar later, in 2014,
met v.l.n.r. Harry van der Veen, Ruud Peeren, Truus van der Kraats,
Gerard Koop, Peter van Betten, Hans Huiberts, Wim van der Sluis,
Jan den Nijs, Joop Arkenbout, Piet Borsboom en Co Govers.
Op deze foto ontbreken Hennie van den Bergh en Hélène van der Kraats.

Contact: voor adres en tel.nr. kijk op
hoofdpagina [Organisatie] (linkermenu)


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

<Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen