NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Doelstellingen van het Archief


Het Historisch Archief van de NDR heeft ten doel:

* Het beheer van archieven van de Draf- & Rensport in Nederland, die het eigendom zijn van derden, zoals bijvoorbeeld de Vereniging NDR, Fokkersvereniging, Algemene Eigenarenvereniging de Drafsport (nu Stichting Behoud Drafsport), Koninklijke Nederlandse Harddraverij en Renvereniging en particulieren. Opslag geschiedt door een verantwoorde duurzame opslag op een vaste bereikbare plaats.

* Een goede en toegankelijke archivering van het erfgoed.

* Het actueel/bijhouden van documentatie en ontvangen dan wel aanschaffen van goederen die van historisch belang zijn.

* Het stimuleren van het schenken dan wel in bruikleen geven van belangwekkend materiaal aan het Archief.

* Het completeren van incomplete archiefstukken en herstellen van beschadigingen.

* Bijdrage leveren aan de promotie van de Draf- & Rensport, onder meer door een eigen website en het verzorgen van publicaties en tentoonstellingen.

Uiteraard slaan we het materiaal niet alleen op. We gaan er mee werken. Door centrale opslag en ordening wordt het archiefmateriaal gerubriceerd en uiteindelijk voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Dit kan van grote betekenis zijn voor de geschiedenis, maar ook de toekomst van de Draf- en Rensport. Ook de historie van de fokkerij is van wezenlijk belang. Publicaties over de Draf- en Rensport en fokkerij worden hierdoor bevorderd. Bij jubilea en bij het schrijven van gedegen artikelen blijkt het ontbreken van een goed onderhouden Historisch archief een probleem. Deze problemen kunnen met behulp van ons Archief opgelost worden. Reclame campagnes worden bevorderd door snel aanleverbaar materiaal. De Public Relations van onze mooie sport kan hierdoor beter worden verzorgd.

In 2008 is in de grote tribune van Duindigt met beperkte middelen een museum ingericht. Dit zal steeds verder worden uitgebreid.

Voor de langere termijn wordt ook voorzichtig gedacht aan kleine, verplaatsbare, tentoonstellingen, die kunnen bijdragen aan de bekendheid van onze sport.

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

<Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen