NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2019


JAARVERSLAG 2019
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

JAARVERSLAG 2019
Stilstand is achteruitstand. Dat schoot ons te binnen bij het opstellen van dit jaarverslag.  Het spreekt vanzelf dat je met fris elan het jaarverslag wilt opstellen aan het begin van een nieuw decennium. Maar dat is lastig doordat we kunnen vaststellen dat 2017, 2018 en 2019 voor Duindigt hetzelfde zijn verlopen. Het zwaard van Damocles blijft erboven hangen. Met het archief/museum weten wij nog steeds niet waar we aan toe zijn. Wij dweilen dus nog steeds met de kraan open en hebben steeds meer moeite om de lekkages, vocht en temperatuur het hoofd te bieden en ons werk en de archiefstukken daar niet onder te laten lijden. We gaan niet knippen en plakken en verwijzen alleen naar dit hoofdstukje in 2018. Dat zegt genoeg.
Erg positief was dat alle koersdagen op Duindigt doorgingen en wij wel met al ons werk beloond worden.  Ondanks dat de digitalisatie van de Kon. Bibliotheek vanuit 2018 niet conform de belofte eind dit jaar afgerond is, leven wij in de media volop. Regelmatig worden wij geciteerd op de informatievewebsite Nakoersen, die zeer actueel de draf- en rensport onder de aandacht brengt. Ook het weekblad Draf&Rensport publiceert regelmatig foto’s die ze op onze website hebben gevonden.

VRIJWILLIGERS:
Ruud Peeren had vorig jaar afscheid van ons genomen met zijn “emigratie”naar Zeeland. Maar eenmaal daar gesetteld kan hij het archief/museum niet missen en komt hij met grote regelmaat zijn oude taken weer op Duindigt uitvoeren. Ook Helene van der Kraats doet op de koersdagen veel werk achter de balie bij de boekenmarkt. Alle medewerkers staan wij vermeld aan het eind van dit jaarverslag. In de opvolging zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom

DIGITALISERING:
Bij de openingswoorden gaven we het al aan. De Koninklijke Bibliotheek heeft onze medewerking gevraagd om de historie van onze sport tot aan 1960 digitaal vast te kunnen leggen en daarbij aangegeven dit in 2019 af te ronden, maar dat is niet gelukt. Wij blijven nieuwsgierig hoe we de informatie uit zo’n 34.000 boeken/bladen kunnen gaan verwerken in onze hoofdtaak om het archiefte laten leven in de Draf- en rensport wereld. Nu 2020 binnenvalt, kunnen we een  volgende doelstelling opschrijven: Digitalisering van Draf- en Rensport tijdschriften uit de jaren 1960 t/m 1970.  Werktitel: De start van de succesjaren 1960-1990: Deel 1 the Sixties.

AANWINSTEN:
Ook in 2019 ontvingen wij weer heel wat aanwinsten. We willen er enkelebijzondereuitlichten.  Heel veel fotomateriaal en plakboeken in tijdelijke bruikleen.  Uit de prachtig bijgehouden plakboeken van de familie Hof kregen wij een geweldige indruk van de staat van dienst , vooral in de Noordelijke drafsport van Jaap Hof met zijn zonen Albert  en Bennie en dochter Tineke. Dat is nu gedigitaliseerd. Ook Baron van Tuyll bracht vele plakboeken en en oude boeken. Harry van Ooyen bracht tientallen foto’s van en uit de collectie van toprijder-trainer Martin Vergay. Dolf Rieken  schonk ons uit de collectie van Piet de Wit een paar mooie schilderijen en fotomateriaal.  John van Nierop schonk het museum een mooi portret van Jolly Jinks S, in de vorige eeuw bestempeld als beste renpaard ooit. Een leuk item ontvingen wij van de SNDR “de oude balletjes loting machine” van de kortebaan voor tussen de omlopen. De befaamde spits toelopende gele kruik. Tot slot nog 2 “stickies”van onze “vorser”uit Zuidhorn Henk de Boer, met zo’n 80 foto’s van zijn broer Jan, met ook dank aan zijn zoon Piet, met o.a. de Sweeptakes koersen van Jan en andere grote nummers, waarin hij acteerde. Veel materiaal dat zeer bruikbaar is op onze site.
Tot slot hier even een moment ter overweging, dat past in dit kader AANWINSTEN. Het grote verlies van een ICOON van onze draf- en Rensport in 2019, Hans Eijsvogel. De paardensport verslaggever van de Nederlandse omroep van de jaren 50 in de vorige eeuw tot in het eerste decennium van de 21ste eeuw,met een voorkeur voorde draf- en rensport. Het was een mooi en gelukkig huwelijk, maar zoals wel vaker ook met een mooie haat/liefde verhouding. Daarom heeft hij zijn uitgebreide archief helaas niet aan ons willen schenken.

TENTOONSTELLINGEN:
We zijn gestart met een overzicht van de carrière van amatrice Janna Dracht Peenstra. Zij en haar man Joop hebben een grote rol gespeeld in de 2de helft van de vorige eeuw en deden dat ook nog met hun “Oldesons” in deze eerste 2 decennia. Daarnaast kregen de “traditionele “ tentoonstellingen rond de Gouden Zweep, Grote Prijs de Lage Landen en Derby, de aandacht evenals, dit jaar weer na lange tijd, de renderby, de Haagse Ooievaar en de Wassenaarse Pauw van de rensport. De Gouden Zweep, de sierdekens, kransen en ereprijzen werden wederom door vele bezoekers van dichtbij in ons museum bewonderd.

RONDLEIDINGEN/BEZOEKEN:
Op sommige woensdagen worden we verblijd met aanloop van bezoekers. Mede omdat zij met de rubriek  “Toen was geluk heel gewoon”ons “buitenwerk”doen op www.nakoersen.nl willen we dit jaar “Allright”Rinus van der Tang en “Pierre le Blanc” Dolf Rieken niet onvermeld laten. Zij ”lenen” ook foto’s van onze website.
In “Haagsche Tijden”, het magazine in krantvorm voor de oudere Hagenaar/Hagenees, kregen wij na hun bezoek een prachtig artikel over ons werk. De auteur Frans van der Helm was een groot verteller met mooie humor. Begin mei was de familie Plijnaar op een mooie warme zaterdag op bezoek. 7 Paardensport mensen, die vroeger vanuit wat andere disciplines toch wel regelmatig op de renbaan kwamen. Wij straalden die zaterdag mee. Op 22 juni hadden wij onverwacht bezoek van een jubilerende ruitersport vereniging. Zij hadden via Duindigt een leuk 2-daags arrangement geregeld met ook de komst van gasten met paarden. Dat laatste, de paarden, ging vanwege het droesvirus op het laatste moment niet door. Wederom een mooie zaterdag met kennisrijk publiek, waarbij wat vakliteratuur van andere disciplines uit onze boekenmarkt in andere handen overging. Begin 20ste eeuw rond 1910 is niet alleen de geschiedenis van Duindigt ontstaan, maar ook een typisch Haags fenomeen, “De koffiehuisjes”.  Nog steeds staat zo’n Peemankeetje hemelsbreed zo’n 500 meter weg op de Buurtweg en het behoorde bij de oprichting destijds bij Landgoed Duindigt. In september is de Haagse stadshistoricus langs geweest om meer details boven water te krijgen. Omstreeks 1910 zijn er geteld zo’n 45 gebouwd als uitgifte punt van zuivelproducten door melkfabriek “De Sierkan”.  Ze ontdektendat er naast de Haagse slechts 12 andere gebouwd zijn in Nijmegen en later is daar die naam van Peemankeetje of Peemanhuisje ontstaan. De hele geschiedenis van Landgoed Duindigt met Renbaan Duindigt kwam voorbij.  Naast het verplaatste koffiehuisje in 2019 aan de buurtweg is er bijna niets van deze klassieke huisjes niets over.

WEBSITE EN FACEBOOK:
De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. De site is in het verslagjaar naar schatting 12.000 keer bezocht, wat neerkomt op een gemiddelde van ca. 33 keer per dag. Daarmee is het totaal aantal bezoeken sinds oktober 2007 op meer dan zo’n 220.000 gekomen. Naast het “Paard van de Week” verschijnt steeds vaker een Man/Vrouw van de Week op onze voorpagina. De In Memoriams uit het vakblad worden meestal overgenomen en ook interessante artikelen over nog levende personen. Over 24 personen is in 2019 een pagina toegevoegd. Maar ook een Jaargang van de Week, een Koers van de Week of een Drafbaan van de Week komen voor, meestal in relatie met de actualiteit.
In de Hall of Fame staan aan het eind van 2019 23 echte cracks en 119 BN-ers (2 erbij in 2019). In de Hall of Fame der Kortebaners staan 12 cracks (0 erbij in 2019), plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 22 Engelse Volbloeds in de Hall of Fame en 8 Arabische Volbloeds (0 erbij in 2019). 
Het aantal foto’s op onze website is in 2019 met 512 verhoogd tot 15.736. Het aantal films is op 314 gekomen (3 erbij). Er kwamen 34 nieuwe pagina’s bij over koersen, mensen en paarden. De geschiedenis van de Nederlandse Drafsport is verder uitgebreid, waarbij is geput uit oude jaarboeken, Jubileumboeken en Jaarverslagen. Er is ook gebruik gemaakt van foto’s en gegevens in sporttijdschriften uit de jaren 1900-1920 op de website van de Kon. Bibliotheek (delpher.nl). Over elk jaar sinds 1900 is nu wel informatie te vinden. Als we in de toekomst nog interessante of memorabele zaken tegenkomen, zullen die aan het betreffende jaar worden toegevoegd. De winnaars van de Klassiekers en de lijsten met recordhouders en meest winnende paarden worden tot op het huidige jaar bijgehouden. Ook zijn te zien de jaarstatistieken van alle soorten deelnemers in de sport. Dit alles ter vervanging van de door NDR niet meer uitgegeven jaarboeken.
Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website en tevens over actuele zaken, zoals belangrijke koersen. Bijna wekelijks wordt een foto van het Paard/Man/Vrouw van de Week gepubliceerd. Ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2019 had het NDR-Archief 1.034 volgers (104 erbij in 2019) en het NDR-Museum 408 (6 erbij in 2019). Sommige foto’s op Facebook worden gedeeld met bekenden en dan volgt een sneeuwbal-effect. Enkele foto's zijn door meer dan 2.000 mensen bekeken, met als topper de jeugdfoto van de in 2019 overleden Patty van Bloemen Waanders, die veel keer werd gedeeld en door 3.460 mensen werd gezien. Ook de foto van de Match-a-deux Karloff B - Jan Janssen en die van de overleden Wim Huybers werden meer dan 3.000 keer bekeken.

FINANCIËN:
Separaat volgt het financiële jaarverslag van onze penningmeester.
(niet op de website)

TENSLOTTE:
Door de nog immer bestaande onduidelijkheid over de toekomst van Duindigt en daarbij ook die van ons archief en de museum is er toch dit jaar wat  meer sleet op onze activiteiten ontstaan. Je weet ook niet wat je beet moet pakken en hoe je de enorme collectie moet aanpakken naar de toekomst. Hoewel wij allemaal ons best doen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken geeft dat ook een remmende werking. We werken nu eenmaal per 2 weken in het archief. Maar wel is zeker dat we in 2020 vol overgave het archief en museum weer in de picture gaan zetten, ondanks dat er nog geen echte duidelijkheid over het seizoen is.

De Commissie Historisch Archief heeft de volgende samenstelling:
Mw. T. van der Kraats – Riem, voorzitter
Dhr. G.P.J.T. Koop, Secretaris
Dhr. W. van der Sluis, Penningmeester
Dhr. J.C.H. Huiberts, Webmaster
Mw. H. van den Bergh – Pouleijn
Mw. J. van Manen
Mw. H. van der Kraats
Dhr. J. Arkenbout
Dhr. P.L. Borsboom
Dhr.R. Peeren

Adviserend Lid Dhr. J.C. den Nijs.
Erelid Dhr. P. van Betten

Voor foto's uit het betreffende jaar: Kijk bij onze Mijlpalen of Click hier


terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen