NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2017


JAARVERSLAG 2017
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

JAARVERSLAG 2017
Voor wat betreft onze toekomst als archief/museum op Renbaan Duindigt kunnen we terugvallen op het jaarverslag van 2016. Ook in 2017 is de mogelijke verkoop van het complex nog niet definitief afgerond. Gelukkig is aan het eind van dit jaar door de hypotheek verstrekkers ruimte gegeven om komend jaar 2018 te koersen. Dus na het voorgaande jaar 110 jaar Duindigt gaan we komend jaar gewoon voor 112 jaar Duindigt. Onze tentoonstelling over 110 jaar Duindigt was een prachtig vertrekpunt voor het jaar 2017 van ons archief/museum.

VRIJWILLIGERS:
Vrijdag 23 juni 2017 was een dag vol droefheid voor ons als museum vrijwilligers. We namen definitief afscheid van een beminnelijke, energieke en sportieve collega Co Govers. Co verliet ons op 18 juni plotseling als 89-jarige, terwijl hij nog zoveel voor het archief/museum wilde doen. Een prachtig In Memoriam  staat op onze website. Wij hebben hem op Derbydag 22 augustus met de Co Govers-prijs nog eens extra in de schijnwerpers gezet om zijn vele verdiensten te memoreren. Treffend was dat deze koers werd gewonnen door Durk M Boko, vernoemd naar een andere pijler van ons archief/museum, Durk  Minkema. Dat Co moge rusten in vrede.
Maar in de werkgroep waren er nog andere veranderingen. Na ruim 7 jaar bezig te zijn geweest o.a. met ons “schaduw”-archief van de Nederlandse tijdschriften en buitenlandse draf- en rensport kronieken, heeft Harry van der Veen zijn Haagse domicilie verlaten en is hij teruggekeerd naar zijn geboortedorp Wolvega. Wij wensen Harry daar veel woonplezier en en danken hem voor de enorme inzet voor het archief/museum. 
Jammer voor ons, maar fantastisch voor haar, heeft Helene van der Kraats vast werk op de woensdag gekregen, waardoor ze ons niet meer op die dag kan helpen. Maar op de koersdagen straalt ze vanuit de boekenmarkt. 
Eind november trad Joyce van Manen toe als vrijwilligster. Joyce zal als nog immer “bezige bij” in de Draf- en rensport ongetwijfeld ook bij ons haar draai vinden.
In het Groningse Zuidbroek hebben wij een fan, bijna assistent, erbij gekregen. Door zijn vragen over hun overleden broer Jan, zijn Henk de Boer en zijn vrouw ook aan het speuren gegaan naar vragen over het verleden, die wij nog hebben openstaan.
Er zijn geen mutaties bij het dagelijks bestuur.

DIGITALISERING:
Dit onderwerp heeft ons, zeker in de eerste halfjaar, het meest bezig gehouden. Vader en zonen Hilgersom waren wekelijks in ons archief te vinden. Zij hebben in vrij korte tijd de kortebaan geschiedenis vanaf het oprichtingsjaar van de kortebond 1932 geïnventariseerd. Blad voor blad hebben zij de drafsport jaargangen doorgebladerd. En met een groot resultaat. Herhaaldelijk hebben wij hun digitale bestand al met succes geraadpleegd.
Voor de afdeling Metamorfoze van de Kon. Bibliotheek hebben wij ook veel voorwerk gedaan. Zo’n 34.000 pagina’s hebben wij voorgesorteerd om gedigitaliseerd te worden. Eind mei ontvingen wij de bevestiging en begin november de kwaliteitscontrole van de drafsport tijdschriften tot 1962, die Metamorfoze komend jaar gaat digitaliseren. 6 van de 10 geselecteerde tijdschriften gaan verwerkt worden. Een mooi resultaat, waarvoor onze Harry van der Veen ook nog veel inzet gedaan heeft.

AANWINSTEN:
Het was op de 1ste woensdag in januari gelijk een warm bad. Van de heer Hofman, stiefzoon van de oud-voorzitter van de fokkersvereniging Jaap de Waal, ontvingen wij vele mooie herinneringen aan het tijdperk van de succescombinatie Willem Geersen/Jaap de Waal. Van jaarlingkampioen Y van Hollandia tot aan de parmantige Derby-winnaar Walter Hollandia.
Arie van Bellen, fan van Duindigt vanaf het 1ste uur, bracht ons een prachtig gesigneerd en genummerd fotoboek van Duindigt anno 2016. Arie was overtuigd van de te verwachten veranderingen vanwege de verkoop en wilde het tijdsbeeld Duindigt 2016 vastleggen.
De ereprijzen van stal Marco van Bob de Bruin, werden via diens kameraad Dolf Rieken naar ons toegebracht. Met deze klokken, schalen, bekers en vele erelinten werden onze vitrines prachtig aangevuld.
Via Fred Lukje kwam er een mooie collectie uit Eindhoven, via Breda naar de Waalsdorperlaan. De heer Bos verzamelde heel veel van korte- en langebaan. Dat hebben we doorgewerkt, gerubriceerd en gefotografeerd.
Uit Duitsland ontvingen wij eind oktober ruim 25 jaar ingebonden jaargangen Paardesport in Ren en Draf van Mw. J. Wolters Schoonderwoerd.
Van heel wat andere liefhebbers ontvingen wij leuke items, waaronder het in november ontvangen bronzen paard van Ype Tel, dat nu als pronkstuk te bewonderen is op de bar in het museum.

TENTOONSTELLINGEN:
Onze tijdelijke tentoonstellingsruimte hebben wij, zoals ook al in 2016 gebruikelijk was, aangepast aan de te verrijden hoogtepunten van het seizoen 2017 op Duindigt. De ereprijzen van de op die dag te verrijden Gouden Zweep, Grote Prijs der Lage Landen en de Derby’s waren weer van dichtbij te bewonderen. De loting voor de Dravers-Derby werd in ons museum verricht, met live-beelden op de website van Zonneveld. Een mooie bijkomstigheid was de Derby-ontvangst in ons museum van de deelnemende eigenaren, fokkers, trainers en rijders door de NDR. Daarbij hebben wij aan veel bijna niets vermoedende liefhebbers van de sport kunnen laten zijn wat de waarde van het archief/museum is.

RONDLEIDINGEN/BEZOEKEN:
Over dit item kunnen we kort zijn in 2017. Er zijn betere voorgaande jaren geweest. Slechts de ROC Het Prinsenbos uit Breda en omgeving heeft ons in maart bezocht. We kregen wel een verzoek van het historisch Archief Haarlemmermeer voor een lezing over Van Wickevoort/Cruquius, maar dat werd gecancelled.
Op 30 september en 1 oktober waren wij geopend tijdens de Man en Paard manifestatie op Duindigt.  Dat was enorm leuk en we troffen veel collega-vrijwilligers, die zich inzetten voor hun hobby, zoals het Brabants span of de stoomspuit Gorinchem. Jammer dat de publieke belangstelling tegenviel.
Om meer aandacht te krijgen hebben we inmiddels een nieuwe vouwfolder ontworpen, die begin 2018 van de pers rolt.  We gaan ervan uit dat die folder onze publiciteit vergroot en dat we mogen rekenen op meer bezoeken.

WEBSITE EN FACEBOOK:
De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. De site is in het verslagjaar bezocht door 17.200 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van ca. 47 per dag. Dat is 3.650 minder dan in het voorgaande jaar, hetgeen vooral een gevolg is van het feit dat de website nu is voorzien van een beveiliging tegen misbruik. Er is een beveiligings-certificaat (met versleuteling van de communicatie) aan ons domein www.archiefndr.nl gekoppeld, waardoor er nu https:// met een slotje vóór staat. Dat duidt op betrouwbaarheid. Naast het “Paard van de Week” verschijnt steeds vaker een Man/Vrouw van de Week op onze voorpagina. De In Memoriams uit het vakblad worden meestal overgenomen en ook interessante artikelen over nog levende personen. Over 33 personen is in 2017 een pagina toegevoegd. Maar ook een Jaargang van de Week, een Koers van de Week of een Boek van de Week komen voor, meestal in relatie met de actualiteit.
In de Hall of Fame staan aan het eind van 2017 23 echte cracks en 104 BN-ers (10 erbij in 2017). In de Hall of Fame der Kortebaners staan 11 cracks (0 erbij in 2017), plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 20 Engelse Volbloeds in de Hall of Fame (4 erbij in 2017) en 10 Arabische Volbloeds (3 erbij in 2017). De Hall of Fame-pagina van de Nederlandse Fransman Timoko is gecompleteerd tot en met zijn afscheid in Wolvega. Op zijn eigen website staat een grote link naar onze pagina.
In de winterperiode deed de familie Hilgersom in het NDR-Archief onderzoek naar oude kortebanen en op onze website staan linkjes naar de 10 "vergeten kortebanen" op hun website. Regelmatig hebben wij de geschiedenis van een Kortebaandorp ge-update.
Het aantal foto’s op onze website is in 2017 met 979 verhoogd tot 14.500. Het aantal films is op 308 gekomen. Er kwamen 68 nieuwe pagina’s bij over koersen, mensen en paarden. De uitgebreide geschiedenis van de Nederlandse Drafsport is ‘gecompleteerd’, waarbij is geput uit oude jaarboeken, Jubileumboeken en Jaarverslagen. Over elk jaar sinds 1925 is nu wel informatie te vinden. Als we in de toekomst nog interessante of memorabele zaken tegenkomen, zullen die aan het betreffende jaar worden toegevoegd. De winnaars van de Klassiekers en de lijsten met recordhouders en meest winnende paarden worden tot op het huidige jaar bijgehouden. Ook de jaarstatistieken zijn te zien. Dit alles ter vervanging van de door NDR niet meer uitgegeven jaarboeken.
Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website en tevens over actuele zaken, zoals koersmeetings. Bijna wekelijks wordt een foto van het Paard van de Week gepubliceerd. Ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2017 had het NDR-Archief 873 volgers (83 erbij in 2017) en het NDR-Museum 396 (30 erbij in 2017). Sommige foto’s op Facebook worden gedeeld met bekenden en dan volgt een sneeuwbal-effect. De foto van Timoko en zijn zoon Dreammoko is binnen enkele dagen door 8.985 personen bekeken en die van de Cartoon van Dik Bruynesteyn over Quicksilver S 7.621 keer.

FINANCIËN:
Separaat volgt het financiële jaarverslag van onze penningmeester.
(niet op de website)

TENSLOTTE:
Wij hopen wel dat er in het volgende jaar duidelijkheid komt over de toekomst van Duindigt. Dat zal niet alleen bepalend zijn voor de toekomst van onze sport, maar ook voor die van het NDR-Archief en Museum.


Voor foto's uit het betreffende jaar: Kijk bij onze Mijlpalen of Click hierterug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen