NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Vrienden van het Archief
en het NDR-Museum


Onderaan deze pagina staan onze nieuwste geregistreerde VRIENDEN.

WORD VOOR 15 EURO
VRIEND VAN HET
HISTORISCH ARCHIEF-NDR-MUSEUM

Door VRIEND te worden steun je de inrichting en activiteiten van het Archief Ún Museum. Onze website houdt je regelmatig op de hoogte.

Binnen de wereld van de Draf- & Rensport is een Vriendenclub geen onbekend fenomeen. Zo was er o.a. een club "Vrienden van Duindigt (VVD)" en is er nu een donateursvereniging Nakoersen.NL.

Doel van onze VRIENDENCLUB is:
1. Stimuleren interesse in geschiedenis Draf- & Rensport in Nederland;
2. Opzet, inrichting Ún uitbouw van Archief en Museum;
3. Betrokkenheid vergroten door actuele informatie te verstrekken over Archief & Museum via website www.archiefndr.nl
4. Publicatie van artikelen, jaarverslag, e.d.;
5. Ontwikkelen van activiteiten al dan niet in samenwerking met anderen;
6. Werven van vrijwilligers;
7. Stimuleren van schenkingen en/of in bruikleen afstaan van foto┤s, boeken, goederen, etc.;
8. Organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor de Vrienden, gecombineerd met rondleiding en informatie over ontwikkelingen.

Gestreefd wordt ˇˇk naar:
- Een ontmoetingsplaats voor paardenliefhebbers; gezamenlijk herinneringen ophalen aan volbloeds, dravers, trainers, eigenaren, verloren winsten, verkeerde gokjes, bestuurders Ún historische figuren. Video┤s, DVD┤s, affiches, foto┤s en schilderijen leggen de basis voor een gezellige discussie. Ook kan incidenteel een inleider worden uitgenodigd;
- Het nieuwsgierig maken van buitenstaanders voor onze Draf- en Rensport;
- Uitgave van boeken, kalender en ansichtkaart;
- Verkoop 2e hands kinderboeken over paarden (o.m. de avonturen van de Zwarte Hengst) en pony┤s; ook spannende Dick Francis boeken; deze boeken kosten 2 euro en de opbrengst komt volledig ten goede aan het Museum NDR; Vrienden ontvangen 10 % korting op de boeken!
- Organiseren van exposities over volbloeds en dravers; of bijvoorbeeld een van de volgende onderwerpen:
* Wassenaar en de Paardensport door de jaren heen;
* Mereveld/Schaesberg toen en nu! Met tekeningen en video┤s;
* Paard & Toto in heden en verleden;
* Dirk de Vlieger, Jan de Vlieger en Joop Ham; we hebben o.a. ruim 20 gewonnen bekers van betrokkenen in bruikleen!;
* Ruiterdraverijen, met o.a. Ko Roodenburg;
* Paard en Postzegel voor de postzegelverzamelaar;
* Paard en Ansichtkaart;
* Paard & Puzzel & Spel & Kwartet uit binnen- en buitenland;
* Paard & Boeken & Tijdschriften.

Word daarom Vriend van het
Historisch Archief-NDR-Museum
voor slechts 15 euro!
(iets meer mag ook)


Voor slechts 15 euro bent U Vriend tot het einde van dit jaar! Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd! U verplicht zich dus niet voor langere tijd, alhoewel de meeste Vrienden jaarlijks een bedrag overmaken. Meld u aan door storting op Bankrek.nr. NL45 INGB 0002 4881 33 (zonder spaties) t.n.v. Historisch Archief NDR te Amsterdam. Ook kunt U contant betalen aan een lid van de Archiefcommissie. Uw naam wordt dan zo spoedig mogelijk opgenomen op de lijst van Vrienden op onze Site. Geef blijk van uw betrokkenheid bij de Draf- & Rensport en de geschiedenis hiervan. Met Uw steun krijgt het Historisch Archief Ún het Museum op de Draf- en Renbaan Duindigt een vaste plek. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Voor liefhebbers van de kortebaan, langebaan & de grasbaan, de volbloed & draver. Kortom voor iedereen.

Penningmeester Historisch Archief NDR:
Wim van der Sluis
Tretjakoflaan 23
1064 WG Amsterdam
tel. nr. : 020-6144033

Hieronder staan de huidige "Vrienden van het Archief". We hebben natuurlijk veel meer vrienden, maar onderstaande hebben zich als (officieel en betalend) VRIEND opgegeven en staan op de lijst.

1. Annemieke Beissel von Gymnich te Duitsland
2. Dhr. en Mevr. D. Kooman te Roelofarendsveen
3. Mevr. Kraal te Noordwijkerhout
4. Fokstal L'Eperon te Den Helder
5. Dhr. M. Krant te Haarlem
6. Dhr. F. Melcher de Leeuw te Voorschoten
7. Dhr. John Frencken te Frankrijk
8. Dhr. R.C. Weber te Leeuwarden
9. Dhr. R. Huiskamp te Ughelen
10. Dhr. J. van der Velde te Epe
11. Dhr. J. Bolt te Hoorn
12. Dhr. P. Huiskamp te Apeldoorn
13. Greenbell Stables te Valbonne (Fr.)/Tiger Tale
14. Dhr. en Mevr. Olyslagers-Bekooy te Wassenaar
15. Fam. Wil en Klaas de Vries te Zwartsluis
16. Dhr. Jacques de Jong (Stal Aresy) te Voorburg
17. Fam. Els en Nol Top te Langezwaag
18. Dhr. R.B.J. Schroten te Apeldoorn
19. Dhr. Jan Meinders (Medo) te Peize
20. Fam. Bets en Martin Janssen te Alkmaar
21. Dhr. Folkert van der Veen te Bolsward
22. Dhr. Hans Bokje (Stal Bobo) te Aalden
23. Dhr. W. van der Sluis te Amsterdam
24. Fam. J. Scheffer (Stardust) te Boombergum
25. Dhr. H.J. Breukink te Utrecht
26. Fam. Roos Piek te Heerenveen
27. Dhr. J.W. Teekens te 's Gravenhage
28. Dhr. Gerard Koop te De Lier
29. Dhr. Henri van Voorn te Groningen
30. Dhr. Piet Borsboom te Den Haag
31. Dhr. Hugo Langeweg sr. te Schagerbrug
32. Dhr. Wim Geersen te Den Haag
33. Mevr. Loes Klaassen te Hoogersmilde
34. Dhr. C.W. van Herk uit Wassenaar
35. Dhr. Hans Vrugt sr. (Melon) uit Zuidwolde
36. Dhr. Dolf Rieken (Stal le Blanc) uit Voorhout
37. Dhr. en mevr. Raj en Margareth Shah uit Rijswijk
38. Dhr. Jan Weber uit Beilen
39. Dhr. E.H. Hartman te Loosdrecht
40. Titia en Sijb Iwema (Stoeterij Flevofarm) te Eenrum
41. Mevr. Hennie van den Bergh te Den Haag
42. Dhr. Jan de Waardt te Den Haag
43. Ned. Amatrices en Amateur Vereniging
44. Dhr. Peter Pije te Den Haag
45. Entrainement S.K. de Glee te Oranjewoud
46. Dhr. Pim de Vries uit Schermerhorn
47. Dhr. G. de Wolff te Den Haag
48. Familie Bas Crebas te Emmeloord
49. Dhr. en mevr. J.S.P. Ruiter te Warmenhuizen
50. DVC "De Hippodromers" te Castricum/Heemskerk
51. John Bootsman te Ekkerö (Zweden)
52. Patrick Davidson te Haarlem
53. Dhr. en mevr. Gerritsen-Scholte te Den Helder
54. mevrouw Annelies Swaak en partner te Gouda
55. Dhr. A. Bergman te Oudehorne
56. Dhr. L. Postma uit Wolvega
57. mevrouw Gea Elferink-ten Hove uit ?????
58. Dhr. Paul Nouwen te Rotterdam
59. Mevr. Ham-Duwel te Nieuw-Vennep
60. Dhr. H.H. Lensing te Harderwijk
61. Mevr. Gwen de Bats te Den Haag
62. Dhr. Ben Venneman te Nootdorp
63. Dhr. S.R. van der Laan te Oldeholtpade
64. Dhr. Rob Milders uit Voorschoten
65. Stichting Nakoersen.nl
66. Dhr. Sybe Bierenga uit Leeuwarden
67. Dhr. Hans de Graaf uit IJmuiden
68. Haras de l'Augre (Fred Lukje) te Breda
69. Dhr. René Knipscheer te Dronten
70. Blue Home Stable/Sybren Yntema te Blauwhuis
71. Mevr. Janna Dragt te Sonnega
72. Dhr. Willem Talma te Terband
73. Dhr. D. van der Mey te Grave
74. Dhr. Teus Vlot te Stolwijk
75. Dhr. Eric Rams te Rijswijk
76. Dhr. Jan Kraak te Baexem (L.)
77. Mevr. Anne van Eijkelenborg te Den Haag
78. Dhr. Gerard van Eykelenborg te Den Haag
79. Mevr. Loes Pronk te Voorburg
80. Dhr. J.J. Verbaan uit Zoetermeer
81. Mevr. E. Top-van Dijk uit Wolvega
82. Fam. Melis te Leidschendam
83. Mevr. C. Huninck-Stokvis te Son
84. Dhr. Piet van het Velt te Hilversum
85. Mevr. Antoinette van het Velt-Heeger te Hilversum
86. Dhr. Pieter van het Velt te Hilversum
87. Bep en Puck Jongejans uit Zuid Scharwoude
88. Dhr. Ype Tel te Voorburg
89. Dhr. Henk Roos te Helvoirt
90. Mevr. Johanna Heins te Wassenaar
91. Dhr. J.A. Bakker te Den Haag
92. Dhr. G.H. Dikkers te Venlo
93. Dhr. en mevr. Jelle en Rinny Bakker uit Havelte
94. Mevr. Anneloes Timmerije te Den Haag
95. Dhr. P. Vlag te Lisse
96. Mevr. M. van de Brink-Toepoel
Ex aequo voor de 100ste plaats (ze meldden zich op 1 aug. 2009 tegelijkertijd aan tijdens het Derby-weekend in Berlijn):
100. Familie Kramer te Buitenpost
100. Dhr. K. Visser te Burum
100. Dhr. Jac Poutsma te Drachten
100. Drs. A. Engels te Drachten
101. Dhr. Jan den Nijs te West-Zaan
102. Dhr. Harry van der Veen te Den Haag,
103. Dhr. Henri van der Hel te Apeldoorn en
104. Dhr. Feike Postma te Wolvega
105. Anjo en Susan v.d. Vrande te Beek en Donk
106. Dhr. en mevr. Julsing te Tynaarlo
107. Dhr. Jan Groenenboom uit Origny Le Roux (Frankrijk)
108. Dhr. Jim van Yperen te Wassenaar
109. Dhr. Toon van Dooyeweerd te Zwaanshoek
110. Mevr. Ingrid Melse te Wassenaar (buurtbewoner Duindigt)
111. Dhr. M.C. Sandee te Wassenaar (buurtbewoner)
112. Mevr. C. Fokke te Wassenaar (buurtbewoner)
113. Dhr. P. van der Marel te Wassenaar (buurtbewoner)
114. dhr. Gerlag J. Vis te Enkhuizen
115. Fam. A. Brinkman te Giethoorn
116. Voetbalver. "Pelikaan S" te Oostwold (gem. Leek)
117. dhr. Fred Handelaar te Heerenveen
118. ir. A.H.T. Modderman uit De Steeg
119. dhr. Arie van Bellen uit Oegstgeest
120. dhr. G. Aldershof uit Nootdorp
121. dhr. Ed Burggraaf te Rotterdam
122. mevr. E. Feenstra te ???
123. dhr. Rob Verkade te Pynacker
124. mevr. R. Verkade-Langerman te Pijnacker
125. dhr. Kees de Boer uit Almelo
126. dhr. Ab Zaman uit Alkmaar
127. dhr. H.C. van der Wijk te 's Gravenhage
128. mevr. Frances van der Starre uit Utrecht
129. dhr. Wietze Neef uit Utrecht
130. dhr. Dick Plekkenpol uit Doesburg
131. dhr. Wim van der Pijl te Den Haag
132. dhr. Kees Kinnegin te Oostzaan
133. dhr. Peter Wisker te Haarlem
134. dhr. H.H. Laferte te Apeldoorn
135. AMLIN CORPORATE INSURANCE te Amstelveen
136.áRentrainster Anneke Hendriks te Den Haag
137. Draftrainer Jeroen Engwerda te Biddinghuizen
138. Draftrainster Caroline Aalbers te Callantsoog
139. mevr.áNorma Macleod te Den Haag
140. dhr. Greg Rams uit Rijswijk
141. Thijs van Bellen te Oegstgeest; 11 jaar jong!
142.áDouwe Frerichs te Ter Heijde
143. dhr. John van Nierop uit Monster (Westland)
144. dhr. Thijs Prinsáte Amsterdam
145. dhr. Gerard ter Schure te Ruurlo
146. dhr. Jaap Werners te Meppel
147, de heer en mevrouw G. Belga te Foxwolde en
148. mevr. Olga Minkema te Nijmegen (dochter van Durk)
149. dhr. J.J.P. de Jong te Voorhout
150. dhr. Frans Sleutel te Heiloo
151. mevrouw Ans Jongeneel te Schiedam
152. mevrouw Ank Fiege te Den Haag
153. dhr. L. Remijsen te Meerhout, BelgiŰ
154. dhr. R. Heinis te Sint Pancras
155. dhr. G.H. van Os te Langbroek
156. dhr. Hans Werdekker te Zoetermeer
157. dhr. J.A. de Ridder te Heiloo
158. mevrouw Linda van Klaveren te ???
159. dhr. O.P. Middelkoop te Pijnacker
160.ádhr. Cees de Bock te Hilversum
161.ádhr. Tom van Eyden te Hilversum
162. de Pasman Stichting te Amsterdam
163. dhr. Fred Ordas te Amsterdam
164. mevr. Joyce Van Manen-Kievits te Den Haag
165. dhr. L.R. Krul uit Voorburg
166. dhr. H.J. Cnossen te Rijsenhout
167. dhr. J. F. van Dooyeweerd te Nieuw Vennep
168. de Business Club Duindigt te Wassenaar
169. dhr. Manfred Manhoef te Den Haag
170. dhr. Vink te Monster
171. dhr. Ranulf Jan Kruithof te Amstelveen.
172. dhr. N.L.C. Koot te Hoogmade
173. dhr. R. Zonneveld te Rijnsburg
174. dhr. W. Heystek te Wassenaar
175. dhr. R. Sikking te Voorburg
176. mevr. Nienke Nottelman te Amsterdam
177. dhr. C.J.M de Leeuw te Zaandam
178. het Wellant College te Dordrecht
179. dhr. Ralph Graulich te Offenberg (Dld.)
180. De Bokkamer te Tilburg
181. dhr. Rommert Buren te Franeker
182. dhr. Cees Berghuis te Harderwijk
183. dhr. Leo Borsboom te Wassenaar
184. dhr. Hans Erkens te Zoetermeer
185. dhr. Adriaan Uit de Bosch te Bodegraven
186. Vriendengroep Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar
187. dhr. Frans Steensma uit Amsterdam
188. mevr. Claudia Speerstra te Heemskerk
189. de Stichting Groningen-Almelo te Tilburg
190. dhr. Gerard Kasbergen uit Goes
191. familie Mieldijk te Alkmaar
192. mevr. Hannelore Rabus te Den Haag
193. dhr. P.G. Satter te Leidschendam
194. Vriendengroep Grasbaan Hilversum
195. dhr. Sipke Reinstra te Zaandam
196. mevr. Sabine Jurjens-Schoonhoven te ???
197. dhr. A. Huijskes te Soest
198. dhr. Hans Wagenaar te Den Haag
199. dhr. A.P. Kuiper te Schildwolde
200. de jongeheer Joep Rams te Rijswijk (geb. 2012)
201. dhr. Gerard C. Borst te Den Haag
202. A. Kasbergen jr. te ????
203. familie N. Knoll te Naaldwijk
204. mevr. Susan Borsboom te Den Haag
205. dhr. Rob Krul te Voorburg
206. Fotograaf Wim Huybers (www.huybers.com) te Heerenveen
207. dhr. D.H. Volmer te Leidschendam
208. dhr. Jaap Poelstra te Helvoort
209. Dutch Arabian Racing Committee  (DARC)
210. IFAHR (gelieerd aan DARC)
211. QATAR NEAR FOUNDATION (gelieerd aan DARC)
212. mevr. Birkje Hoorens van Heyningen te Den Haag
213. mevrouw Saskia Coenen te Leidschendam
214. Nico Dekker te Anna Paulowna
215. Hans Crebas te Zweden
216. Hans Huiberts te Castricum
217. Mevrouw S.T.H. Borsboom te Den Haag
218. De heer en mevrouw H. van Voorn te Groningen
219. R.C.M. Kuipers te ???
220. mevrouw M. Wagemakers te Zoetermeer
221. mevrouw Conny van Heeckeren van Kell te Ruurlo
222. dhr. Cor van Garderen/stoeterij Gardenhof VOF te Bergen op Zoom
223. de heer A.J. Niphuis en mevrouw M. Niphuis-Nell te Wassenaar
224. dhr. F.J. Jansen te ???
225. Nicole van den Bergh te Utrecht
226. Ruben van den Bergh te Den Haag
227. Ronald van der Kraats te Wassenaar
228. Michiel Ruijs te Soest
229. Mevr. Dijkstal-Wolffers te Wassenaar
230. dhr. J.T. (Koos) Osnabrug te Wassenaar
231. Mw. D. Dragt uit Bontebok.
232. dhr. M.J. Rozing te Heemskerk
233. dhr. H.J. Fransen te Zandvoort
234. mevr. Lorna de Vries-Van Nieuwenhuizen te ???
235. fam. Niphuis te Wassenaar

- wie volgt?????
(status t/m 12 mei 2016)


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

<Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen