NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2016


JAARVERSLAG 2016
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

De centrale vraag in 2016 was steeds: wat is de toekomst van het Archief/Museum NDR in verband met de aangekondigde verkoop van Duindigt.  Aan het einde van het jaar is er nog steeds geen duidelijkheid en enige communicatie van de voortgang ontbreekt bijna het hele jaar. Niet alleen naar ons, het archief/museum, maar ook naar andere belanghebbenden op de Renbaan Duindigt.
Die toekomstvraag heeft er wel toe geleid dat er een mooi document is opgesteld. Als commissie hebben wij in een “geloofsbrief” de organisatie, taakstelling en uitvoering van de Commissie Historisch Archief Draf- en Rensport aan het bestuur van de SNDR overhandigd. Daar is een positieve reactie op teruggekomen met een mooie financiële ondersteuning.
Tijdens de jaarvergadering, half februari 2016, hebben wij afscheid genomen van onze secretaris-penningmeester Peter van Betten. Ruim 10 jaar heeft hij zich als secretaris/penningmeester ingezet voor de eerste opzet, de uitbreiding en verdere ontwikkeling van het archief en museum.  Grote dank zijn wij aan hem verschuldigd. Tot secretaris werd Gerard Koop benoemd en Wim van der Sluis heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
Begin 2016 is Helene van der Kraats ons team komen versterken. Zij is het fotobestand ‘personen rensport’ aan het inventariseren-digitaliseren. Het betreft de foto’s , reeds vermeld op een lijst, die met toevoegingen opnieuw gerubriceerd worden. Jammer voor ons, maar heel fijn voor haar, heeft ze dit laatste kwartaal werk gekregen en is ze op de woensdagen verhinderd.  Maar afscheid neemt ze niet.
In maart ontvingen wij bericht van de Koninklijke Bibliotheek, dat zij een digitaliserings project gaan opstarten van oude tijdschriften. Daar valt ook de het blad “Nederlandse Sport” onder, waarvan wij vanaf de start in 1882 vele jaren, waaronder enige unieke jaargangen, in ons bezit hebben.
Sinds half oktober worden bijna wekelijks bezocht door de heren Hilgersom van de website kortebaandraverijen.nl. Vanuit onze archieven willen zij alle winnaars en verhalen over de 300 meter inventariseren. Dat willen zij doen vanaf 1931, het oprichtingsjaar van de bond van kortebaanverenigingen. Deze fijne samenwerking levert ons later uiteraard ook weer mooie verhalen en gegevens op om te plaatsen op onze eigen website.
Tussen Kerst en het Nieuwjaar 2016 werden we geconfronteerd met de diefstal van 4 beeldschermen uit ons theater. Twee schermen werden gebruikt voor het tonen van oude beelden van de draverijen en rennen. De andere 2 voor het koersverslag op de baan van die dag en het andere voor buitenlandse hoogtepunten of van de Nederlandse starters in den vreemde. Besloten is om de schermen voorlopig niet te vervangen en in het 1ste theater aandacht aan 110 jaar Duindigt te geven en het andere hebben we even zo gelaten. Nu wij ook die benodigde apparatuur hebben omgebouwd, kunnen wij in 2017 een andere bestemming aan het 2e theater geven. Die diefstal doet ons wel pijn, maar heeft ook geleid tot een positieve vernieuwing van de gebouwde theaters.

TENTOONSTELLINGEN
110 JAAR DUINDIGT: In het 1ste theater hebben de geschiedenis van Duindigt in beeld gebracht.  Op 1ste Pinksterdag  hebben wij die tentoonstelling met een klein officieel tintje geopend. Wat later hebben wij van Mevr. Burgerhout 2 authentieke stoeltjes gekregen, die vanaf de oprichting tot aan de verbouwing in 1964 hebben dienst gedaan op het publieksgedeelte.
Ook hebben wij de ruimte van de tijdelijke toonstellingen weer goed benut. Naast de gebruikelijke hoogtepunten met aandacht voor de Gouden Zweep (die weer van dichtbij te bewonderen was), de Grote Prijs der Lage Landen en de Derby’s hebben wij ook de geschiedenis van dravers van Mw. Geijs-de Jong vorm gegeven met vele foto’s en talrijke ereprijzen.  Eind juni was er bij de Lage Landen ook een mooie collage van invloedrijke Arabische paarden in de rennen.  De Arabische invloed hebben wij uitgebreid toegelicht rondom het evenement ‘Endurance by the sea’ begin oktober. Het verleden van de Haagse Ooievaar en de Wassenaarse Pauw  ontbrak niet in het 1ste segment van het museum.

RONDLEIDINGEN/BEZOEKEN
De uitgebreide bezoeken, die met een rondleiding over Duindigt, kwamen dit jaar laat op gang. De 1ste was eigenlijk geen bezoek, maar een soort tijdelijke overname van het gebouw, waarin wij werken. De 2de en 3de woensdag van september werkten we zelfs met omwegen, omdat ruim 10 dagen het militaire ere-escorte het gebouw hadden “overgenomen”. De cavaleristen bivakkeerden op Duindigt. In de totohal hingen onder permanente bewaking de prachtige tenues en klassieke zwaarden, die zij op Prinsjesdag dragen in hun escorte voor en achter dit jaar voor het eerst de Glazen Koets, in plaats van de onder restauratie zijnde Gouden Koets. Fantastisch om mee te maken.  Op die Prinsjesdag waren de dames van de Pro Business Club Ridderkerk bij ons te gast en beten daarmee het spits af van de bezoeken.
Op zaterdag 24 september waren de kunstcritici van de Kunsthalle Bremen te gast.  Zij traden in het spoor van de beroemde Duitse kunstschilder Max Liebermann, die rond de jaren 1900-1915 frequent Scheveningen en Noordwijk bezocht en daarbij de renbaan, de paardensport en het opkomende tennis schilderde.
Op de laatste woensdag van November hadden we nog een bijzonder bezoek. De Nederlandse Vereniging van Sportjournalisten bewonderde ons archief en met name de collecties van vóór 1900. Zij waren onder de indruk van de grote ruimte van ons museum en uiteraard van de items, die wij tentoonstellen.
Tot slot op 7 december kwam het ROC Prinsentuin uit Breda. Een groep van 20 studenten maakte kennis met Duindigt en het museum.
Uiteraard kwamen onze habitués regelmatig op bezoek tijdens onze woensdagse werkdagen. Ook komt bijna jaarlijks de heer Van Mulken langs met rensport uitgaven.  De heer Niphuis bracht zijn boek uit over buurtschap Kerkewoning Wassenaar, waarvoor hij in 2015 bij ons op bezoek kwam voor gegevens.  De heer Bal haalde gegevens op voor buurtschap Buurtweg.  Begin juni bezocht geheel onverwacht oud-secretaris Peter van Betten Duindigt en was aangenaam verrast met alle zaken die wij sinds januari al weer hadden veranderd en aangevuld met gegevens.

AANWINSTEN:
Ook in 2016 ontvingen wij weer talrijke aanwinsten voor ons museum. Zoals gebruikelijk boeken wij ze in onder bruikleen. Alle gegevens zijn al vermeld op onze website onder het nieuws van onze penningmeester. Echter, hieronder toch een kleine bloemlezing in willekeurige volgorde.
- 3 schilderijen van de Fam. Strooper met o.a. Roland en de deken van Derby-winnaar Urania, ontvangen via Siem Hartman.
- Wiebe Hofstra schonk ons 2 alleraardigste boekjes van drafcentrum Hilversum rond 1920.
- Vanuit het eiland Rottumeroog ontvingen wij een mooi tijdsbeeld in een plakboek over Bram Nottelman
- De fam. Van de Hurk bracht een mooie ereprijs jaarlingenshow volbloeds met een beeld van de wereldtopper renpaard Nijinsky.
- Harry van Ooijen bracht ons de originele Gold Cup met daarin gegraveerd de winnaars.
- Paula Bakker gaf via haar vader Jan enkele mooie ansichtkaarten uit de jaren 20 van stal Lancier.
- Bertus Starreveld bezorgde een niet gebruikte deelnemersdeken van de Giganten.
- Lesley Ann Davis schonk de Derby-deken van Loret Landzicht en haar maple leaf kleuren.
- Tot slot vele renkleuren via Jan Pubben, jarenlang kampioenstrainer volbloeds.

WEBSITE:
De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. Sinds 1 januari 2016 wordt onze website gearchiveerd en opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Deze organisatie vindt de publicaties op onze website blijkbaar van nationaal historisch belang! De site is in het verslagjaar bezocht door 21.850 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van ca. 60 per dag. Het gastenboek had 690 bezoekers. De homepage wordt 18.500 keer aangeklikt. Velen lezen het “PAARD VAN DE WEEK” verhaal, vaak verluchtigd met mooie foto’s en teksten. Steeds vaker verschijnt er ook een Man van de Week, meestal een bekende trainer-pikeur uit het verleden, op onze voorpagina. Maar ook een Jaargang van de Week of een Koers van de Week komen voor, meestal in relatie met de actualiteit. Het laatste Nieuws verheugt zich op 4.125 lezers en het website nieuws op 1.470. De Hall of Fame met informatie over onze cracks is 1.157 keer geraadpleegd. In de Hall of Fame staan 23 echte cracks en 94 BN-ers (17 erbij in 2016). In de Hall of Fame der Kortebaners staan nu 11 cracks (2 erbij in 2016), plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 16 Engelse Volbloeds in de Hall of Fame en 7 Arabische Volbloeds (2 erbij in 2016). De Hall of Fame-pagina van de Nederlandse Fransman Timoko wordt up-to-date gehouden, omdat hij veel fans in Nederland heeft en hij zeer belangrijk is voor de popularisering van onze sport. Op zijn eigen website staat een grote link naar onze pagina.
Het aantal foto’s op onze website is in 2016 met 1.112 verhoogd tot 13.500. Het aantal films is op 305 gekomen. Er kwamen 50 nieuwe pagina’s bij over koersen, mensen en paarden. Er is een begin gemaakt met een uitgebreide geschiedenis van de Nederlandse Drafsport, waarbij is geput uit oude jaarboeken en Jubileumboeken. De winnaars van de Klassiekers en de lijsten met recordhouders en meest winnende paarden worden tot op het huidige jaar bijgehouden. Ook de jaarstatistieken zijn te zien. Dit ter vervanging van de door NDR niet meer uitgegeven jaarboeken.
Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website en tevens over actuele zaken, zoals koersmeetings. Wekelijks wordt een foto van het Paard van de Week gepubliceerd. Ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2016 had het NDR-Archief 790 volgers en het NDR-Museum 366. Sommige foto’s op Facebook worden door Vrienden gedeeld en de foto van Milo Windspiel met Peter Strooper is binnen enkele dagen door 4.408 personen bekeken en die van John F Boko met Langeweg senior en junior 3.612 keer.

FINANCIËN:
Separaat volgt het financiële jaarverslag van onze penningmeester.

TENSLOTTE:
Wij gaan met enthousiasme door met onze werkzaamheden en gaan ervan uit dat 2017 een net zo mooi jaar wordt als het voorgaande, zo niet mooier en met een goede toekomst.terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen