NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

NDR-Archief viert tweede lustrum

 

COMMISSIE NDR-ARCHIEF/MUSEUM, 10 JAAR JONG

Artikel uit het vakblad Draf&Rensport, nr. 15 van 2017.

Door Gerard Koop en Hans Huiberts

Op 29 april 2007 opende de heer J.A.M. Knipscheer als voorzitter van de Vereniging NDR officieel het Historisch Archief op Duindigt. Dat bestond toen alleen nog uit een bibliotheek en een werkruimte op de begane grond. Nu, 10 jaar verder, is bijna de helft van de grote tribune in beslag genomen door het Archief en het Museum.

Boven: De bijna complete commissie in 2014.
V.l.n.r. Harrie van der Veen, Ruud Peeren, Truus van der Kraats,
Gerard Koop, Peter van Betten, Hans Huiberts, Wim van der Sluis,
Jan den Nijs, Joop Arkenbout, Piet Borsboom en Co Govers.
Alleen Hennie en Helène ontbreken (staan hieronder).

Boven: Ons ‘winkelpersoneel’ op Koningsdag
v.l.n.r. Hennie van den Bergh,
Truus van der Kraats en haar schoondochter Helène.


De Archief-Commissie
In het fokkerijnummer van het jaar 2006 wordt voor het eerst gewag gemaakt van de intentie het archief “echt” te gaan beheren. Voordien was het door de NDR elders en vrijwel onbeheerd opgeslagen. Direct na deze publicatie zijn er hartverwarmende reacties en komen er al giften en attributen naar Wassenaar.
In de loop van 2006 krijgt het archief gestalte door de inzet van de initiatiefnemers Peter van Betten, Hans Huiberts, Durk Minkema, Henk Houtman en Jan de Nijs. Samen met enkele vrijwilligers werken zij aan de opbouw van fysieke zaken en de administratieve organisatie.
Al voor de officiële opening leeft het archief volop en komen er prachtige collecties binnen. Er wordt een donateursclub “Vrienden van het Archief” opgericht.  De bijdragen van de donateurs, nu zo’n 235 personen, zijn een welkome aanvulling om onze activiteiten te ondersteunen.  Penningmeester Peter van Betten was een uitstekende ambassadeur en donateurswerver.
De stuwende krachten vanaf het begin zijn er nu helaas niet meer bij. Durk Minkema is ons in 2010 ontvallen en Peter van Betten nam vorig jaar afscheid. Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit Truus van der Kraats (voorzitter), Gerard Koop (secretaris), Wim van der Sluis (penningmeester) en Hans Huiberts (webmaster). Als leden staan op de lijst Joop Arkenbout, Hennie van den Bergh, Harry van der Veen, Ruud Peeren en Helène van der Kraats en als adviseurs Co Govers, Piet Borsboom en Jan den Nijs. De commissie is een onderdeel van de Stichting NDR.

Activiteiten
Elke woensdag zijn er vrijwilligers bezig met het inventariseren en opbergen van de ontvangen boeken en tijdschriften. Anderen doen aan foto-herkenning, dat wil zeggen dat alle koersen, locaties, personen en paarden, die op elke foto staan, in de computer worden gezet, zodat deze later snel kunnen worden opgezocht. Het gaat naar schatting om tussen 20 en 30 duizend foto’s! De foto’s worden ook gescand om ze digitaal op te slaan en op de website te kunnen vertonen. Andere leden zijn bezig met de tentoonstellingen in het Museum. Er wordt hard gewerkt, maar het is er vooral gezellig, een feest van herkenning en iedere bezoeker krijgt een kopje koffie van gastvrouw Truus.

Website
Vanaf het begin werd het belang gezien om de historie van onze sport niet alleen in een bibliotheek beschikbaar te hebben, maar ook om deze via internet te openbaren. Al in oktober 2006 is de website archiefndr.nl gelanceerd. Ruim 10 jaar later staan er bijna 14.000 foto’s op en hopen wij de 200.000-ste bezoeker te kunnen noteren. Na een rustige start mikken wij nu op 25.000 bezoeken dit jaar. We hoeven hier niet uit te wijden over de geschiedenis en hoogtepunten van het Archief/Museum, want ook daarover vindt u genoeg op onze website onder o.a. bij het Nieuws en de Mijlpalen.

Bezoek
Dankzij die website en de mond-op-mond reclame groeit ook het aantal bezoeken aan Duindigt o.a. van scholieren, vooral van de ROC’s. Daarbij hebben we dan de assistentie van Ype Tel, die de jongelui warm maakt voor de draf- en rensport. Businessclubs en andere verenigingen komen steeds vaker op bezoek, ook doordeweeks.

Museum
In 2010 werd het NDR-museum geopend. Daarvoor moest veel werk worden verricht aan de voormalige bovenbar van de bar Royale. Vooral dankzij onze eigen ‘timmerman’ Ruud Peeren kwam dat er professioneel uit te zien. Tussen de 5 kolommen werd het museum in verschillende categorieën ingedeeld. In 2012 werd de voorhal erbij getrokken, om nog meer van onze collecties tentoon te stellen. Die extra ruimte zorgt ervoor dat wij steeds gevarieerder kunnen tonen wat de rijke historie van de sport ons te bieden heeft en dat zorgt tevens voor meer betrokkenheid van onze bezoekers bij de draf- en rensport. Ook onze tweedehands boekenwinkel wordt vaak bezocht. De combinatie Archief/Museum/Website is uniek PR-middel voor onze sport. Dat zorgt er tevens voor dat onze vrijwilligers steeds vaker een vraagbaak worden voor niet alleen de bezoekers van Duindigt, maar ook via het internet.

Boven: Ook de rensport is goed gerepresenteerd in het NDR-Museum,
net als de kortebaansport.

Boven: In de voorhal is onder andere een complete Wall of Fame
te zien met 12 van onze bekendste dravers,
een initiatief van de Fokkersvereniging.

Hoe verder?
Op het moment van schrijven weten we niet of Duindigt zal worden verkocht en wat dan de plannen van de koper zullen zijn met het archief/museum. Los daarvan zouden wij graag zien dat er dependances van het NDR-Archief/Museum zouden ontstaan in het westen en/of noorden van het land. Dat is vooral goed voor de risico-spreiding. Dubbele exemplaren uit onze bibliotheek en museumstukken kunnen we dan verspreiden. Hierbij een oproep aan vrijwilligers in andere delen van het land om zich op te geven en een geschikte ruimte te vinden. Het is een leuk tijdverdrijf en ook nog goed voor de promotie van onze sport.

Steeds meer On-line
De laatste maanden hebben wij (mee)gewerkt aan de uitgebreide digitalisering van het archief:
- Op onze website komt een steeds completer overzicht te staan van de historie van onze sport. Aan elk jaar vanaf 1920 zal aandacht worden geschonken en dat wordt min of meer de vervanger van de sinds 2007 niet meer uitgegeven NDR-jaarboeken. 
- Onze website wordt ook gearchiveerd en opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Deze organisatie vindt onze publicaties van nationaal historisch belang. Daar zijn we trots op.
- Op de website kortebaandraverijen.nl kunt u het resultaat zien van wat deze webmasters in de afgelopen winter uit ons Archief tevoorschijn hebben getoverd. Prachtig hoe zij o.a. van actieve en niet meer actieve KB-verenigingen de historie en de winnaars hebben blootgelegd.
- Daarnaast zullen veel van de in ons bezit zijnde tijdschriften en jaarboeken op het gebied van de paardensport vanaf 1890 tot 1960 door de Koninklijke Bibliotheek worden gedigitaliseerd. Vanaf begin volgend jaar kunt vanachter uw PC deze tijdschriften doorbladeren via de website delpher.nl. Dat is een prachtig cadeau voor het 10-jarig bestaan van de commissie Archief/Museum.

Cadeau
Maar wij hebben ook een cadeautje voor de bezoekers van de koersen op Duindigt. Op de openingsmeeting draait  een fotocollage van Duindigt 2016 op grootscherm vóór het museum.  De fotografe van een fotoboek, gesteund door de uitgever, heeft het bestand digitaal beschikbaar gesteld en wij zijn trots dat te kunnen vertonen.

Boven: Zulke weekbladen zullen door de Koninklijke Bibliotheek
worden gedigitaliseerd en gepubliceerd op internet,
via www.delpher.nl.

TIP: Kijk eens op www.delpher.nl en zoek onder tijdschriften
naar de crack Goudster uit de jaren 10 van de vorige eeuw.
Of naar de pikeurs Piet Doeleman of Cees Ockhorst.


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Vrijwilligers

Vrienden

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

<-Artikelen