NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Vrijwilligers van het Archief

Het Archief werkt met een beperkt budget. Daar kiezen we bewust voor omdat gelden binnen onze sport veelal beter gebruikt kunnen worden voor prijzengeld in de koersen.
Natuurlijk proberen we d.m.v. sponsoring en vriendenwerving de nodige gelden bijeen te brengen om:
- het archief, d.w.z. de ruimte, boeken, beeldmateriaal en museumstukken, te completeren en in goede staat te brengen en te houden.
- beschadigde stukken te laten herstellen.
- ontbrekende en historische stukken aan te schaffen.
- een museum in te richten

Er moet in het Archief nog veel werk worden verzet, zoals:
- inventarisatie van de aanwezige stukken. Alles moet op de computer worden gezet in een ACCESS-database, zodat onderwerpen, gebeurtenissen, paarden, mensen, koersen en renbanen snel zijn terug te vinden
- het invoeren van nieuwe aanwinsten en die zijn er wekelijks!
- inventarisatie en digitalisering van een grote hoeveelheid foto's en negatieven.
- inventarisatie en digitalisering van film- en videobeelden
- het schoonhouden van de archiefruimte
- het ontvangen en begeleiden van bezoekers van het archief

In de beginfase zijn de meeste werkzaamheden verricht door enkele commissieleden, met hulp van een aantal vrijwilligers:
Cees de Moed, Frits de Vries (adviseur archivering), Co Govers (adviseur archivering en ACCESS) en last but not least de wekelijks aanwezige Joop Arkenbout, die later toetrad tot de commissie. Er hebben zich al enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Wij zoeken nog een aantal vrijwiligers voor bovengenoemde werkzaamheden, waarbij enige computerkennis wel van belang is.
Het is leuk werk, het is heel gezellig in ons Archief, we schenken een gratis kopje koffie en je duikt in het rijke historische verleden van de draf- en rensport. Hoe kun je je vrije tijd nou nog beter besteden?
Meld je aan bij een van de bestuursleden! Of kom eerst eens kijken op een woensdag tussen 10:00 en 14:30 uur, want dan wordt er gewerkt in ons Archief.

Let wel: bestuurleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor reis- of andere kosten.

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

<Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen