NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2020


JAARVERSLAG 2020
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

JAARVERSLAG 2020
Vorig jaar 2019 begon het jaarverslag met “Stilstand is achteruitgang”. Natuurlijk hebben we niet stilgestaan dit jaar, maar het covid-19 virus heeft er wel gezorgd dat we met een grote handrem gewerkt hebben. Zeker op onze werkplek op Duindigt.
Maar vanuit huis is er enorm veel gebeurd. Daarbij gelijk een groot compliment aan onze webmaster Hans Huiberts en digitalist Wim van der Sluis. Door het Belgische bedrijf “Permission Machine” werden we aan het begin van het jaar op onze vingers getikt voor het feit dat wij niet hadden voldaan aan de gestelde voorwaarden (juiste bronvermelding) voor de publicatie van een foto van het Algemeen Nederlands Persbureau bv (Het ANP). “Gemiste licentievergoeding en verhoging wegens ontnemen beschikkingsrechtheette dat officieel. Een foto van de Gouden Zweep met Hinde Buitenzorg en Prinses Margriet deed ons de das om. De boete bedroeg € 270. Bij niet betalen zou onmiddellijk een forse verhoging volgen en dat hebben we maar niet geriskeerd. De ruim 15.000 foto’s op onze website zijn direct onzichtbaar gemaakt en onze mannen hebben het jaar door geweldig werk verzet en de betreffende foto’s voorzien van het vereiste bijschrift. Juist voor Kerstmis was dat Monnikenwerk afgerond.
Dit jaar is ook onze Draf- en Rensport t/m 1949 digitaal zichtbaar geworden via de website www.delpher.nl. Begin 2021 volgen de jaren 50 tot aan 1960. Daar hebben wij in de jaren 2018 en 2019 medewerking aangegeven door circa 33.000 pagina’s tijdschriften aan te leveren. Met een paar simpele trefwoorden kun je nu alle publicaties hierover vinden uit de eerste helft van de vorige eeuw.  Bij bijv. de begin december 2020 overleden icoon Jan Wagenaar kom je ontelbare keren de namen Quicksilver S en Zora tegen. Dagenlang leesplezier met al deze informatie…
Half december hebben wij ook een uitleen-overeenkomst getekend met het Nationaal Historisch museum te Rotterdam, waar vanaf eind januari tot eind augustus 2021 een expositie over mens en paard te bezoeken is. Zij namen wat kortebaanvoorwerpen uit ons NDR-Museum mee, mede omdat dit jaar een 10-tal kortebaanverenigingen is toegevoegd aan het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland.

DUINDIGT:
De laatste jaren werd dit in het algemeen overzicht meegenomen. Maar het is nu voor het 4de jaar dat we eigenlijk hetzelfde moeten melden. We moeten stellen dat het Panoramagebouw (de grote tribune) steeds verder verpaupert. Zeker omdat grote reparaties niet worden uitgevoerd en dat is natuurlijk wel te begrijpen. Nu er ook dit jaar alleen groen licht bij de stoplichten aan de Landscheidingsweg te zien was (dus nog geen afslag), gaat erzeker nog 3 tot 4 jaar overheen voor er echt iets gaat gebeuren. Onze collectie lijdt kwaliteitsverlies en wordt meer en meer aangetast. Voor komend jaar moeten we daar een speerpunt van maken.
Over het koersseizoen kunnen we kort zijn. Slechts 8 wedstrijddagen en de meeste zonder publiek. Op de paar dagen met publiek hebben we gelukkig veel van onze trouwe vrienden kunnen begroeten.

VRIJWILLIGERS:
In 2020 hebben we door het covid-19 virus eigenlijk een knipperlicht relatie opgebouwd met ons werk in het archief/museum. Ruud Peeren had eind 2018 afscheid van ons genomen vanwege zijn “emigratie” naar Zeeland. Maar eenmaal daar gesetteld kon hij het archief/museum niet missen en kwam hij met grote regelmaat zijn oude taken weer op Duindigt uitvoeren. Maar onze “handyman” stond nu “droog” en ook de vorderingen naar een mogelijk nieuw onderkomen schieten niet op, waardoor hij opnieuw heeft besloten om te stoppen.
Alle medewerkers staan vermeld aan het eind van dit jaarverslag. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Wij hebben ook meermaals een oproep gedaan om een nieuwe groep met een eigen onderkomen in een andere provincie op te starten.

DIGITALISERING:
Bij de openingswoorden gaven we het al aan. De Koninklijke Bibliotheek heeft onze medewerking gevraagd om de historie van onze sport tot aan 1960 digitaal vast te kunnen leggen en eind 2020 was tot aan 1950 op internet te vinden. Begin 2021 zullen de 50-tiger jaren volgen. Wij vertrouwen erop dat later ook de tijdschriften uit de latere decennia op delpher te vinden zullen zijn.

AANWINSTEN:
Natuurlijk  hebben onze sterk gewijzigde openingstijden met langdurige sluiting niet meegewerkt aan een succesvol jaar qua aanwinsten. Maar ons archief is best nog wel aardig aangevuld met vooral boeken en tijdschriften. Dat geldt dan ook voor het archief en de boekenmarkt.
Zowel oud vrijwilliger SNDR Cees Berghuis als ons adviserend lid Jan de Nijs gingen kleiner wonen en brachten goede dingen uit hun archieven. Bijna jaarlijks ontvangen wij van oud-Alkmaar secretaris Zijta bruikbare items. Dit jaar heel veel Dick Frances boeken. Vele uren leesplezier die makkelijk over de boekenmarkt-toonbank gaan. Van de familie Harmsen wat leuke items over Duindigt. Ook de familie Uit de Bosch schonk leuke items voor de boekenmarkt. Maar ook via de mail wist men het archief/museum te vinden.  Onze Joyce van Manen heeft behoorlijk veel uitgezocht voor Harddraverijvereniging Groningen om bewijsstukken te vinden om hun voortbestaan te borgen. Maar helaas was het resultaat ook voor ons teleurstellend en lijkt het erop dat het einde van 134 jaar draven in  Groningen naderbij komt. Verder hebben wij voor de 75ste verjaardag van oud jockey Allen Jones diverse zaken aangeleverd aan Birkje Hoorens van Heyningen en Philippa Treanor, die hem in Zuid Afrika verrast hebben. Marthijn Roorda, zeer betrokken met de sport in het noorden, heeft ook gezorgd voor leuk speurwerk voor ons. Niet alleen voor drafbaan Groningen, maar ook voor stal Boppeslagh met ideële doelstelling. De heer Olav du Ry van Beest Holle had vragen over de volbloeds van zijn vader in de oorlogsjaren. Ook hem hebben we tevreden kunnen stellen. Tot slot stuurde mevr. A. Heikens-Schoonderwoerd leuk materiaal over volbloeds.  Haar roots liggen natuurlijk ook bij de draf- en rensport. Familie van G. Heikens (oud voorzitter drafbaan Groningen) en M. Heikens (voorheen chef Drafsport NDR) en dochter van de baancommisaris Schoonderwoerd met zijn onmiskenbare fluitje.

TENTOONSTELLINGEN:
Daar kunnen we kort over zijn in dit jaar met koersen meestal zonder publiek. Alleen op 28 augustus stond ons Museum in het teken van de Gouden Zweep. Naast de gebruikelijke foto’s werden uiteraard de Gouden Zweep, de krans en de deken tentoongesteld. Normaal komt dan de “special guest” even langs, maar dit jaar was dat i.v.m.Corona geheel intern gehouden.

RONDLEIDINGEN/BEZOEKEN:
Ook hier kunnen we kort zijn. In 2020 is dit geheel stilgevallen.

WEBSITE EN FACEBOOK:
De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. De site is in het verslagjaar naar schatting ruim 12.000 keer bezocht, wat neerkomt op een gemiddelde van ca. 33 keer per dag. Daarmee is het totaal aantal bezoeken sinds oktober 2007 op meer dan zo’n 230.000 gekomen. Naast het “Paard van de Week” verschijnt steeds vaker een Man/Vrouw van de Week op onze voorpagina omdat daar wat achterstand mee was. De In Memoriams uit het vakblad worden meestal overgenomen en ook interessante artikelen over nog levende personen. Over 42 personen is in 2020 een pagina toegevoegd. Maar ook een Jaargang van de Week, een Koers van de Week of een Drafbaan van de Week komen voor, meestal in relatie met de actualiteit.
In de Hall of Fame staan aan het eind van 2020 23 echte cracks en 122 BN-ers (3 erbij in 2020). In de Hall of Fame der Kortebaners staan 12 cracks (0 erbij in 2020), plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 22 Engelse Volbloeds in de Hall of Fame en 8 Arabische Volbloeds (0 erbij in 2020). 
Het aantal foto’s op onze website is in 2020 met 626 verhoogd tot 16.362. Het aantal films is met 314 gelijk gebleven. Vanwege de vele filmpjes op Youtube is hier minder behoefte aan. Er kwamen 44 nieuwe pagina’s bij over koersen, mensen en paarden. De geschiedenis van de Nederlandse Drafsport is verder uitgebreid, waarbij is geput uit oude jaarboeken, Jubileumboeken en Jaarverslagen. Er is ook gebruik gemaakt van foto’s en gegevens in sporttijdschriften uit de jaren 1900-1950 op de website van de Kon. Bibliotheek (delpher.nl). Over elk jaar sinds 1900 is nu wel informatie te vinden. Als we in de toekomst nog interessante of memorabele zaken tegenkomen, zullen die aan het betreffende jaar worden toegevoegd. De winnaars van de Klassiekers en de lijsten met recordhouders en meest winnende paarden worden tot op het huidige jaar bijgehouden. Ook zijn te zien de jaarstatistieken van alle soorten deelnemers in de sport. Dit alles ter vervanging van de door NDR niet meer uitgegeven jaarboeken.
Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website en tevens over actuele zaken, zoals belangrijke koersen. Regelmatig wordt een foto van het Paard/Man/Vrouw van de Week gepubliceerd. Ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2020 had het NDR-Archief 1.210 volgers (175 erbij in 2020) en het NDR-Museum 463 (55 erbij in 2020). Sommige foto’s op Facebook worden gedeeld met bekenden en dan volgt een sneeuwbal-effect. Enkele foto's zijn door meer dan 2.000 mensen bekeken, met als topper de foto van Jojo Buitenzorg en Jan van Dooyeweerd, die 8 keer werd gedeeld en door 4.626 mensen werd gezien. Ook de foto’s van het deelnemersveld in de Derby 2020 (3.815), Heart of Steel (3.045), Jan van Dooyeweerd en zijn zoons (2.908), Ovatio met Arnold Mollema (2.408) werden vaak bekeken.

FINANCIËN:
Separaat volgt het financiële jaarverslag van onze penningmeester. Door covid-19 is er maar 8 keer gekoerst op Duindigt met weinig of geen publiek, waardoor de boekenverkoop ver achter bleef bij voorgaande jaren. Wij werden in 2020 geconfronteerd met een boete van € 270 voor het plaatsen zonder toestemming van een ANP-foto op onze website. De Kon. Bibliotheek heeft een groot gedeelte van onze oude tijdschriften gedigitaliseerd en op hun website (Delpher.nl) gezet, waarvoor het Historisch Archief een mooi bedrag van ruim € 1.000 heeft ontvangen. Met vriendenbijdragen kwam € 885 binnen.

TENSLOTTE:
We gaan er maar vanuit dat in voorjaar 2021 het “inentingszonnetje” doorbreekt en dat wij, na een slecht jaar, met hernieuwde energie de draad in het archief/museum weer goed kunnen oppakken. Dat is ook nodig voor de collectie, die erg lijdt onder de slechte omstandigheden van onze huisvesting. De corona perikelen zorgen er ook voor dat eind 2020 er nog geen koerskalender is en daarnaast er totaal nog geen duidelijkheid is over het voortbestaan van Renbaan Duindigt. Deels is dat te begrijpen, maar het lange wachten maakt het “De Oude dame” wel erg moeilijk om te overleven. Dat geldt ook voor ons als archief/museum en wellicht moeten wij onze doelstellingen als eerste even goed onder ogen zien en besluiten hoe verder te gaan. De commissie wil graag nog een lange reeks van jaren over de collectie waken, maar misschien moet dat in een andere vorm gaan gebeuren.

SAMENSTELLING COMMISSIE:
De Commissie Historisch Archief heeft de volgende samenstelling:
Mw. T. van der Kraats – Riem, voorzitter
Dhr. G.P.J.T. Koop, Secretaris
Dhr. W. van der Sluis, Penningmeester
Dhr. J.C.H. Huiberts, Webmaster
Mw. H. van den Bergh – Pouleijn
Mw. H. van der Kraats
Mw. J. van Manen
Dhr. J. Arkenbout

Dhr. P.L. Borsboom
Dhr.R. Peeren

Adviserend Lid Dhr. J.C. den Nijs.
Erelid Dhr. P. van Betten


Voor foto's uit het betreffende jaar: Kijk bij onze Mijlpalen of Click hier
terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen